M1. Wystawa Interaktywnych Dinozaurów. Zatorland
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

Zdrowie

Przewlekła Choroba Nerek

- U części chorych możemy spowolnić progres choroby

- apelują eksperci

 

Aż 4 miliony Polaków cierpi na przewlekłą chorobę nerek.

80 000 osób rocznie przedwcześnie umiera z powodu jej następstw – alarmują nefrolodzy.

Odpowiednio prowadzona terapia nefroprotekcyjna może zapewnić znacznej grupie tych chorych poprawę jakości życia, zaś budżetowi państwa przynieść wymierne korzyści finansowe.

Przewlekła choroba nerek jest schorzeniem postępującym, nieuchronnie prowadzącym do konieczności terapii nerkozastępczej. U części chorych możliwe jest jednak spowolnienie progresji choroby i odsunięcie w czasie momentu kosztownej dializoterapii lub transplantacji narządu poprzez zastosowanie leczenia zachowawczego łączącego postępowanie farmakologiczne i dietetyczne. Obejmuje ono terapię ketoanalogami aminokwasów w połączeniu z dietą niskobiałkową.

Zastosowanie ketoaminokwasów nie tylko istotnie redukuje zatrucie organizmu gromadzącymi się toksynami przemiany białkowej, ale również zapobiega niedożywieniu i hamuje postęp zmian chorobowych w nerkach. Wdrożenie tej terapii we wczesnych stadiach choroby może znacząco odwlec w czasie jej progresję – apeluje prof. Ryszard Gellert, Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii. Niestety,  w Polsce leczenie PChN z zastosowaniem ketoaminokwasów, w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, w tym do sąsiadujących z Polską – Niemiec, Czech czy Słowacji, nie jest refundowane.

Czym jest przewlekła choroba nerek?

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest drugim, po nadciśnieniu tętniczym, najczęstszym przewlekłym schorzeniem w naszym kraju, w wyniku którego w Polsce co roku umiera przedwcześnie około 80 000 osób. Mimo że jest łatwa do wykrycia i stosunkowo prosta
do leczenia w początkowej fazie, to ponad 90% Polaków wciąż nie jest jej świadomych.
W efekcie nierozpoznana i nieleczona postępuje niezauważenie i doprowadza do całkowitej niewydolności nerek.

Przewlekła choroba nerek (PChN) to zespół chorobowy powstały w wyniku trwałego uszkodzenia lub zmniejszenia liczby czynnych nefronów (jednostek czynnościowych nerek obejmujących kłębuszki nerkowe wraz z cewkami nerkowymi odprowadzającymi i zagęszczającymi przesączony w kłębuszkach mocz), które są niszczone przez różnorodne procesy chorobowe zachodzące w miąższu nerek – zaznacza prof. dr hab. Przemysław Rutkowski z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – W początkowych stadiach PChN może przebiegać bezobjawowo, wręcz skrycie, a pacjent przez długi czas nie będzie odczuwał żadnych niepokojących symptomów. Niestety, im później wykryta, tym rokowania mogą być gorsze. Do najczęstszych przyczyn PChN zaliczamy: cukrzycową chorobę nerek, nefropatię nadciśnieniową, kłębuszkowe zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek, wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, ostrą niewydolność nerek i nefropatię niedokrwienną
– dodaje prof. Rutkowski.

Eksperci o leczeniu PChN

Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej – National Kidney Foundation’s Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI™), International Society for Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM) oraz najnowszym stanowiskiem Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii jednym z kluczowych elementów leczenia PChN jest wdrożenie u pacjenta diety niskobiałkowej. Wynik licznych prac jednoznacznie wskazuje, że ograniczenie podaży białka obniża stężenie fosforu, zmniejsza kwasicę metaboliczną, redukuje stres oksydacyjny i ryzyko hiperkalemii, przede wszystkim jednak zmniejsza generację związków azotowych, a tym samym toksemię mocznicową
i spowalnia postęp choroby w kierunku schyłkowej niewydolności nerek.

Ponieważ zbyt drastyczne ograniczenie podaży białka w diecie może skutkować niedożywieniem równie groźnym, jak sama choroba, część spożywanego białka można zastąpić analogami aminokwasów. Są to związki, które strukturalnie odpowiadają aminokwasom, jednak pozbawione są w swojej budowie atomów azotu, którego nadmiar sprzyja zwiększeniu poziomu mocznika w surowicy. Wdrożenie takiego postępowania na Mazowszu w początkach XXI wieku zmniejszyło dwukrotnie zapotrzebowanie na nowe miejsca dializacyjne. Podobne obserwacje skuteczności prewencyjnej ketoaminokwasów poczyniono w innych regionach Polski, a także w wielu krajach Europy. Literatura na temat skuteczności leczenia dietami niskobiałkową i ultraniskobiałkową z substytucją ketoaminokwasową jest w pełni udokumentowana i zalecana przez światowe towarzystwa naukowe – informuje prof. Gellert, Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii z Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zastosowanie ketoaminokwasów nie tylko przeciwdziała ryzyku niedożywienia chorego, ale również zapobiega progresji ciężkich i zagrażających życiu zmian narządowych spowodowanych endogennym zatruciem toksynami mocznicowymi będącymi produktami katabolizmu białek. Stosowanie diety ultraniskobiałkowej z suplementacją ketoaminokwasów w znacznym stopniu znosi najbardziej obciążające pacjentów objawy, często ograniczające ich codzienne funkcjonowanie i aktywność zawodową, a nawet prowadzące do wykluczenia społecznego i rodzinnego – dodaje prof. Gellert.

Medyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty PChN

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, wciąż wzrasta liczba chorych, co przekłada się
na rosnące wskaźniki hospitalizacji, ryzyko przedwczesnego zgonu oraz generowanie kosztów związanych z zapewnieniem choremu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Całkowita utrata czynności nerek, do której co roku dochodzi u co najmniej 6500 osób (około 170 osób na milion mieszkańców), wymaga wdrożenia leczenia nerkozastępczego

Już sama dializoterapia stanowi bardzo duże obciążenie finansowe, nie mówiąc
o pogorszeniu jakości życia chorego. Koszty niezbędnej terapii 31 000 pacjentów, leczonych nerkozastępczo dializami lub przeszczepami nerki, wyniosły w roku 2018 prawie 2 mld złotych. W kolejnych latach ta liczba będzie wzrastać, jeśli nie podejmiemy działań. Liczba osób dializowanych w Polsce rośnie o około 1,8% rocznie, a liczba osób żyjących z czynnym przeszczepem nerki zwiększa się co roku o około 6%
– podkreśla prof. Gellert.

Wprowadzenie ketoaminokwasów do standardowego leczenia PChN w ramach programu lekowego będzie stanowiło nie tylko korzyść dla pacjentów, ale ogromne oszczędności dla budżetu państwa – apeluje prof. Gellert.

Rola diety niskobiałkowej w leczeniu PChN

Dieta niskobiałkowa uzupełniana ketoaminokwasami ma na celu wydłużenie okresu
do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego i istotnie zwiększa szanse na dłuższe przeżycie pacjenta.

– W terapii PChN prawidłowo zbilansowana, dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta dieta niskobiałkowa ma szczególne znaczenie terapeutyczne. Niska podaż białka wiąże się z koniecznością kontroli spożycia produktów będących dobrym źródłem tego składnika i monitorowaniem stanu odżywienia pacjenta. Dieta niskobiałkowa sprawia wiele trudności pacjentom, stąd też w zespole terapeutycznym, sprawującym opiekę nad chorym, powinien być także dietetyk. Zadaniem dietetyka jest nie tylko zaplanowanie optymalnej dla pacjenta ilości energii, białka, pozostałych makro- i mikroskładników, ale także ocena realizacji zaleceń dietetycznych.

Niestety, w Polsce dostęp do dietetyka w poradniach nefrologicznych jest bardzo ograniczony. NFZ nie refunduje porad dietetycznych, mimo że korzyści wynikające z dietoterapii (nie tylko dla pacjenta) są powszechnie znane i poparte wynikami wielu badań. Warto zatem zadać pytanie: dlaczego w Polsce poradnictwo dietetyczne dla pacjentów nefrologicznych nie istnieje jako świadczenie gwarantowane ani w podstawowej opiece zdrowotnej, ani też w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej?-Nie wynika to z pewnością z braku wykształconych dietetyków – zaznacza dr inż. Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Apel Zespołu Ekspertów i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii

Mając na uwadze wszystkie dostępne dane kliniczne i epidemiologiczne,  a także niezwykle wysokie koszty terapii nerkozastępczej, nie możemy zaakceptować sytuacji, w której Polska, jako jeden z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, pozostawia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek bez dostępu do rekomendowanego leczenia spowalniającego rozwój choroby. Jesteśmy w pełni przekonani, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, o korzyściach wynikających ze stosowania ketoaminokwasów w tej grupie chorych – apeluje Zespół Ekspertów i Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii:

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko, Konsultant wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla województwa wielkopolskiego, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, Konsultant wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla województwa podlaskiego, I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw., Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny.

W związku z wyrażanym od lat przez krajowe środowisko nefrologiczne stanowiskiem
w sprawie konieczności zapewnienia, również w Polsce, pacjentom z progresywną przewlekłą chorobą nerek dostępu do rekomendowanego leczenia spowalniającego postęp choroby, patronat nad konferencją i obchodami Światowego Dnia Nerek objęły Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Dietetyczne, Polskie Towarzystwo Dietetyki Klinicznej oraz Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie”.

 
Compass PR

 

 Niemal wszyscy po 40-stce mają problem ze wzrokiem

 
Zauważyłeś, że gorzej widzisz? Spójrz na to z innej strony! 
Zbadaj swój wzrok i dowiedz się, co możesz zrobić, by służył Ci wiernie przez długie lata.

Ruszyła II edycja kampanii CZAS NA WZROK 40+ 

To już kolejna odsłona akcji informacyjnej.
Jest ona organizowana z myślą o osobach 40+, które zauważyły, że ich wzrok zaczął pogarszać się z wiekiem. 

Jeśli temat nie jest Ci obcy, dołącz do akcji, a dowiesz się
  • jak ocenić, czy problem prezbiopii to Twój problem,
  • gdzie szukać pomocy, gdy wzrok zacznie płatać figle,
  • jak przejąć kontrolę nad problemem z widzeniem i cieszyć się dobrym wzrokiem przez długie lata,
  •  dlaczego szkła progresywne są najlepszym rozwiązaniem dla prezbiopów.

******

Niemal wszystkie osoby po 40 roku życia mają problem ze wzrokiem. Najczęściej niewyraźnie widzą z bliska, szczególnie w słabym oświetleniu. Świadomość Polaków dotycząca prezbiopii jest bardzo niska. Niewiele osób wie, że taki problem istnieje, a jeszcze mniej osób wie, w jaki sposób sobie z nim radzić.

 

CZYM JEST PREZBIOPIA

Czy wiesz, że aż 10 mln Polaków ma problem z przeczytaniem smsa? I to wcale nie z powodu zbyt małego wyświetlacza. Rozmazany tekst w gazecie, słaba akomodacja oka, gorsze widzenie po zmroku – to codzienność wszystkich, których dosięgła już prezbiopia, czyli starczowzroczność. Prezbiopia jest efektem naturalnych zmian układu wzrokowego zachodzących z wiekiem. Dotyczy każdego po 40. roku życia i objawia się trudnościami z wyraźnym widzeniem z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu.

PIERWSZE OZNAKI PREZBIOPII

O prezbiopii możemy mówić, kiedy różne sytuacje życia codziennego stają się coraz bardziej uciążliwe ze względu na niewyraźne widzenie. Są to sytuacje takie jak:

  • czytanie gazety lub menu w restauracji,
  • pisanie wiadomości tekstowych w telefonie komórkowym,
  • pisanie na klawiaturze komputera,
  • oglądanie zdjęć na wyświetlaczu aparatu fotograficznego,

Wymuszają one odsuwanie od oczu obserwowanego przedmiotu, aby wyraźnie zobaczyć jego szczegóły (np. odczytać drobny tekst). W miarę upływu czasu soczewka oka staje się też mniej sprężysta, a mięśnie odpowiedzialne za zmianę kształtu soczewki mniej sprawne.

W efekcie oko nie jest w stanie równie dobrze widzieć przedmiotów położonych blisko i daleko. W takiej sytuacji konieczne staje się posiadanie okularów. Jeśli już wcześniej wzrok wymagał stosowania okularów do dali, to z czasem staje się konieczne używanie drugiej pary okularów – do prac w bliskiej odległości, takich jak czytanie, pisanie, szycie, majsterkowanie, praca na komputerze itp.

RZUT OKA NA FAKTY


1. Prezbiopia to nie choroba – to naturalne zmiany zachodzące z wiekiem w ludzkim oku (gdy soczewka się starzeje, traci elastyczność).
2. Prezbiopia to proces – stopniowo rozwija się, ewoluuje, pogłębia (najmocniej w okresie 40-55 roku życia), i nie da się jej zatrzymać.
3. Prezbiopia jest nieuchronna – ponieważ pojawia się u każdego wraz z wiekiem, nie zapobiegnie jej nawet najzdrowszy tryb życia.
4. Prezbiopia może być uciążliwa – wprowadza dyskomfort, przeszkadza w najprostszych czynnościach.
5. Prezbiopia to już nie problem – odkąd stworzono szkła progresywne, można żyć tak, jakby jej nie było. Szkła progresywne to obecnie najlepsza odpowiedź technologii optycznej na prezbiopię. Dowiedz się o nich więcej i sprawdź, czy to rozwiązanie dla Ciebie.

ZNAJDŹ SPECJALISTĘ!

Zadbaj o siebie i  znajdź rekomendowany salon optyczny, w którym specjalista zbada Twój wzrok i wybierze najlepsze rozwiązanie dla Twoich oczu.

Najlepsze rozwiązanie to okulary progresywne.
PROMED -OPTYK  specjalizuje się w tym temacie. 
 

Ty też możesz zapomnieć o problemie. Zapraszamy na badanie optometryczne.

 
Salon PROMED-OPTYK , Al. NMP 9 w Częstochowie, 
tel.: 34 361 57 67

oferuje:

Pakiet 100% Satysfakcji.
 

 

 

Otwarcie Centrum Medycznego Synexus w Częstochowie

 

Centrum Medyczne Synexus w Częstochowie zlokalizowane na terenie Centrum Medycznego Klara przy ulicy Wały Dwernickiego 43/45 już otwarte dla pacjentów.

Morfologia, glukoza, lipidogram czy badanie wątroby FibroScan to tylko przykłady badań, które bezpłatnie można już wykonać w nowej placówce Synexus.

 
 

Centra Medyczne Synexus to międzynarodowa sieć przychodni zlokalizowanych na całym świecie. Placówka w Częstochowie jest pierwszą w tym regionie, ale mieszkańcy województwa śląskiego mogą również skorzystać z usług poradni w Katowicach. Pozostałe ośrodki sieci w Polsce znajdują się w Gdyni, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W tym roku powstanie również nowa placówka w Łodzi. Synexus zajmuje się głównie prowadzeniem programów profilaktycznych oraz badań klinicznych w wielu obszarach terapeutycznych.
 
Otwarcie Centrum Medycznego Synexus w Częstochowie to dobra wiadomość dla tutejszych lekarzy i pacjentów. Poprzez dostęp do realizowanych na całym świecie badań klinicznych nowych leków, jedni i drudzy zyskują nowe opcje do wyboru w codziennej praktyce leczenia i bycia leczonym. Szczególnie mówię tu o sytuacjach, kiedy z jakiegoś powodu obecnie dostępne zrejestrowane terapie nie są wystarczające dla tego konkretnego człowieka, by rozwiązać jego medyczny problem. Wówczas może pojawić się eksperyment, podczas którego bada się możliwości polepszenia sytuacji takich pacjentów.
 
Wiadomo że każdy nowy lek przechodzi fazę eksperymentu poprzedzającą jego zarejestrowanie. Nie bójmy się jednak negatywnych skojarzeń z tym okresem, starajmy się każdego dnia je odczarowywać. Zarejestrowane w odpowiednim urzędzie i zaakceptowane pod kątem etycznym eksperymenty – badania kliniczne  - są potrzebne by móc zaproponować nowe terapie pacjentom dziś i jutro, także naszym dzieciom i wnukom. Centrum Medyczne Synexus, dzięki profesjonalizmowi i ogromnemu doświadczeniu naszej organizacji, zapewnia prawidłowy przebieg badań, minimalizację ryzyk dla pacjentów oraz komfort wizyt, zarówno dla nich, jak i ich lekarzy. – podkreśla Lek.med. Łukasz Więch.
 
W przychodni pracuje 10 lekarzy, a wśród nich specjaliści medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, hematologii, kardiologii, gastroenterologii, neurologii, ortopedii, dermatologii. Na pacjentów czeka 4 nowocześnie wyposażone gabinety, gdzie można wykonać bezpłatne badania kontrolne m. in. dla osób z cukrzycą, chorobą zwyrodnieniową oraz problemami kardiologicznym.
Centrum Medyczne w Częstochowie mieści się przy ul. Wały Dwernickiego 43/45, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
 
 
Centra Medyczne Synexus cieszą się w Polsce uznaniem wśród pacjentów. Powstanie nowego oddziału Synexus w Częstochowie sprawia, że nowe możliwości diagnostyki i leczenia w ramach programów profilaktycznych oraz badań klinicznych stają się dostępne dla pacjentów w regionie. Każdy pacjent, zarówno z Częstochowy, jak i  powiatów częstochowskiego i powiatów ościennych ma możliwość skorzystania z szerokiego pakietu bezpłatnych badań oraz konsultacji u lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Nasze Centrum jest zlokalizowane na terenie Centrum Medycznego Klara w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. - podkreśla dyrektor ośrodka Katarzyna Korgól
 
 
Synexus cieszy się w Polsce zaufaniem zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów. Wyrazem tego było otrzymanie w marcu 2015 roku zaszczytnego tytułu Przyjaźni Seniorom w kategorii bezpłatne badania profilaktyczne w ramach ogólnopolskiego Konkursu Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.
 
 
 ****
 
 
 
 
 
O Synexus
Pierwsza przychodnia Synexus powstała w 1992 r. w Wielkiej Brytanii. Dziś na całym świecie funkcjonuje 55 placówek zlokalizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Rumuni, Czechach, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Indiach, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, Węgrzech i w Republice Południowej Afryki.
 
 
Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta