Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 49 min. 4 sek. temu

Złóż swój podpis w Księdze Niepodległości

1 sierpień, 2018 - 11:42

Pamiątkowa Księga z okazji 100. lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej od 28 lipca wyłożona jest na Jasnej Górze. Księga powstała z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy i ma być świadectwem przywiązania Narodu Polskiego do własnego suwerennego państwa, które jest naszym najwyższym wspólnym dobrem. O. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, podkreśla, że nasz wpis będzie nie tylko pamiątką, ale i pewnym zobowiązaniem. – Księga Niepodległości to konkretnie 12 tom, 1 tom tej księgi został wyłożony 5 grudnia 2017 roku w czasie Zgromadzenia Narodowego kiedy otwierano Rok Niepodległości. Pomysł prezydenta Andrzeja Dudy zrealizował minister Kolarski, który postanowił, że 12 tom księgi znajdzie się na Jasnej Górze, w czasie pielgrzymkowym. Na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. Pielgrzymi, którzy idą w intencjach ojczyzny, modlą się za nią, teraz mogą taki wpis zrobić z wdzięczności.

W Księdze Niepodległości swoje podpisy składać mogą wszyscy obywatele wyrażający chęć uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wpisy można składać w Arsenale w godz. 9.00-17.00. Złożone w Księdze podpisy stanowią świadectwo przywiązania Narodu Polskiego do własnego suwerennego Państwa oraz dowód żywych więzi pamięci i tożsamości, łączących dzisiejszą Rzeczpospolitą i jej obywateli z odrodzonym w 1918 roku Państwem Polskim. Księga z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości pozostanie na Jasnej Górze do końca sierpnia.

fot. Aleksandra MieczyńskaKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat krzepicki

31 lipiec, 2018 - 18:23

Dekanat krzepicki – to cel kolejnego dnia “Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. Pielgrzymka kapłanów Kościoła częstochowskiego w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych rozpoczęła się od Mszy św. o godzinie 8.00 w parafii św. Jakuba w Krzepicach.

Eucharystii przewodniczył abp senior Stanisław Nowak, który wyruszył również w pielgrzymi szlak w kierunku Sanktuarium NMP Dankowskiej w Dankowie.

Dziś (wtorek 31 lipca) kapłani pielgrzymowali promieniście w kilku kierunkach:

– w stronę parafii Danków, Lindów: abp senior Stanisław Nowak, ks. prof. Marian Duda, ks. Jacek Marciniec (proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego w Lindowie);

– w stronę parafii Zajączki-Parzymiechy-Jaworzno: ks. Piotr Klekociński i ks. Bartosz Lubczyński;

– w stronę parafii Starokrzepice: ks. Sławomir Masłowski (proboszcz parafii św. Jakuba w Krzepicach) i ks. Marek Szumilas (proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach);

– w stronę parafii Janiki: ks. Zbigniew Krutin (proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Janikach);

– w stronę parafii Iwanowice Duże – Opatów: ks. Maciej Woszczyk (proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Opatowie) i ks. Mariusz Łydżba (proboszcz parafii św. Wojciecha BM w Iwanowicach Dużych).

W środę 1 sierpnia “Modlitwa serc i stóp kapłańskich” przejdzie przez dekanat praszkowski. Rozpocznie się ona od Mszy św. pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka o godzinie 8.00 w Sanktuarium NMP Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Zdjęcia: ks. prof. Marian Duda, ks. Piotr Klekociński, ks. Bartosz Lubczyński, Paweł KmiecikGórale u stóp Matki Bożej

31 lipiec, 2018 - 15:15

Tradycyjnie, w ostatnich dniach lipca do Częstochowy wyruszyła Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Wspólnie wędrują wierni z grup Orawa, Bachledówka, Nowy Targ i Rabka. Jej uczestnicy w liczbie około 1200 osób przed obliczem Królowej Polski stanęli 31 lipca we wtorkowe południe. Tegoroczna pielgrzymka jest już trzydziestą siódmą Góralską Pielgrzymką na jasną Górę. – Zawsze, kiedy pielgrzymuję na Jasną Górę, a robię to nie pierwszy raz, to są to rekolekcje w drodze i naprawdę są ludzie, którzy bardzo poważnie traktują ten czas. Robią wszystko, aby iść na Pielgrzymkę. Dla nich jest to wyjątkowe wydarzenie, bo w taki wyjątkowy sposób mogą przeżyć te rekolekcje spacerując, idąc, razem się modląc i przeżywając trudy wędrowania. Czekają na to cały rok, aby ten czas spędzić z Bogiem i dla Pana Boga – mówi ks. Adam Kurdas, pielgrzymujący z grupą z Nowego Targu.

Pierwszy raz z góralami, a w sumie już ósmy pielgrzymuje ks. Karol Paluch z parafii Miętustwo.  – Modlimy się wzywając Ducha Świętego, który jest początkiem i końcem naszego życia chrześcijańskiego. Niesiemy wszystkie intencje: chorych, cierpiących ale też sprawy Ojczyzny, Ojca Świętego, całej naszej diecezji  oraz sprawy powierzane nam w trakcie noclegów. Chcemy także zdać się na Pana Boga i uczyć pokory, tak jak nas uczył w Leśniowie biskup Andrzej Przybylski – mówił ks. Karol Paluch.

Sporą grupę stanowią także górale z Makowa Podhalańskiego. Reprezentuje ich  ks. Marek Mierzwa, który przychodzi na Jasną Górę z wieloma intencjami, między innymi aby modlić się za swoją byłą i aktualną parafię, ale też za ważne sprawy Ojczyzny w setnym roku jubileuszu odzyskania niepodległości.

Pierwsza Pielgrzymka Góralska wyruszyła z Bachledówki 19 sierpnia 1982 r. Było to jeszcze w okresie stanu wojennego. Jej organizatorem był O. Leon Chałupka. Od III pielgrzymki do grupy z Bachledówki dołączyła grupa z Nowego Targu od św. Katarzyny, a w następnym roku Rabka i Nowy Targ od Najśw. Serca P. Jezusa. Od 1991 roku w ramach jednej góralskiej pielgrzymki wyszli również Orawianie.

PNPPIP i ZUS promują legalne zatrudnienie

31 lipiec, 2018 - 14:52

Legalna praca to nie tylko gwarancja comiesięcznej wypłaty, ale także gromadzenia składek na indywidualnym koncie emerytalnym. Umowa z pracodawcą zapewnia pracownikowi także prawo do bezpłatnego leczenia, płatnego zwolnienie lekarskiego oraz odszkodowania i rehabilitacji w razie wypadku przy pracy.  Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię informacyjno –edukacyjną „Pracuj legalnie”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został partnerem strategicznym akcji. Wyniki kontroli ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że praca bez umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jeden z najistotniejszych problemów polskiego rynku pracy.
Wielu pracowników, szczególnie tych młodych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest podpisanie umowy z pracodawcą – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. – Pokusą pracy „na czarno” jest wyższe wynagrodzenie, które otrzymujemy w kopercie, pod stołem, bez składek na ubezpieczenia. A to się w
dalszej perspektywie zupełnie nie opłaca. Dlatego akcja skierowana jest do osób zarabiających w tzw. „szarej strefie” – dodaje rzeczniczka.
Ideą kampanii jest pokazanie pracującym korzyści z wykonywania pracy legalnej oraz zagrożeń, które wynikają z wykonywania pracy „na czarno” a także piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Problem nielegalnego zatrudnienia dotyczy również pracy cudzoziemców. W pierwszym półroczu 2016 roku ponad 3,3 tys. obywateli państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. państw trzecich) pracowało w Polsce nielegalnie. Jest to ponad 23 proc. pracowników z tych krajów objętych kontrolą. To 7 razy więcej takich przypadków niż w pierwszym półroczu 2015 roku.
Chcemy dotrzeć także do pracujących w Polsce obcokrajowców, szczególnie pracowników z Ukrainy, którzy bardzo często pracują bez jakiejkolwiek umowy, a ponieważ pracują w branżach, w których często dochodzi do wypadków są szczególnie narażeni na to, że zostaną bez jakiejkolwiek pomocy medycznej i finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia – tłumaczy Beata Kopczyńska.
Korzyści z legalnej pracy
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę korzysta z ochrony zawartej w Kodeksie Pracy, dotyczącej m.in.: minimalnego wynagrodzenia, pracę w godzinach nadliczbowych oraz prawa do urlopu czy płatnego „chorobowego”. W przypadku, gdy ktoś wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, trzeba pamiętać, że mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy, a to oznacza, że nie ma prawa do urlopu oraz innych uprawnień wynikających z prawa pracy.

ZUS regularnie prowadzi kontrole płatników składek, po to zweryfikować, czy osoby zatrudnione w danej organizacji są prawidłowo zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Najwięcej nieprawidłowości kontrolerzy znajdują w zawieranych umowach o dzieło (nieoskładkowane) w sytuacji, gdy z treści umów wynika, że były to umowy – zlecenia, od których należy odprowadzać składki do ZUS. Najczęstsze branże, w których ZUS stwierdza nieprawidłowości to budownictwo, zakłady produkcyjne, placówki edukacyjne oraz handlowe.

źródło: ZUSPowiedziałem prawdę – senator Artur Warzocha komentuje doniesienia medialne

31 lipiec, 2018 - 12:15

Senator Artur Warzocha w wypowiedzi dla Telewizji Orion jakiś czas temu zapewnił, że jest realna szansa na powstanie województwa częstochowskiego. Reakcją na tę wypowiedź jest publikacja w Gazecie Wyborczej, zarzucająca senatorowi Warzosze mijanie się z prawdą. Tekst został napisany w oparciu o odpowiedź na interpelację poseł Izabeli Leszczyny, skierowaną do MSWiA z pytaniami czy w ciągu kilkunastu miesięcy powstanie województwo częstochowskie i czy aktualnie prowadzone są prace dotyczące zmian w podziale terytorialnym stopnia wojewódzkiego. „W MSWiA nie są aktualnie prowadzone prace dotyczące zmian w podziale terytorialnym stopnia wojewódzkiego. Powyższe nie oznacza, że kwestia powołania nowych jednostek samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim pozostaje zamknięta.” – tak brzmi fragment odpowiedzi wiceministra Pawła Szefernakera.

Senator Artur Warzocha, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Częstochowy, odpowiada wprost: publikacja prasowa i pojawiające się w mediach społecznościowych wpisy zarzucające senatorowi kłamstwo, oparte są o wyjęty z kontekstu fragment wypowiedzi, a dokładnie w oparciu o jedno zdanie (pierwsze z zacytowanych powyżej) z ministerialnej odpowiedzi.

Kolejnym tematem, który pojawił się w rozmowie z gościem Radia Fiat był problem swobodnego przejścia pielgrzymów Alejami na Jasną Górę:

POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Pełny tekst odpowiedzi na zapytanie w sprawie wsparcia premiera Mateusza Morawieckiego dla powołania województwa częstochowskiegoJak radzić sobie z upałem?

30 lipiec, 2018 - 16:14

 

Upały mocno dają się nam we znaki. W tym tygodniu słupek rtęci znów ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Jak powinniśmy się chronić w takie dni? Należy unikać spacerów w godzinach, gdy nasłonecznienie jest największe, czyli między godz. 11 a 17. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych, a w szczególności osób starszych. Jeśli już musimy wyjść z domu, to koniecznie należy zastosować kremy z filtrem. Ważne jest też dobre nawodnienie. Wybierając się na spacer, rodzice powinni przygotować dla malucha minimum dwie butelki 250-mililitrowe z wodą. Dorośli powinni pić od 2 do 4 litrów wody w ciągu dnia.

Warto zastosować dietę lekkostrawną, bogatą w warzywa i owoce, bo one też zawierają wodę. Unikajmy tłustego mleka, ponieważ ma ono duże stężenie elektrolitów. Lepiej zjeść jogurt czy twarożek. Wychodząc z domu trzeba zadbać też o nakrycie głowy. Czapki i kapelusze w przypadku dzieci i seniorów są bardzo wskazane. Ubierajmy też białe stroje. Ten kolor dobrze odbija światło.

Według prognoz temperatura w okolicach 30 stopni Celsjusza towarzyszyć nam będzie do końca tygodnia. Generalnie pierwsza połowa sierpnia powinna być z przewagą gorących mas powietrza, ale przy tym będą się też pojawiać groźne burze.

PNPNowy plan dla wsi

30 lipiec, 2018 - 16:02

Nowa polityka rolna ma być bardziej aktywna i skoncentrowana na innowacjach, zapowiadają przedstawiciele resortu rolnictwa i ogłaszają wdrożenie ośmiopunktowego planu dla wsi. Zakłada on: większe dofinansowanie paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej rolniczego handlu detalicznego czy rozwój rolnictwa ekologicznego. O tym oraz o innych planach, a także wyzwaniach związanych z polską wsią i rolnictwem, debatowano na poniedziałkowej konferencji, która z udziałem Sekretarza Stanu, ministra Szymona Giżyńskiego oraz innych polskich parlamentarzystów odbyła się w gospodarstwie Włodzimierza Mostowskiego, w Kruszynie. – Wraz z ogłoszeniem tego programu, rozpoczyna się jego funkcjonowanie. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebne jest wsparcie w wielu sferach, na przykład w dopłatach do paliwa, a także w zakresie rynku i producentów wołowiny. Dużą wagę przywiązujemy też do sprzedaży bezpośredniej, która jest uruchamiana w sensie ustawy. Nie będzie jak do tej pory kwota zwolniona od podatku w wysokości 20 tys. ,a będzie podwyższona do kwoty 40 tys. Jeżeli rolnik będzie produkował i sprzedawał powyżej 40 tys. wówczas będzie to obarczone tylko dwuprocentowym podatkiem – mówił minister Szymon Giżyński.

Dziękuję Rządowi za wspaniały program, na który czekam już od blisko 40 lat. – mówił  gospodarz konferencji Włodzimierz Mostowski – producent czereśni i malin.  W trakcie konferencji poruszono również wątki perspektyw rozwoju rolnictwa w regionie częstochowskim. Służyć mają temu koncepcje powstania w okolicach Mykanowa giełdy rolno – spożywczej. Dwa lata temu od Agencji Mienia Wojskowego nabyliśmy grunty w okolicach Mykanowa. Nasza inwestycja ma aktualnie nazwę Jurajski Agrofreshpark. Długofalowym, celem jest realizacja przedsięwzięcia „węzeł Mykanów”, które ma być gotowe w roku 2022. Nasza inwestycja będzie skorelowana z otwarciem autostrady. naszym głównym celem jest integracja wszelkich podmiotów producenckich, nie tylko związanych z regionem częstochowskim – mówił  Mirosław Matyszczak – Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego.

Polska wieś to nie tylko wyzwania przed rolnictwem. Pojęcie rozwoju zrównoważonego dotyczy także wszelkich innych sfer życia na wsi, między innymi promocji życia kulturalnego –  mówi posłanka Lidia Burzyńska. Jednym z instrumentów, które miałaby pomóc w jego realizacji jest  program „Kultura – Interwencje 2018. Etno Polska”. To forma wsparcia dla kultury ludowej. Jest on skierowany do artystów i zespołów folklorystycznych oraz do wszystkich środowisk, które promują kulturę tradycyjną. Rząd na ten cel przeznaczył w tym roku blisko 7 mln zł.

Największą zmianą zapowiadaną przez resort rolnictwa jest zapowiedź stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. Będzie to „czapa”, która skonsoliduje pozostające w rękach Skarbu Państwa spółki działające na obrzeżach rynku rolnego. W ocenie resortu rolnictwa, taka konsolidacja powinna pozwolić na ustabilizowanie cen skupu płodów rolnych. Na rynku pojawi się bowiem duży podmiot, który będzie w stanie konkurować z prywatnymi firmami, a zarazem wywierać presję na podnoszenie cen skupu.

PNPKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat kłobucki

30 lipiec, 2018 - 14:59

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przemierzyła dziś parafie dekanatu kłobuckiego. Uczestnicy pieszej pielgrzymki o chlebie i wodzie mieli do przejścia około 35 km.

Modlitwę w drodze rozpoczęli od parafii św. Rocha w Rębielicach Królewskich, następnie odwiedzili parafię św. Mikołaja BW w Wilkowiecku, parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach, parafię Narodzenia NMP w Waleńczowie, trzy parafie w Kłobucku – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, NMP Fatimskiej i św. Marcina BW, a także parafię św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku. Pielgrzymka zakończyła się w parafii św. Jana Chrzciciela w Libidzy.

W modlitwie w drodze uczestniczyli ks. prof. Marian Duda, ks. Janusz Wojtyla (proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie), ks. Szymon Gołuchowski (proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie), ks. Andrzej Sewerynek (proboszcz parafii św. Rocha w Rębielicach), Dawid Kalusche (kandydat do seminarium) oraz dr Janusz Wojtyna jako asystent pielgrzymowania.

Jutro, we wtorek 31 lipca, „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przejdzie przez dekanat krzepicki – początek o godzinie 8.00 od Mszy św. w parafii św. Jakuba w Krzepicach. Eucharystii przewodniczyć będzie abp senior Stanisław Nowak, który po raz kolejny wyruszy w drogę wraz z innymi kapłanami.

Zdjęcia: dr Janusz Wojtyna, Paweł KmiecikUdogodnienie dla kajakarzy na Warcie w Mstowie

30 lipiec, 2018 - 13:55

Gmina Mstów we współpracy z firmami wynajmującymi kajaki: Tyrolki i Kanumi, udrożniła trudne do przepłynięcia kajakiem miejsce. Dopływając do tej pory kajakiem do Mstowa, na rozwidleniu rzeki tworzonym przez wyspę, spływający miał do wyboru: skręcić w prawo, gdzie jest trudna do pokonania kaskada lub płynąć w lewą odnogę i na wysokości dawnego młyna przenosić kajak brzegiem rzeki. Nie było to wygodne ani bezpieczne z powodu wysokiego brzegu i pozostałości młyna. To właśnie miejsce będzie teraz łatwiejsze do przepłynięcia.
Dzięki życzliwości Anny Stasiewskiej, właścicielki działki przylegającej do tego miejsca, a przy pomocy sprawnego i nie bojącego się wyzwań operatora koparki, pana Zbigniewa Wella, udało się usunąć część pali i konstrukcji po spiętrzeniu wody przy młynie istniejącym kiedyś w tym miejscu. Był to młyn rodziny Pytlów, od których nazwiska wzięło się znane w Częstochowie określenie „mąki pytlowej”. Młyn ten od 1726 roku był we władaniu tej rodziny.
Spływy kajakowe rzeką Wartą, zwłaszcza odcinkiem Przełomu Mirowsko – Mstowskiego, cieszące się coraz większym zainteresowaniem, będą się mogły teraz odbywać bardziej bezpiecznie i wygodnie.

źródło: UG MstówAnioły zleciały na rynek

30 lipiec, 2018 - 13:47

Od 27 lipca 2018 r. po raz czwarty Olsztyn gości kolejną artystyczną kompozycję Michała Batkiewicza, zatytułowaną „Anioły”.
Instalacja wykonana jest ze stali kwasoodpornej i kamienia. Prezentowane rzeźby artysta poświęcił Janowi Pawłowi II. Aniołów jest siedem, a najwyższy z nich mierzy 7 metrów. Pomiędzy postaciami ustawionych jest 27 kamieni pochodzących z górskich potoków. Każdy kamień symbolizuje kolejny rok pontyfikatu Jana Pawła II. Wystawa była wcześniej ustawiona m.in. na rynku w Wadowicach, pod oknem papieskim przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie oraz na rynku w Żorach. Kompozycję będzie można oglądać w Olsztynie przez kilka najbliższych miesięcy.
Michał Batkiewicz – znany rzeźbiarz, którego poważne i monumentalne pomniki przedstawiające głównie tematykę sakralną np. obrazujące postać papieża Jana Pawła II, znajdują się w różnych krajach na całym świecie (w Europie i Stanach Zjednoczonych) – zajął się tematem rzeźb kameralnych, małych, ogrodowych, które mogą również wypełnić i zagospodarować przestrzeń domu. Wykorzystuje w nich kamienie z rodzinnych gór i łączy je z ulubioną techniką odlewów z brązu, a czasem sadowi kamienno-metalowe figurki na drewnianych konstrukcjach. Wykorzystuje swobodnie pełną gamę klasycznego rzeźbiarskiego tworzywa. Przy pomocy mistrzowskiego warsztatu dotyka tematyki rzadko spotykanej w sztuce współczesnej. Artyście towarzyszy nieskrępowana wyobraźnia, opowiada własnym językiem obrazu bajki z morałem. Rzeźbiarz urodził się w 1957 w Nowy Targu. W 1978 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenera w Zakopanem, a następnie w 1984 r. Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Jest autorem monumentalnych realizacji, m.in. wykonał w skali 1:3 replikę drewnianego polichromowanego i złoconego ołtarza Wita Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie dla Kościoła św. Jana Kantego w Chicago w USA, a także liczne rzeźby plenerowe i pomniki w Hamburgu w Niemczech, w Buenos Aires w Argentynie, w Toledo w USA, w Turynie i Nichelino we Włoszech, w Komarno na Słowacji oraz w Polsce: w Warszawie, Radomiu, Lublinie, Poznaniu, Rabce Zdroju, Nowym Targu i Wrocławiu oraz w krakowskim zoo, gdzie umieszczone zostały postacie zwierząt. W 2003 roku otrzymał złoty medal za zasługi, przyznany przez prymasa polski Józefa Glempa. Jest też autorem wiele tablic pamiątkowych, statuetek okolicznościowych i medali. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą.

źródło: UG OlsztynKrew daje moc!

30 lipiec, 2018 - 11:54

X Kasperiańskie Dni Młodych rozpoczną się 16 sierpnia. Cztery intensywnie wypełnione dni spotkań młodych zaplanowane zostały tak, by nikt się nie nudził – jakkolwiek nudę by pojmować. Hasło dziesiątych Kasperiańskich Dni Młodych brzmi w sposób dość oczywisty, jeśli pamiętamy, że organizatorami spotkań są Misjonarze Krwi Chrystusa, a mianowicie, że „Krew daje moc!”. Gościem Radia Fiat jest ks. Damian Siwicki:

 
POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

 Spotkanie z Serdeczną – Festyn w Przedborzu

30 lipiec, 2018 - 10:55

Wspólnota im. św. Jana Pawła II i parafia św. Aleksego w Przedborzu zapraszają na dwudniowy Festyn Ewangelizacyjny. Początek 4 sierpnia o 16.30, a o szczegółach mówią goście Radia Fiat – ks. Henryk Dziadczyk, proboszcz parafii oraz Rafał Cygan, lider Wspólnoty:

POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaWkrótce otwarcie trasy Częstochowa-Szczekociny

30 lipiec, 2018 - 07:00

Jeszcze około miesiąc będą musieli poczekać kierowcy na ponowne otwarcie drogi krajowej numer 46 na trasie Częstochowa-Szczekociny. Trasa została zamknięta w październiku ubiegłego roku w związku z przebudową wiaduktu drogowego w Nakle.

Kierowcy jadący w kierunku Kielc musieli korzystać z objazdu przez Koziegłowy, Siewierz, Zawiercie i Kroczyce do Szczekocin. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która administruje DK-46 zapowiedziała wówczas, że inwestycja zakończy się w sierpniu bieżącego roku.

Jesteśmy już w ostatniej fazie przebudowy tego obiektu. Jesteśmy po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to była opinia pozytywna. Pozostały ostanie prace wykonanie, w postaci rozbiórki i kładki tymczasowej, robót bitumicznych na obiekcie i w otoczeniu obiektu, ponieważ ta kładka tymczasowa którą będziemy rozbierać w najbliższych dniach połączona jest już z nowym obiektem. Musimy ustalić harmonogram robót bo przebudowa odbywa się nad torami po których odbywa się ruch – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Koszt budowy nowego wiaduktu kolejowego w Nakle to 6 mln złotych.

Grafika: Mapy GoogleRozpoczął się V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

29 lipiec, 2018 - 23:33

Niedzielne popołudnie to dobry czas na obcowanie z kulturą przez duże „k”. Taką proponują organizatorzy i przede wszystkim artyści V Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Częstochowie, który rozpoczął się w niedzielę 29 lipca w kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. Przemienienia Pańskiego.

Podczas koncertu zatytułowanego „Barok na dobry początek” wystąpił kameralny zespół wokalny Cappella Viridimontana. Muzycy wykonali utwory Marcina Mielczewskiego („Confitemini”, „Beata Dei”, „Benedictus sit Deus”, Missa super „O gloriosa Domina”) i Claudio Monteverdiego („Litania della Beata”, „Crucifixus”, „Lauda Jerusalem”, „Gloria a 8”).

Festiwalowi towarzyszy wystawa fotografii Agnieszki i Jarosława Dumańskich, Cezarego Miłosia i Marcina Szpądrowskiego, która dokumentuje dotychczasowe edycje imprezy.

Drugi koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się w niedzielę 5 sierpnia w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Częstochowie. Wystąpi wtedy Cracow Guitar Quartet.

MO

wykorzystano materiały organizatorówKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat miedźnowski

29 lipiec, 2018 - 21:53

Mimo skrajnych warunków atmosferycznych – niebezpiecznych upałów i groźnych burz – trwa „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. Niedziela 29 lipca była już jej 14. dniem. Tym razem kapłani przemierzali dekanat miedźnowski.

Abp senior Stanisław Nowak, ks. prof. Marian Duda i ks. Daniel Bunia wyruszyli z parafii św. Józefa Robotnika w Popowie. Następnie pielgrzymowali przez tereny parafii: św. św. ap. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie i Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą.

Natomiast ks. Mariusz Bakalarz i kl. Zbigniew Wojtysek rozpoczęli marsz w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czarnym Lesie i udali się kolejno do parafii: św. Stanisława BM w Białej, NMP Wspomożycielki Wiernych w Kamyku, NMP Częstochowskiej w Łobodnie i spotkali się z pierwszą grupą w parafii w Ostrowach nad Okszą.

30 lipca kapłani będą pielgrzymować przez dekanat kłobucki.

ALM, MOI duzi, i mali na rowerach się ścigali

29 lipiec, 2018 - 19:11

Bike Atelier MTB Maraton to cykl zawodów rowerowych, w których startować może każdy fan dwóch kółek. W niedzielę 29 lipca impreza zawitała do Częstochowy i jej malowniczych okolic.

Jednym z organizatorów zawodów była Anna Bara:

– My chcieliśmy Częstochowę, Częstochowa chciała nas, więc nie pozostawało nic innego, jak tylko się zorganizować i tu zawitać. Nasi zawodnicy brali również udział w głosowaniu, bo chcieli się tu ścigać.

Anna Bara cieszy się z tego, że coraz więcej osób spędza czas aktywnie, właśnie jeżdżąc na rowerze:

– Po liczbie uczestników startujących w naszych maratonach, po uśmiechniętych dzieciakach i ich rodzicach widzimy, że popularność kolarstwa rośnie. Jest fajnie i idzie ku dobremu.

Zdaniem Anny Bary udział w Bike Atelier MTB Maratonie to dobry sposób na spędzenie niedzieli:

– Na pewno lepszy niż siedzenie nad roladą z kluskami (śmiech). To fajna zabawa. Nic, tylko zebrać się, wystartować i zmierzyć się ze swoimi słabościami i trudną trasą.

Najmłodsi kolarze ścigali się na rowerkach biegowych. Trochę starsi pokonywali 4-kilometrową trasę. Do wyboru był również dystans HOBBY/FAMILY, liczący 35 kilometrów, a ci najbardziej profesjonalni rywalizowali o punkty do klasyfikacji generalnej Bike Atelier MTB Maratonu na dystansie 75 km. Start i meta były zlokalizowane przy Hotelu Scout. Trasa wiodła m.in. przez Górę Ossona, rezerwat Zielona Góra, Sokole Góry i Choroń.

Dystans PRO zdominowali zawodnicy z zespołu CST 7R, którzy zajęli całe podium. Zwyciężył Dariusz Batek, drugie miejsce zajął Michał Neumann, a trzeci był Michał Kucewicz.

Kolejne zawody z cyklu Bike Atelier MTB Maraton odbędą się 19 sierpnia w Psarach.

MOMelodie miłości Janusza Gniatkowskiego

29 lipiec, 2018 - 15:08

„Valentino polskiej piosenki”, wokalista o niezwykle oryginalnym głosie, który umiejętnie łączył różne style muzyczne. Uwielbiany przez fanów za osobowość i urok osobisty. Autor takich przebojów jak „Apasjonata”, „Kuba” czy „Bella Donna”. Janusz Gniatkowski został upamiętniony w Ratuszu częstochowskim. W sobotę 28 lipca odbył się tam finisaż wystawy „Melodie miłości”.

Szczególnym gościem uroczystości była wdowa po Januszu Gniatkowskim – Krystyna Maciejewska, dla której wszystkie eksponaty prezentowane na wystawie są wyjątkowe:

– Obecna wystawa to posiew kilku wernisaży, które zorganizowaliśmy w Poraju podczas Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego. Kiedy wchodzę na tę wystawę, po prostu dusi mnie w gardle. Dla mnie ważne jest to, że ciągle wraca się do twórczości Janusza, próbując go niejako ożywić, i to się udaje.

Uczestnicy finisażu obejrzeli również prezentację multimedialną i wysłuchali nagrań utworów Janusza Gniatkowskiego, które wykonywał podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na żywo piosenki  legendarnego wokalisty wykonały również laureatki tegorocznego Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju: Amelia Cierpiał i Inga Kucharska.

Janusz Gniatkowski urodził się 6 czerwca 1928 roku we Lwowie. Największą popularność osiągnął w latach 50 i 60. XX wieku. Współpracował z najlepszymi kompozytorami i autorami tekstów, nagrywając około 10 przebojów rocznie z orkiestrami w kraju i za granicą. Gromadził na swoich koncertach, jako jedyny polski piosenkarz, nawet 150 tys. ludzi, wyprzedzając epokę. Lansując piosenkę francuską, włoską, niemiecką czy amerykańską, wnosił powiew Zachodu w komunistycznej Polsce, a dzięki swej niepowtarzalnej osobowości estradowej i wrodzonemu urokowi osobistemu był uwielbiany przez tłumy. Ta niezwykła popularność przeszkadzała ówczesnym władzom i w pierwszej połowie lat 60. został odsunięty od mediów oraz skazany na zapomnienie. Mimo to do 1991 roku nagrywał prywatnie, wszystkie bowiem wytwórnie płytowe były państwowe. Intensywnie koncertował, grając średnio 300 koncertów rocznie na całym świecie.

Jego największe przeboje to: Apasjonata, Kuba, Indonezja, Bella Donna, Za kilka lat, Błękitny kwiat, Vaja con dijos, Siedem czerwonych róż, Chleb twój i mój.

Ciężki wypadek w 1991 roku przerwał karierę Artysty i spowodował, że na wiele lat zniknął z rynku estradowego. Wracał do zdrowia powoli. W 2004 roku odważył się zagrać na swoje 50-lecie pracy artystycznej koncert w Filharmonii Częstochowskiej, transmitowany przez telewizję. W 2007 roku w Poraju odbył się pierwszy Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który organizowany jest do dnia dzisiejszego, gromadząc tłumy widzów. W 2008 roku powstało również Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”. 9 czerwca 2008 roku Janusz Gniatkowski obchodził swoje 80. urodziny w Filharmonii Częstochowskiej, śpiewając dla tysiąca widzów, czym udowodnił, że wciąż jest aktualną gwiazdą polskiej estrady. Artysta otrzymał w 1979 roku Złoty Krzyż Zasługi oraz w 1999 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej, a Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przyznała mu pośmiertnie Złotą Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Woj. Śląskiego”. Janusz Gniatkowski zmarł 24 lipca 2011 roku w Poraju.

MO

wykorzystano informacje ze strony Muzeum Częstochowskiego

www.muzeumczestochowa.plRaków remisuje z GKS Jastrzębie

29 lipiec, 2018 - 13:21

 

W rozegranym w sobotni wieczór meczu 2. kolejki Fortuny I ligi Raków Częstochowa zremisował u siebie z beniaminkiem GKS Jastrzębie 2-2. Gole dla czerwono-niebieskich strzelili Arkadiusz Kasperkiewicz i Maciej Domański, a dla Jastrzębia Patryk Skórecki i Piotr Pacholski.

Spotkanie Rakowa z Jastrzębiem było jednym z ciekawiej zapowiadających się starć w drugiej kolejce. Od samego początku mecz rozgrywany był w szybkim tempie, choć przez pierwsze kilkanaście minut brakowało klarownych sytuacji podbramkowych. W 30. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, najwyżej do piłki wyskoczył Kasperkiewicz i Raków wyszedł na prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 1-0.

W 51. minucie, po błędzie bramkarza i defensora gości, piłkę do siatki skierował Domański. Było 2-0. Kiedy wydawało się, że częstochowianie mają mecz pod kontrolą, w 52. minucie Patryk Skórecki zdobył bramkę kontaktową. Jastrzębie coraz śmielej zaczęło atakować i dopięło swego w końcówce meczu. W 87. minucie po stałym fragmencie gry piłkę do siatki skierował Piotr Pacholski.

Biorąc pod uwagę przebieg całego spotkania, rezultat remisowy jest sprawiedliwy. Dla kibiców czerwono-niebieskich, którzy w liczbie około 2800 pojawili się przy Limanowskiego, pozostał pewien niedosyt. Brak koncentracji w końcówce spowodował, że częstochowianie muszą zadowolić się jednym punktem. Po 2. kolejkach Raków z dorobkiem 4 punktów zajmuje pozycję wicelidera. Tabeli Fortuny I ligi lideruje Odra Opole, która w sobotę pokonała Sandecję Nowy Sącz 1 – 0. W niedzielę dołączyć do niej będzie mogła Stal Mielec.

Raków swoje następne spotkanie rozegra na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice.

PNPKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat truskolaski

28 lipiec, 2018 - 20:09

Za nami 13. dzień „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. 28 lipca kapłani, podzieleni na dwie grupy, pielgrzymowali przez dekanat truskolaski.

Jedna z nich, po odprawieniu Mszy św., wyruszyła z parafii św. Antoniego z Padwy w Podłężu Królewskim. Druga grupa, również po Eucharystii, rozpoczęła marsz w parafii NMP Królowej Anielskiej w Kalei. Kapłani pielgrzymowali przez następujące parafie: Przenajświętszej Trójcy w Przystajni, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ługach-Radłach, Świętej Rodziny w Pankach, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kulejach, św. Mikołaja BM w Truskolasach i św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy.

W 13. dniu „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” pielgrzymowali: bp Andrzej Przybylski, ks. prof. Marian Duda, ks. Szymon Klimczak, ks. Dariusz Żydoń, ks. Dawid Kowalewski, ks. Jan Koźmin, o. Józef Wręczycki, bernardyn i alumn Zbigniew Wojtysek.

29 lipca kapłani będą pielgrzymować po parafiach dekanatu miedźnowskiego.

MOTeatr Historii: Wymarsz na Grunwald

28 lipiec, 2018 - 16:22

W sobotę na fanów średniowiecza i rycerzy czekała nie lada gratka. To z racji tego, że w Parku Staszica odbyła się II część spektaklu teatralno-rekonstrukcyjnego, nawiązującego do najważniejszych wydarzeń historii Polski. Jako że mamy lipiec, miesiąc, który wielu kojarzy się z Bitwą pod Grunwaldem, to właśnie do tego wydarzenia nawiązywała sobotnia impreza. Miała ona charakter turnieju rycerskiego, którego zwycięzca miał pojechać na tę właśnie bitwę. W postaci rycerzy prowadzących turniej wcielili się znani, częstochowscy aktorzy Adam Hutyra i Maciej Półtorak. Cały turniej zorganizował i wyreżyserował Konrad Chęciński:
– To był dosyć trudny mariaż, gdyż połączyliśmy tutaj rekonstrukcję, teatr i trochę sportu, bo w tych wszystkich walkach uczestniczą profesjonaliści. Jednak wszystko się bardzo dobrze udało i można te wszystkie rzeczy przeplatać, tworząc ciekawe wydarzenia. Cieszy nas też tak duże zainteresowanie i fakt, że na te spotkania przychodzą całe rodziny i wspólnie spędzają czas – mówił Konrad Chęciński.
W szrankach stanęli zawodnicy z klubu KS Rycerz – wielokrotni medaliści reprezentujący Polskę na mistrzostwach świata w walkach rycerskich. Na przegranych czekała dotkliwa kara – srogie okładanie piankami przez najmłodszych.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta