Firma 'Green Pack' istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku,specjalizuje się w produkcji toreb papierowych,dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku.Opierając się na doświadczeniu rynkowym,firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Biznes

 

Młodzi biorą świat w swoje ręce - rola kompetencji przyszłości

Jesień to czas powrotu do szkół i na uczelnie. To dobry moment na dokonywanie wyborów związanych z edukacją. Młodzież, dzieci oraz ich rodzice zastanawiają się, czy szkoła i studia wystarczająco dobrze przygotowują do dorosłego życia?

Jakie kompetencje są potrzebne, aby stawiać czoło osobistym i zawodowym wyzwaniom? Jak odkrywać swoje talenty, wykorzystywać mocne strony oraz poczuć się pewniej w przyszłości? Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości od 30 lat tworzy przestrzeń do rozwoju młodym ludziom. Poprzez programy edukacyjne PROJEKTOR oraz Stypendia Pomostowe zapewnia im lepszy start.

● Najbardziej przydatnymi kompetencjami w przyszłości będą: praca w zespole, umiejętności techniczne i cyfrowe, analiza danych, rozwiązywanie złożonych problemów oraz kreatywność.

● Aż 55 proc. studentów/ek korzystających z Programu Stypendiów Pomostowych rozwijało swoje zainteresowania i wykorzystało je później w pracy.

● W ramach Programu PROJEKTOR w ciągu 17 lat blisko 15 tys. studentów/ek dzieliło się wiedzą prowadząc zajęcia dla uczniów/ennic szkół podstawowych.

Uczniowie/nnice, studenci/tki, wykładowcy/czynie, nauczyciele/ki, a także menadżerowie/ki są zdania, że najbardziej przydatnymi kompetencjami w przyszłości będą: praca w zespole, umiejętności techniczne i cyfrowe oraz analiza danych, wynika z raportu Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046.

 Świat ewoluuje, a tym samym zdolności, których potrzebujemy, aby w nim funkcjonować. W nowoczesnej edukacji premiowane są zaawansowane umiejętności poznawcze, takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów. Co ciekawe, wraz z postępującą cyfryzacją, na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na kompetencje społeczne.

Wyniki badań Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego alarmują, że aż 86 proc. studentów/ek boi się jak będzie wyglądała ich przyszłość, a ponad połowa nie wie czy znajdzie zatrudnienie.

 Dlatego, tak istotne jest budowanie kompetencji dostosowanych do wymagań zmieniającego się świata już na etapie edukacji szkolnej i akademickiej. Młodzi ludzie, obok teoretycznej wiedzy, potrzebują również praktycznego przygotowania do życia społecznego i zawodowego.

Dajmy głos młodym


Przestrzenią do kształtowania kompetencji jutra w polskich szkołach są coraz częściej inicjatywy organizacji społecznych. To one popularyzują innowacyjne narzędzia, pracę zespołową, czy metody projektowe. Należy do nich Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która od lat realizuje dwa ogólnopolskie programy Stypendia Pomostowe oraz PROJEKTOR. Programy te wspierają dzieci i młodych dorosłych w rozwoju ważnych kompetencji, rozbudzają w uczestnikach/czkach wiarę we własne możliwości, wzmacniają poczucie sprawczości, odpowiedzialności społecznej oraz samodzielności. Z dotychczasowych doświadczeń Programu PROJEKTOR wynika, że autorska metoda warsztatowa pomaga rozwijać kompetencję krytycznego myślenia dzieci. Podkreślają to nauczyciele/ki oraz sami uczniowie/ennice. Ponad połowa z nich stwierdziła, że na zajęciach wyraziła swoje zdanie kilka razy, dodatkowo 26 proc. z nich robiło to bardzo często.
 Badania ewaluacyjne potwierdzają także, że warsztaty ze studentami/kami-wolontariuszami/kami to także świetna okazja do ćwiczenia kreatywności i pracy zespołowej.

Podczas zajęć uczniowie/ennice aktywnie się komunikują: wypowiadają swoje zdanie, słuchają innych i komentują, starają się wypracować kompromis w grupie i przedstawić swój plan działania. Często wyłapywane są propozycje kreatywne, nawet jeśli wydają się mało realne. Nikt nie ocenia wypowiedzi uczniów co sprawia, że mówią otwarcie, dają się ponieść kreatywnej fali. — wyjaśnia Ewa Przybysz-Gardyza, nauczycielka biorąca udział w projektach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i dodaje — Osoba prowadząca zajęcia jest mentorem/ką czuwającym/ą nad procesem, a nie nauczycielem/ką przekazującym/ą wiedzę. Zadając pytania otwarte skłania uczniów/ennice do myślenia krytycznego: Czy takie zachowanie jest w porządku wobec innych? Dlaczego? Jakie pułapki mogą na was czyhać? Jak możemy je pokonać? Kompetencje cyfrowe z kolei są kształtowane przede wszystkim podczas zajęć online, ale nie tylko - realizując zaplanowane projekty uczniowie/ennice często sięgają do narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) np. do wykonania prezentacji czy nagrania filmiku. Dzięki temu ich praca jest bardziej atrakcyjna, gdyż działają w dobrze im znanej przestrzeni wirtualnej i uczą się, jak można ją wykorzystać efektywnie — zaznacza.

Dzielimy się wiedzą i ćwiczymy kompetencje


Uczestnictwo w projektach rozwojowych pozwala poczuć się pewniej w przyszłym środowisku zawodowym. Stypendia Pomostowe to ogólnopolski program w ramach, którego młodzież z małych miejscowości otrzymuje dofinansowanie na I rok studiów i dalsze lata nauki. To też szansa na granty językowe, doktoranckie, staże i udział w warsztatach rozwijających kompetencje przyszłości, przygotowujących do wejścia na rynek pracy. Stypendyści/stki mogą sami decydować na co przeznaczą otrzymane wsparcie. Aż 55 proc. studentów/ek korzystających z Programu rozwijało swoje zainteresowania i wykorzystało je później w pracy. Z kolei w PROJEKTORZE wolontariusze/ki organizują spotkania w szkołach podstawowych, podczas których prowadzą warsztaty edukacyjne. W ramach Programu w ciągu 17 lat blisko 15 tys. studentów/ek-wolontariuszy/ek prowadziło zajęcia dla młodszych kolegów/żanek. Wolontariat to ważna przestrzeń aktywności dla studentów/ek - 45 proc. z nich uważa, że to właśnie wolontariat i aktywizm mają wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Nasze programy dają możliwość rozwoju studentom/tkom i dzieciom. Tworzymy dla nich bogatą ofertę edukacyjną: przyznajemy stypendia, organizujemy kursy, konferencje i warsztaty. Jednocześnie zostawiamy dużo przestrzeni naszym odbiorcom - zarówno stypendystom/ką, wolontariuszom/kom, jak i dzieciom. To oni decydują, z czego skorzystają i co zrobią z tym dalej. W ten sposób przygotowujemy młodych do życia, kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne, a także wzmacniamy poczucie sprawczości. W opinii współpracujących z nami nauczycieli/ek, warsztaty PROJEKTORa rozwijają kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i kooperację u uczniów/ennic. Stypendyści Pomostowi natomiast świetnie radzą sobie na rynku pracy. Aż 90 proc. absolwentów/ek pracuje. Ponadto zarabiają więcej niż przeciętny polski absolwent/ka wyższej uczelni. To ważne potwierdzenie skuteczności naszych działań — mówi dr Zofia Sapijaszka, Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i sytuacja społeczna sprawiają, że już dzieci w wieku szkolnym i studenci_tki zmagają się z licznymi wyzwaniami. Ich przyszłość opiera się na kreatywności oraz praktycznym uczeniu się, dlatego dodatkowe aktywności są dla nich szansą na rozwój niezbędnych kompetencji, wymianę doświadczeń, współpracę i budowanie poczucia sprawczości.

Skuteczność obu programów Fundacji sprawiła, że jej oferta została doceniona m.in. w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. 

Organizacja otrzymała grant na na dwuletni projekt "Świat i MY(ślimy krytycznie)", w ramach którego stworzyła w Fundacji Akademię Krytycznego Myślenia. O korzyściach płynących z Programu Stypendiów Pomostowych oraz Programu PROJEKTOR najlepiej opowiadają sami uczestnicy/czki: https://www.youtube.com/watch?v=5HQg-R2o_XM&t=30s

 

Propsy PR


Co musisz wiedzieć zaczynając pracę jako opiekun osoby starszej w Niemczech?

 

 

 

Niemiecki system opieki nad osobami starszymi to głównie opieka domowa – seniorzy korzystają z pomocy opiekunek, które często są rekrutowane w Polsce. 

Szukasz zawodu z przyszłością? 

Dowiedz się, jak zostać opiekunką osób starszych w Niemczech: 

https://czest.info/praca-opiekun-osoby-starszej-w-niemczech

 

 

 

 


 

Wrzesień pod znakiem programowania i bezpieczeństwa w sieci, dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży

"Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo"

 

 

Co łączy cyberbezpieczeństwo z programowaniem? 11. edycja “Koduj z Gigantami”, czyli największe w Polsce bezpłatne warsztaty programistyczne dla dzieci i młodzieży! W Częstochowie warsztaty odbędą się 10 i 11 września przy al. Jana Pawła II 126/130. Akcja edukacyjna potrwa od 3 do 25 września w całej Polsce oraz online. 

Wydarzenie wspierają MEN, GovTech, Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, NASK i ORE oraz włodarze miast. 
Jak wziąć udział w zajęciach?
 

Wiek i miejsce już dawno przestały być barierą w nauce programowania. Powszechny dostęp do urządzeń i nowych technologii sprawia, że dzieci już od najmłodszych lat mogą rozpocząć naukę zawodu przyszłości. Programowanie stało się jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na świecie.

Rozwój cyfrowych kompetencji pozwala w pełni korzystać z obecnych możliwości technologicznych, poszerza perspektywę, a przede wszystkim daje przestrzeń do wpływu na otaczające środowisko. Nawet jeśli dziecko obierze inną ścieżkę zawodową, podstawowe umiejętności które nabędzie podczas nauki programowania, jak na przykład rozwój kreatywnego i analitycznego myślenia, w przyszłości przełoży się na świadome korzystanie z nowych technologii i szybsze odnalezienie się w cyfrowej przyszłości. Szansą na postawienie pierwszych kroków w programowaniu są bezpłatne warsztaty “Koduj z Gigantami”, w których, stacjonarnie lub online, mogą wziąć udział dzieci i młodzież z całej Polski. Zapisy na wydarzenie są już dostępne na stronie www.kodujzgigantami.pl.

Program zajęć “Koduj z Gigantami” dostosowany jest do dzieci i młodzieży w różnym wieku, dzięki czemu uczestnicy mogą jak najefektywniej czerpać wiedzę z zajęć. Wszystko to odbywać się będzie w przyjaznym dla nich środowisku przy wykorzystaniu popularnych gier komputerowych, znanych aplikacji czy języków programistycznych. Tym razem jednak, uczestnicy nie tylko będą programować, ale poznają też zagadnienia związane z cyberzagrożeniami i sposobami na bezpieczne korzystanie z sieci.

- 11. edycję warsztatów postanowiliśmy poprowadzić wokół tematyki cyberbezpieczeństwa. Dziś ataki hakerskie są tak powszechne, że powinniśmy wyczulać na nie dzieci już od najmłodszych lat, aby wiedziały jak zadbać o bezpieczne hasło, jak odróżnić fałszywe strony i jak się bronić przed czyhającymi na nich w sieci zagrożeniami - mówi Dawid Leśniakiewicz, współorganizator warsztatów.

Na młodszych uczestników warsztatów czekają zajęcia z programowania w języku Scratch oraz w świecie popularnej i lubianej przez dzieci gry Minecraft. Dzieci w wieku 10-12 lat także zmierzą się z nauką programowania w języku Scratch lub będą mogły wybrać zajęcia prowadzone w środowisku App Inventor. W przypadku warsztatów online, do wyboru są także warsztaty z tworzenia stron internetowych. W trakcie lekcji, uczestnicy dowiedzą się na czym polega Phishing, jak stworzyć własny generator silnych haseł oraz jak rozpoznawać zagrożenia.

Starsi uczestnicy warsztatów zmierzą się zaś z kodowaniem w znanych i popularnych językach programowania, które są powszechnie używane w branży IT.

W trakcie warsztatów z programowania w językach Python oraz C# zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, młodzież w wieku 13-19 lat dowie się m.in. jak tworzyć generatory haseł czy aplikacje blokujące reklamy.

Na uczestników, oprócz ogromnej dawki wiedzy i zabawy, czekają gadżety przygotowane przez organizatorów - szkołę Giganci Programowania.

- W tej edycji jednak nie tylko dzieci będą miały okazję, aby zdobywać wiedzę. Dla chętnych rodziców uczestników przygotowaliśmy specjalny webinar z cyberbezpieczeństwa, podczas którego zwrócimy uwagę na zagrożenia w sieci, sprawdzimy czy nasze hasła nie zostały zhakowane i pokażemy przykłady hakerskich wyłudzeń - dodaje Dawid Leśniakiewicz.

Zapisy na warsztaty już się rozpoczęły, a akcja będzie prowadzona we wrześniu w całej Polsce, zarówno w formule stacjonarnej jak i online. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, konieczna jest jedynie rejestracja na wybrane warsztaty.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie www.kodujzgigantami.pl.

 
 
 
 

 

Wrześniowy must have: kardigan na trzy sposoby

 

Spacer, spotkanie ze znajomymi, relaks w ogrodzie, późny powrót z pracy czy randka – gdy wrześniowe słońce zachodzi, robi się znacznie chłodniej niż w ciągu dnia. Wciąż jednak jest na tyle ciepło, że na kurtki czy krępujące ruchy żakiety patrzymy z niechęcią. Często mamy dylemat, co wybrać, żeby ani nie zmarznąć, ani się nie zgrzać. I wtedy wchodzi on, cały na biało (lub w dowolnym innym kolorze) – kardigan. Podpowiadamy, kiedy i jak go nosić.

 

 

Początek września to wciąż jeszcze astronomiczne lato, ale w praktyce nasza garderoba znacznie różni się o tej, po którą sięgaliśmy we wcześniejszych miesiącach. Rześkie poranki, ciepłe dni i chłodne wieczory – to kwintesencja wrześniowej pogody. To także czas, w którym najlepiej sprawdza się pewien uniwersalny element garderoby – kardigan. Skąd się bierze jego fenomen? 

 

– Po pierwsze pasuje do absolutnie każdego typu sylwetki, niezależnie od tego, jaki rozmiar nosimy. Po drugie i trzecie dobrze odnajduje się w każdym stylu oraz okolicznościach: od wypadu do osiedlowego sklepu, aż po bardziej oficjalną imprezę. W okresie wahań temperatur jest po prostu niezastąpiony i na co dzień, i podczas wyjazdów, kiedy naszą szafą staje się walizka – tłumaczy ekspertka sieci sklepów KiK.

W teorii kardigan to uniwersalny dodatek, który – zgodnie z tym określeniem – sprawdzi się w każdej stylizacji. Przejdźmy jednak do praktyki. Przedstawiamy 3 propozycje różnych stylizacji z kardiganem w roli (niekoniecznie) głównej.

Na sportowo

 
 

Pierwszy możemy nazwać sportowym. – Do szortów albo bardzo modnej tenisowej (plisowanej) krótkiej spódniczki i prostego topu wybierzmy klasyczny kardigan. W tym połączeniu dobrze sprawdzą się zarówno te krótkie, jak i dłuższe modele w odcieniach beżu lub szarości. Możemy nosić go klasycznie, najlepiej z podwiniętymi rękawami, by dodać lookowi luzu. Albo, jeśli nie jest nam całkiem zimno, możemy po prostu zarzucić go na plecy, tworząc sportową stylizację z nutką romantyzmu – tłumaczy specjalistka związana z marką KiK.

Na co dzień…

– Drugi przykład również jest casualowy. Kardigan w duecie z sukienką i chociaż brzmi to prosto i przewidywalnie, to w zależności od tego, jaką sukienkę i jaki kardigan wybierzemy, efekt może być zupełnie inny. Przykładowo – krótka, obcisła sukienka i luźny, bardzo długi sweter to opcja idealna na zakupy czy wyjście z psem, szczególnie w połączeniu ze sportowymi butami. Natomiast długa, kwiecista sukienka i krótki kardigan to wciąż casualowe, ale nieco bardziej eleganckie połączenie – idealne np. na plenerową randkę czy romantyczny spacer. Zasada jest prosta – krótki sweterek podkreśli talię, długi optycznie wydłuży sylwetkę. Oba dobrze komponują się z sukienkami w różnych długościach i letnimi spódnicami. Warto łączyć w pary przeciwieństwa – jeśli mamy obcisłą sukienkę, wybierzmy luźniejszy kardigan i odwrotnie – oversizowe sukienki boho lepiej prezentują się z dopasowanymi, krótszymi sweterkami – opowiada ekspertka sieci sklepów KiK.

…i od święta

Kardigan o eleganckim kroju – bez kaptura, kieszeni, paska, za to dopasowany i najlepiej w stonowanym kolorze – to świetna alternatywa dla łatwo gniotących się i nieco krępujących ruchy żakietów. Będzie pasował do długiej sukni o rozkloszowanym dole, ale też do obcisłej sukienki do kolan czy ołówkowej spódnicy, a także eleganckiego kombinezonu i garniturowych spodni. Czyli ubrań, które nosimy na wszelkiego rodzaju imprezach i innych okazjach wymagających elegancji, również w pracy – podsumowuje specjalistka KiK.

 

 

Prosto nie znaczy nudno

Na koniec jeszcze słówko o dodatkach. „Geniusz” kardiganu tkwi w jego prostocie. Jest doskonałym tłem dla wszelkiego rodzaju biżuterii – złotych i srebrnych łańcuszków na co dzień, bransoletek z muszelek i koralików czy sportowego zegarka podczas urlopu, a także eleganckich pereł, apaszki czy błyszczącej broszki na wielkie wyjścia. Jeśli zaś chodzi o torebki czy buty, mamy pełną dowolność: od tenisówek, przez sandały, po szpilki, płócienne torby, słomkowe koszyki, skórzane torebki i kopertówki na specjalne okazje – jak nam w duszy gra.

Buena Vista PR,

 


Garderoba kapsułowa

– od czego zacząć, by się nie zniechęcić 

 

Minimalizm, garderoba kapsułowa, zasada 30, 40, 100… – o co w tym wszystkim chodzi? W skrócie o to, by zawsze mieć się w co ubrać, ograniczyć zakupy i być zadowoloną z zawartości swojej szafy i własnego wyglądu. Pokazujemy, jak te zasady zastosować w praktyce.

Jeśli czujesz, że liczba posiadanych ubrań i dodatków cię przytłacza, a i tak ciągle „nie masz się w co ubrać”, wyobraź sobie, że garderoba kapsułowa to przeciwieństwo tego chaosu. Jak ją stworzyć? Wbrew pozorom najważniejszy wcale nie jest tu gruby portfel, tylko trochę motywacji do porządkowania i planowania oraz konsekwencja.

 

 

Ty ustalasz zasady…

Można powiedzieć, że garderoba kapsułowa to zestawienie „must have’ów”, ale nie tych, które są aktualnie na topie, tylko tych, których naprawdę potrzebujemy w swojej szafie. Jak określić listę niezbędnych przedmiotów? Wychodząc od naszego trybu życia, upodobań i przyzwyczajeń – tłumaczy stylistka związana z siecią sklepów KiK i dodaje: takie podejście ma zastosowanie zarówno w kontekście liczby ubrań, jak i ich fasonów oraz kolorów. Inaczej będzie wyglądała garderoba kapsułowa domatorki, która pracuje zdalnie i w ubraniach ceni sobie przede wszystkim wygodę, a inaczej osoby, której miejsce pracy narzuca oficjalny dress code, zaś w czasie wolnym uwielbia chodzić po górach. Każda z nich może zbudować swoją szafę w przemyślany sposób, ale wcale nie muszą w nich mieć tych samych ubrań. Dlatego pierwsza zasada brzmi: Ty ustalasz zasady.

… ale w określonych ramach

 

Skoro to ty sama decydujesz o tym, co, ile i jak znajduje się w twojej szafie, to gdzie ten minimalizm? Co jest odkrywczego w tej metodzie? – Tu dochodzimy do sedna. W garderobie kapsułowej mają się znajdować wyłącznie ubrania i dodatki, które regularnie nosimy, są w odpowiednim rozmiarze, dobrze się w nich czujemy i pasują do siebie. Właśnie stąd biorą się te wszystkie rady o ograniczeniu się do kilku podstawowych kolorów, prostych fasonów i stonowanych dodatków. Takie ubrania i akcesoria po prostu najłatwiej do siebie dopasować. Jeśli jednak najczęściej nosimy np. kwieciste suknie albo kolorowe garnitury, to one są naszą bazą i na nich powinnyśmy się skupić przy kompletowaniu kapsułowej szafy.

Wskazówki

Rad, a nawet rozbudowanych list czy tabel do planowania kapsułowej garderoby w sieci nie brakuje. Jeśli drobiazgowe planowanie nie jest twoją najmocniejszą stroną i szybko tracisz zapał, mogą się okazać zbyt czasochłonne. – Budowanie garderoby kapsułowej to proces, do którego trzeba czasu i cierpliwości. Sprawy nie załatwi nawet największy budżet na zakupy. Najpierw musimy się szczerze i porządnie zastanowić, co faktycznie nosimy i czego potrzebujemy, a co jest nam w życiu zbędne – np. szpilki, balowa tiulowa suknia albo wielki plecak – wyjaśnia stylistka związana z marką KiK.

Wszelkie porady i kolejne kroki w budowaniu garderoby kapsułowej można streścić w kilku punktach i pytaniach:

 
 

1. Co mam w szafie? Co chcę w niej zostawić, a czego nie noszę?

2. Czego potrzebuję w swojej szafie? (na co dzień po domu i poza nim, na imprezę/specjalne okazje, na inne okoliczności – uprawianie sportów, „brudzące” hobby typu malowanie czy ogrodnictwo, taniec itd.)

3. Co chcę nosić? (Kategoria ubrań: np. sukienki i spódnice, fasony: np. szmizjerki, kolory: najlepiej kilka bazowych i kilka uzupełniających, np. 6-7 w sumie).

Czy zaczniesz od generalnych porządków, czy od zastanowienia się z kartką i długopisem nad tym, co faktycznie nosisz i chcesz nosić – to już twój wybór. Najważniejsza jest szczerość z samą sobą i cierpliwość. Dopiero, kiedy zorientujesz się, czego konkretnie potrzebujesz w szafie, ruszaj na zakupy. I nie kupuj rzeczy, które nie spełniają twoich oczekiwań, np. jeśli szukasz małej brązowej torebki, nie kupuj jej w czarnym kolorze, bo „tylko taki jest”. Tylko dzięki konsekwencji faktycznie zbudujesz perfekcyjną i ułatwiającą życie garderobę kapsułową.

 
 Powodzenia!

Buena Vista PR

 


 

Pracuj nad swoim wizerunkiem.

Eksponuj swoje logo na opakowaniach.

 
Logo firmy to znak, z którym Twoi Klienci identyfikują usługi, które oferujesz.
Gdy chcesz zwiększyć rozpoznawalność swojej marki zainwestuj w reklamowe torebki z nadrukiem z logo Twojej Firmy.
 
 
 
Idealnym sposobem na promocję marki jest zamieszczenie znaku firmowego na torebkach papierowych, bowiem to ekologiczne rozwiązanie dla pakowania wszystkich zakupów.

Są one doskonałą alternatywą dla reklamówek i woreczków foliowych.
 

 
Bądź oryginalny i zadbaj o to, aby  Klienci dostawali zakupy w opakowaniach z Twoim LOGO!
Promuj swoją markę - zadbaj o  widoczność swojego LOGO!
Podziękuj za zakupy swoim Klientom ekologicznym opakowaniem z nadrukiem!
 

Torebki papierowe z uchem lub fałdowe płaskie z nadrukowanym LOGO swojej firmy zamówisz w firmie:

Green Pack Opakowania Szymanek.

Zapraszamy do kontaktu oraz na zakupy w sklepie internetowym:  www.greenpack.pl i  w sklepach stacjonarnych.

 
Firma Produkcyjno -Handlowo-  Usługowa 
"GREEN PACK" Tadeusz Szymanek 
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 
Wierzchowisko ul. Długa 14, 
42-233 Mykanów k. Częstochowy, tel.: 34 328 72 15 
 
Filia: ul. Krakowska 2, 42-200 Częstochowa, tel.: 34 322 93 06, 667 652 505
 
 
 
 

Green Pack poleca także pełny asortyment opakowań na grilla.
 

 

 

 

Duże elektryczne śmieci? To nie problem.

 

Zamów bezpłatny odbiór dużych elektrycznych śmieci.

Zgłoś odbiór zużytego sprzętu wypełniając formularz, a sprzęt  zostanie odebrany Ciebie bezpośrednio z domu.
 

Jeżeli masz drobne elektryczne śmieci i tylko takie chcesz oddać możesz je wrzucić do jednego z czerwonych pojemników. 

Znajdź czerwony pojemnik najbliżej Ciebie Mapa czerwonych pojemników | czerwonepojemniki.pl