Sklep Adaś Marol Promocja

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Aktualności

ZWIĄZEK POWIATÓW O PROBLEMACH Z CEPIK

Wiadomości UM - 22 listopad, 2017 - 01:00
Powiaty ciągle zgłaszają problemy z obsługą interesantów w zakresie rejestracji pojazdów, której źródłem jest moduł nowej wersji systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wdrażany przez Ministersytwo Cyfryzacji. Kłopoty nie ominęły też częstochowian. Urzędy monitują do ministerstwa, list do minister Anny Streżyńskiej skierował prezes zarządu związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn.


ŚWIĄTECZNA CZĘSTOCHOWA

Wiadomości UM - 22 listopad, 2017 - 01:00
- tak nazywa się plenerowa impreza podczas której na pl. Biegańskiego, w niedzielę 3 grudnia, rozbłyśnie nowa świąteczna iluminacja. Jej inauguracji będzie towarzyszyć koncert - najpierw wystąpią w duecie Iga Kozacka i Kamila Dauksz, a gwiazdą wieczoru będzie grupa Sound`n`Grace, wykonująca m.in. muzykę gospel, soul czy r&b.


Z nową pracą w lepszą przyszłość

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 23:45

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób zamieszkałych na terenie Częstochowy i powiatu. Do pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników i uczestniczek projektu zostaną skierowani na okres 5 miesięcy stażyści i stażystki – w wymiarze czasu pracy 160 godzin w miesiącu. Pracodawca nie będzie ponosił kosztów. Stypendium z tytułu odbywania stażu wypłaca realizator projektu, on także pokrywa koszty jego organizacji. Pracodawca otrzyma również refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego.
W projekcie uczestniczyć będzie 150 osób bezrobotnych (w tym 90 kobiet) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mianowicie osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. W ramach projektu zaplanowano m. in. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia/kursy IT, treningi interpersonalne, warsztaty i staże zawodowe.
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych Fundacji dla Rozwoju prowadzącej projekt.

ZDJubileusz 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 21:44

Uroczystą Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny rozpoczęły się obchody jubileuszu 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Przewodniczył jej ks. prałat Stanisław Gębka, a w świątyni zgromadziła się społeczność szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami, zaproszeni goście oraz liczne poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół. W trakcie Mszy św. poświęcony został, ufundowany przez rodziców, sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wagę uroczystości dla społeczności szkolnej podkreślał dyrektor placówki, Dariusz Humaj:
– To jest 20 lat funkcjonowania naszej placówki, która powstała w 1997 roku jako Centrum Kształcenia Praktycznego. I tak przez 20 lat zajmujemy się kształceniem zawodowym i wychowywaniem młodzieży. przez ten czas zreorganizowaliśmy funkcjonowanie placówki, poszerzyliśmy swoją ofertę edukacyjną nie tylko do kształcenia praktycznego, ale również do prowadzenia Szkoły Branżowej, kształcenia dorosłych. Dlatego też 20 lat jest okazją do podsumowań, do analiz, do pewnych planów na przyszłość, ale przede wszystkim do podziękowań pracownikom, nauczycielom, tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu.
Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie jest wiodącą i nowoczesną placówką praktycznego kształcenia zawodowego w regionie częstochowskim. Posiada bogatą bazę dydaktyczną odpowiadającą potrzebom współczesnej techniki, współpracującą z otoczeniem i zaspakajającą potrzeby rynku pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

ZDDzień Pracownika Socjalnego

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 21:30

Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Wykonywana przez nich praca często jest niedoceniana przez społeczeństwo, a przecież tak bardzo potrzebna. O codzienności zawodu pracownika socjalnego mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:
– Warto wspominać o tym dniu po to, żeby mówić o ludziach, którzy na co dzień pracują jako pracownicy socjalni. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje nas ponad 300 osób i tak naprawdę wszyscy pracujemy tutaj nad tym, żeby tym naszym podopiecznym żyło się lepiej, by pomagać im przezwyciężać życiowe trudności, pomagać im samodzielnie stawać na nogi. Takie jest nasze zadanie i to robimy na co dzień.
Pracownicy socjalni wykonując powierzone im zadania często spotykają się z różnymi reakcjami swoich podopiecznych, zarówno miłymi jak i niezbyt przyjemnymi:
– Są różni ludzie i różne sytuacje. Staramy się jednak zawsze podchodzić pozytywnie do tych osób, które do nas przychodzą, podchodzić przede wszystkim z dużą empatią. Zdajemy sobie sprawę, że są one często w bardzo różnej sytuacji. Trzeba jednak podkreślić, że jest bardzo wiele bardzo miłych sytuacji. Chodzi o tą satysfakcję, kiedy widzimy że ktoś odkrywa w sobie ten potencjał, kiedy widzimy że ktoś potrafi sobie poradzić i odzyskuje tą wiarę w siebie.
W intencji wszystkich pracowników służb społecznych w dniu ich święta odprawiona została na Jasnej Górze Msza św. Przewodniczył jej Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Marek Bator.

ZDTechnology Open Day w Akademii im. Jana Długosza

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 21:12

We wtorek 21 listopada w Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się pierwsze spotkanie pod nazwą Krajowe Inteligentne Specjalizacje Technology Open Day. Do udziału w wydarzeniu, oprócz pracowników AJD, zaproszono przedstawicieli biznesu – przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces na rynku. O spotkaniu mówi jeden z organizatorów Krzysztof Maternicki, Główny Specjalista ds. Transferu Technologii Akademii im. Jana Długosza:
– Jest to spotkanie, w ramach którego chcemy zbudować taką przestrzeń wspólną dla przedstawicieli przemysłu oraz twórców technologii, przedstawicieli nauki. Dzisiaj prezentujemy nasze technologie, które zostały wyróżnione oraz nagrodzone na międzynarodowych wystawach w tym roku oraz będą prezentowały się firmy, z tym że pod kątem prowadzonych w tych firmach badań.
W ramach wydarzenia zaplanowane zostały indywidualne spotkania Nauka – Biznes w celu rozmów pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami odnośnie współpracy. Dla uczestników przewidziano również warsztaty z zarządzania własnością intelektualną , które poprowadził przedstawiciel Urzędu Patentowego. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Konsorcjum Akademii im. Jana Długosza i Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w ramach wspólnego projektu Inkubator Innowacyjności+.

ZD19 lat istnienia Grupy Jurajskiej GOPR

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 18:08

21 listopada 1998 roku to data utworzenia Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej początki związane są z powstaniem w Podlesicach, u stóp Góry Zborów, schroniska dla wspinaczy i grotołazów działających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Historię Grupy Jurajskiej GOPR przybliża Piotr van der Coghen, jej pomysłodawca i założyciel:
– Zaproponowano mnie i mojej żonie objęcie tej bazy biwakowej. Było to miejsce, gdzie krzyżowały się informacje i w to miejsce zaczęli taternicy zgłaszać wypadki, które miały miejsce w skałach i jaskiniach. Praktycznie rzecz biorąc było to jedyne miejsce w regionie czynne 24 godziny na dobę, gdzie było obecnych kilku czynnych ratowników górskich. Bo ja, moja żona i synowie byliśmy ratownikami GOPR. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że tutaj musi być baza gdzie dyżuruje grupa ratowników. Początkowo staraliśmy się zainteresować tym pomysłem Grupę Beskidzką GOPR, ale nie było z ich strony jakiegoś zdecydowania. Wtedy postanowiliśmy stworzyć coś od podstaw. Z grupą osób powołaliśmy stowarzyszenie pod nazwą Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. To był rok 1994. W 1998 roku rozwinęło się ono tak bardzo, że zgłoszenia o wypadkach docierały do nas z całej Jury. Nie byliśmy już w stanie utrzymywać stowarzyszenia z własnych funduszy, a tak na początku było. Zwróciliśmy się wtedy do ministerstwa z prośbą o rejestrację już jako organizację centralną. Dołączyliśmy do GOPR-u i od tego momentu zaczęliśmy działać jako Grupa Jurajska GOPR.
Piotr van der Coghen nie bierze już czynnego udziału w akcjach ratowniczych, ale nie oznacza to końca jego działalności w Grupie Jurajskiej GOPR:
– Jako 65-letni człowiek nie mogę się ścigać z wychowanymi przez mnie młodymi ratownikami. Ratownictwo górskie wymaga ogromnej sprawności fizycznej. Nie zamierzam zamknąć swojej działalności w zakresie ratownictwa, ale raczej będą to analizy wypadków, praca biegłego, skupienie się na ocenie zdarzeń i analizie, dlaczego do danego wypadku doszło i jak można było go uniknąć. A taką pracę mogą wykonywać tylko ludzie z wielkim doświadczeniem. I myślę, że w ten sposób będę mógł jeszcze ratownictwu polskiemu służyć.
Grupa Jurajska GOPR to przede wszystkim sprawne zespoły profesjonalnie wyszkolonych i wyposażonych ratowników górskich. Zakres ich czynności obejmuje działania ratownicze na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym poszukiwania zaginionych osób, ale grupa prowadzi także działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w górach i jaskiniach, działania informacyjne oraz dba o środowisko naturalne.

ZD

foto źródło: www.goprjura.plForsal najlepszy na festiwalu bluesowym

NTC - 21 listopad, 2017 - 17:57

KONKURS. Częstochowski zespół Forsal zajął pierwsze miejsce w konkursowej części 8. edycji Imielin Blues Festival

Grający od prawie 5 lat zespół Forsal tworzą muzycy wywodzący się z Częstochowy i regionu częstochowskiego. W tym roku w lipcu wydali swą debiutancką płytę „Idę”, na której umieścili 10 utworów. To blues, blues-rock i okolice. Płyta wciąż jest do nabycia. Festiwal w Imielinie pod Mikołowem to nie pierwszy tego rodzaju występ zespołu. Ma on już na koncie m.in. sukces na Bluesroads Festival 2014 czy występy na małej scenie kultowej Rawy Blues. W ankiecie kwartalnika „Twój Blues” czytelnicy przyznali zespołowi tytuł odkrycia roku, a indywidualne laury trzem jego członkom: Jakubowi Konieczce, Dariuszowi Drążkiewiczowi i Damianowi Smolińskiemu. Ten ostatni muzyk pochodzi z Kłobucka. W Kłobucku odbywają się też próby zespołu – w zasadzie od początku wspólnego grania. W Częstochowie, w Jazz Clubie Five O’Clock, miała za to miejsce premiera debiutanckiej płyty „Idę”.

Repertuar z tej płyty Forsal zagrał też na Imielin Blues Festival w miniony weekend.

– Wybraliśmy 3 nasze autorskie utwory: „Idę”, który jako singiel promował naszą płytę o tym samym tytule, a także instrumentalny „Crazy little John” i „Piekło i Ty” – mówi nam Dariusz Drążkiewicz, pianista zespołu.

W konkursowej części festiwalu brało udział 5 zespołów. W Domu Kultury Sokolnia w Imielinie nasz Forsal pokonał konkurencję i zdobył pierwsze miejsce. Laury na pewno pomogą w promocji twórczości zespołu. Choć nie na nich koncentrują się muzycy.

– W muzyce tak naprawdę nie chodzi o zawody. Teraz nas oceniono najlepiej, może innym razem będzie to inny zespół. Natomiast na pewno ma znaczenie pokazanie się jako zespół ze swoimi umiejętnościami. Bo w końcu po to się gra, żeby się pokazywać – dodaje Drążkiewicz.

Już wiadomo, na co Forsal przeznaczy nagrodę finansową z festiwalu (2 tys. zł). Ułatwi ona sfinansowanie wideoklipu. Ten z kolei ułatwi promowanie twórczości – choćby w internecie. (jar)

ZESPÓŁ FORSAL TWORZĄ Jakub Konieczko (głos, harmonijka ustna), Adrian Lewandowski (gitara elektryczna), Dariusz Drążkiewicz (instrumenty klawiszowe), Wojciech Pachuta (gitara basowa), Damian Smoliński (perkusja).


Na Szlaku Złotej Krainy Pstrąga

NTC - 21 listopad, 2017 - 16:10

TURYSTYKA. W listopadzie ruszył nowy, sześciogodzinny szlak turystyczny w gminie Janów. Jest to Szlak Poezji i Legend „Złotej Krainy Pstrąga” im. Poetów Janowskiego Klubu Literackiego

Szlak przebiega pośród atrakcji turystycznych Złotego Potoku, który od 2017 roku został nazwany wioską poezji, i znajduje się w Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Związane to jest zarówno z pobytem w Złotym Potoku poety polskiego romantyzmu, Zygmunta Krasińskiego, który nadał tutaj nazwy skałom, źródłom i stawom, jak i corocznym przyjazdem w to wyjątkowe miejsce współczesnych polskich poetów z całego kraju – od Szczecina po Zakopane.

Poeci najbardziej zżyci z miejscowością, w liczbie dwudziestu trzech osób, otrzymali tytuł Honorowego Członka Janowskiego Klubu Literackiego w jubileuszowym dla klubu 2015 roku. Przybywają tu na zaproszenie miejscowych poetów, na coroczne Jurajskie Jesienie Poetyckie. Zostawiają tutaj swoje urokliwe wiersze o Złotym Potoku, które zebrane zostały i wydane w tomie poezji „Złotopotockie impresje” w 2017 roku.

Zapraszamy miłośników pięknego słowa, historii i piękna przyrody na nowy szlak – ścieżkę, którą podążał onegdaj Zygmunt Krasiński, a obecnie współcześni poeci polscy. Przewodnikiem po Złotej Krainie Pstrąga jest piewca Złotego Potoku – poeta Ireneusz Bartkowiak.

Złoty Potok – wioska złota – przybywajcie co sobota!
(oprac. red.)

GALERIAJest projekt budżetu Częstochowy na 2018 rok

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 15:50

Znamy projekt budżetu Częstochowy na 2018 rok. Dochody miasta planowane są na 1 mld 264 mln zł, a wydatki na 1 mld 320 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Projekt budżetu na rok 2018 t jest projekt budżetu typowo wyborczego. Jest taki ukochany przez radnych program budowy i przebudowy ulic. On co roku ma kilka, kilkanaście milionów złotych, ale w projekcie nie więcej niż 9. W tym roku na „dzień dobry” jest 18 mln. Radni są zadowoleni, że mogą swoje źródła pokrycia lokować w programie budowy i przebudowy ulic, który jest dwukrotnie wyższy – mówi Jerzy Nowakowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowa.

Finanse miasta mają nie przekroczyć 39% rocznych dochodów miasta (dopuszczalny poziom to 60%). Zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) Częstochowy w 2018 roku to kwota ponad 262 mln zł, stanowią one prawie 20% wydatków ogółem. W zaplanowanych dochodach dochody własne stanowią 49,4%, subwencje 23,4 %, a dotacje celowe 27,2%. Na wielkość strony dochodowej budżetu naszego miasta bardzo istotny wpływ mają dochody ustalane przez stronę rządową. Wysokość subwencji określił dla naszego budżetu Minister Finansów i Rozwoju w wysokości 295 mln 729 tys. zł. W porównaniu do roku 2017 (plan wg uchwały budżetowej) subwencje maja wzrosnąć o 4 mln zł tj. o 1,4%.

Na sesji Rady Miasta w grudniu odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały ustanawiającej budżet miasta na przyszły rok.

Oto cały projekt budżetu.

PKZaginął częstochowianin Marek Kaczmarzyk. Czy ktoś go widział?

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 15:37
Częstochowscy policjanci poszukują 64-letniego Marka Kaczmarzyka, który 13 listopada wyszedł z domu do pracy i dotychczas nie nawiązał kontaktu z bliskimi.


Nowy szlak turystyczny Złotego Potoku

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 15:19
W listopadzie ruszył nowy, sześciogodzinny szlak turystyczny w gminie Janów. To Szlak Poezji i Legend "Złotej Krainy Pstrąga"  im. Poetów Janowskiego Klubu Literackiego.


POZYTYWNI - szalona komedia z gwiazdorską obsadą już w niedzielę w filharmonii!

Częstochowskie Informacje - 21 listopad, 2017 - 15:15
Wraz z Agencją Artystyczną CERTUS zapraszamy na niezwykle zwariowaną i szaloną komedię: POZYTYWNI

26 listopadaFilharmonia Częstochowska godz.: 16.00 oraz 19.00
Pozytywni" to szalona i zwariowana historia, która opowiada o tolerancji, akceptacji i poszukiwaniu szczęścia. 

Spektakl zgromadził gwiazdorską obsadę. 
Występują w nimOlga Bołądź, Magdalena Boczarska , Łukasz Simlat oraz Janusz Chabior. Reżyserem przedstawienia jest Krzysztof Czeczot, a autorem scenariusza Cezary Harasimowicz.Bohaterami spektaklu "Pozytywni" są ludzie, którzy borykają się z problemami i są z różnych powodów wykluczeni: Michał jest gejem i rolnikiem spod Mławy; Anna, arystokratka, ma problem ze swoim pochodzeniem; a Jan, mąż i ojciec dwójki dzieci pragnie, aby nazywać go Janką, ponieważ czuje się kobietą. Postaci spotykają się podczas sesji u psychoterapeutki, Ewy. Ta jest piękna i bogata, odnosi sukcesy i realizuje się zawodowo oraz ma szczęśliwą rodzinę. Przez wydarzenia w jej życiu prywatnym i pod wpływem pacjentów w pewnym momencie sama musi jednak dokonać autoterapii. 

Polecamy: http://czest.info/Pozytywni


A już wkrótce inteligentna komedia, uwielbiana przez publiczność w całym kraju"Między łózkami"
****
Bilety w cenie od 40 do 110 zł do nabycia w siedzibie Agencji Certus - ul. Dąbrowskiego 36/4, pod numerami telefonów: 501 178 349 i 34 360 60 67,  w kasie Filharmonii - tel.: 795 451 438 34 324 42 30, oraz BILETY ON LINE - KUPBILECIK.PL


Jesienny odcinek Częstochowskiego Kuriera Samorządowego już w sieci

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 15:03
W sieci pojawił się jesienny odcinek "Częstochowskiego Kuriera Samorządowego", a w nim - światowy gigant produkcji szkła otwiera kolejny zakład właśnie u nas, zmiany w sieci tramwajowej oraz czytanie z miejską biblioteką.


Koziegłowy. Kradł paliwo z tira. Pomagała mu żona i dzieci.

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 14:54
Policjanci z komisariatu w Koziegłowach zatrzymali na gorącym uczynku 46-letniego kierowcę, który kradł paliwo z tira. W przestępczym procederze pomagała mu żona, córka i jej chłopak. Jak szacują śledczy, zatrzymany przywłaszczył sobie 170 litrów oleju napędowego na szkodę swojego pracodawcy.


Świąteczna ciężarówka Coca-Coli w Częstochowie? Zagłosuj!

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 14:42
Do 22 listopada trwa ogólnopolski plebiscyt na dodatkowe miasto, które w grudniu odwiedzi świąteczna ciężarówka Coca Coli. Jeśli zagłosujesz, to może być Częstochowa.


Rudnik Wielki. Ciężarówka najechała na leżącego na jezdni mężczyznę. Policja szuka świadków

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 14:35
Kryminalni z Częstochowy poszukują świadków tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło 17 listopada przy ul. Słonecznej w Rudniku Wielkim.


Przez Częstochowę przejedzie ciężarówka Coca-Coli?

NTC - 21 listopad, 2017 - 14:31

AKCJA. Częstochowa ma szansę znaleźć się na tegorocznej Trasie Świątecznych Ciężarówek Coca-Coli. Wystarczy zaangażowanie i głosy mieszkańców. Głosowanie tylko do jutra!

Ciężarówki Coca-Coli od wielu lat stanowią silnie rozpoznawalny atrybut okresu przedświątecznego. Co więcej, społecznie pożądany – kiedy kilka lat temu Coca-Cola emitowała reklamy bez ich udziału, konsumenci wnioskowali o przywrócenie ich, jako swoistej wizytówki świąt.

Marka na dedykowanej stronie oraz swoich kanałach społecznościowych opublikowała szczegółowy rozkład jazdy ogólnopolskiej trasy ich przejazdu. 1 grudnia br. w drogę znów wyjedzie współczesny konwój św. Mikołaja. Coca-Cola ponownie odwiedzi wybrane miasta w Polsce, ale przede wszystkim te miejscowości, które dotychczas nie gościły świątecznej ciężarówki. Konwój dotrze do 31 miast, kreśląc na mapie Polski obrys serca. Do 22 listopada trwa plebiscyt na dodatkowe, 32. miasto. Każdy głos się liczy i każde miasto ma szansę! Nagrodą za oddanie największej liczby głosów przy użyciu symbolu hasztag (#) z nazwą miasta będzie postój świątecznego konwoju Coca-Cola 19.12. na trasie przejazdu oraz udostępnienie jego mieszkańcom zestawu atrakcji. Liczy się każdy głos! Do półfinału zakwalifikuje się 5 miast z największą liczbą poprawnych głosów, a finał głosowania odbędzie się 24 listopada.

Podczas eventów Coca-Cola zaprasza do wspólnej zabawy z rodziną i znajomymi. Będzie można m.in. zrobić zdjęcie w klimatycznym Pokoju Świętego Mikołaja, własnoręcznie przygotować prezent w fabryce upominków, wysłać bliskim pocztówkę z życzeniami ze zdjęciem zrobionym w GIF budce czy przygotować spersonalizowaną puszkę Coca-Cola. Fani nowych technologii będą mogli doświadczyć wirtualnej przejażdżki saniami Świętego Mikołaja, zakładając specjalne okulary oculus. Nie zabraknie też konkursów i gier z nagrodami.

Więcej szczegółów oraz regulamin głosowania TUTAJ.

(Źródło: UM)Najlepsi pracownicy i przyjazne miejsca

NTC - 21 listopad, 2017 - 14:28

WYRÓŻNIENIA. W sali sesyjnej urzędu miasta odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W jego trakcie wręczono również certyfikaty laureatom konkursów „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”

Podczas spotkania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podziękował częstochowskim pracownikom socjalnym za ich zaangażowanie w pracę z osobami potrzebującymi oraz wręczył im wyróżnienia. Dla wszystkich przybyłych wystąpili podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego „Pszczółki”, prowadzonej przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

– Wasza praca to nie tylko doraźna pomoc potrzebującym, ale też budowanie odpowiednich relacji czy stałe motywowanie podopiecznych. To wymaga ogromnej empatii, cierpliwości i zaangażowania. Tego poświęcenia nie da się przecenić – mówił prezydent.

Spotkanie było również okazją do wręczenia Certyfikatów Prezydenta Miasta Częstochowy zwycięzcom konkursów „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Konkursy służą promocji miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Częstochowy.

WYNIKI KONKURSÓW
Certyfikaty Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2017 „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”:

 • w kategorii II miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki – Filharmonia Częstochowska
 • w kategorii III obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele) – Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”
 • w kategorii IV – placówki oświatowe mamy dwóch laureatów: Zespół Szkół Specjalnych nr 28 oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Pinokio”

Certyfikaty Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2017 „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”:

 • w kategorii II miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki – Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
 • w kategorii II miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki – Filia nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego.

(Źródło: UM)

GALERIAWracają po swoje

Częstochowskie24 - 21 listopad, 2017 - 14:19

AZS Częstochowa jak na razie znajduje się w środkowej części tabeli, ale strata do czołówki jest niewielka. Wszystkie osoby związane z AZS-em podkreślają jednak, że nie chodzi o to aby akademicy awansowali już w tym sezonie. Klub ma plan długoterminowy i chce aby przed awansem sportowym, dojść do poziomu PlusLigi również organizacyjnie i marketingowo.

AZS chce również zebrać odpowiednie zaplecze młodych zawodników. Dużym krokiem w tym kierunku było podpisanie porozumienia ze stowarzyszeniem „Częstochowska Siatkówka”. Drużyna AZS 2020 już odnosi olbrzymie sukcesy m.in. Mistrzostwo Polski Kadetów, ale największe mają jeszcze przyjść.

– To porozumienie było oczywiście wcześniej, ale teraz jest dokładnie określone. Nie ukrywam, że wiążemy z tym olbrzymie nadzieje. Dla stowarzyszenia jest to duży plus, bo mają drużynę zawodową, do której najbardziej utalentowani zawodnicy będą trafiać. Dla nas jest to spory komfort, gdyż będziemy mogli być spokojni o zaplecze szkoleniowe wśród młodzieży – mówił prezes AZS-u Częstochowa SSA Kamil Filipski.

Jest to również kontynuowanie wspaniałej częstochowskiej tradycji szkoleniowej, bo przecież od wielu lat nasza siatkówka wychowankami stała.Zaginął 64-letni Marek Kaczmarzyk z Częstochowy

Policja - 21 listopad, 2017 - 14:00
Częstochowscy policjanci poszukują 64-letniego mieszkańca Częstochowy. Marek Kaczmarzyk wyszedł z domu do pracy 13 listopada i dotychczas nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nie pojawił się też w pracy. Każdy, kto zna miejsce jego aktualnego pobytu lub w ostatnim czasie widział zaginionego, proszony jest o kontakt z policją.


Prezydent docenił pracowników socjalnych i wyróżnił miejsca przyjazne niepełnosprawnym oraz dzieciom

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 13:02
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podczas poniedziałkowego spotkania w sali sesyjnej UM podziękował pracownikom socjalnym za ich zaangażowanie w pracę z osobami potrzebującymi. Wręczył też certyfikaty zwycięzcom konkursów „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.  


99 lat obrony Lwowa. W środę miejskie uroczytości

W Częstochowie - 21 listopad, 2017 - 12:14
W środę, 22 listopada w samo południe na Placu Orląt Lwowskich rozpoczną się miejskie uroczystości upamiętniające 99. rocznicę zwycięskiej obrony Lwowa.


99 LAT OBRONY LWOWA

NTC - 21 listopad, 2017 - 12:04

UROCZYSTOŚĆ. W środę, 22 listopada odbędą się miejskie uroczystości upamiętniające 99. rocznicę zwycięskiej obrony Lwowa. Rozpoczną się o godz. 12.00

W programie uroczystości, która odbędzie na placu Orląt Lwowskich, m.in. Apel Pamięci oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa.
Organizatorami obchodów jest Urząd Miasta Częstochowy oraz Zarząd częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Program uroczystości
12.00 – rozpoczęcie uroczystości na placu Orląt Lwowskich

 • hymn państwowy
 • powitanie gości
 • wystąpienia okolicznościowe
 • odznaczenia
 • Apel Pamięci
 • złożenie wiązanek kwiatów
 • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
 • pieśń lwowska „W dzień deszczowy i ponury”.

(Źródło: UM)Poszukujemy świadków wypadku w Rudniku Wielkim

Policja - 21 listopad, 2017 - 12:00
Wydział Kryminalny KMP w Częstochowie poszukuje świadków wypadku drogowego zaistniałego 17 listopada 2017 roku w miejscowości Rudnik Wielki przy ulicy Słonecznej. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym najechał na leżącego na jezdni mężczyznę, który zginął na miejscu.


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość