Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75
 

Aktualności

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 15:36

Do 17 października uczniowie szkół średnich mogą się zgłaszać do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat prawa wyborczego, w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych. Przewidziano III etapy. Etap I zaplanowano na 9 listopada. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu wyboru, składającego się z 25 pytań z kodeksu wyborczego. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 16 listopada. W II etapie uczestnicy będą mieli do napisania pracę na jeden z trzech wybranych tematów. Dotyczą one systemu wyborczego w wyborach samorządowych, wyborów samorządowych w II Rzeczpospolitej oraz roli organów sądowniczych w przeprowadzaniu wyborów. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018. W trzecim etapie konkursu, najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania, przygotowane na podstawie działów I, II oraz VII -IX Kodeksu wyborczego. Najlepsi uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody pieniężne.
Za I miejsce 1300 złotych, II – 800 złotych, III – 600 złotych, a opiekunowie – 600 złotych. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.
W I edycji Konkursu, która miała miejsce wiosną br, wzięło udział około 4600 uczniów z prawie 570 szkół z całego kraju. Organizatorem konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9520

Piotr NicpońCzęstochowscy policjanci sprawdzali auta pod kątem emisji spalin do atmosfery

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 14:12
W czwartek, 14 września 24 policjantów z częstochowskiej drogówki zaangażowanych było w działania pod nazwą „Smog”. Akcja miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.


Na „Bieganie” szukali rodzin zastępczych

NTC - 15 wrzesień, 2017 - 13:54

INICJATYWA. 13 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zorganizował na placu Biegańskiego happening pod nazwą „SOS – szukamy rodzin zastępczych”. – Miał on na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie częstochowian do tworzenia rodzin zastępczych – podkreśla Olga Dargiel, rzecznik ośrodka

Kulminacyjnym punktem środowego happeningu było odsłonięcie wystawy plenerowej poświęconej tematyce pieczy zastępczej. Znalazły się w niej m.in. prace uczniów częstochowskich szkół.
– Rysunki oraz fragmenty prac literackich powstały w ramach konkursu „Masz serce, otwórz do niego drzwi”, nad którym patronat honorowy objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Na tablicach, które pozostaną na Placu Biegańskiego przez miesiąc, znalazły się także odpowiedzi na pytania m.in. o to czym jest piecza zastępcza, kto i jak może stworzyć taką rodzinę – informuje Olga Dargiel.
Udział w przedsięwzięciu wzięły przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie szkół podstawowych.
Organizator zadbał o liczne atrakcje. Było np. malowanie buzi, zabawy z animatorami, zumba czy kolorowe balony. Harcerze i dzieci – za pośrednictwem kołatek, grzechotek i innych instrumentów –
wspólnymi siłami nadali sygnał SOS na rzecz poszukiwania rodzin zastępczych. Każdy kto w tym czasie przechodził przez plac Biegańskie mógł otrzymać ulotkę informacyjną oraz balon w kształcie serca. MOPS zorganizował imprezę przy pomocy Stowarzyszenia „Dla Rodziny” oraz podmiotów prowadzących częstochowskie punkty OSL.
Ośrodek podkreśla, że częstochowski samorząd aktywnie działa na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania kolejnych rodzin zastępczych. Od czterech lat działa w mieście Zespół na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego, funkcjonuje też Miejska Rada Rodziców Zastępczych. Ostatnia impreza to nie pierwsza inicjatywa organizowana w tym celu. (oprac. PW)

Informacje MOPS dotyczące pieczy zastępczej w Częstochowie

Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych – na skutek różnego rodzaju trudności i kryzysów które nastąpiły w tych rodzinach trafiają do pieczy zastępczej.
Pieczę zastępczą dzielimy na:
a) instytucjonalną
b) rodzinną

Piecza rodzinna:
Rodzina zastępcza daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie (podobnie jak ma to miejsce w przypadku dzieci które trafiają do pieczy instytucjonalnej) dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta zażegna kryzys i wykaże się zdolnością do ponownej opieki nad dzieckiem.

Obecnie mamy w Częstochowie 276 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 386 dzieci. Wśród nich są:
– rodziny spokrewnione – w Częstochowie jest ich 187;
– rodziny niezawodowe – w Częstochowie jest ich 76;
– rodziny zastępcze zawodowe – w Częstochowie jest ich 11;
– rodzinne domy dziecka – w Częstochowie jest ich 2.

Rodziny spokrewnione są tworzone dla konkretnego dziecka przez osoby z najbliższej rodziny, a więc są sprzyjające warunki, by dzieckiem w potrzebie zajął się ktoś z jego otoczenia. Zazwyczaj podobnie jest z rodzinami niezawodowymi.
Rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, tworzą rodzinny dom dla dzieci, których zazwyczaj wcześniej nie znają, zapewniają opiekę rodzinną dzieciom, które nie mają możliwości, by rodzicami zastępczymi zostali krewni czy osoby bliskie.

Piecza instytucjonalna
to w Częstochowie 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego.
W pieczy instytucjonalnej przebywa ogółem 145 dzieci.Natalia Murek w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy!

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 13:51
18-letnia Natalia, córka Dawida Murka, znalazła się  w 14-osobowej kadrze Polski na siatkarskie Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 20 września w Baku.


INAUGURACJA JUBILEUSZOWEGO 65. SEZONU ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY

Częstochowskie Informacje - 15 wrzesień, 2017 - 13:35
22 września o godz. 16:00, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, odbędzie się koncert inaugurujący jubileuszowy 65. sezon artystyczny 2017/2018.               W repertuarze jeden z najbardziej przebojowych programów Zespołu - „A to Polska właśnie” wraz z premierowym wykonaniem tańców regionu Spisza. Koncert odbędzie się w namiocie koncertowym na dziedzińcu Pałacu w Koszęcinie. Wstęp wolny.
W koncercie inauguracyjnym w wykonaniu chóru, baletu i orkiestry, Zespół „Śląsk” wystąpi   z repertuarem najpiękniejszych polskich pieśni i tańców z wielu regionów kraju. W programie usłyszymy ulubione przez publiczność: „Karolinkę”, „Szła dzieweczka”, „Ondraszka”, „Gąskę”, „Pije Kuba do Jakuba” i wiele innych. Balet tradycyjnie rozpocznie „Trojakiem”, a potem zatańczy m.in. „Taniec chustkowy”, „Polkę opolską”, „Tańce górali podhalańskich”, tańce narodowe: kujawiaka, oberka, krakowiaka. Podczas koncertu inauguracyjnego publiczność po raz pierwszy zobaczy także premierowe wykonanie tańców spiskich. Układ choreograficzny powstał w Koszęcinie pod koniec ubiegłego sezonu artystycznego, pod kierunkiem pani Marii Wnęk – wybitnej specjalistki tańców regionu Spisza. Choreografia została opracowana z udziałem zespołu baletowego z towarzyszeniem chóru i orkiestry. Kompozycja z regionu Spisza jest brakującym ogniwem w programie tańców góralskich Zespołu „Śląsk”. Włączenie folkloru spiskiego do repertuaru to element projektu, na który Zespół „Śląsk” otrzymał wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca. Zgodnie z misją ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, Zespół sięga do inspiracji tradycyjnym folklorem i autentycznymi motywami ludowymi, aby ocalić od zapomnienia wyjątkowe układy choreograficzne. Głębsze poznanie tego regionu i uwzględnienie w repertuarze „Śląska” dorobku kulturowego Spisza, posłuży także edukacji regionalnej i możliwości podzielenia się z szerszą publicznością tym wyjątkowym dziedzictwem. 

Podczas koncertu inauguracyjnego zostaną także wręczone nagrody Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – statuetki „Maecenas Silesiae”. To wyróżnienie ustanowione przez Zespół w 2006 roku i przyznawane, wraz z początkiem nowego sezonu, osobom lub instytucjom wspierającym „Śląsk” w rozwoju działalności programowej Zespołu. 

Nowy sezon „Śląsk” rozpoczyna od podróży na południe Europy. Trwa właśnie realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Helokanie Południa”. W pierwszej – edukacyjnej części przedsięwzięcia, pedagodzy Zespołu „Śląsk” odbyli cykl warsztatów taneczno - wokalnych z partnerami projektu, zespołami „SLUK” z Bratysławy, chorwackim „LADO” i węgierskim Państwowym Zespołem z Budapesztu. Wrześniowa trasa koncertowa oraz wspólne występy z tymi zespołami, to kontynuacja projektu rozpoczętego pod koniec ubiegłego roku. Starając się nieustannie promować polską kulturę za granicą, w nowym sezonie artystycznym planowane są także wyjazdy do USA, Kanady, Francji i na Słowację.  

Z jubileuszowym sezonem artystycznym Zespołu „Śląsk” zbiega się niezwykle ważna dla Polski rocznica – 100-lecie odzyskania niepodległości. Tej okazji podporządkowane będzie wiele działań, zarówno edukacyjnych, jak i koncertowych Zespołu. Wśród nich m.in. nagranie nowej płyty z repertuarem patriotycznym. Chór i orkiestra Zespołu pojawią się w studio nagrań już         w listopadzie tego roku. W ramach jubileuszu 65-lecia, Zespół „Śląsk” planuje uroczyste koncerty   w całej Polsce oraz kulminację obchodów, która przypadnie 1 lipca 2018 roku, podczas – także jubileuszowego – XX „Święta Śląska” w Koszęcinie.
  

Jak co roku, wśród przedsięwzięć nowego sezonu artystycznego nie zabraknie także kontynuacji projektów edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży czy warsztatów instruktorskich. Z początkiem roku szkolnego wznowione zostają zajęcia Artystycznego Ogniska Wokalno - Baletowego im. Elwiry Kamińskiej, swoją działalność będzie kontynuował Chór Chłopięcy „Śląskie Słowiki”, kolejny rok będą się także odbywać zajęcia w ramach projektów: „Roztańczymy” czy „Razem dla seniorów” – cykl zajęć taneczno-wokalnych dla najstarszych mieszkańców regionu. W planach na nowy sezon są również kolejne edycje m.in. Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Letniej Szkoły Artystycznej oraz Gali Edukacji Regionalnej czy Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”. W maju kolejną edycję będzie miał także Ogólnopolski Konkurs Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Szkół Baletowych, a we wrześniu – wzbudzający coraz większe zainteresowanie i uznanie publiczności - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia”. Zespół organizuje także nowe przedsięwzięcia, w listopadzie odbędzie się po raz pierwszy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Młodych Choreografów Polskich Tańców Narodowych i Ludowych, a w sierpniu przyszłego roku   I Śląski Przegląd Orkiestr Dętych. W jubileuszowym sezonie artystycznym nie zabraknie popularnych imprez plenerowych: wspomnianego wcześniej pikniku artystycznego „Święto Śląska”, a także Międzynarodowego Konkursu w Powożeniu Tradycyjnym o Trofeum „Śląska” i Pikniku Leśno - Łowieckiego „Cietrzewisko”. 

Zachęcamy do odwiedzania stale aktualizowanego kalendarza koncertów i wydarzeń na stronie internetowej Zespołu www.zespolslask.ploraz śledzenia oficjalnego profilu na Facebooku, Twitterze i Instagramie                                                                   
Zapraszamy do Koszęcina na uroczystą inaugurację nowego sezonu artystycznego!
22 września, godz. 16:00, Koszęcin ul. Zamkowa 3 - namiot koncertowy na dziedzińcu pałacowym. WSTĘP WOLNY. ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH OGRANICZONA!Częstochowska Straż Miejska poszukuje pracowników

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 13:21
W Straży Miejskiej w Częstochowie potrzebne ręce do pracy. Właście ogłoszony został kolejny nabór na wolne etaty.


14. Noc Kulturalna – 16 września

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 13:05

Program Muzeum Częstochowskiego:

Ratusz, Galeria Dobrej Sztuki – czynne w godz. 18.00-24.00

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Dom Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej, Kamienica Mieszczańska. Muzeum Żydów Częstochowian – czynne w godz. 18.00-22.00

Rezerwat Archeologiczny – czynny w godz. 11.00-18.00

Ratusz
godz. 18.00-19.00 – Geneza i dzieje polskich symboli narodowych – wykład prof. Marcelego Antoniewicza, współpraca z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Częstochowie

godz. 20.00-21.00 – Oskarżam o to, że… – inscenizacje rozpraw sądowych przygotowane przez Archiwum Państwowe w Częstochowie

22.00 – Kuba… podróż w nieznane – otwarcie wystawy fotograficznej w cyklu Pasje Częstochowian i spotkanie z Januszem Jadczykiem

Galeria Dobrej Sztuki
godz. 18.30. – otwarcie wystawy malarstwa Janusza Rafała Głowackiego pt. Bezsenność przestrzeni

Kamienica Mieszczańska. Muzeum Żydów Częstochowian
godz. 20.30 – koncert muzyki żydowskiej Szalom, Teatr Vis a Vis z Krakowa

Szczegóły na stronie noc.czestochowa.plNa krajówce w Rędzinach będą światła – w czterech punktach

NTC - 15 wrzesień, 2017 - 12:51

INFRASTRUKTURA. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 21 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 63 mln zł. Wśród nich jest budowa sygnalizacji świetlnych przy czterech przejściach dla pieszych przez Drogę Krajową nr 91 w Rędzinach

Lokalne władze od dłuższego czasu zabiegają o poprawę bezpieczeństwa na DK 91, która w związku z trwającą budową obwodnicy autostradowej miasta, stanowi trasę alternatywną dla wielu kierowców. A kiedy ruszy budowa A1 na odcinku Częstochowa – Tuszyn (tak naprawdę przebudowa DK 1 na autostradę – przyp. red.) będzie jeszcze bardziej obciążona. Były już apele do ministerstwa, były do parlamentarzystów. I coś się ruszyło. Ostatnio minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził przekazanie 63 mln zł na inwestycje na drogach krajowych w całym kraju, które mają być zrealizowane w latach 2017 – 2019. W tej grupie jest tylko jedno zadanie z województwa śląskiego – właśnie w Rędzinach. Chodzi o budowę sygnalizacji świetlnych na czterech istniejących przejściach dla pieszych.

– Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników DK 91 przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej DK 1 do parametrów autostrady A1 – uzasadnia resort.

Z budżetu ministerstwa pójdzie na ten cel ok. 720 tys. zł. Jak wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MIB, sygnalizacja świetlna wzbudzana powstanie na przejściach dla pieszych wraz z doświetleniem przejść w rejonie skrzyżowań z ulicami: Szkolną, Kościuszki i Nową. Przy skrzyżowaniu z ul. Okupnicką zamontowana zostanie natomiast sygnalizacja ostrzegawcza wraz z doświetleniem przejścia. Prace mają być zrealizowane w przyszłym roku. (PW)Mistrzowie Polski wygrali na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 12:24

Kolarska pogoda, czołowi kolarze górscy na starcie oraz atrakcyjna i wymagająca trasa – trudno wyobrazić sobie lepsze warunki do rowerowej rywalizacji. Tak było podczas siódmej edycji Bike Atelier MTB Maratonu w sezonie 2017, rozgrywanej w trzech jurajskich gminach – Żarkach, Janowie i Niegowie. Przedsięwzięcie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Po udanym zeszłorocznym debiucie, Jura Krakowsko-Częstochowska ponownie gościła pasjonatów „dwóch kółek” i ponownie zachwyciła ich swoim krajobrazem. Blisko 600 zawodników ścigało się na ciekawej pętli, odkrywając atrakcyjne tereny tej wyżyny. Uczestnicy przejeżdżali m.in. przez Czatachowę, Złoty Potok, czy też obok ruin zamków w Mirowie i Bobolicach. Ci, którzy wybrali dłuższy dystans (PRO) mieli do pokonania 60 kilometrów, a ci, którzy zdecydowali się na krótszy (HOBBY i FAMILY), 25 kilometrów. Trasa miała nie tylko walory krajoznawcze, ale była również prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pagórkowaty teren nie brakowało podjazdów oraz wymagających odcinków technicznych.

W rywalizacji PRO najlepiej z tą ciężką pętlą poradził sobie „świeżo upieczony” mistrz Polski w maratonie MTB, Dariusz Batek. Sięgnął on po ten tytuł w sobotę, a w niedzielę pewnie wygrał zmagania w kategorii open. Wjechał na metę z przewagą blisko 5 minut nad grupą pościgową, którą przyprowadził jego kolega z zespołu CST MTB Team, Michał Kucewicz. Za nimi finiszowali bracia bliźniacy z klubu Hurom LKK LUKS Sławno, Tomasz i Marcin Budzińscy.

– Wszyscy z czołowej grupy ścigali się dzień wcześniej w krajowym czempionacie i widać było zmęczenie po tych zawodach. Natomiast ja czułem się dobrze i byłem w stanie odjechać samotnie rywalom, a potem utrzymać prowadzenie do mety – opowiadał Dariusz Batek.

Wśród pań najlepsza była wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w różnych odmianach kolarstwa górskiego, Rita Malinkiewicz. Pokonała ona inną utytułowaną zawodniczkę, mistrzynię kraju w eliminatorach MTB, Martę Turoboś. Trzecia była Natalia Kołodziej.

Trasa pełna wyzwań

– Trasa była rewelacyjna – opowiadała Marta Turoboś. – Na co dzień ścigam się w MTB XC, czyli cross country i dziś ten maraton w sporej części taki właśnie wyścig przypominał. Były też odcinki asfaltowe, nieco łatwiejsze, więc trzeba przyznać, że pętla została przez organizatorów świetnie przygotowana. Także atmosfera podczas imprezy była znakomita i sprzyjała integracji środowiska rowerowego.

Na dystansie HOBBY równych sobie nie miał Tomasz Pierwocha. Był on jedynym zawodnikiem, który zdołał uzyskać na mecie czas poniżej godziny (59:49) i kolejnego Adriana Borutę wyprzedził o minutę i 13 sekund. Andrzej Binkowski uzupełnił podium.

Zaledwie 17-letnia Agnieszka Szpocińska zwyciężyła wśród kobiet. Pomimo tak młodego wieku nie była to żadna niespodzianka, gdyż jest ona aktualną mistrzynią Polski w kolarstwie przełajowym do lat 23 i reprezentantką Polski na mistrzostwach świata juniorek w tej odmianie kolarstwa. Podobnie jak Batek, również przyjechała do Żarek prosto z mistrzostw Polski w maratonie MTB, ze złotym medalem (w kategorii juniorka).

Monika Grzebinoga wjechała na metę na drugiej, a Małgorzata Kustra-Kapol na trzeciej pozycji wśród kobiet.

W kategorii HOBBY, w której młodsi uczestnicy pokonywali krótszy dystans w towarzystwie swoich opiekunów, najlepszy był Kacper Chojnacki. Patryk Nogowczyk i Dominik Gondro zameldowali się na mecie na 2. i 3.miejscu.

Jeszcze mniejsi rowerzyści, którzy rozpoczynają przygodę z jednośladem, mogli spróbować swoich sił w wyścigach na krótkich dystansach, dopasowanych do ich wieku – od 200m do niespełna 4 kilometrów.

Zdjęcia: Gmina Żarki, Katarzyna Kulinska-PlutaW Poraju pod kołami forda zginęła 49-letnia kobieta

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 12:23
Myszkowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek, 14 września na jednej z posesji w Poraju. W wyniku potrącenia przez auto śmierć poniosła 49-letnia kobieta.


Dwie osoby zginęły w dwóch wypadkach w Częstochowie i powiecie

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 12:07
W ostatnich dniach na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego doszło do dwóch tragicznych wypadków drogowych. W jednym z nich zginął 19-letni motorowerzysta, a w drugim 30-letni pieszy.


Oblicza uzależnień na antenie Radia FIAT

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 12:00

Na antenie Radia Fiat trwa kampania pt. „Oblicza uzależnień”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających w wymienionym obszarze. Cotygodniowe audycje poruszają temat walki z uzależnieniami, a także formy przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Cykliczne spotkania to także rozmowy o przemocy i o tym, jak jej zapobiegać i jak się jej przeciwstawiać. Audycji można posłuchać w każdy piątek o godz. 12:10 i 19:10.

Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.X Charytatywny Bal Miłośników gminy Olsztyn

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 11:50

Do 31 października w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, można zgłaszać kandydatów do otrzymania statuetki „Olsztyńskiego Anioła Stróża” – wyróżnienia Wójta Gminy Olsztyn za szczególne zasługi na rzecz lokalnej społeczności.

Regulamin oraz formularz wniosku w formie papierowej można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.

Statuetki laureatom wręczy wójt Tomasz Kucharski podczas X Charytatywnego Balu Miłośników gminy Olsztyn, na który zapraszamy 25 listopada do Małego Dworku w Olsztynie.

Dochód z Balu zostanie przeznaczony na leczenie Pawła Sitaka, mieszkańca Kusiąt.Szczęśliwy dzień w Teatrze – 20 września

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 11:37

W środę, 20 września w Teatrze im. Adama Mickiewicza będzie można skorzystać z promocji „Szczęśliwy dzień”. Dotyczy ona spektakli z repertuaru i umożliwia zakup biletu (maksymalnie 4 sztuki na jedno przedstawienie) w promocyjnej cenie. Promocja dotyczy również spektaklu „Humanka” w ramach XI PPI „Przez dotyk” 22.09.17 r.

Promocja dotyczy spektakli z repertuaru (również weekendowych). Z promocji WYŁĄCZONE SĄ spektakle gościnne, okolicznościowe i premierowe.

Aby skorzystać z promocji należy kasjerowi podać hasło „Szczęśliwy Dzień”. Promocja skierowana tylko do widzów indywidualnych. „Szczęśliwy bilet” będzie można zakupić tylko osobiście w kasie biletowej Teatru w godz. 10.00 – 18.00, płacąc kartą płatniczą bądź gotówką. Szczegółowe informacje dotyczące promocji i aktualnego repertuaru można znaleźć na stronie www.teatr-mickiewicza.pl .Drogowcy wyłonili wykonawcę przebudowy DK-1!

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 11:03
Miejski Zarząd Dróg i Transportu rozstrzygnął przetarg na przebudowę DK1! Wygrało konsorcjum Drog-Bud, Fiesta-Fišer i Nowak Mosty z Częstochowy, które zaprojektuje i zrealizuje inwestycje za bagatela prawie 179 mln zł.


Potrącił 19-letniego motorowerzystę. Śmiertelnie

NTC - 15 wrzesień, 2017 - 10:34

WYPADEK. Z ustaleń policji wynika, że kierujący skodą wymusił pierwszeństwo na motorowerzyście. Niestety nastolatek poniósł śmierć na miejscu

Sytuacja miała miejsce w środę 13 września na skrzyżowaniu dróg we Własnej (gmina Starcza).

– Według wstępnych ustaleń kierujący skodą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 19-letniemu kierującemu motorowerem – podaje Marta Ladowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

19-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego zmarł na miejscu. Kierowca – 54-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego – był trzeźwy, ale jeśli potwierdzą się ustalenia, że wymusił pierwszeństwo, prawdopodobnie poniesie odpowiedzialność karną. Postępowanie w sprawie okoliczności tego wypadku trwa. (PW)Nie żyje 30-latek. Wtargnął na czerwonym świetle

NTC - 15 wrzesień, 2017 - 10:25

WYPADEK. Tragedia na rondzie Trzech Krzyży. 30-letni pieszy na pasach wszedł wprost pod koła nadjeżdżającej Dacii i zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło wczoraj ok. godz. 19.50.

– Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że pieszy nie zastosował się do czerwonego sygnału świetlnego. Na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Warszawskiej wtargnął na pasy wprost pod koła Dacii – informuje Marta Ladowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Niestety 30-letni mężczyzna zmarł na miejscu. Nie wiadomo czy był pod wpływem alkoholu – na ten moment nie było możliwości, żeby to ustalić. Wiadomo natomiast, że trzeźwy był kierujący Dacią 62-latek. Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności wypadku. (PW)Tanio i ze smakiem w Częstochowie. Na początku października rusza kolejna edycja kulinarnego festiwalu

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 10:14
Przez pięć dni, od 2 do 6 października będziemy mogli odwiedzać najlepsze częstochowskie restauracje i kawiarnie i delektować się festiwalowymi potrawami. 


Kolejne działania "Smog" na częstochowskich drogach

Policja - 15 wrzesień, 2017 - 10:00
Wczoraj 24 policjantów z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego zaangażowanych było w działania pod nazwą „Smog”. Akcja miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Mundurowi zbadali w ten sposób 78 samochodów. W 4 przypadkach ujawnili nieprawidłowości.


Dwa tragiczne wypadki. Apelujemy o ostrożność!

Policja - 15 wrzesień, 2017 - 10:00
W ostatnich dniach na terenie powiatu częstochowskiego doszło do dwóch wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W jednym z nich zginął 19-letni motorowerzysta, a w drugim 30-letni pieszy. Apelujemy zarówno do kierujących samochodami jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.


VII Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 09:26

W środę (13 września) rozpoczęła się siódma edycja Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów. Ideą organizatorów festiwalu jest przybliżenie uczestnikom tego wydarzenia bogatej działalności artystycznej rodziny Bachów na czele z jej najwybitniejszym kompozytorem – Janem Sebastianem. Festiwalowe koncerty mają stanowić intrygująca muzyczną podróż od czasów baroku aż po 21 wiek, z wykorzystaniem współczesnych przekaźników kultury.

Powołanie festiwalu muzycznego ma na celu uczynić Częstochowę ważnym ośrodkiem na mapie wydarzeń kulturalnych Polski oraz Europy, a także zainteresować jak najszerszą publiczność kulturą wysoką, bliską jednak w interpretacji współczesnemu człowiekowi.

Nazwisko Bach kojarzy się z najwybitniejszym muzykiem rodziny Bachów – Janem Sebastianem. Festiwal ma na celu ukazanie twórczości całego, liczącego niemal 300 lat rodu Bachów, w sposób zarówno klasyczny, jak i za pomocą współczesnych przekaźników kulturowych.

Piątek (15 września), godz. 19:00, sala kameralna

JAZZ KONTRA BACH

JAREK KOSTKA QUARTET
Jarek Kostka – fortepian
Jan Adamczewski – saksofony
Piotr „Max” Wiśniewski – kontrabas
Waldemar Franczyk – perkusja

„Jako pianista jazzowy, a równocześnie organista grający muzykę baroku odkryłem, że Bach jest jazzem – nie trzeba wiele zmieniać – jego muzyka swinguje! Czyż basso continuo to nic barokowe „rythm section”? A tożsamość twórcy, wykonawcy i kompozytora? Improwizacja, wymienność instrumentów, kameralność to nic tylko podobieństwa – to jedność! ” – tak o autorskim projekcie mówi Jarek Kostka, niekonwencjonalny, wszechstronny pianista jazzowy, aranżer, organista, kompozytor i nauczyciel. Świadomie operując dorobkiem minionych epok, poszukuje inspiracji w rozmaitych obszarach kulturowych. W Częstochowie razem ze swoim kwartetem przedstawi muzykę Bacha w jazzowych, chwytliwych aranżacjach.

Sobota (16 września) godz.21:00, Plac Biegańskiego

WIDOWISKO MULTIMEDIALNE

Światła, pirotechnika. kolorowe dymy i genialna muzyka klasyczna w nietypowych aranżacjach. To już tradycja więc i podczas tej edycji nie zabraknie pokazu laserowego. Widowisko multimedialne do muzyki Bachów i innych klasyków w aranżacjach pop-rock-jazz odbędzie się na placu Biegańskiego. BAROK to kolory, światła, wybuchy pirotechniczne. dymy, i oczywiście wspaniała, energetyczna muzyka. Wszystko to po zachodzie słońca w samym centrum naszego miasta. To Leż wspaniała okazja, aby spędzić wieczór z rodziną, znajomymi i oddać się wyjątkowym wrażeniom wizualnym i dźwiękowym. – Muzyka Bachów jest barwna, energiczna, piękna i co najważniejsze ponadczasowa – mówi dyrektor i pomysłodawca Festiwalu, Janusz Siadlak – I tak chcemy ją pokazać: ramię w ramię z wielkimi światłami i innymi zdumiewającymi efektami.

Niedziela (17 września) godz. 17:00, Kościół Ewangelicko-Augsburski

BAROKOWE EMOCJE

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Piotr Młynarczyk – viola da gamba
Urszula Jasiecka-Bury – klawesyn
Janusz Siadlak – dyrygent

Muzyka barokowa jest fundamentem. jej piękno leży w niuansach, kontekście historycznym i kulturowym. jest pełna emocji i przekazuje bardzo wiele, choć czasem, trzeba przysłuchać się mocniej. Żeby ją zrozumieć, trzeba jej doświadczyć, poczuć na własnej skórze. To w końcu muzyka, która powstawała w czasie, kiedy filozofia głosik, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznic lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego. Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum ułatwi odbiór pięknej, lecz niełatwej muzyki przedstawiając skrupulatnie dobrany program prezentujący przekrój muzyki barokowej skupiając się na emocjach tej barwnej, bogatej epoki. Koncert przybliży słuchaczom historię muzyki barokowej, przedstawi jej niezwykłą różnorodność i z całą pewnością zachęci to dalszego zgłębiania tajników epoki empiryzmu. Koncert organizowany w ramach obchodów 500-lecia Reformacji.„Kromka Chleba” od Caritas

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 09:14

Caritas pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, od lat prowadzi kampanię społeczną „Kromka Chleba”. Ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych, ubogich. Chodzi o to, aby ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia. W tym roku kampania będzie trwać od 17 do 24 września.
Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na działania pomocowe skierowane do najuboższych. Kampania posiada wymiar edukacyjny i ma zachęcać do podejmowania konkretnych działań na rzecz ludzi zagrożonych wykluczeniem. Jest odpowiedzią na zwiększającą się w Polsce liczbę rodzin ubogich, szczególnie rodzin wielodzietnych. Pieniądze pozyskane w ramach kampanii są przeznaczone na dożywianie dzieci, dofinansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, pomoc doraźną osobom bezdomnym, zapewnienie im wyżywienia i lekarstw, pomoc indywidualną dla osób biednych, emigrantów, wsparcie kobiet i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.

Jeśli chcesz wesprzeć akcję „Kromka Chleba” wejdź na stronę caritas.czest.pl.Mieszkańcy często dzwonili w sierpniu do Straży Miejskiej z prośbami o interwencje

W Częstochowie - 15 wrzesień, 2017 - 09:11
Ponad 1900 telefonicznych zgłoszeń od mieszkańców Częstochowy odebrała w sierpniu Straż Miejska.


"Częstochowa na nowo" - warsztaty w Muzeum Produkcji Zapałek

Częstochowskie Informacje - 15 wrzesień, 2017 - 09:09
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Marta Salwierak, oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają na warsztaty:

"Częstochowa na nowo" -28 września 2017 r., godz. 16.00 
Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie 
ul. Ogrodowa 68
PROGRAM WARSZTATÓW:
  • Opowieści o odmienności Częstochowy - Mirosław Zwoliński
  • Szlak Zabytków Techniki jako atrakcja tematyczna - jak w oparciu o dziedzictwo kulturowe stworzyć interesujący produkt turystyczny - Adam Hajduga
  • Częstochowa w pejzażu kulturalnym województwa śląskiego. Dziedzictwo niematerialne - interpretacje - Przemysław Smyczek


Biwak i potyczka osiemnastowiecznej armii pod murami Jasnej Góry

Częstochowskie24 - 15 wrzesień, 2017 - 09:08

Inscenizacja biwaku osiemnastowiecznej armii odbędzie się na błoniach jasnogórskich w sobotę, 23 września. Inscenizacja zorganizowana zostanie w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Twierdze osiemnastowiecznej Europy”, która trwać będzie od 22 do 23 września w Częstochowie.

Część naukowa konferencji odbędzie się w Sali Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, gdzie jej uczestnicy pochylą się nad dziejami twierdz w Rzeczpospolitej i innych państwach Europy. Obecność zapowiedzieli naukowcy z Polski i zagranicy.

Uczestnicy wysłuchają referatów m.in. o zmianach systemu fortyfikacji nadmorskich we Francji XVIII wieku, twierdzy pietropawłowskiej w Sankt Petersburgu, napoleońskim garnizonie Torunia w latach 1806-1809, zamkach na szlaku armii szwedzkiej w 1702 r. czy garnizonie twierdzy Jasna Góra w czasach Sejmu Czteroletniego i rządów targowiczan.

Oprócz naukowych celów konferencji jednym z założeń spotkania jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii powszechnej i historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem XVIII wieku. W związku z tym w sobotę, 23 września zaplanowano inscenizację biwaku osiemnastowiecznej armii pod murami Twierdzy Jasnogórskiej. Wezmą w niej udział członkowie Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz inne grupy rekonstrukcyjne.

„Wśród polskich fortyfikacji bardzo ważne miejsce zajmuje jasnogórski klasztor i dlatego kolejne nasze spotkanie odbywa się w pobliżu sanktuarium” – mówi Łukasz Cholewiński, sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego.

„Od godzin porannych będzie można zobaczyć jak wyglądał obóz wojsk XVIII w., jak wyglądało musztrowanie żołnierza, samemu będzie można zostać przemusztrowanym, będzie można zobaczyć gry ówczesnych żołnierzy m.in. gry hazardowe. Całość zakończy inscenizacja walk pod Jasną Górą, będzie można zobaczyć jak takie walki wyglądały w XVIII w.” – dodaje Łukasz Cholewiński.

Inscenizacja na błoniach jasnogórskich rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 16.00.

Organizatorami konferencji i inscenizacji pod jasnogórskim sanktuarium są: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza i Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej.

Patronat honorowy objęli: przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość