Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji toreb papierowych, dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Poznaj pierwotne sposoby nabywania własności

 

Do nabycia prawa własności można dojść wieloma drogami. Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto poznać pierwotne sposoby nabywania własności.

Prawo własności może być zarówno utracone jak i nabyte. I choć język prawniczy często może wydawać się zawiły to warto poznać pewne aspekty prawne. Poznaj swoje prawa i sprawdź jakie są pierwotne sposoby nabywania własności.

Pierwotne sposoby nabycia własności:

  1. Zawłaszczenie.

Zawłaszczeniem nazywamy nabycie własności rzeczy ruchomej w samoistne posiadanie podczas gdy rzecz ta nie była w niczyim posiadaniu. W tym przypadku do powstania prawa własności nie są wymagane dodatkowe czynności bowiem nabycie własności odbywa się z mocy prawa.

2. Przemilczenie.

Nabywanie prawa własności przez przemilczenie to inaczej nabycie własności rzeczy ruchomej wynikające z braku zgłoszenia się jej dotychczasowego właściciela. Przyczyna niezainteresowania i w końcu braku zgłoszenia właściciela nie odgrywa tutaj znaczącej roli, istotny jest jednak określony przez ustawodawcę upływ czasu.

3. Odłączenie pożytków naturalnych od rzeczy przez uprawnionego do ich pobierania.

Pobieranie pożytków naturalnych od rzeczy przez osobę uprawnioną sprawia, że osoba ta nabywa własność. Odłączanie pożytków naturalnych od rzeczy to na przykład zrywanie owoców z krzewów i drzew.

4. Przetworzenie, pomieszanie, połączenie rzeczy ruchomych.

Pomieszanie, przetworzenie lub połączenie rzeczy ruchomych, które należały do różnych właścicieli może powodować postawnie współwłasności. Warto także zaznaczyć, że jeśli rzecz składowa jednego z właścicieli była o znacznie wyższej wartości niż rzeczy pozostałych właścicieli to prawo własności do nowopowstałej rzeczy nabywa ta właśnie osoba.

5. Nacjonalizacja.

Nacjonalizacją nazywamy przez państwo kapitału, przedsiębiorstw oraz majątków ziemskich, które są własnością osób prawnych, fizycznych lub innych państw. Nacjonalizacji nie należy mylić z wywłaszczeniem.

6. Nabycie prawa własności w drodze egzekucji sądowej.

Jednym ze sposobów prawa własności jest nabycie danej rzeczy w drodze egzekucji (licytacji) sądowej. Warto zaznaczyć, że rzeczy nabyte w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym nie podlegają opodatkowaniu.

7. Zasiedzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomej.

Zasiedzenie umożliwia nieuprawnionej osobie nabycia prawa własności do danej nieruchomości (lub rzeczy ruchomej). Jednakże warunkiem zasiedzenia jest upływ wymaganego nieprzerwanego czasu posiadania. Aby dana osoba mogła bez problemu nabyć prawo własności w wyniku zasiedzenia należy spełnić odpowiednie przesłanki. (Przesłanki odnośnie zasiedzenia nieruchomości znajdziemy tutaj: dybka.com.pl/przeslanki_zasiedzenia_mieruchomosci/)