Sklep Adaś Marol Promocja
 

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowa Wiadomości

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Częstochowskie24 - 13 grudzień, 2017 - 14:36

(fot. wikipedia)

13 grudnia mija kolejna, w tym roku już 36. rocznica stanu wojennego w Polsce. Sama operacja wprowadzenia stanu wojennego została dość dokładnie przygotowana na wiele miesięcy przed 13 grudnia 1981 roku. Prace studyjne w tej materii zainicjowano w Sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego jeszcze w październiku 1980 roku, a na początku listopada ówczesny minister spraw Wewnętrznych wydał rozkaz przygotowania akcji pod kryptonimem „:Wrzos”, której celem było internowanie około 13 tys. czołowych działaczy „Solidarności”.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji solidarnościowej. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Najbardziej powszechną formą oporu w pierwszych daniach stanu wojennego były strajki okupacyjne. Miały one miejsce także w regionie częstochowskim, między innymi w Radomsku

Strajki okupacyjne były na ogół tłumione przez masowe wykorzystywanie wojskowo- milicyjnych grup szturmowych. W ten sposób spacyfikowano strajki między innymi w Stoczni gdańskiej, krakowskiej hucie im. Lenina, hucie w Katowicach oraz w FSC w Lublinie. Najbardziej dramatyczny przebieg miały w kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie górnicy stawili czynny opór. W wyniku pacyfikacji „Wujka” zabito 9 górników i zraniono kilkunastu innych.

Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie.

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono formalnie 22 lipca 1983 roku.

PNTegoroczny Sylwester w Częstochowie z fajerwerkami. Potem konsultacje z mieszkańcami

W Częstochowie - 13 grudzień, 2017 - 13:52
W tym roku podczas zabawy sylwestrowej na placu Biegańskiego odbędzie się tradycyjnie pokaz fajerwerków. Tuż po nim, tj. w styczniu 2018 roku miasto z wykorzystaniem platformy internetowej przeprowadzi w tej sprawie konsultacje społeczne.


Kierowco – skontroluj bezpłatnie światła w swoim samochodzie!

Policja - 13 grudzień, 2017 - 13:00
16 grudnia 2017 roku (sobota) w godzinach 8.00 – 15.00 kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i ustawić światła w swoich pojazdach na Stacji Kontroli Pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy „Parkitka” przy ulicy Sikorskiego 82/94 w Częstochowie. Policjanci podczas prowadzonych w tym dniu działań kontrolno-prewencyjnych będą zwracać szczególną uwagę właśnie na oświetlenie pojazdów.


MOPS wystawił przedstawienie dla swoich najmłodszych podopiecznych

W Częstochowie - 13 grudzień, 2017 - 12:42
Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie obejrzały we wtorek, 12 grudnia w klubie Politechnik przygotowane specjalnie dla nich przedstawienie „Gdzie jest Mikołaj..?".


Jak wykorzystać Elanex? Pomysły studentów

NTC - 13 grudzień, 2017 - 12:15

ARCHITEKTURA MIEJSKA. W częstochowskiej Konduktorowni zaprezentowano 11 grudnia wybrane koncepcje urbanistyczne południowych obszarów Starego Miasta, będące efektem prac studentów architektury Politechniki Śląskiej. Miejski Zarząd Dróg i Transportu przedstawił jednocześnie aktualną koncepcję połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską. Koncepcja ta nie ingeruje w kompleks budynków dawnego Elaneksu, do minimum ograniczając rozbiórki

Prezentacja i wystawa prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest kontynuacją działań związanych z przystąpieniem przez miasto do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego południowy obszar Starego Miasta.
Rozpoczęcie prac nad planem miało na celu ukierunkowanie zmian funkcjonalnych i przestrzennych tego obszaru, w którego granicach kumuluje się szereg problemów związanych m.in. z własnością terenu, degradacją tkanki miejskiej oraz kwestiami społecznymi, a jednocześnie właśnie na tym obszarze znajdują się wartościowe obiekty poprzemysłowe i planowana jest realizacja nowej drogi, mogącej wpłynąć na aktywizację całego obszaru.

Przez część tego terenu od lat, w różnych wariantach, planowane było przeprowadzenie na torami kolejowymi drogi, stanowiącej odciążenie m.in. dla Alei Najświętszej Maryi Panny i umożliwienie bezpośredniego połączenia między dzielnicą Trzech Wieszczów a Starym Miastem. Warianty zawarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku, projektujące poprowadzenie drogi zarówno na przedłużeniu ulicy Jana III Sobieskiego, jak i ulicy 1 Maja aż do alei Wojska Polskiego, zostały ostatnio zweryfikowane do wariantu przedłużenia ulicy 1 Maja w kierunku ulicy Krakowskiej.
Jednocześnie poza układem drogowym kluczowa dla tego obszaru jest kwestia kompleksowego podejścia projektowego do zespołu zabudowań dawnej fabryki włókienniczej Motte, stanowiącego poprzemysłowe dziedzictwo Częstochowy.
Obszar ten stał się więc jednocześnie przedmiotem analiz i działań urbanistów, drogowców oraz studentów.

Pan Zapałka, lofty, park biznesowy?
Urząd Miasta Częstochowy w grudniu 2012 roku zawarł porozumienie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, mające na celu rozwiązywanie istotnych problemów urbanistycznych. W ramach poprzednich edycji współpracowano przy koncepcjach urbanistycznych fragmentu Starego Miasta obejmującego obszar Starego Rynku (w 2013 r.) oraz przy koncepcji rewitalizacji urbanistycznej i rewaloryzacji rynku Wieluńskiego (w 2014 r.).
W tym roku studenci Wydziału Architektury, podczas prac semestralnych przedmiotu „Planowanie miejscowe”, pracując w 3-osobowych grupach przygotowali 10 koncepcji urbanistycznych dla obszaru dotyczącego tkanki miejskiej, położonej w znacznej części na zdegradowanych terenach poprzemysłowych dawnych zakładów m.in.: Przędzalni Czesankowej Elanex, Zakładu Produkcji Zapałek, Fabryki Guzików.
W czasie poniedziałkowego spotkania w Konduktorowni zaprezentowano efekty prac trzech zespołów młodych architektów. Prace te zostały wybrane pod kątem różnorodności proponowanych rozwiązań. Charakteryzują się one sporym rozmachem w podejściu do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, proponując odpowiednio: adaptację hal przędzalni czesankowej dla funkcji oświatowej jako „przędzalni biznesu”, wprowadzenie na tereny poprzemysłowe funkcji mieszkaniowej poprzez stworzenie zespołu loftów, a także realizację parku biznesowego „Elanex” z ogólnodostępnymi placami publicznymi. W ramach swoich koncepcji studenci zawarli wiele ciekawych, szczegółowych propozycji, np. umieszczenie w przestrzeni Starego Miasta figurek „Pana Zapałki” inspirowanych bliskością Muzeum Produkcji Zapałek, czy stworzenie „zielonego kręgosłupa” przestrzeni publicznej południowego obszaru dzielnicy na osi północ-południe.

Zaproponowane przez zespoły studentów rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzeni będą analizowane i weryfikowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną w procesie sporządzania zapisów planu miejscowego. Elementy tych koncepcji mogą być wykorzystane w przyszłości w procesie rewitalizacji tej części miasta.
Wszystkie prace poświęcone koncepcjom urbanistycznym południowych obszarów Starego Miasta w Częstochowie prezentowane są obecnie w budynku głównym Urzędu Miasta Częstochowy w sąsiedztwie sali sesyjnej (wystawa potrwa do 12 stycznia).

Nowe przejście nad torami
Prezentacja w Konduktorowni była także okazją do zaprezentowania nowej koncepcji przejścia komunikacyjnego nad torami kolejowymi, które miałoby połączyć ul. 1 Maja z ul. Krakowską. Dotychczasowe dyskusje związane z wariantami przebiegu projektowanej drogi oraz uwagi zgłaszane Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu wpłynęły na obecny kierunek prac, zakładający połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską przez ul. Ogrodową. Taki wariant do minimum ogranicza zakres niezbędnych rozbiórek (mają dotyczyć przede wszystkim dwóch budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja), nie powoduje uszczerbków w zabytkowym kompleksie Elanexu i ma służyć spokojnemu, lokalnemu ruchowi (z możliwością przyszłego ograniczenia prędkości nawet do 30 km/h). Jest to jednocześnie koncepcja realna do wykonania z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego i ekonomicznego, oczywiście po zakończeniu procedur administracyjnych i zabezpieczeniu źródeł finansowania (miasto zakłada oczywiście także starania o środki zewnętrzne).
W spotkaniu, którego gospodarzem był zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej Szewiński, a organizatorem Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna, wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, samorządowych jednostek i instytucji, organizacji pozarządowych (w tym SARP i grupa Elanex), a także mieszkańcy Starego Miasta.
(Źródło: UM)O odblaskach z najmłodszymi

Policja - 13 grudzień, 2017 - 12:00
Policjantka z wydziału ruchu drogowego częstochowskiej komendy, wspólnie z dzielnicowym z komisariatu II odwiedziła dzieci z Terapeutycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego „Czyż” w Częstochowie. Mundurowi opowiadali maluchom o swojej pracy, prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie oraz przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.


Laureaci konkursu matematycznego nagrodzeni

W Częstochowie - 13 grudzień, 2017 - 11:02
W sali sesyjnej Urzędu Miasta podsumowano konkurs matematyczny "Myśl logicznie" dla uczniów szkół z Częstochowy i powiatu.


Groził nożem kontrolerowi biletów

W Częstochowie - 13 grudzień, 2017 - 10:24
Częstochowscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który z nożem w ręku groził w autobusie kontrolerowi biletów.


W świątecznym salonie

Częstochowskie Informacje - 13 grudzień, 2017 - 10:14
Za oknami wcześniej robi się ciemno, a dni są coraz chłodniejsze, oznacza to, że zbliża się najbardziej rodzinny i ulubiony przez nas okres w roku – Święta Bożego Narodzenia.


Jest to także czas najbardziej uroczystego i podniosłego wspólnie spożywanego posiłku – wieczerzy wigilijnej. Spotkanie przy świątecznym stole to chwile refleksji i wspomnień, ale przed wszystkim radości i nadziei na przyszłość. W ten wieczór znowu czujemy się dziećmi – wracają do nas smaki i zapachy sprzed lat. Każda pani domu zawsze wkłada całe serce, siły i umiejętności, aby kolacja ta była niezwykła i na długo pozostała w pamięci uczestników, niezależnie od tego, czy podejmujemy liczną rodzinę, czy celebrujemy ją tylko w gronie najbliższych.

Przygotowania do uroczystej wigilii i świątecznego obiadu mogą zainspirować nas do zakupu nowych mebli do jadalni, które pozwolą na komfortowe spędzenie czasu zarówno gospodarzom, jak i gościom, pomogą w budowaniu wyjątkowego nastroju oraz oczarują pięknym wyglądem. A może w tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzić Święta w nowym, wymarzonym domu i właśnie szukamy odpowiedniego wyposażenia? 
Bardzo interesującą propozycją jest kolekcja Riva marki MEBIN, której elementy umożliwiają zarówno urządzenie osobnej obszernej jadalni, jak i wydzielonej części salonu.

Polecamy na: http://czest.info/buduj-remontuj-urządzaj

SLD chce ściągnąć młodych lekarzy do Częstochowy. Proponuje stypendia, dopłaty do mieszkań

W Częstochowie - 13 grudzień, 2017 - 09:58
Częstochowa oraz inne polskie miasta borykają się z problemem braku lekarzy, a co się z tym wiąże zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Radni SLD proponują wprowadzenie od przyszłego roku programu promującego zatrudnienie i edukację w jednostkach służby zdrowia na terenie Częstochowy.  


Rozkłady niedzielne w święta, Sylwestra i Nowy Rok

Częstochowskie Informacje - 13 grudzień, 2017 - 09:36
W Wigilię, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok w miejskiej komunikacji obowiązywać będą rozkłady niedzielne - informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

W pozostałe dni pomiędzy świętami i Sylwestrem, od 27 do 29 grudnia, obowiązywać będą rozkłady robocze, a 30 grudnia - rozkłady sobotnie.

Nocna weekendowa komunikacja autobusowa, będzie dodatkowo kursowała w nocy z 24 na 25 grudnia; z 25 na 26 grudnia oraz z 31 grudnia na 1 stycznia.

MZDiT poinformował także o wyjątkach w kursowaniu komunikacji miejskiej w przyszłym roku. Szczegółówy rozkład: http://czest.info/Świąteczne-rozkładyMPKSprawa Wójta Wręczycy Wielkiej do ponownego rozpatrzenia

Częstochowskie24 - 13 grudzień, 2017 - 09:27

Ciąg dalszy sprawy sądowej najdłużej urzędującego w Polsce włodarza gminy. W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Częstochowie ponownie przekazał Sądowi Rejonowemu do rozpatrzenia sprawę Henryka K., wójta Wręczycy Wielkiej w powiecie kłobuckim i jego współpracownika, Andrzeja J. Zarzuty wobec mężczyzn dotyczą ustawiania przetargów i działań na szkodę gminy w latach 2004-2006.

Proces wobec części oskarżonych będzie się musiał rozpocząć od początku. Pierwotnie w sprawie występowało 12 oskarżonych, obecnie należy powtórzyć postępowanie tyko wobec 5 z nich. Sąd Okręgowy w Częstochowie doszedł do wniosku, że należy jeszcze uzupełnić postępowanie w tej sprawie, choć składa się ono z ponad 40 tomów, to daje nam 10 tys. kart różnych dokumentów. Mimo to sąd doszedł do wniosku, że trzeba jeszcze raz zbadać tę sprawę dogłębniej  – mówi Adam Synakiewicz, Prezes i rzecznik częstochowskiego Sądu Okręgowego.

Oskarżony Wójt Wręczycy Wielkiej nie chciał komentować tej sprawy.

Henryk K. władzę we Wręczycy Wielkiej objął mając niecałe 25 lat w styczniu 1974 roku, wówczas jako naczelnik gminy. Nominację otrzymał od ówczesnego wojewody śląskiego gen. Jerzego Ziętka. Obecnie sprawuje swoją 11. kadencję.

Paweł KmiecikCzęstochowa: Koncepcje urbanistyczne

Częstochowskie Informacje - 13 grudzień, 2017 - 09:23
W częstochowskiej Konduktorowni zaprezentowano 11 grudnia wybrane koncepcje urbanistyczne południowych obszarów Starego Miasta, będące efektem prac studentów architektury Politechniki Śląskiej. Miejski Zarząd Dróg i Transportu przedstawił jednocześnie aktualną koncepcję połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską, która nie ingeruje w kompleks budynków dawnego Elanexu, do minimum ograniczając rozbiórki.

Prezentacja i wystawa prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest kontynuacją działań związanych z przystąpieniem przez miasto do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego południowy obszar Starego Miasta.

Rozpoczęcie prac nad planem miało na celu ukierunkowanie zmian funkcjonalnych i przestrzennych tego obszaru, w granicach którego kumuluje się szereg problemów związanych m.in. z własnością terenu, degradacją tkanki miejskiej oraz kwestiami społecznymi, a jednocześnie właśnie na tym obszarze znajdują się wartościowe obiekty poprzemysłowe i planowana jest realizacja nowej drogi, mogącej wpłynąć na aktywizację całego obszaru.

Przez część tego terenu od lat, w różnych wariantach, planowane było przeprowadzenie na torami kolejowymi drogi, stanowiącej odciążenie m.in. dla alei Najświętszej Maryi Panny i umożliwienie bezpośredniego połączenia między dzielnicą Trzech Wieszczów a Starym Miastem. Warianty zawarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku, projektujące poprowadzenie drogi zarówno na przedłużeniu ulicy Jana III Sobieskiego, jak i ulicy 1 Maja aż do alei Wojska Polskiego, zostały ostatnio zweryfikowane do wariantu przedłużenia ulicy 1 Maja w kierunku ulicy Krakowskiej.

Jednocześnie poza układem drogowym kluczowa dla tego obszaru jest kwestia kompleksowego podejścia projektowego do zespołu zabudowań dawnej fabryki włókienniczej Motte, stanowiącego poprzemysłowe dziedzictwo Częstochowy.

Obszar ten stał się więc jednocześnie przedmiotem analiz i działań urbanistów, drogowców oraz studentów.

Urząd Miasta Częstochowy w grudniu 2012 roku zawarł porozumienie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, mające na celu rozwiązywanie istotnych problemów urbanistycznych. W ramach poprzednich edycji współpracowano przy koncepcjach urbanistycznych fragmentu Starego Miasta obejmującego obszar Starego Rynku (w 2013 r.) oraz przy koncepcji rewitalizacji urbanistycznej i rewaloryzacji Rynku Wieluńskiego (w 2014 r.).

W tym roku studenci Wydziału Architektury, podczas prac semestralnych przedmiotu „Planowanie miejscowe”, pracując w 3-osobowych grupach przygotowali 10 koncepcji urbanistycznych dla obszaru dotyczącego tkanki miejskiej, położonej w znacznej części na zdegradowanych terenach poprzemysłowych dawnych zakładów m.in.: Przędzalni Czesankowej Elanex, Zakładu Produkcji Zapałek, Fabryki Guzików.

W czasie poniedziałkowego spotkania w Konduktorowni zaprezentowano efekty prac trzech zespołów młodych architektów. Poprzedziło je ogólne omówienie uwarunkowań opracowania i rezultatów prac wszystkich zespołów przez kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej prof. Krzysztofa Gasidłę oraz bezpośredniego opiekuna projektu - dra hab. Krzysztofa Kafkę.
Prace te zostały wybrane pod kątem różnorodności proponowanych rozwiązań. Charakteryzują się one sporym rozmachem w podejściu do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, proponując odpowiednio: adaptację hal przędzalni czesankowej dla funkcji oświatowej jako "przędzalni biznesu", wprowadzenie na tereny poprzemysłowe funkcji mieszkaniowej poprzez stworzenie zespołu loftów, a także realizację parku biznesowego "ELANEX" z ogólnodostępnymi placami publicznymi. W ramach swoich koncepcji studenci zawarli wiele ciekawych, szczegółowych propozycji, np. umieszczenie w przestrzeni Starego Miasta figurek „Pana Zapałki” inspirowanych bliskością Muzeum Produkcji Zapałek czy stworzenie „zielonego kręgosłupa” przestrzeni publicznej południowego obszaru dzielnicy na osi północ-południe.

Zaproponowane przez zespoły studentów rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzeni będą analizowane i weryfikowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną w procesie sporządzania zapisów planu miejscowego. Elementy tych koncepcji mogą być wykorzystane w przyszłości w procesie rewitalizacji tej części miasta.

Wszystkie prace poświęcone koncepcjom urbanistycznym południowych obszarów Starego Miasta w Częstochowie prezentowane są obecnie w budynku głównym Urzędu Miasta Częstochowy w sąsiedztwie sali sesyjnej (wystawa potrwa do 12 stycznia).

Prezentacja w Konduktorowni była także okazją do zaprezentowania nowej koncepcji przejścia komunikacyjnego nad torami kolejowymi, które miałoby połączyć ul. 1 Maja z ul. Krakowską. Dotychczasowe dyskusje związane z wariantami przebiegu projektowanej drogi oraz uwagi zgłaszane Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu wpłynęły na obecny kierunek prac, zakładający połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską przez ul. Ogrodową. Taki wariant do minimum ogranicza zakres niezbędnych rozbiórek (mają dotyczyć przede wszystkim dwóch budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja), nie powoduje uszczerbków w zabytkowym kompleksie Elanexu i ma służyć spokojnemu, lokalnemu ruchowi (z możliwością przyszłego ograniczenia prędkości nawet do 30 km/h). Jest to jednocześnie koncepcja realna do wykonania z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego i ekonomicznego, oczywiście po zakończeniu procedur administracyjnych i zabezpieczeniu źródeł finansowania (miasto zakłada oczywiście także starania o środki zewnętrzne).

W spotkaniu, którego gospodarzem był zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej Szewiński, a organizatorem Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna, wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, samorządowych jednostek i instytucji, organizacji pozarządowych (w tym SARP i grupa Elanex), a także mieszkańcy Starego Miasta.


Źródło: PAP S.A.


Caritas i Ewa Pachura wyróżnieni

Częstochowskie Informacje - 13 grudzień, 2017 - 09:18
Ewa Pachura, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej to laureaci tegorocznej nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej. Mecenasem Pomocy Społecznej za rok 2017 został Rotary Club Częstochowa. 
Nagroda „Laur Pomocy Społecznej” przyznawana jest od 4 lat za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie; aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; wspieranie sektora ekonomii społecznej; wspieranie i upowszechnianie wolontariatu; organizowanie partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej; bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy „Mecenas Pomocy Społecznej” przyznawana przedsiębiorcom również od 4 lat, w szczególności za wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, sektora ekonomii społecznej i bezinteresowną pomoc indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia.

Nagrody za rok 2017 wręczył 11 grudnia, w Ratuszu Miejskim prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W kategorii zbiorowej nominację do nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej otrzymali Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy razem" i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue". W kategorii indywidualnej do nagrody „Laur Pomocy Społecznej” nominowano Paulinę Ziembacz, Aleksandra Grodeckiego, Ewę Pachurę, Marka Krzystańskiego i Annę Gabarską.

Nominację do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy „Mecenas Pomocy Społecznej” w roku 2017 otrzymali Artur Hołubiczko, Elwira Pidzik, Katarzyna Bąk i Ewelina Wychowaniec oraz Rotary Club Częstochowa.
Laureatką głównej nagrody i zdobywczynią statuetki "Laur Pomocy Społecznej 2017 roku" w kategorii indywidualnej została Ewa Pachura – wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, w kategorii zbiorowej - Caritas Archidiecezji Częstochowskie. Statuetkę "Mecenas Pomocy Społecznej” otrzymał Rotary Club Częstochowa.

Szczegóły dotyczące wyróżnionych.

Laur Pomocy Społecznej: EWA PACHURA – wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Ewa Pachura jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jej aktywność, rzetelność i gotowość niesienia pomocy znalazły uznanie wśród słuchaczy UTW, którzy powierzyli jej funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów. Jako emerytowana nauczycielka wykorzystuje swoje przygotowanie pedagogiczne pomagając dzieciom w świetlicy środowiskowej „Deska” oraz placówce wsparcia dziennego „Radosny dom” przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, a także dzieciom, które przebywają wraz z matkami w Przytulisku dla Kobiet „Oaza”. Zawsze chętnie angażuje się w bezinteresowną pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Jest gorącą propagatorką idei wolontariatu wśród seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Laur Pomocy Społecznej: CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Od ponad 25 lat Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Znane projekty i akcje częstochowskiego Caritasu to m.in. Centrum usług dla osób starszych, świetlice: opiekuńczo-wychowawcza i środowiskowa oraz świąteczne zbiórki żywności czy kampania zachęcająca do honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Podaruj kroplę miłości', projekty charytatywne („Zadbamy o Ciebie – wygramy z chorobą”), projekty „Senior-Wigor”, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych, bezpłatnego serwisu ogłoszeń Caritas, Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, szeregu akcji takich jak zbiórki żywności dla ubogich, wypoczynek dla dzieci, wsparcie finansowe biednych uczniów.

Mecenas Pomocy Społecznej – ROTARY CLUB CZĘSTOCHOWA
Rotary Club Częstochowa od 20 lat działa na terenie miasta i regionu wspierając dziesiątki organizacji oraz instytucji i przeprowadzając szereg działań charytatywnych. Środki pozyskuje ze składek członkowskich, współpracy z innymi Klubami Rotary i przede wszystkim dzięki hojności osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez RC Częstochowa. Od wielu lat Rotary Club działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących w Częstochowie i regionie. Pomoc jest najczęściej adresowana do instytucji, które zajmują się opieką medyczną, pedagogiczną czy hospicyjną, to m.in. zakup: 4 aparatów do dializy (sztuczne nerki), zakup karetki pogotowia, specjalistycznej aparatury dla niewidomych dzieci, wyposażenie sali multimedialnej dla oddziału dziecięcego szpitala na Parkitce, zakup samochodów dla Hospicjum Ziemi Częstochowskiej.

Źródło:  PAP S.A. 


Zapal światło wolności

Częstochowskie24 - 13 grudzień, 2017 - 09:11

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza do udziału w akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, która polega na zapaleniu świec w środę, 13 grudnia o godz. 19.30 w oknach urzędów i budynków użyteczności publicznej, w szczególności jednak w zwykłych domach.
„Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie da się zgasić” – to fragment bożonarodzeniowego orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, który w 1981 roku wspomniał o Polakach cierpiących z powodu reżimu komunistycznego. Stan wojenny był jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Polski, w tak trudnym czasie gest solidarności wobec Polaków wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Świecę, symbolizującą światło wolności, zapalił tamtej zimy w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie Papież Jan Paweł II. Zapłonęła także w Białym Domu i szeregu innych miejsc. W podobny sposób swój sprzeciw wobec polityki komunistycznych władz wyrażali Polacy w kraju.
Przed nadchodzącą 36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Instytut Pamięci Narodowej chce po raz kolejny przypomnieć o wszystkich tych, którzy wybrali wtedy drogę oporu, zachęcając do uczczenia pamięci tym samym gestem ofiar stanu wojennego. Niech 13 grudnia 2017 roku o godz. 19.30 zapłoną w oknach świece.
Publikacja „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne“ pod red. prof. Adama Dziuroka (do pobrania ze strony IPN)
Na książkę składa się 9 artykułów poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Celem publikacji jest prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego. Przedstawiono m.in. szczegóły śledztw prokuratorów IPN związanych z internowaniami, tłumieniem demonstracji i pacyfikacją strajków, weryfikacją dziennikarzy, stosowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz funkcjonowaniem wojskowych obozów internowania. Pokazane zostały również prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych popełnionych w tym okresie, kulisy śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK „Wujek” i KWK „Manifest Lipcowy”, jak i działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych ze stanem wojennym.
Do pobrania ze strony IPN:
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/44267,Publikacja-Zbrodnie-stanu-wojennego-aspekty-prawne-pod-red-prof-Adama-Dziuroka-d.html

Dziewięciu z „Wujka” – audycja Radia Kraków Środa,13 grudnia godzina 21.05
To była najbardziej krwawa pacyfikacja stanu wojennego. Tragedia w KWK „Wujek” pozostaje do dziś symbolem złamania siłą przez tamte władze polskich aspiracji do wolności. A także symbolem nierozliczenia sprawców stanu wojennego przez wymiar sprawiedliwości wolnej Polski. O masakrze w „Wujku” po 36 latach w programie RK i IPN „Pamięć Niepodległości” rozmawiać będą Krzysztof Pluszczyk, były górnik uczestnik strajku w grudniu 1981, obecnie szef Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku oraz dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, historyk, autor wielu prac dotyczących strajków górniczych na Górnym Śląsku w 1981 roku. Program poprowadzi Jolanta Drużyńska. Środa,13 grudnia godzina 21.05
http://www.radiokrakow.pl/

Zapraszamy na wydarzenia zorganizowane przez Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach dla upamiętnienia 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego:

Bielsko-Biała
13 grudnia godz. 14.30 – Spotkanie przy tablicy upamiętniającej represjonowanych w stanie wojennym – kościół pw. Opatrzności Bożej (pl. Opatrzności Bożej 19)
13 grudnia godz. 18.00 – Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego (kościół garnizonowy pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Sobieskiego 10 a)

Gliwice
13 grudnia godz. 12.00 Wykład Tomasza Goneta „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic…” w Willi Caro w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8 a)

Katowice
16 grudnia uczcimy 36. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Społeczny Komitet Pamięci Poległych 16 grudnia 1981 r, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności“ oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają do udziału w tegorocznej uroczystości, która rozpocznie się o godz. 14.00 mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Piękna 8, Katowice). Około godziny 15.15 odbędzie się przemarsz pod Krzyż–Pomnik Górników przy Kopalni „Wujek” (Plac NSZZ Solidarność). Tutaj o godz. 15.45 odbędzie się apel poległych oraz złożenie wieńców i kwiatów.
O godz. 11.00 rozpocznie się piąta edycja Biegu Dziewięciu Górników. Weźmie w nim udział około 500 osób (uczniów wraz z opiekunami). Uczniowie reprezentujący jedną ze szkół woj. śląskiego będą, jak zawsze, ubrani w koszulkę z wizerunkiem jednego z Górników zastrzelonych w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek“ – 16 grudnia 1981 r. Wszyscy biegacze spotkają się u zbiegu ulicy Wincentego Pola i Mikołowskiej, skąd cała grupa, zamkniętą dla ruchu ulicą, pobiegnie pod Pomnik Krzyż.

Sosnowiec
13 grudnia – Wykład Ryszarda Mozgola „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny w województwie katowickim” w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu (ul. Parkowa 1). Wydarzeniem towarzyszącym jest prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego“ w dniach 8-20 grudnia.
15 grudnia godz. 10.00 Wykład Tomasza Goneta „Stan wojenny w woj. katowickim” w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (plac Zillingera 1).

Zabrze
13 grudnia – Uroczystość upamiętniająca opór społeczny wobec stanu wojennego w Zabrzu
godz. 12.00 Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zabrzu (ul. Wolności 504)
godz. 13.00 Złożenie kwiatów pod krzyżem upamiętniającym internowanych w stanie wojennym
godz. 14.00 Spotkanie opłatkowe zaproszonych gości w „Łaźni Łańcuszkowej“ w Zabrzu, ul. Wolności 408 (wstęp za okazaniem zaproszenia).
W uroczystości weźmie udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.Świąteczna zbiórka żywności

Częstochowskie24 - 13 grudzień, 2017 - 08:41

W dniach 1-2 grudnia wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Białej brali udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Bank Żywności w Częstochowie. Zbiórka artykułów spożywczych odbywała się w sklepie Państwa Katarzyny i Roberta Tałajczyk w Białej. Hojność i życzliwość mieszkańców Białej, przeszła wszelkie oczekiwania wolontariuszy. Nie brakowało też wzruszeń z powodu ludzkiej dobroci. Dzięki bezinteresowności ludzi dobrej woli oraz życzliwości Państwa Tałajczyk wolontariusze zebrali 199,442 kg żywności. Zebrane dary zostały przekazane rodzinom znajdującym się w potrzebie oraz dzieciom z Domu Dziecka w Kłobucku. W sumie w dniach od 1-3 grudnia, wspólnie z Bankiem Żywności, zebrano w Częstochowie i regionie 22 tony żywności. Zakończenie „Świątecznej Zbiórki Żywności” zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Podczas szkolnego apelu Dyrektor Szkoły wręczyła podziękowania wolontariuszom, którzy brali udział w zbiórce oraz tym, którzy wspierali pracę wolontariuszy. Wszystkim zaś działającym w Szkolnym Klubie Wolontariatu złożyła najlepsze życzenia i podkreśliła, że wolontariusz to ktoś, kto bezinteresownie rozsiewa dobro i dzięki niemu inni odzyskują radość i sens życia.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej, którzy ofiarowali dary serca. Dzięki temu wielu ludzi będzie miało obfite i radosne święta. Dobro posiada ogromną moc i wraca do tych, którzy dzielą się z innymi, ze zdwojoną siłą. Wszystkim darczyńcom, obdarowanym i wolontariuszom życzymy radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.Korowód Świętego Mikołaja przejedzie ulicami Częstochowy

W Częstochowie - 13 grudzień, 2017 - 08:03
W sobotę, 16 grudnia w kliku punktach miasta zatrzyma się Korowód Świętego Mikołaja.


Miejska wigilia w Radomsku już w niedzielę

Częstochowskie24 - 13 grudzień, 2017 - 08:00

Miasto Radomsko oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zapraszają na Wigilijne Spotkanie Radomszczan. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia, na Placu 3 Maja. Na to świąteczne niedzielne popołudnie zaplanowano kiermasz świąteczny i wiele atrakcji dla mieszkańców miasta.

Od godziny 12:00 na kiermaszu świątecznym będzie można nabyć bożonarodzeniowe ozdoby, rękodzieło, domowe ciasta czy tradycyjne wędliny. Swoje stoiska przygotują radomszczańskie szkoły, organizacje pozarządowe, Środowiskowy Dom Samopomocy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz lokalni wystawcy.  Wspólne świętowanie rozpocznie się o godz. 14:45 występem chóru „Złocisty Promień” oraz życzeniami świątecznymi od władz miasta. Mali artyści z radomszczańskich szkół i przedszkoli przedstawią bożonarodzeniowy program artystyczny, podczas którego zobaczyć będzie można jasełka w wykonaniu przedszkolaków, jak również wysłuchać kolęd i pastorałek przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych czy obejrzeć „żywą szopkę”.
Na zakończenie wieczoru dla radomszczan z recitalem kolędowym wystąpi Magda Steczkowska.Z nożem na kontrolera biletów

Policja - 13 grudzień, 2017 - 08:00
Policjanci z komisariatu IV w Częstochowie zatrzymali 46-latka podejrzanego o grożenie przy użyciu noża kontrolerowi biletów autobusowych. W chwili zatrzymania agresor miał w organizmie przeszło 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut, a prokurator objął go policyjnym dozorem.


Powstanie Europejski Fundusz Walutowy, ale nie wiadomo, w jakim kształcie

NTC - 13 grudzień, 2017 - 06:24

FINANSE. Według Komisji Europejskiej do 2019 r. ma powstać Europejski Fundusz Walutowy (EFW), który m.in. w razie poważnych kryzysów mógłby wspierać banki i kraje strefy euro. W ten sposób miałby stabilizować sytuację finansową w 19 państwach unii walutowej. Propozycja Komisji ma być dyskutowana już w tym tygodniu podczas szczytu UE

Pomysł powołania EFW pojawia się od kilku lat. Wielokrotnie zgłaszał go m.in. były minister finansów RFN Wolfgang Schäuble. W ocenie Komisji Europejskiej obecna dobra koniunktura gospodarcza w UE oraz najwyższa w historii akceptacja dla wspólnej waluty wśród obywateli strefy euro (64 proc.) sprzyjają stworzeniu nowej instytucji.

EFW jest wzorowany na Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW). Miałby zostać stworzony na bazie działającego już od pięciu lat Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji. W ten sposób, zdaniem Komisji Europejskiej, niepotrzebne byłyby zmiany traktatów UE.

Komisja Europejska proponuje, by wraz z EFW powołać także ministra finansów UE. Jego zadaniem byłoby m.in. nadzorowanie działań Funduszu. Za swoją działalność odpowiadałby przed Parlamentem Europejskim.

Właśnie ten element budzi obawy wśród części rządów państw strefy euro, które nie chcą tracić wpływów na rzecz instytucji UE.

Poza tym Niemcy i Francja mają sprzeczne wizje tego, jak powinien działać EFW. Zdaniem eksperta GIS prof. Michaela Wohlgemutha, o ile Berlin chce w ten sposób zwiększać fiskalną dyscyplinę w strefie euro, to Paryż chciałby używać Funduszu jako instrumentu do transferów finansowych.

„UE może zreformować Europejski Mechanizm Stabilizacji w mocniejszą i sprawniejszą instytucję i po prostu dać jej nazwę «Europejski Fundusz Walutowy». Jeśli jednak powstanie EFW z prawdziwego zdarzenia, z większym budżetem, większym personelem i większą siłą, to może on łatwo dryfować w kierunku, którego nie przewidzieli jego twórcy” – uważa prof. Michael Wohlgemuth. (treść płatna). –BĘDĄ KONSULTACJE - NIE TYLKO W SPRAWIE FAJERWERKÓW

Wiadomości UM - 13 grudzień, 2017 - 01:00
W przyszłym roku prowadzenie konsultacji społecznych w Częstochowie będzie wspierać internetowa platforma on-line. Władze miasta zapowiadają konsultacje m.in. w sprawie miejskich programów zdrowotnych oraz używania pirotechniki w czasie miejskich imprez i uroczystości.


Zgłoś OPP - Zbieraj 1%

Wiadomości UM - 13 grudzień, 2017 - 01:00
W związku z prowadzoną akcją "Zostaw 1% w Częstochowie" informujemy, że organizacje pozarządowe posiadające status OPP, działające na rzecz naszego miasta, a siedziba ich głównego zarządu nie mieści się w Częstochowie mają możliwość uczestniczenia w akcji promocyjnej.


ŚWIEĆ SIĘ CZĘSTOCHOWO!

Wiadomości UM - 13 grudzień, 2017 - 01:00
Ruszyła kolejna odsłona plebiscytu na najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Czy to właśnie Częstochowa będzie zwycięzcą tegorocznej edycji "Świeć Się z Energą" i zdobędzie wartościowe nagrody od Grupy Energa?


CZĘSTOCHOWA A JÓZEF PIŁSUDSKI

Wiadomości UM - 13 grudzień, 2017 - 01:00
Podczas konferencji inaugurującej projekt historyczny ,,Częstochowa o wolność i niezawisłość" młodzież mogła dowiedzieć się m.in. o roli częstochowian w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość