Green Pack Święta
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowa Wiadomości

Częstochowianie oglądali na placu Biegańskiego transmisję z pogrzebu prezydenta Gdańska (zdjęcia)

W Częstochowie - 2 godziny 13 min. temu
Ponad 100 osób oglądało w sobotę, 19 stycznia na telebimie ustawionym na placu Biegańskiego pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W ten sposób oddali cześć jego pamięci.


„Nowy początek” Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli

Częstochowskie24 - 4 godziny 38 min. temu

Pierwsze Noworoczne spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli odbyło się 19 stycznia z gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Spotkania reaktywowano, chcąc kontynuować pracę z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami.

O początku tej reaktywacji mówi bp Andrzej Przybylski:

Tak jak wszystko w Kościele zaczyna się od takiego „zaczynu” i później się rozwija. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości nauczycieli, wychowawców i pedagogów, a zaczynamy od tych najbardziej aktywnych, najbardziej pewnie czujących wiarę, podzielających takiego Bożego Ducha również w tej posłudze bycia nauczycielem.

Przed konferencją, którą wygłosił Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli, ks. Adam Fogelman, została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego.

Istotą działalności duszpasterstwa jest współpraca. Ks. Adam Fogelman podkreśla, że inicjatywa jest wspólna:

To jest inicjatywa naszych księży biskupów – abp Wacława i bp Andrzeja i razem taką myśl podjęliśmy, żeby jednak mocno zaangażować się w Duszpasterstwo Nauczycieli. To ma być ich duszpasterstwo i ja chcę wyjść wobec ich potrzeb duchowych i problemów. Nie układam planów, chciałbym natomiast żebyśmy zrobili to wspólnie, gdyż dla mnie jest istotna właśnie współpraca.

Rola nauczyciela jest niezwykle ważna we współczesnym świecie. Nie może być ograniczona jedynie do pełnienia funkcji medialnej jako przekaźnika rzeczowej informacji czy wiedzy. Nauczyciel musi także rozwijać u uczniów umiejętność myślenia, kojarzenia i samodzielnego podejmowania decyzji.

KF2 Vinyl Zone w Częstochowie – Muzyczna Meta

NTC - 5 godzin 21 min. temu

2 Vinyl Zone w Częstochowie – Muzyczna MetaMsza św. w intencji dziennikarzy i świata mediów

Częstochowskie24 - 5 godzin 41 min. temu

19 stycznia dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzili się w Kaplicy Matki Bożej na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego, abp Wacława Depo.

Wydarzenie to było przeżywane w duchu hasła: „Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”. Są to słowa skierowane na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nawiązywał do nich abp Wacław Depo:

Ojciec Święty na 53. Dzień Środków Społecznego Przekazu zadał nam bardzo trudne zadanie, które wychodzi z testamentu Jezusa: abyśmy byli jedno, d sieci społecznościowych właśnie do wspólnoty osób przede wszystkim. Tutaj chodzi o konkretnego człowieka, do którego idziemy z Prawdą. Zadaniem, które ja również odczytuję dla siebie i dla moich współpracowników w prawdzie, jakim są dziennikarze to jest jedność poprzez Prawdę.

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka z pewnością znajduje odzwierciedlenie w świecie dziennikarskim, w którym posłuszeństwo prawdzie jest niezwykle potrzebne.

A co jest najistotniejsze w zawodzie dziennikarza dla samego dziennikarza?

Posłuszeństwo prawdzie, to jest najważniejsze w zawodzie dziennikarza i myślę, że nie tylko w przypadku dziennikarza, który jest człowiekiem wierzącym, ale w ogóle – posłuszeństwo, wierność i służba prawdzie są najważniejsze. Dla nas, ludzi mediów katolickich to jest wierność Chrystusowi, bo to On jest Prawdą, Drogą i Życiem – mówi dziennikarka Aleksandra Mieczyńska, zastępca Dyrektora Radia Fiat.

Organizatorem spotkania modlitewnego był Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej.

KFCzęstochowscy strażnicy miejscy uczestniczą w uroczystościach pożegnalnych i pogrzebie prezydenta Gdańska

W Częstochowie - 9 godzin 39 min. temu
Częstochowska Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy Częstochowy na uroczystościach pogrzebowych prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku.


Spotkanie opłatkowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 22:43

Choć Święta Bożego Narodzenia już za nami, 18 stycznia w jednej z sal Kurii Metropolitalnej można było odczuć radość i świąteczną atmosferę. Wszystko za sprawą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Wieczorem, o godzinie 19.30 młodzież wraz z księżmi zebrała się, by przypomnieć sobie, co tak naprawdę ważne jest podczas świętowania Bożego Narodzenia. Jednym z obecnych gości był bp Andrzej Przybylski:

Myślę, że ze względu na specyfikę Bożego Narodzenia, najradośniejsze spotkania są po pierwsze z dziećmi, bo one są bardzo bliskie tajemnicy rodzącego się Boga, który przychodzi na świat jako dziecko. Kiedy patrzę jak dzieci przeżywają tę tajemnicę, te wszystkie jasełka, jak się wzruszają to bardzo mocno się to udziela. Bardzo się cieszę również z takich spotkań, jak to dzisiejsze, kiedy wracają do tajemnicy Bożego Narodzenia młodzi ludzie, bo myślę sobie, że to jest źródło wielkiej nadziei.

Młodzież z KSM-u w najszerszym gronie diecezjalnym ma okazję spotkać się w listopadzie, kiedy ma swoje święto patronalne. 18 stycznia było nieco bardziej kameralnie, choć dostawianych stołów nie brakowało:

Właśnie już się zjeżdżamy i cieszymy się, że możemy jeszcze przedłużyć to świętowanie. Co prawda kolędy cały czas śpiewamy – jeszcze przez miesiąc, no i mamy nadzieję, że dzisiaj w naszym gronie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży też coś zaśpiewamy, połamiemy się opłatkiem i powiemy sobie jakieś dobre słowo – mówi asystent diecezjalny KSM, ks. Andrzej Witek.

Wszystkich tych rzeczy nie zabrakło podczas spotkania.

KFVeritati et caritati

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 21:58

Veritati et Caritati to tytuł serii wydawniczej, której X tom ukazał się niedawno. Promocja miała miejsce 18 stycznia w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Najnowszy numer periodyku filozoficzno-teologicznego jest jednocześnie Księgą Jubileuszową poświęconą osobie abp. seniora Stanisława Nowaka.

Abp Stanisław Nowak świętuje 60-lecie swojego kapłaństwa. Tytuł „Veritati et caritati” oznacza z łaciny „Prawdę i miłość”. O przesłaniu tej prawdy i miłości mówił podczas promocyjnego spotkania metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

Te dwa bardzo ważne fundamenty naszej wiary chrześcijańskiej bardzo pięknie streszczają się w haśle ks. abp. Stanisława, który wybrał „Z Tobą pod krzyżem stać”. Maryja, która podprowadza nas do Chrystusa, który jest objawieniem miłości Ojca, jest jednocześnie dla nas prawdą drogą i życiem.

A co sam dostojny Jubilat rozumie poprzez te dwa słowa?

Prawda, którą osiągamy dzięki rozumowi, dzięki wierze, a znowu miłość wtedy, gdy się angażujemy i przyjmujemy Prawdę całą swoją istotą. Kiedy przyjmujemy Słowo Boże, wtedy dotykamy jakoś miłości. Miłość jest najważniejsza. Jest to coś, co osiąga się wiarą.

Uroczystości towarzyszyło odczytanie Laudacji na cześć abp Stanisława Nowaka, autorstwa ks. Mariana Dudy. Tekst Laudacji można prezentujemy poniżej:

LAUDACJA
NA CZEŚĆ JEGO EKSCELENCJI
KSIĘDZA ARCYBISKUPA
DRA STANISŁAWA NOWAKA
IV. BISKUPA CZĘSTOCHOWSKIEGO
ORAZ I. ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO
Z OKAZJI PROMOCJI X TOMU
PERIODYKU FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEGO
WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE
„VERITAI ET CARITATI”
POŚWIĘCONEGO JEGO OSOBIE
Z RACJI 60-LECIA KAPŁAŃSTWA

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Jubilacie,
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito,
Szanowni Księża Profesorowie na czele z Ks. Dyrektorem Instytutu,
Drodzy Studenci i Absolwenci,
Szanowne Grono zaproszonych Gości

W jakim kluczu odczytać ludzkie życie, aby ukazało się nam ono w całej swej prawdzie? Oto pytanie, które stawiamy sobie, gdy mamy wypowiedzieć kilka słów Laudacji ku czci naszego Dostojnego Jubilata z okazji promocji X. Tomu Periodyku „Veritati et Caritati”, którego Dostojny Jubilat jest założycielem, a który to Tom stanowi Księgę Jubileuszową z racji 60. Jego kapłaństwa.
Klucz taki został nam dany po wsze czasy w Ewangelii św. Jana Apostoła: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dał” (3,16). A w Swoim Synu Bóg dał nam osobę każdego człowieka, „bo prze Niego wszystko zostało stworzone”. Bóg kocha nas, obdarzając nas, na pierwszym miejscu Sobą w swoim Synu, a w Nim każdą osobą, którą stawia na naszej drodze, ubogacając ją swoimi łaskami. Lecz nie dzieje się to nigdy przez przypadek, ubogaca nas Pan zawsze daną osobą, zawsze z miłości, a zarazem czyni nas odpowiedzialnymi za przyjęcie jej, jako posłanej do nas przez Niego. W tym więc kluczu daru pragniemy odczytać 60-lecie posługi kapłańskiej Księdza Arcybiskupa Stanisława.

1. Bardzo obficie ubogacany przez Pana

Myśląc o ubogaceniu naszego Jubilata przez Pana na pierwszym miejscu myślimy o darze długiego życia, którym się cieszy, nie rezygnując z aktywnej posługi pasterskiej. I oby tak było jak najdłużej. Żaden biskup częstochowski nie dostał tak długiego czasu: i życia posługi. To przecież łaska.
Ubogacony swoją szlachetną, choć skromną rodziną Józefa i Katarzyny – syn Ziemi Krakowskiej, urodzony w Jeziorzanach 11 lipca 1958 roku, otrzymał dar życia Bożego przez sakrament chrztu św. w sławnej parafii Lisieckiej, w której też wzrastał w mądrości w łasce u Boga i ludzi.
Absolwent elitarnego krakowskiego Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego, do którego uczęszczał w latach 1949-1953, obdarzony łaską powołania kapłańskiego wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego, gdzie w latach 1953-1958 formował się do kapłaństwa w krakowskim środowisku teologicznym, a zarazem mieście świętych. W Królewskiej Katedrze na Wawelu w dniu 22 czerwca 1958 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Eugeniusza Baziaka i wybrał się do pracy w Winnicy Pańskiej. Jako wikariusz i prefekt posługiwał w latach 1958-1963 w podhalańskich parafiach: Choczni, Ludźmierzu i Rogożniku, gdzie zorganizował nową placówkę duszpasterską.
Pięciolecie pierwocin kapłańskich w duszpasterstwie parafialnym był zaledwie preludium do kolejnego ważnego etapu posługi kapłańskiej w Kościele Krakowskim, a mianowicie – służbie formacji do kapłaństwa. Najpierw pełnił funkcję drugiego ojca duchownego alumnów w latach 1963-67. Następnie skierowany przez metropolitę krakowskiego K. Wojtyłę na studia w Instytucie Katolickim w Paryżu, pogłębiał swoją wiedzę i duchowość w latach 1967-1971, gdzie też obronił doktorat nt. „Koncepcja kapłaństwa w Szkole Francuskiej w pierwszej połowie XVII wieku”. Po powrocie ze studiów kontynuował posługę w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie, jako pierwszy ojciec duchowny alumnów (1971-1979), wreszcie jako rektor Seminarium (1979-1984).
W tym czasie angażował się w życie Kościoła Krakowskiego, zwłaszcza w trwający wówczas Synod Archidiecezji i Metropolii Krakowskiej, a także jako wykładowca teologii duchowości na miejscowym Wydziale Teologicznym. W dowód uznania dla jego gorliwości kapłańskiej został wprowadzony do Gremium Przeświętej Kapituły Metropolitalnej na Wawelu oraz odznaczony przez Ojca św. godnością Jego Kapelan Honorowego.
Jak więc widać obficie ubogaciło naszego Jubilata i duchowo i naukowo krakowskie środowisko teologiczne, naukowy ośrodek paryski i bogate dziedzictwo Kościoła Krakowskiego.
Jednak Bóg jest zawsze szczodry w udzielaniu łaski, obsypuje nas nimi nadobficie i wciąż na nowo nas nimi zaskakuje. W dniu 8 września 1984 roku Ojciec św. Jan Paweł II wybrał ks. Stanisława Nowaka na biskupa diecezjalnego, osieroconej diecezji częstochowskiej. Prekonizowany w dniu 26 października tegoż roku, pełnią kapłaństwa został ubogacany w dniu 25 listopada 1984 roku w Częstochowskiej Bazylice Katedralnej, by następnego dnia – 26 listopada przejąć rządy w powierzonej mu diecezji. I odtąd wierny raz zaślubionemu Kościołowi przez kolejnych 27 lat był ubogacany przez Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza we wszelkie potrzebne łaski, by Mu wiernie służyć stojąc z Maryją Iuxta crucem.
Jego pasterskie serce ubogacone przez łaskę sakry biskupiej poszerzało się nieustannie także na posługę wobec Kościoła w Polsce. W ramach prac Episkopatu Polski był w latach 1989–1996 przewodniczącym Komisji Maryjnej. Ponadto został przewodniczącym Zespołu ds. Sanktuariów i Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji oraz wiceprzewodniczącym Komisji ds. Seminariów Duchownych. Wszedł w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Powołań Duchownych. Został delegatem ds. Egzorcystów w Polsce. Przewodniczył także Komisji Mieszanej Biskupów i Wyższych Przełożonych Zakonnych.
Otworzył się także na posługę wobec Kościoła Powszechnego W 1990 i 1994 roku brał udział w obradach Synodu Biskupów w Rzymie. W latach 1994–2001 był stałym członkiem Sekretariatu Synodu Biskupów. 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej.
Nasz Dostojny Jubilat jest i nadal ubogacany mocą z wysoka, która „w słabości się doskonali”, aby nadal być do naszej dyspozycji, czego dobitnym przykładem był z jego strony heroiczny udział w roku ubiegłym w „Pielgrzymce serc i stóp kapłańskich” w dziesięciu dekanatach.

2. Ubogacony ubogacał i nadal ubogaca nas

Tak bogato ubogacony i wciąż ubogacany, przyjmujący i wykorzystujący łaskę kapłaństwa i biskupstwa, ubogacał ksiądz Arcybiskup-Jubilat najpierw swój rodzimy Kościół Krakowski, szczególnie formując do kapłaństwa setki sług Pańskich, a następnie od 1984 roku dany mu jako Oblubienicę – Kościół Częstochowski. O tych owocach pasterzowania ubogacających nasz Kościół powiedziano i napisano już wystarczająco dużo z okazji i 50-lecia Jego kapłaństwa, 25-lecia święceń biskupich i posługi Kościołowi Częstochowskiemu i innych okazji. Tutaj tylko przypomnijmy najważniejsze dobra duchowe, które otrzymaliśmy od Boga za pośrednictwem NMP przez Jego posługę.
Jak powszechnie wiadomo czasy posługi naszego Jubilata nie były czasami zwykłymi. Były to czasy przełomu już nie tylko wieków, ale Tysiącleci. Działał on w kontekście końcowych lat komunizmu (1984-1989) oraz przemian demokratycznych związanych z Okrągłym Stołem oraz budową tzw. III Rzeczypospolitej (1989-2011). Kontynuował dzieło rozwoju sieci parafialnej i dekanalnej. Utworzył w sumie 132 placówki duszpasterskie, w tym: 95 parafii z własnej inicjatywy i 2 rektoraty. W wypadku innych 35 parafii zatwierdził dekretami erekcyjnymi wikariaty terenowe i ośrodki duszpasterskie ustanowione wcześniej przez bpa S. Barełę. Zreorganizował sieć dekanalną, tworząc sześć nowych dekanatów (koziegłowski, Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie, miedźnowski, św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, mokrski i mykanowski), tak, że po podziale diecezji w roku 1992 w jej nowych granicach jest ich obecnie 36.
Za swoich rządów nasz Dostojny Jubilat sfinalizował dzieło II Synodu Diecezji Częstochowskiej (wznowiony 27 lutego 1985 r., a zakończony w dniu 23 listopada 1986 r.). Jako owoc II Krajowego Kongresu Eucharystycznego oraz w nawiązaniu do przedwojennych kongresów, zorganizowanych przez bpa T. Kubinę, odbył 7 lokalnych kongresów eucharystycznych. Wprowadził w dniu 8 grudnia 1987 r. nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu w diecezji, obowiązującą od 1 stycznia 1988 r. (tzw. doba eucharystyczna). Ustanowił wiele kaplic i kościołów, gdzie trwa do dzisiaj całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu). Odbył wiele pielgrzymek diecezjalnych do europejskich sanktuariów maryjnych i świętych.
W dniu 1 września 1990 r. wskutek powrotu lekcji religii do szkół publicznych, zorganizowano katechezę szkolną w szkołach na terenie całej diecezji. Powołał wówczas do życia Archidiecezjalne Kolegium Teologicznego (1993), celem kształcenia katechetów świeckich i zakonnych, a także Katolicki Uniwersytet Ludowy dla propagowania katolickiej nauki społecznej w regionach rolniczych (1994) oraz Wspólnoty Duszpasterskie „Nazaret – Ewangelia pracy” (1988), celem ewangelizacji świata pracy. Utworzono również Studium Duchowości Chrześcijańskiej i Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy Instytucie Teologicznym (2000). W latach 2007-2011 Instytut Teologiczny w Częstochowie otrzymał na mocy Jego dekretu za patronkę NMP Stolicę Mądrości oraz został ubogacony o wiele nowych możliwości formacji w ramach tzw. studiów okołoinstytutowych. Powołał do istnienia Wydawnictwo WIT oraz periodyk „Veritati Caritati” – 2007. Rozwinięto ponadto w tym okresie duszpasterstwo rodzin, zwłaszcza przez sieć parafialnych poradni rodzinnych oraz tzw. PREKANY (przygotowania do małżeństwa w poszczególnych dekanatach), KANY (duszpasterstwo małżeństw i rodzin) i Ruch „Domowego Kościoła”.
Ponadto szczególnym jego pasterskim priorytetem była stała formacja kapłanów, którą prowadził osobiście w czasie dorocznych dni skupienia dla wszystkich księży na początku Wielkiego Postu, a także ustanowiona przez niego struktura stałej formacji kapłańskiej według kategorii wiekowej.
Ważniejszymi wydarzeniami w diecezji skali ogólnokościelnej i ogólnopolskiej, jakie przypadły na okres rządów naszego Jubilata były: czterokrotna wizyta papieża Jana Pawła II na Jasną Górę (1987, 1991, 1997, 1999) oraz wizyta Benedykta XVI (2006).
Jednym z najważniejszych wydarzeń historiozbawczych w historii diecezji za jego rządów stał się VI Światowy Dzień Młodzieży pod przewodnictwem Ojca św. Jana Pawła II dniach 14-15 sierpnia 1991 r., który miał miejsce w Częstochowie na Jasnej Górze i który zgromadził blisko 2 miliony młodzieży szczególnie z krajów byłego ZSRR. Inne ważne wydarzenia na przełomie tysiącleci to: II Kongres Eucharystyczny ze Stacją w Częstochowie (1987), II Światowy Dzień Chorego (1994), Ustanowienie Archidiecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (1995), Nawiedzenie figury NMP Fatimskiej w archidiecezji (1995), Nawiedzenie figury Dziewicy z Nazaretu (1999), Beatyfikacja pierwszych męczenników Częstochowskich bł. ks. Ludwika Rocha Gietyngiera i bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza w dniu 13 czerwca 1999 r., dokonana w Warszawie przez Ojca św. Jana Pawła II, beatyfikacja bł. s. Marii Kanuty Chrobot w roku 2000 w Rzymie, I Diecezjalny Kongres Trzeźwości (1991) Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny (1996), Przygotowanie całej archidiecezji do Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa przez misje w poszczególnych parafiach w czterech regionach w kolejnych czterech latach (1996-1999) i jego przeżywanie w katedrze częstochowskiej poprzez pielgrzymowanie do niej wszystkich wspólnot personalnych i terytorialnych archidiecezji, Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny w Częstochowie (2005) pod hasłem „Panie, zostań z Ludem Bożym Archidiecezji Częstochowskiej” i wreszcie dwie peregrynacje połączone z misjami parafialnymi: Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego (2002-2003) oraz Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego i repliki Krzyża Katedralnego (2010-2011).
Nasz Dostojny Pasterz popierał apostolstwo przez środki społecznego przekazu. Tygodnik katolicki „Niedziela” stał się w tym czasie, dzięki zabiegom ks. Ireneusza Skubisia, tygodnikiem ogólnopolskim z 17 mutacjami diecezjalnymi. Erygował kanonicznie w dniu 3 maja 1992 r. Katolicką Rozgłośnię Radiową Archidiecezji Częstochowskiej „Fiat”, zainicjowaną 10 sierpnia 1991 r. jako radio na użytek VI Światowego Dnia Młodzieży. W ramach szerzenia kultu maryjnego kontynuował dzieło koronacji łaskami słynących wizerunków NMP. Koronami papieskimi w tym czasie zostały ozdobione wizerunki NMP w Myszkowie-Mrzygłodzie (1996), Pajęcznie (2005) i Bęczkowicach (2007), natomiast koronami biskupimi w Mstowie (2000), Dankowie (2002), Kłobucku (2004) i Rudzie (2006). Założył ponadto Kalwarię Praszkowską (2004) i odnowił takąż w Wąsoszu (1993). Ustanowił liczne sanktuaria lokalne: pasyjne, maryjne i ku czci świętych, na czele z sanktuarium Świętej Rodziny w archikatedrze częstochowskiej (1997).
W okresie jego rządów dokonało się dzieło dokończenia budowy rozpoczętego za Poprzednika gmachu Seminarium Duchownego w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41. Poświęcenia nowego gmachu dokonał Ojciec św. Jan Paweł II w dniu 15 sierpnia 1991 r. W tymże roku dekretem z dnia 3 października zostało Seminarium przeniesienie z Krakowa do Częstochowy. W następnych latach projekt budowy został całkowicie zrealizowany, poświęcony i oddany do użytku wraz z obszernym kościołem seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana oraz kompleksem gmachów przy ul. św. Barbary 41, stanowiący zaplecze dla instytucji diecezjalnych,
Także bazylika archikatedralna została otoczona przez niego szczególną troską, mającą na celu jej dokończenie oraz gruntowny remont i docelowe wyposażenie. Wzmocniono wówczas jej konstrukcję, a następnie podjęto się dzieła wzniesienia dwóch wież (1997) i poddano remontowi jej wnętrze, urządzając na nowo prezbiterium wraz z nowym posoborowym ołtarzem. Założono też mozaiki wokół krzyża katedralnego oraz wejścia do kaplicy Najświętszego Sakramentu, urządzono 4 nowe kaplice, wstawiono 12 witraży w nawie głównej, wyremontowano i całkowicie na nowo urządzono kryptę grobową biskupów częstochowskich.
Wzniesiono w tym okresie także ważne obiekty dla instytucji diecezjalnych: Dom Katedralny przy ul. Ogrodowej, będący siedzibą Wydawnictwa „Regina Poloniae” oraz Radia „Fiat”, Dom Samotnej Matki w Żarkach(1989), Dom Pana Jezusa Miłosiernego przy ul. Dobrzyńskiej w Częstochowie, Dom Rekolekcyjny w Olsztynie k/Częstochowy, poświęcony 14 grudnia 1991 r., Dom Dobroczynności w Częstochowie przy ul. Staszica, poświęcony w 1999 r. Poddano także gruntownemu remontowi oraz rozbudowie gmach Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Urządzono kryptę grobową biskupów pomocniczych w podziemiach kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy „Emaus” na cmentarzu Kule.
Korzystając z możliwości wolnego zakładania stowarzyszeń kościelnych, jaka otworzyła się po upadku systemu komunistycznego, ponownie erygował organizacje, jakie działały przed wojną na czele z Akcję Katolicką (1996), KSM (1990), Caritas (1989). Powstały także zupełnie nowe jak: Katolicki Związek Akademicki „Emaus” (1988), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Unia Laikatu Katolickiego (1990). Uruchomiono stołówki dla ubogich: w parafii katedralnej św. Rodziny w Częstochowa, w parafii św. Józefa w Częstochowie, przy Dziele Bożego Miłosierdzia w Częstochowie, w parafii św. Lamberta w Radomsku, w parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, czy też dla studentów w Sosnowcu (ul. Krzywa). Powstał również Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych (2002).
W dniu 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II, wskutek nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, podniósł diecezję częstochowską do rangi archidiecezji oraz ustanowił Częstochowską Prowincję Kościelną (metropolię). Jej pierwszym arcybiskupem metropolitą został mianowany nasz Dostojny Jubilat. Przyjęcie paliusza przez nowego arcybiskupa odbyło się 29 czerwca 1992 r. Od tego czasu ustanowiono w archidiecezji kapitułę kolegiacką Zawierciańsko-Żarecką (1997) przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu (od 2009 r. Bazylika Mniejsza) i kapitułę kolegiacką Radomszczańską (2000) przy kościele św. Lamberta w Radomsku.
Należy wspomnieć również o tym, że w szczególny sposób ubogacał nas Ksiądz Arcybiskup słowem pisanym, zarówno swymi tak bardzo cenionymi przez księży i diecezjan, Listów Pasterskich, jak i bogatą twórczością teologiczną z zakresu teologii moralnej i duchowości zawierającą kilkanaście książek oraz kilkaset artykułów naukowych i popularnych.

W dniu 29 grudnia 2011 r. papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Ks. abpa Stanisława Nowaka z urzędu arcybiskupa i metropolity częstochowskiego, złożoną w związku z ukończeniem przez Niego prawem kościelnym wieku i mianował go administratorem apostolskim, do czasu, objęcia rządów przez nowego Pasterza, co nastąpiło w 2 lutego 2012 r.
Jako arcybiskup senior nadal czynnie uczestniczy w życiu archidiecezji, posługując przy różnych okazjach w poszczególnych wspólnotach parafialnych i sanktuariach.

3. Klucz do odczytania posługi według samego Jubilata

Sam nasz Dostojny Jubilat daje nam potrójny klucz do odczytania swojej posługi. Posłużmy się więc Jego słowami, aby dotrzeć do tego, co kryje się w Jego sercu pasterskim, które przed nami otwiera:

a. Klucz łaski

To podstawowy klucz, z którego Ksiądz Arcybiskup Jubilat zdaje sobie zawsze sprawę i w którym odczytuje swoje kapłańskie, a zwłaszcza biskupie życie. W swoich wspomnieniach zatytułowanych „Iuxta crucem Tecum stare” napisał: „Wyznaję więc, że w moim posługiwaniu Kościołowi częstochowskiemu wszystko było łaską i wyrazem przejawem wielkiego miłosierdzia Bożego”. „Z łaski tej trzeba było koniecznie skorzystać”. „Dlatego za wielką łaskę, a nie moją zasługę mogę sobie poczytywać możliwość wznoszenia i dokończenia budowli o charakterze ogólnodiecezjalnym, na które to dzieła diecezja czekała od samego swego zaistnienia”. „Uważam to za wielką łaskę, że mogłem się przyczynić do zaistnienia tylu parafii. Parafia bowiem to wielkie dobro typu religijnego i duchowego, ale też kulturowego”.
„Za łaskę sobie poczytuję, ten okres mojej posługi, gdy pod gołym niebem, na placach budowy, na fundamentach wznoszonych świątyń, czy w prowizorycznych barakach mogłem odprawiać msze św., dokonywać obrzędów poświęcenia, czy ogłaszać uroczyście dekrety powstania pa-rafii”. „Dziękuję mu za łaskę przygotowania mu wraz z moimi księżmi i wiernymi tylu przestrzeni różnorakich wspólnot i obiektów sakralnych, w których mógł pośród nas zamieszkać, do nas przemawiać, i prowadzić nas po drogach zbawienia, ludzkimi drogami naszych miast, miasteczek i wiosek”.

b. klucz pokory

Dając pierwszeństwo łasce, gdyż „wszystko jest łaską”, na swoje osiągnięcia pasterskie patrzył w duchu pokory, przypisując je Bogu i dobrym ludziom, którzy go wspomagali. Stąd rozpoczynając swoje wspomnienia pasterza pisał:
„Z wiarą, a zarazem z pokorą, zbliżam się jako czwarty biskup częstochowski (1984-1992) i zarazem pierwszy arcybiskup metropolita częstochowski (1992-2011) do przedstawienia działalności historio-zbawczej Kościoła częstochowskiego na przełomie Drugiego i Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa”.
W duchu pokornej uległości przyjął powołanie biskupie, gdy wyznawał: „Trzeba z pokorą przyznać, że człowiek jest onieśmielony Misterium Ecclesiae. Do czegoś tak wielkiego nigdy w pełni nie dorasta. Zawsze czuje się małym, biednym człowiekiem. Lecz tę prawdę o Kościele i naszej misji w nim trzeba było pokornie przyjąć, odpowiadając na powołanie biskupie. Ale równocześnie z pokorą powtarzać za Adamem Mickiewiczem: „Kimże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem; Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, Ja, proch, będę z Panem gadał” (Dziady, Scena V: W celi ks. Piotra)”.
Daleki jest też nasz Jubilat od przypisywania sobie zasług „Za Ewangelią powtarzam słowa samego Jezusa Chrystusa: „Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk, 17,10). Stwierdzam nawet z pokorą, że powinienem uczynić o wiele więcej i lepiej. Stąd mnie przynależy tylko skrucha i prośba o przebaczenie, skierowana do naszego Pana, a tylko Jemu cała chwała”.

c. klucz radykalizmu

Świadomy obdarowania łaską oraz w postawie pokory wobec wielkich dzieł Bożych, które dokonywały się za jego posługi, wyznaje, że odpowiedzią na to wszystko z jego strony winien być radykalizm. Stąd zwierza się nam:
„Cały w Twoich rękach mój Ojcze, pełen miłosierdzia, Cały Twój, Jezu, mój Odkupicielu”, Cały Twój i do Twojej dyspozycji Duchu Święty Pocieszycielu. Z takiego nastawienia ducha wynika oczywisty radykalizm życia i posługi biskupiej. Chrystus winien być wszystkim dla biskupa, powtarzam sobie, a jak Chrystus, to i Kościół, a w szczególności Kościół partykularny, z którym najściślej się wiąże w swej specjalnej misji wywodzącej się z sakramentu święceń biskupich. Biskup jest więc w świetle wiary oblubieńcem Chrystusa i Kościoła. Jezus Chrystus i jego Kościół jest i winien być dla biskupa „całym światem”. Dlatego biskup powinien dać Kościołowi, któremu przewodzi wszystko, co ma; całe życie, a nawet śmierć. Należało więc Kościołowi częstochowskiemu już od początku oddać wszystko, a w Częstochowie szczególnie należało oddać wszystko w duchu Maryi. Ten głos usłyszałem jako wewnętrzne natchnienie jako czwarty biskup częstochowski”.
W swoim orędziu na początek swojej posługi w Kościele częstochowskim określił radykalnie swoje miejsce oraz wypływającą z niego misję: „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie. W ten sposób chcę oddać dziełu Odkupienia wszystkie swoje siły, całe swoje życie, wszystko, co posiadam. … I ja, Wasz biskup pragnę istnieć dla Was. Wam poświęcić cały czas, całe życie a nawet śmierć”.

Życzenia:

Wszystkie te cechy, każą nam widzieć w abpie Stanisławie nie tylko naszego kolejnego Pasterza ale:
– współczesnego PROROKA naszego częstochowskiego Kościoła,
– wytrawnego i niezmordowanego NAUCZYCIELA, SIEWCĘ Słowa nie zniechęcającego się
i nie cofającego przed niczym, by tylko dotrzeć z Dobrą Nowiną do swoich diecezjan,
– niezmordowanego SZAFARZA wielorakiej łaski Bożej szczególnie łask sakramentalnych,
– odważnego, roztropnego i miłosiernego PRZEWODNIKA dla kapłanów i wiernych świeckich.

Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że wraz z Maryją wytrwałeś przy Krzyżu Chrystusa i przy krzyżu życiowym każdego z nas przez Twoje krzepiące słowo, modlitwę oraz obecność na naszych życiowych drogach.

Mając na uwadze troskę o przyszłość Kościoła Częstochowskiego, dla którego jak sam wyznaje nasz Jubilat, chce oddać wszystko, zakończmy tę laudację słowami modlitwy, która wyszła spod pióra samego Jubilata:
„Proszę Cię Maryjo, trwaj ze swoim umiłowanym Kościołem częstochowskim w dźwiganiu jego krzyża także na drogach jego przyszłości, na drogach coraz większego zmagania się z duchem tego świata, który usiłuje wyrwać świat z ręki Boga i urządzać go po swojemu… Umiłowana Matko archidiecezji częstochowskiej, … bądź zawsze ze swoim Kościołem, pamiętaj o nim i czuwaj nad nim, by i w przyszłości pozostał Ci nadal wierny”.

KFTrwa XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 21:11

Za uczestnikami konferencji już kilka sesji warsztatowych, które rozpoczęły się wczoraj. 17 stycznia została również odprawiona inauguracyjna Msza św. Kolejne cztery sesje plenarne miały miejsce dzisiaj, 18 stycznia w salach częstochowskiego Hotelu Arche.

Gośćmi konferencji byli znakomici prelegenci, specjaliści i przyjaciele Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Sesje poruszały tematy m.in. nowych chorób i terapii w opiece paliatywnej, a także postępowania terapeutycznego w opiece nad chorym.

O pomyślnym przebiegu drugiego dnia konferencji wypowiadała się prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Anna Kaptacz:

Można powiedzieć, że są poruszane takie typowo medyczne tematy – chociażby choroby Alzheimer i SLM. Pacjenci z tymi chorobami nie trafiają do opieki paliatywnej, ale oni też znajdują się w trudnym terminalnym okresie. Prowadzone są dyskusje i rozmowy, żeby i ci pacjenci znaleźli taką opiekę, jak pacjenci z chorobą nowotworową, no i kilkoma innymi, które już dopisano do naszej opieki.

Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest wymagająca, każdego dnia trzeba stawać przed trudnymi decyzjami medycznymi i dylematami etycznymi. Opieka nad pacjentem nieuleczalnie chorym, wymaga od osób realizujących opiekę wiedzy z zakresu postępowania terapeutycznego oraz kompetencji społecznych opartych na zaangażowaniu, trosce i odpowiedzialności.

KFPrzystanki KORFANTEGO zawieszone

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 16:11

 

Ze względu na prowadzone prace drogowe i wyłączenie z użytkowania jednego pasa jezdni (ruch wahadłowy) od piątku 18.01.2019 roku do odwołania przystanki KORFANTEGO zostają zawieszone w obu kierunkach.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie prosi pasażerów o korzystanie z sąsiednich przystanków KORFANTEGO I, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Bojemskiego w odległości ok. 400 m, w kierunku Guardiana i Walcowni.

źródło: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w CzęstochowieAmbitne plany Skry na 2019 rok

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 16:02

W piątek, 18 stycznia podczas konferencji prasowej Skra Częstochowa przedstawiła plany na rok 2019. Zarząd klubu mocno stawia na rozwój kobiecej piłki, dlatego planuje utworzenie drużyn juniorek młodszych i młodziczek. Władze klubu liczą, że dzięki podpisaniu umowy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jeszcze więcej pań będzie zainteresowanych grą przy ul. Loretańskiej.

Prezes Skry Częstochowa Artur Szymczyk zapowiedział również duże inwestycje związane ze znaczną rozbudową bazy klubu. – Potrzebujemy kolejnych obiektów, w szczególności boisk, ponieważ trenujemy najwięcej młodzieży spośród wszystkich klubów w Częstochowie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. W ciągu najbliższych sześciu lat chcemy rozbudować bazę przy ul. Loretańskiej. Planujemy budowę stadionu, który pomieściłby 5000 kibiców. Chcemy wybudować dwa boiska pełnowymiarowe oraz dwa większe „orliki”. Ich projekty są już ukończone – powiedział Artur Szymczyk.

Klub Skry prowadzi również od kilku lat Szkołę Mistrzostwa Sportowego Nobilito na poziomie podstawowym. Prezes Artur Szymczyk poinformował, że 1 września 2019 r. zostanie otwarte także liceum ogólnosportowe, na utworzenie którego Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało już stosowne pozwolenie.

Jeżeli chodzi o piłkarzy Skry, powrócili już do treningów po zimowej przerwie. – Na razie przeprowadzamy wstępne testy, żeby sprawdzić kondycję piłkarzy. Powoli będziemy dokładać kolejne obciążenia – powiedział kierownik drużyny Łukasz Pietrasiński. Plany pokrzyżowała nam niestety pogoda. Do dyspozycji mamy tylko jedno boisko, a drużyn jest wiele, ale jakoś sobie radzimy. Wszyscy piłkarze są zdrowi i gotowi do gry, oczywiście oprócz Mateusza Woldana, który przejdzie operację – dodał Pietrasiński.

Pierwszy sparing Skra Częstochowa rozegra już jutro, o ile pozwoli na to pogoda. Podopieczni Pawła Ściebury mają zagrać w Krakowie z drużyną Hutnika. W sparingu nie zobaczymy już kilku zawodników, którzy opuścili Skrę. Obok Wojciecha Jurka zabraknie także Macieja Buławskiego, Damiana Ziarki i Łukasza Hanzla.

Najbliższe spotkanie ligowe Skra rozegra 2 marca, kiedy na stadionie przy ul. Loretańskiej podejmie Olimpię Grudziądz.

Maciej OrmanPrzystanki Korfantego zawieszone z powodu prac drogowych

W Częstochowie - 18 styczeń, 2019 - 15:10
Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował że ze względu na prowadzone prace drogowe i wyłączenie z ruchu jednego pasa jezdni, przystanki Korfantego zostały zawieszone w obu kierunkach do odwołania.


Zarzuty za przeszło 94 tys. papierosów i tytoń bez akcyzy

Policja - 18 styczeń, 2019 - 15:00
Częstochowscy policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej, przechwycili przeszło 94 tys. papierosów i ponad 3 kg tytoniu bez akcyzy. Śledczy zatrzymali 40-latka podejrzanego o posiadanie i przewożenie tych wyrobów. Straty Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na 82 tys. zł.


Wpadł z lewymi papierosami. Miał ich ponad 94 tysiące

W Częstochowie - 18 styczeń, 2019 - 14:02
Częstochowscy policjanci przechwycili przeszło 94 tys. papierosów i ponad 3 kg tytoniu bez akcyzy. Za ich posiadanie odpowie 40-letni mężczyzna.


"Zimowe Ptakoliczenie" w Częstochowie i okolicach. Weź udział w spacerze ornitologicznym

W Częstochowie - 18 styczeń, 2019 - 13:19
Przedstawiciele częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków organizują 26 i 27 stycznia wycieczkę w ramach corocznego "Zimowego Ptakoliczenia".


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Częstochowie

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 12:48

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2019
„Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20)

Program:

Ekumeniczne kolędowanie
19 stycznia 2019 (sobota) , godz. 19.00
Bazylika jasnogórska
Orkiestra Częstochowskiej Szkoły Muzycznej

Nieszpory ekumeniczne
23 stycznia 2019 (środa), godz. 17.30
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej (ul. św. Barbary 41)

Msza św. o Jedność Chrześcijan
25 stycznia 2019 (piątek), godz. 18.00
Kościół Rektoracki w Częstochowie (AL.NMP 56)
Przewodniczy i homilię wygłosi abp Wacław Depo

Pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach. W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaplanowano 20 stycznia w Warszawie. Tegoroczne materiały i modlitwy na ten czas przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan organizowany jest co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych miejscach czas wydarzeń ekumenicznych wydłuża się do kilku tygodni. Tradycyjnie podczas planowanych nabożeństw w Kościołach różnych wyznań ma miejsce gościnna wymiana kaznodziei.

Ogólnopolskie nabożeństwo tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia, o godz. 15:00 w kościele rzymskokatolickim św. Kazimierza Królewicza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Będzie mu przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski a kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP Andrzej Malicki.

Szereg wydarzeń ekumenicznych zaplanowano też w wielu innych miastach. Wspólnym spotkaniom w każdym dniu będą towarzyszyć słowa nawiązujące do tegorocznego hasła wydarzenia. Kolejno będą to słowa: „Niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość jak niewysychający potok (Am 5,24), Niech wasze „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie” (Mt 5,37), Pan jest łaskawy i miłosierny (Ps 145,8), Bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie (Hbr 13,5), Zwiastować ubogim Dobrą Nowinę (Łk, 4,18), Imię Jego: Pan Zastępów (Jr 10,16), O kobieto, wielka jest twoja wiara (Mt 15,28) oraz Pan jest moim światłem i moim zbawieniem (Ps 27,1).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan po raz pierwszy zorganizowano ponad sto lat temu, w 1908 roku. Pomocą dla organizatorów poszczególnych wydarzeń ekumenicznych są co roku materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami i propozycjami liturgii nabożeństw. Od 1975 r. są one przygotowywane przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. W tym roku opracowali je chrześcijanie z Indonezji. Teksty zostały ostatecznie zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą: bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i bp Krzysztof Nitkiewicz z Kościoła rzymskokatolickiego. Autorzy materiałów zachęcają, by korzystać z nich nie tylko w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale przez cały rok.

BP KEPAl. NMP. Auto wytoczyło się na jezdnię, bo kierowca zapomniał wrzucić bieg i zaciągnąć ręczny

W Częstochowie - 18 styczeń, 2019 - 12:34
Częstochowska strażniczka miejska interweniowała w czwartek, 17 stycznia wobec kierowcy, który zostawił na parkingu w strefie płatnego parkowania auto bez zaciągniętego hamulca ręcznego ani bez wrzuconego biegu, co spowodowało, że auto wytoczyło się na jezdnię i wprowadziło utrudnienia w ruchu.


Studniówka 2019 w II L.O. im. Romualda Traugutta

Częstochowskie Informacje - 18 styczeń, 2019 - 12:31
W ubiegłą sobotę, 12 stycznia, w częstochowskiej Hali Polonia, maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie odbyli swój bal maturalny.

Po tradycyjnym polonezie, głos zabrała Dyrektor szkoły Małgorzata Jackowska, dziękując uczniom i nauczycielom za trzy lata wytężonej pracy.

Pani Dyrektor życząc wszystkim maturzystom powodzenia na zbliżających się egzaminach zaprosiła wszystkich na uroczysty bal.

Studniówkę 2019 w L.O. im R. Traugutta  uświetnił występ szkolnego zespołu rockowego "The Hackey`s" oraz wybór Króla i Królowej Balu.
Młodzież bawiła się świetnie.

Dzięki uprzejmości Komitetu Studniówkowego zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego tak ważnego dla wszystkich uczestników wydarzenia: http://czest.info/Studniówka-2019-LO-Romualda-TrauguttaMisja „rewanż” już w sobotę

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 12:30

Już tylko trzy kolejki pozostały do zakończenia rundy zasadniczej w rozgrywkach II ligi. W najbliższą sobotę (19.01) Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa w Hali Politechnik podejmować będzie SPS Konspol Słupca. Początek meczu o godzinie 14.00.

Sobotnie spotkanie będzie starciem sąsiadów z ligowej tabeli. Ekipa ze Słupcy zajmuje obecnie siódme miejsce z dorobkiem siedemnastu punktów. Na ósmym plasują się podopieczni Wojciecha Pudo, którzy zgromadzili dotychczas czternaście „oczek”. Obecnie częstochowianie zajmuje ostatnie miejsce, dające awans do fazy play-off i mają pięć punktów przewagi nad dziewiątym Kasztelanem Rozprza. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami, SPS Konspol Słupca wygrał we własnej hali po zaciętym meczu 3:0. Teraz AZS 2020 spróbuje zrewanżować się rywalom i sięgnąć po bardzo ważne punkty.

– Po wygranym meczu z Kasztelanem Rozprza nie spoczywamy na laurach, tylko chcemy wygrywać kolejne mecze. Teraz czas na spotkanie z drużyną ze Słupcy. W pierwszej przegraliśmy tam 0:3, ale po dobrym i wyrównanym meczu. Chcemy się zrewanżować, grając fajną i zwycięską siatkówkę – mówi przed meczem nasz środkowy Jakub Makówka.

Początek spotkania o godzinie 14.00 w Hali Politechnik. Wstęp na mecz jest bezpłatny.

inf. prasowa: azs2020.plMsza św. za dziennikarzy

Częstochowskie24 - 18 styczeń, 2019 - 11:42

24 stycznia Kościół wspomina św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy. Z tej okazji 19 stycznia o godz. 7.30 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji środowisk dziennikarzy i ludzi mediów, a także pracowników hospicjów. Eucharystii przewodniczył będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie modlitewne przeżywane będzie w duchu hasła na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które brzmi: „Wszyscy tworzymy jedno (Ef 4, 25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”.Spotkania Ladies Night w Cinema City powracają w Nowym Roku!

Częstochowskie Informacje - 18 styczeń, 2019 - 11:22
Początek roku to powrót cyklicznych spotkań Ladies Night! 
Na pierwszą w Nowym Roku odsłonę zapraszamy już 24 stycznia o 19:30 do kin Cinema City.Tego wieczoru, na wszystkie Panie, jak zawsze będą czekać konkursy i upominki.
Podczas imprezy przedpremierowo zostanie zaprezentowana najnowsza polska komedia „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” w reżyserii Kordiana Piwowarskiego.

Bilety są dostępne w kasach oraz na stronie www.cinema-city.pl/ladies-night.

****
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” to nowa polska komedia ze świetną obsadą, wyreżyserowana przez Kordiana Piwowarskiego i napisana przez Ilonę Łepkowską.

Na ekranie doborowa obsada. Do aktorów, których poznaliśmy przed laty, takich jak: Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Rogala, Wiktor Zborowski i Paweł Nowisz dołączają nowe nazwiska: Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha, Małgorzata Rożniatowska, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski i Michalina Sosna.

Podczas wieczoru Ladies Night, oprócz pokazu przedpremierowego, na Panie czekają także niespodzianki i konkursy z nagrodami! Wśród atrakcji Ladies Night będą porady specjalistów dotyczące tematów interesujących kobiety, a dodatkowo każda z uczestniczek wieczoru otrzyma zestaw upominków.

Wygraj zaproszenie: http://czest.info/kino


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość