Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji toreb papierowych, dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Efektywne sposoby zarządzania czasem

Zarządzanie czasem jest planowaniem i systematycznym wykonywaniem zadań, zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów. Z racji tego, że czas jest zasobem ograniczonym, którego nie można kupić, ani cofnąć, odpowiednie planowanie czynności jest niezwykle cenną umiejętnością. Wyćwiczenie jej wymaga jednak wysiłku i regularnej praktyki. Marnotrawstwo czasu wynika w dużej mierze z niewiedzy i nieumiejętności organizacji czasu i ustawienia priorytetu zadaniom.

Powszechne błędy w zarządzaniu czasem

Zarządzanie czasem jest umiejętnością, którą należy doskonalić. Na początku każdy popełnia błędy, wynikające m.in.: z braku doświadczenia w planowaniu, niewiedzy i nieumiejętności organizacyjnych. Bardzo często osoby zapracowane sporządzają „to do” listę „na kolanie”, w biegu. Okazuje się, że pierwszym krokiem do rozpoczęcia właściwego zarządzania czasem jest posiadanie profesjonalnego planera. Specjaliści z firmy: https://www.planowaki.pl/, potwierdzają, że przejrzysty ścienny planer, daje możliwość przygotowania dziennego lub tygodniowego harmonogramu. Poza tym, każdy powinien mieć osobisty terminarz z wyraźnie zaznaczonymi datami. Posiadanie specjalnego planera ułatwia rozdzielenie zadań. Innym błędem w zarządzaniu czasem jest wpisywanie na listę ogólników. Zwroty takie jak: „załatwić sprawę z księgowym” czy „zadzwonić do klienta” wcale nie pomagają w planowaniu dnia. Komunikaty powinny być jasne i szczegółowe. Zupełnie inaczej podchodzi się do zadania: „o 14:00 – spotkanie z księgowym (omówienie raportu rozliczeń)”. Powszechnym błędem jest również wpisywanie na listę liczby zadań niemożliwych do wykonania w jeden dzień lub tydzień. Nagromadzenie spraw potęguje frustrację i stres.

Hierarchia zadań

W zarządzaniu czasem bardzo istotne jest wyznaczenie hierarchii zadaniom. Początkujący często chcą wykonać wszystkie zadania z listy, finalnie nie osiągając zamierzonych rezultatów. Zasada Pareto – 80:20 mówi o tym, by robić 20% zadań, które przyniosą największą korzyść. Macierz Eisenhowera opiera się natomiast na ważności i pilności zadań. Połączenie tych dwóch kategorii daje 4 typy zadań do wykonania. Ważne i pilne czynności są najważniejsze, pominięcie ich będzie miało negatywne konsekwencje dla użytkownika. Drugą kategorią są czynności ważne i niepilne czyli takie, które prowadzą do osiągnięcia celu, ale nie są naglące (praca kreatywna, rozwój, odpoczynek). Trzecią kategorią są zadania nieważne i pilne czyli błahe, ale naglące np. niektóre spotkania, telefony. Tego rodzaju czynności należy zlecić lub delegować. Ostatnią grupą są zadania nieważne i niepilne – trzeba się ich pozbyć. Zalicza się do nich pożeraczy czasu (przebywanie w social mediach, nadmierne oglądanie telewizji).

Inne sposoby zarządzania czasem – ALPEN i TRZOS

Metoda ALPEN pochodzi od niemieckich słów: Aufgaben, Lange schatzen, Pufferzeiten einplanne, Entscheidungen treffen i Nachkontrolle. Jest to pięcioetapowy proces zarządzania czasem. Najpierw należy wyznaczyć zadania do wykonania, następnie określić potrzebny czas na wykonanie poszczególnych czynności. Trzecim etapem jest uwzględnienie wszystkich przerw i pauz na odpoczynek. Kolejnym elementem jest ustalenie priorytetów zadań i ostatecznie kontrola i analiza wykonanych zadań. Bardzo podobną metodą jest TRZOS – również pięcioetapowy proces zarządzania czasem. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie zadań i terminów realizacji. Następnie wyznacza się ramy czasowe na wykonanie poszczególnych czynności. Trzecim krokiem jest zaplanowanie przerw, a czwartym – ustalenie priorytetów. Finalnie następuje skontrolowanie rezultatów.