Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 48 min. 53 sek. temu

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

15 sierpień, 2018 - 20:30

Wieczorem 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do jasnogórskiego sanktuarium przybyli częstochowianie.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. We wprowadzeniu do Eucharystii hierarcha podkreślił znaczenie Częstochowy jako duchowej stolicy Polski:

– Chcemy we wspólnej modlitwie potwierdzić, że położenie geograficzne naszego miasta nie jest tylko faktem historii czy elementem geografii Polski, ale jest to historia zbawienia ludzi związanych z Bogiem od pokoleń, w tym również naszych rodzin, naszych wspólnot duchowych i nas samych.

W homilii abp Wacław Depo wyjaśnił, dlaczego Maryja jest dla nas wzorem:

– Wpatrujemy się dzisiaj w tajemnicę życia Maryi, w pełnię Jej zawierzenia Bogu, aby ta tajemnica stawała się również dla nas znakiem siły i nadziei na ostateczne zwycięstwa z mocami ciemności, zakłamania, nieprawości i z wszelkim smokiem zła.

Abp Wacław Depo wskazał, do kogo adresowane są słowa Maryi z Jej hymnu „Magnificat”:

– Cześć dla Maryi jest zadaniem Kościoła – wspólnoty tych, którzy zawierzyli Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi – albowiem słowa „Magnificat”: <<Odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia>> odnoszą się do Kościoła wszystkich czasów, aby także i dla nas czynić Kościół domem, przez który przechodzimy do domu Ojca. I tak jak w każdym domu potrzebna jest miłość matki i ojca, tak potrzebna nam jest miłość Kościoła, jako ludzi związanych ze sobą na czas i na wieczność.

Metropolita częstochowski przywołał również słowa modlitwy św. Jana Pawła II:

– Pani z Ostrej Bramy i z Jasnej Góry, nie przestawaj nam wskazywać na Twojego Syna. Nie przestawaj nas przybliżać do sakramentu Jego Ciała i Krwi. Nie przestawaj z nami przebywać. Bądź z nami w każdy czas, abyśmy uczynili wszystko dla zabezpieczenia i zachowania naszej duchowej i moralnej tożsamości, ażebyśmy nie dali się jako naród rozłożyć, załamać, osłabić, mimo wszystkich doświadczeń i trudności, których historia dawna i współczesna nam nie szczędzi.

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WACŁAWA DEPO

Zakończeniem obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze była modlitwa apelowa z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego.

Maciej OrmanKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat gidelski

15 sierpień, 2018 - 17:00

Zakończył się 31 dzień „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. W środę 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uczestnicy pielgrzymki przemierzali dekanat gidelski.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się o godz. 7.00. Uczestnicy modlitwy w drodze połączonej z postem o chlebie i wodzie wyruszyli przez dekanat gidelski w dwóch trasach. Pielgrzymami w pierwszej z tras byli: ks. prof. Marian Duda, ks. Janusz Wojtyla, ks. Michał Jaskuła, ks. Tadeusz Król, ks. Wojciech Kozieł. Uczestnikami II trasy byli: ks. Sławomir Galasiński, ks. Wojciech Próchnicki, ks. Tadeusz Jarząbek, ks. Rafał Melak.

W trakcie „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” w dekanacie gidelskim została odprawiona uroczysta Msza św. o godzinie 16.00 w parafii św. Urszuli DM w Soborzycach. Homilię wygłosił ks. Sławomir Galasiński proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Borzykowej, w której nawiązał do książki „47 lat życia” autorstwa Władysława Kluza.

W czwartek 16 sierpnia „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przejdzie przez dekanat kłomnicki. Akcja zakończy się w poniedziałek 20 sierpnia, pielgrzymi przejdą jeszcze kolejne przez dekanaty: mykanowski, mstowski, olsztyński i żarecki.

ALM, EWAbp W. Depo: Nie poprzestawajmy tylko na podziwianiu Maryi

15 sierpień, 2018 - 15:15

Dziesiątki tysięcy pielgrzymów z Polski i z zagranicy przybyło 15 sierpnia na Jasną Górę, aby wziąć udział w Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Papież Pius XII ogłosił prawdę o wniebowzięciu Matki Bożej dogmatem wiary. Jak powiedział bp Andrzej Przybylski, bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, wniebowzięcie Matki Bożej jest bardzo mocno udokumentowane w Tradycji Kościoła katolickiego:

– Ewangelia jest oczywiście bezwzględnym i bezspornym fundamentem, na którym opieramy naszą wiarę, ale z niego wynika również wiele innych prawd wiary, które Kościół uznaje za dogmaty. Tradycja Kościoła od samego początku podaje, że Maryja w zupełnie wyjątkowy sposób została przeniesiona do nieba. Maryja wskazuje każdemu z nas kierunek życia – mamy tak żyć, żeby z ciałem i duszą zostać wziętymi do nieba. To bardzo ważne, że w dogmacie o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny jest mowa właśnie o ciele i duszy. Tak więc nasza dusza i nasze ciało są przeznaczone do zmartwychwstania.

Wymowę uroczystości krótko skomentował także bp Henryk Tomasik z diecezji radomskiej:

– Wniebowzięcie jest ukoronowaniem przywilejów, jakimi Bóg obdarzył Maryję. Dzisiejsza uroczystość mobilizuje nas do tego, aby wpatrzeć się w Matkę Najświętszą, która uczy nas wierności Chrystusowi. Chcemy naśladować Matkę Najświętszą w tym patrzeniu w niebo.

Główne uroczystości rozpoczęły się na placu przed szczytem jasnogórskim o godz. 11.00. Licznie zebranych pielgrzymów przywitał o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny zakonu paulinów. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Jak powiedział, wniebowzięcie Matki Bożej to znak zwycięstwa miłości Boga:

– Przeżywając wraz z całym Kościołem Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uwielbiamy wielkie zwycięstwo miłości Chrystusa w Jego Matce, Maryi. Dobrze oddają to słowa modlitwy brewiarzowej z wigilii dzisiejszej uroczystości: „To Bóg uczynił Ciebie stopniem łaski, po którym zeszedł, by zamieszkać z nami. I dla nas stań się drogą wzwyż wiodącą, do domu Ojca”. Wniebowzięcie Maryi pokazuje nam, jak wielkie są rozmiary zwycięskiej miłości Chrystusa nad grzechem i śmiercią. (…) Maryja jest w chwale. Cały zatem człowiek, po dramacie grzechu pierworodnego – owej pierwszej samowystarczalności życia poza Bogiem – został cudownie odnowiony, właśnie w Maryi niepokalanie poczętej i dziś wniebowziętej.

Abp Wacław Depo odniósł się również do 98. rocznicy bitwy warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą:

– 15 sierpnia 1920 r. głęboko wpisał się nie tylko w historię naszej Ojczyzny. To był przełomowy moment obrony cywilizacji europejskiej, w której trwamy od pokoleń! Nie wszyscy chcą to uznać, że tamten dzień i następujące po nim wydarzenia były cudem czynu militarnego za sprawą Maryi zwycięskiej i cudem jedności Polaków, broniących po wielu latach zaborów odzyskanej Ojczyzny!

Hierarcha podkreślił także konieczność zjednoczenia Polaków:

– Prawda o pięknym człowieczeństwie Matki Zbawiciela, za łaską Boga, niech stanie się dla nas, dla naszego pokolenia i przyszłych pokoleń nowym tchnieniem Ducha Świętego w budowaniu utraconej jedności ludzi tworzących w kraju i poza granicami Najjaśniejszą Rzeczpospolitą! Prośmy o tchnienie Ducha Świętego!

Abp Wacław Depo zakończył homilię wezwaniem do modlitwy:

– Módlmy się do Boga, aby za wstawiennictwem Maryi pozwolił nam zrozumieć, jak cenne jest w Jego oczach życie każdego z nas, aby umocnił naszą wiarę w życie wieczne i aby nas uczynił ludźmi nadziei dla lepszej przyszłości Polski, Europy i świata.

Eucharystię koncelebrowali m.in.: abp senior Stanisław Nowak, abp Roger Pirenne z archidiecezji Bertoua w Kamerunie, bp Andrzej Przybylski i bp Henryk Tomasik.

Podczas Mszy św. śpiewał Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który wystąpił z koncertem również po Eucharystii.

Na zakończenie Mszy św. chętni złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a abp Salvatore Pennacchio poświęcił zioła i kwiaty, które Polacy, zgodnie z tradycją, przynoszą do kościoła właśnie 15 sierpnia. W tradycji ludowej dzień ten jest znany jako Święto Matki Bożej Zielnej.

Maciej OrmanBłękitno-Biała u stóp Matki Bożej

14 sierpień, 2018 - 18:55

We wtorkowe popołudnie dotarła do Częstochowy 307. Pielgrzymka Warszawska. Pierwsza grupa stanęła u stóp Matki Bożej około godz. 15.30. Po niej szły następne. Jedną z nich była Błękitno-Biała, na czele której stał ks. Marek Olejniczak. – Z Warszawy wychodziło z nami około 50 pątników, a teraz jest ich już około 150. Pogoda nam sprzyjała, cały czas świeciło słońce, a tylko raz zastał nas deszcz. Mieliśmy setki intencji, które były wypowiadane w trakcie Mszy św. Były to rekolekcje w drodze pod hasłem „Duch Święty prowadzi nas jak Maryję”. Pogłębialiśmy świadomość obecności Ducha Świętego w naszym życiu, który cały czas nas wspiera. Problemem jest tylko to, aby otworzyć się na Niego. Zgłębialiśmy, jak to odnieść do naszego codziennego życia – mówił. ks. Olejniczak.

Częstochowską grupę Błękitno-Białą uroczyście powitał abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski  wyraźnie zaakcentował, które miasto jest duchową stolicą Polski.  – Niektórzy dziwią się, po co Częstochowa idzie do Warszawy, aby później wracać do Częstochowy. To jest pokazanie, że łączność tej stolicy zewnętrznej, z tą, która jest uznana za stolicą duchową, musi być stale powiększana. Jedność przez Maryję jest nam zadana. Bardzo potrzebne jest, abyśmy na tym szczycie jasnogórskim jeszcze raz pochylili się i zdobyli dojrzałość – mówił abp Wacław Depo.

307. Pielgrzymka Warszawska wyruszyła w święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2018 r. pod hasłem “Z Maryją wolni”. Pątnicy w ciągu 9 dni pokonali około 250 kilometrów. Według wstępnych danych tegoroczna Pielgrzymka Warszawska liczy około 6 tys. osób. Zwykle część pielgrzymów dołącza na trasie.

Organizowana przez warszawskich paulinów pielgrzymka została zapoczątkowana w roku 1717 i wyróżnia ją to, że pielgrzymuje w sposób nieprzerwany – odbywała się nawet w czasach zaborów i podczas wojny.

PNPŻołnierze u stóp Matki Bożej

14 sierpień, 2018 - 15:18

We wtorek 14 sierpnia dotarła do Częstochowy 27. Pielgrzymka Wojskowa. Po Mszy św. na Przeprośnej Górce pielgrzymi wyruszyli na ostatni etap prowadzący na Jasną Górę. Tam, przed Cudownym Obrazem nastąpił akt zawierzenia żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, kapłanów i osób cywilnych, związanych w różny sposób z formacjami mundurowymi. Z żołnierzami maszerował metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który zwrócił uwagę na wymowę przypadającego na 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. – Święto Wojska Polskiego przypomina nie tylko sprawę bezpieczeństwa ale także ofiary z życia. Dlatego wspominamy tutaj 1920 rok, a później kolejne daty, które wyznaczają nam zbiorową pamięć, między innymi wrzesień 1939 czy Powstanie Warszawskie 1944. Wszystkiemu temu towarzyszy ciągłe zmaganie o prawdę. Prawda jest jedna i powinna ona nas łączyć. Dlatego módlmy się aby te nasze pielgrzymki, które teraz idą wraz z Wojskiem Polskim były wspólną modlitwą o dar utraconej jedności – mówił abp Wacław Depo.

Żołnierzy wprowadził na Jasną Górę biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gozdek, który rano odprawił dla żołnierzy Mszę św. na Przeprośnej Górce.  – Jeżeli mamy pilnować porządku, to musimy mieć uporządkowane serca i umysły. Jeśli chcemy służyć sprawie pokoju, to serce musi być wypełnione pokojem, bo trudno ofiarować komuś coś czego się nie posiada.  – mówił o wewnętrznym  wymiarze tegorocznej pielgrzymki Józef Gozdek.

W pielgrzymce wzięło udział kilkuset żołnierzy i przedstawicieli służb mundurowych z Polski, Chorwacji, USA, Litwy, Słowacji i Niemiec.

Pierwsza pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ruszyła w 1991 roku wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą, tzw. paulińską. Od tamtego czasu co roku pątnicy w mundurach pielgrzymują przed ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Tylko raz pielgrzymka z powodu tragicznej powodzi w 1997 roku została odwołana.

15 sierpnia w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny w Warszawie odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Biskup Polowy Józef Guzdek odprawi Mszę św. o godz. 9.00 w katedrze polowej w intencji Wojska Polskiego. 15 sierpnia przypada 98 rocznica tzw. Cudu nad Wisłą – bohaterskiej obrony Warszawy i odwrócenia przez polskich żołnierzy losów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

PNPPlenerowe studio Radia FIAT w Koziegłowach

14 sierpień, 2018 - 15:13

Położone przy Drodze Krajowej nr 1, w powiecie myszkowskim, 29 km od Częstochowy. Koziegłowy – do tego malowniczego miasteczka 14 sierpnia zawitało plenerowe studio Radia FIAT.

Red. Jacek Jarawka rozmawiał z burmistrzem Koziegłów Jackiem Ślęczką, który przedstawił tę miejscowość i całą gminę jako wyjątkowe ze względu na ich mieszkańców i kultywowane tradycje, jako bardzo ekologiczną i usportowioną.

Na wyjątkowy Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z kopyta” do Gniazdowa, który odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia, zaprosiła Renata Garleja – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.

Niedaleko Koziegłów, w Mzykach, znajduje się Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów. To miejsce szczególne, również w kontekście trwającej w archidiecezji częstochowskiej „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. Historię i charyzmat tego szczególnego sanktuarium przedstawił jego kustosz ks. Tomasz Nowak.

Kolejnym gościem plenerowego studia Radia FIAT w Koziegłowach był artysta, który może pochwalić się wielkim dorobkiem. Tadeusz Puszczewicz obchodził w 2012 r. 60-lecie pracy twórczej.

Plenerowe studio Radia FIAT odwiedził również Leonard Jagoda – pasjonat historii, autor książki „Koziegłowy i wolna wieś Gniazdów” oraz twórca galerii historycznej Barbórka w Koziegłowach.

Na koniec red. Jacek Jarawka rozmawiał z proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Koziegłowach ks. Robertem Nemsiem. Koniecznie trzeba odwiedzić tamtejszy zabytkowy kościół parafialny.

POSŁUCHAJ ROZMÓW JACKA JARAWKI

tekst: Maciej Orman

zdjęcia: Paweł RukszaAkcja „Robert i inni potrzebują Twojej pomocy”

14 sierpień, 2018 - 14:07

W środę 15 sierpnia podczas parafialno-gminnych dożynek w Pajęcznie (a także w dniach 25 i 26 sierpnia) odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku – dla Roberta Nocunia i innych pacjentów.

Dla Roberta zaczęła się walka o każdy dzień życia. Dziś już wiadomo, że Jego jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. Niestety, pomimo zarejestrowanych w polskim rejestrze Poltransplantu ponad 1.500.000 potencjalnych Dawców i ponad 30 milionów w bazach na całym świecie – nie ma aktualnie Dawcy, który byłby zgodny genetycznie z Robertem – czytamy w informacji prasowej dotyczącej zbiórki.

Pajęczno to miasto, które od zawsze jest w moim sercu. Tu się wychowałam, chodziłam do szkoły, poznałam wielu przyjaciół. Robert jest miłością mojego życia i postanowiłam podążyć za nim do Mstowa, gdzie mieliśmy wspólnie żyć i wychowywać naszych synów, 7-letniego Alanka i 3-miesięcznego Kubusia. Gdy 3 miesiące temu nasz drugi syn przyszedł na świat nie mieliśmy tego szczęścia, aby wspólnie cieszyć się z narodzin kolejnego dziecka. Męża zaczęły boleć plecy, ból z czasem się nasilił i stał się nie do zniesienia. Wyniki wnikliwych badań były dla nas szokiem. Robert usłyszał diagnozę, która przyćmiła ten radosny czas: ostra białaczka szpikowa. Robert aktualnie przyjmuje trzecią chemię, jednak lekarze nie mają wątpliwości, że będzie potrzebny przeszczep szpiku bądź komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Chciałabym Was prosić o poświęcenie kilku minut i zarejestrowanie się w bazie Fundacji DKMS jako potencjalni Dawcy szpiku. Marzeniem Roberta jest wrócić do zdrowia, móc wychować synów i spędzać z nimi czas na rybach – mówi Magda, żona Roberta.

Rejestracja podczas tej akcji będzie prowadzona za pomocą pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Proces rejestracji (wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz pobranie wymazu) trwa około 10 minut.

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się w następujących lokalizacjach:

15 sierpnia 2018
• Rzymskokatolicka Parafia p.w. Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie, 10:00 – 16:00, Ogrodowa 91, 98-330 Pajęczno
• Park pod Ratuszem w Pajęcznie, 10:00 – 16:00
• Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach, 08:00 – 14:00, Radomszczańska 56/ 62, 98-330 Makowiska

25 sierpnia 2018
• Intermarche w Pajęcznie, 09:00 – 15:00, Kościuszki 78, 98-330 Pajęczno
• Park pod Ratuszem w Pajęcznie,, 16:00 – 21:00,

26 sierpnia 2018
• Parafia Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie, 08:00 – 14:00, plac Dworcowy 2, 98-330 Pajęczno

Dawcą szpiku i komórek macierzystych może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek, w wieku 18-55 lat, ważący powyżej 50 kg i nieposiadający znacznej nadwagi. Zarejestrować się można przez internet, na stronie: www.dkms.pl. Na wskazany przez rejestrującego się adres, Fundacja DKMS prześle pakiet rejestracyjny, trzeba go tylko wypełnić i odesłać na adres Fundacji. Mieszkańcy Pajęczna i okolic będą mogli to zrobić na jednej z akcji rejestracyjnych, które rodzina i przyjaciele Roberta wraz z Fundacją DKMS organizują w najbliższe dni.

PKKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat NSPJ w Radomsku

14 sierpień, 2018 - 13:42

Zakończył się 30 dzień „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. We wtorek 14 sierpnia uczestnicy pielgrzymki przemierzali dekanat Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku.

Pielgrzymowanie po radomszczańskim dekanacie rozpoczęło się od Mszy św. o godzinie 8.00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Przybylski, który po Mszy św. pieszo wyruszył na pielgrzymi szlak.

Dziś pielgrzymowali również m.in. ks. prof. Marian Duda, ks. Łukasz Dyktyński, ks. Piotr Hernoga i księża z dekanatu. „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” po wyjściu z parafii NSPJ w dzielnicy Kowalowiec wyruszyła w dwóch trasach – pierwsza wiodła przez parafię św. Maksymiliana Marii Kolbego, parafię Miłosierdzia Bożego, a następnie parafię bł. Michała Kozala, św. Jadwigi Królowej, NMP Królowej Polski i św. Marii Magdaleny. Pielgrzymi z drugiej trasy odwiedzili parafię św. Rocha w Stobiecku Miejskim, kościół w Ładzicach, parafię św. Rozalii w Radziechowicach i parafię bł. Karoliny Kózkówny w Szczepocicach.

W środę 15 sierpnia „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przejdzie przez dekanat gidelski. Akcja zakończy się w poniedziałek 20 sierpnia, pielgrzymi przejdą jeszcze kolejne przez dekanaty: kłomnicki, mykanowski, mstowski, olsztyński i żarecki.

PKCzęstochowskie służby gotowe na szczyt pielgrzymkowy

14 sierpień, 2018 - 11:38

Policjanci z Częstochowy, wspomagani przez kolegów z innych jednostek, zabezpieczają wejście kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na Jasną Górę. Na głównych ulicach miasta od kilku dni można zaobserwować wzmożony ruch. Policjanci dbają, aby wszyscy bezpiecznie dotarli na główne uroczystości i bez problemu wrócili do domu. Apelują też do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę. W stałej gotowości pozostają także służby medyczne.

To od wszystkich użytkowników dróg zależy, czy będzie bezpieczniej.

PIESI: używajcie odblasków, bądźcie widoczni na drodze, kierujcie się zasadą ograniczonego zaufania

ROWERZYŚCI: respektujcie prawa pieszych, nie wjeżdżajcie na jezdnię bez upewnienia się, że jest bezpiecznie

MOTOCYKLIŚCI: nie ulegajcie pokusie przekraczania dozwolonej prędkości

KIEROWCY: przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, kierujcie się wyobraźnią i rozsądkiem.

Jeśli ktoś opiekuje się osobami starszymi, dziećmi czy niepełnosprawnymi musi pamiętać, aby zaopatrzyć je w niezbędne leki, wodę do picia i karteczki z informacjami o chorobach, na jakie cierpią oraz imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu do opiekuna na wypadek sytuacji, gdyby doszło do ich zagubienia się. Lepiej nie zabierać ze sobą szczególnie wartościowych przedmiotów, czy też dużych sum pieniędzy. Pozwoli to uniknąć ich zagubienia czy też kradzieży. Gdy zajdzie konieczność interwencji służb – zawsze należy dzwonić na bezpłatny numer alarmowy 997 lub 112.Integracyjny Międzynarodowy obóz kulturalno – sportowy nad Morzem Bałtyckim

14 sierpień, 2018 - 10:04


Czternastodniowy integracyjny obóz letni dla 170 polskich dzieci z Białorusi, z Parafii z Przyrowa i Katowic w dniach od 24 czerwca do 8 lipca 2018 r. zorganizowało nad Bałtykiem Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP.  Białoruś na `obozie była reprezentowana przez grupę dzieci z rodzin z Iwia, uczących się języka polskiego przy parafii św. Piotra i Pawła w Iwiu.
– Dzieci ze Wschodu spędzały wakacje wspólnie z dziećmi polskimi w ośrodku wczasowym w Dźwirzynie – mówi ks. Tomasz Kośny opiekun grupy z Przyrowa – Założeniem obozu kulturalno – sportowego było, by dzieci polonijne obcowały z naszą kulturą, przypominając sobie historię Polski, zwiedzając nasze miasta i zabytki. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości  szczególnie postawiliśmy na akcenty patriotyczne – dodaje.
Pobyt nad Bałtykiem był okazją do codziennego opalania się nad morzem, zwłaszcza, że pogoda dopisywała i można było się kąpać. Już w drugim dniu grupa dzieciaków z Białorusi wzniosła na plaży sfinksa z piasku. Była to niesamowita zabawa, gdyż morze i morska plaża dla dzieci z Białorusi same w sobie są atrakcją, a wspólna zabawa na plaży jest niezapomnianym przeżyciem.
Program pobytu na obozie został przez organizatorów sporządzony w taki sposób, że obozowicze, jeśli nie opalali się nad morzem, to mieli zajęcia, pozwalające na lepsze poznanie polskiej kultury, tradycji i języka.
Podczas pobytu w Polsce dzieciom towarzyszyli opiekunowie, lektorzy języka polskiego, pedagodzy i instruktorzy. Dzieci brały udział w warsztatach artystycznych mających na celu przybliżenie im kultury i języka polskiego. Oprócz licznych zajęć odbyły się również wycieczki – do Kołobrzegu i Koszalina. Młodzi Polacy poznali tradycje regionu w którym przebywali na kolonii. W wolnych chwilach nie zabrakło czasu na morskie kąpiele, spacery nad Jezioro Resko oraz rejs statkiem.
„Takie pobyty łączące naukę języka polskiego z wypoczynkiem są bardzo ważne – dzieci mają kontakt z poprawną polszczyzną, poznają polską kulturę, zwiedzają Polskę” – uważa wychowawca Agnieszka Lasota.
Aby lepiej poznać kraj, polskie dzieci i polonijni goście korzystali z atrakcji regionu: odbywając wycieczek krajoznawczych, do parków rozrywki, rejsu statkiem po Bałtyku. A także z zajęć integracyjnych: zawodów sportowych, warsztatów historycznych, artystycznych i tanecznych.
Opiekująca się grupą Natalia zauważa, że dopiero stanięcie na polskiej ziemi, poznawanie języka i kultury, wzbudza w nich ochotę do zainteresowania tym, co polskie. – „Kiedy są w Iwiu, to nie czują takiej potrzeby, ale na wyjeździe zderzają się z tym, że muszą się dużo nauczyć, jeśli chcą tu dobrze funkcjonować, porozumieć się z miejscowymi” – stwierdza. – Podobnie z historią czy kulturą, zaczyna ich ona ciekawić dopiero tutaj, podczas zwiedzania miast, muzeów.
Jak skuteczne są te działania, widać było w chęci integrowania się dzieci z Iwia z polskimi rówieśnikami. –„ Kiedy nasi spotykają polskie dzieci i zaczynają się razem bawić, to starają się z nimi dogadać. Próbujemy mówić po polsku i oni nas rozumieją, cieszą się” – zauważa opiekun z polskiej grupy pani Ilona.
O duchową formację tych dzieci troszczy się w Iwiu ks. Jan Gawecki. Opiekun w czasie wakacyjnego obozu grup z Polski i Białorusi ks. Tomasz Kośny dbał, aby także pobyt w Polsce służył połączeniu wypoczynku z wartościami duchowymi: codzienną modlitwą i Eucharystią Ważnym punktem obozowego dnia jest apel – poranny i wieczorny. Podczas niego dokonuje się oceny tego, co się ważnego zdarzyło od czasu ostatniego apelu. Ksiądz ocenia wydarzenia dnia pod względem etycznym. Tłumaczy dzieciom, co według niego było złe, a co dobre. Chodzi mu o prawidłowe kształtowanie ich sumień. „Dlatego gdy my oceniamy to, co robią nasi podopieczni, mówiąc im – to było złe, to dobre, a to mogło być lepiej zrobione, kiedy wskazujemy na postawy pozytywne, budujące, to jest pewna forma kazania, jednak o tyle bardziej skuteczna, iż odwołuje się do konkretnej sytuacji, w której to dziecko osobiście brało udział”– mówi kapłan.
Podczas niedzielnej Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Dźwirzynie, dzieci z Polski i z Iwia zadbały o oprawę liturgiczną oraz piękny śpiew po polsku i białorusku.
Wieczorami organizatorzy obozu proponowali swoim podopiecznym rozmaite formy aktywnego wypoczynku zarówno fizycznego, jak i intelektualnego. Mogła to być dyskoteka, albo ognisko, przy którym organizowano przeglądy talentów artystycznych, zamieniające się w prawdziwe festiwale polskiej piosenki. W trakcie obozu organizowano także zawody sportowe gdzie uczestnicy zdobywali liczne puchary, dyplomy i upominki oraz przeprowadzono rozmaite quizy, konkursy i zabawy z językiem polskim. Przygotowany był także program patriotyczny ”Niepodległa” angażująca wszystkich uczestników letniego wypoczynku.
W przedostatnim dniu pobytu wychowawcy obozu zorganizowali grupowe zabawy i konkursy, także nad morzem, gdzie podzieleni na grupy dzieciaki na czas rzeźbiły figury z piasku.
Zaproszenie dzieci nad Bałtyk to wyraz publicznej troski o Polonię i jest dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP. Celem jest nie tylko wypoczynek dzieci, ale i szansa na poznanie przez nie polskiej kultury, tradycji. A także wzbudzenie w nich zainteresowania Polską nie tylko jako krajem lepiej rozwiniętym gospodarczo, o życiu w którym – jak same o tym wspominają – marzą ich rodziny, a nawet i oni sami.
Według nieoficjalnych statystyk na Białorusi mieszka od 500 tys. do 1,2 mln Polaków. Są oni drugą po Rosjanach mniejszością narodową Białorusi. Wielu z nich deklaruje przynależność do narodu polskiego dzięki Karcie Polaka wprowadzonej w 2007 r.
Integracyjne Obozy edukacyjne w Polsce dla dzieci z Polski i polskich z Białorusi odbywają się co roku. Organizatorami letnich obozów jest Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
Projekt obozu jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Idea wypoczynku młodych polonusów z Białorusi nad Bałtykiem cieszyła się wsparciem senatora RP Artura Warzochy i posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego. Wypróbowani przyjaciele Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP zawsze służą swoją radą i inspirują do służenia Ojczyźnie i młodym Polakom zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Wypowiedzi po zakończonym obozie:
Dzięki zajęciom z języka polskiego, dzieci nauczyły się dużo nowych słów, dużo dzieci zaczęli swobodnie rozmawiać z języku polskim, a także pisać utwory po polsku. Kilka razy w tygodniu odbywały się warsztaty, podczas których dzieci opowiadały o tradycjach polskich, później je rysowały i prezentowały innym; oglądały filmy i omawiały ciekawe fragmenty z filmu. –opiekun z Białorusi
Bardzo przyjemnym jest to, że nie tylko dzieci, ale i rodzice też są bardzo zadowoleni z wyjazdu. „Bardzo dziękuję! Syn ma wiele pozytywnych wrażeń, jest bardzo zadowolony. Organizatorom respekt” – napisała mama uczestnika obozu.
„Serdecznie dziękuję wszystkim Organizatorom i każdemu, kto przyczynił się do organizacji tej podróży dla naszych dzieci. Dziękuję za wspaniałą szansę spędzić w środowisku językowym dwa niezapomniane tygodnie nad Morzem Bałtyckim. To był świetny pomysł połączyć ciekawy odpoczynek i wycieczki z możliwością poćwiczyć język polski i lepiej poznać kulturę i historię Polski.
Udało się Państwu pokazać dzieciom, że nauka języka może być ciekawa, wesoła i treściowa jednocześnie. Świetnie! Myślę, że ciepłe i miłe wspomnienia o obozie letnim w Dźwirzynie długo jeszcze będą inspirowały dzieci na drodze nauki języka polskiego.” – powiedziała, mama uczestnika obozu.
Od siebie chce podziękować również Organizatorom za przecudowną organizację obozu, uczestnikom obozu – za dobre zachowania, za aktywność i chęć do nauki, a wszystkim rodzicom – za wsparcie i pomoc.
Natalia, nauczyciel, opiekun z Iwia

Tekst opracowany przez Organizatorów ObozuRowerowe pielgrzymowanie

13 sierpień, 2018 - 15:33

Na rowerze też można pielgrzymować. Udowodniło to ponad 100 osób, które na dwóch kółkach wyruszyło z Warszawy w sobotę 11 sierpnia. Na Jasną Górę wjadą we wtorek około godziny 13.00.

Pielgrzymka ma dwie intencje dziękczynne: za jubileusz 200-lecia archidiecezji warszawskiej oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę nie zakończy się w momencie wjazdu na Jasną Górę. Jej uczestnicy wrócą na rowerach do archidiecezji warszawskiej – rozwiązanie pielgrzymki planowane jest w niedzielę 19 sierpnia o godz. 15.00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim (po Mszy św. przejazd do parafii św. Łukasza na Jelonkach).

Rozmowy Aleksandry Mieczyńskiej z rowerowymi pielgrzymami – Agnieszką i Rafałem – można posłuchać TUTAJ.

ALM, PKKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat św. Lamberta w Radomsku

13 sierpień, 2018 - 14:48

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” dotarła do Radomska. W poniedziałek 13 sierpnia kapłani na czele z abp. seniorem Stanisławem Nowakiem przemierzali dekanat św. Lamberta w Radomsku. Abp senior uczestniczy już po raz dziewiąty w pieszym pielgrzymowaniu w intencji powołań.

Wśród pielgrzymów byli: ks. prof. Marian Duda (inicjator akcji), ks. Czesław Ptaszek (proboszcz parafii św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Dmeninie), ks. Tomasz Kanus (wikariusz w parafii św. Marcina w Kłobucku) oraz inni księża dekanatu św. Lamberta w Radomsku.

We wtorek 14 sierpnia „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przejdzie przez dekanat Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku.

PKBłękitno-Biała w drodze na Jasną Górę

13 sierpień, 2018 - 14:19

Na Jasną Górę pielgrzymują również częstochowianie. Niektórzy jednak z tej racji, że do narodowego sanktuarium mają nieprzyzwoicie blisko, celowo wydłużają sobie trasę. Tak od wielu już lat czynią pątnicy z grupy Błękitno-Białej Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup od 17 do 28 lat.

12 sierpnia pątnicy dotarli do Krzętowa. Dzień później w tamtejszej parafii św. Wojciecha BM uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego, który już od wielu lat jest związany z Błękitno-Białą.

POSŁUCHAJ RELACJI ALEKSANDRY MIECZYŃSKIEJ

MOSzczyt pielgrzymkowy – co warto wiedzieć?

13 sierpień, 2018 - 12:25

W najbliższych dniach na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego będziemy obserwować wzmożony ruch pielgrzymkowy. W tym okresie trwają uroczystości kościelne na Jasnej Górze, z udziałem wielu zorganizowanych grup pielgrzymkowych z całego kraju. Przedstawiciele służb apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. Informacji udziela także Straż Miejska, która apeluje także o czujność w miejscach, gdzie będą duże skupiska ludzi. Szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci oraz osoby starsze.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewni bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej. Policja i Straż Miejska zapewni bezpieczeństwo pielgrzymów na trasach wejścia oraz uroczystościach. Miejski Zarząd Dróg i Transportu – od 5 sierpnia zapewnia dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w Alei Sienkiewicza oraz Pasażu Biskupa Bareły, a od 9 sierpnia dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów oraz na drogach przemarszu, w szczególności: al. Monte Cassino, Rynek Wieluński, ul. 3 Maja, ul. Łódzka, ul. Mirowska, ul. Mstowska oraz w okolicach Przeprośnej Górki. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

— telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (034) 3702170, 3702270;

— telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (034) 3702640, 3702641.

Przygotowano także kilka punktów czerpania wody. Będą one dostępne między innymi przy ul. Sikorskiego, 7 Kamienic, Ks. Kard. Wyszyńskiego, 3 Maja – przy wejściu na pasaż Biskupa Bareły oraz koło Rynku Wieluńskiego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotuje parkingi przy Rynku Wieluńskim oraz przy ul. Oleńki. Dodatkowo w razie potrzeby mogą zostać udostępnione parkingi przy:

– ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”)

– ul. Kubiny

– ul. gen. W. Sikorskiego (naprzeciwko KM PSP)

Od 9 sierpnia czeka ustawionych 36 przenośnych kabin WC:

— na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 3 kabiny,

— na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową – 3 kabiny,

— przy Kościele pw. św. Jana Dukli ul. Mirowska 51/59 – 4 kabiny,

— na Rynku Starego Miasta – 3 kabiny,

— na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza (lewa strona Liceum przy ogrodzeniu) – 3 kabiny.

PNPPozwólmy dojść do głosu pragnieniu ujrzenia Boga – abp Wacław Depo podczas uroczystości odpustowych w Olsztynie

12 sierpień, 2018 - 21:01


Parafia św. Jana Chrzciciela w jurajskim Olsztynie 12 sierpnia przeżywała uroczystości odpustowe. Eucharystii w samo południe przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Na samym początku Mszy św. abp Wacław Depo zwrócił się z modlitewną prośbą „o dar nowych i wiernych powołań kapłańskich i życia konsekrowanego”. Abp Wacław Depo w homilii podkreślał, że chrześcijaństwo nie jest ideologią, a spotkaniem z żywym Bogiem: „To Chrystus, jednorodzony syn Boga, stał się obecny w naszej historii przez tajemnicę wcielenia, przez przemienienie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie!”. Jak podkreśla ks. prał. Ryszard Grzesik, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, ta uroczystości odpustowe przeżywa dwa razy w roku: ku czci św. Jana Chrzciciela 24 czerwca oraz odpust Przemienienia Pańskiego w niedziele po 6 sierpnia. Ten drugi stał się odpustem głównym, a tym roku przypadł 12 sierpnia.

Aleksandra Mieczyńska

Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
Relacja na stronie Radia FiatKapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat kodrąbski

12 sierpień, 2018 - 20:53

„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” – posłuszni woli Jezusa duchowni archidiecezji częstochowskiej trwają w „Modlitwie serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”. Niedziela 12 sierpnia była już 28. dniem tej akcji. Tym razem kapłani pielgrzymowali przez dekanat kodrąbski.

Rano Mszy św. w parafii Wszystkich Świętych w Rzejowicach przewodniczył bp Andrzej Przybylski. W Eucharystii uczestniczyli pątnicy z Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę, z którymi później bp Przybylski wraz z ks. Grzegorzem Kośnym szli do parafii w Kobielach Wielkich.

12 sierpnia, podzieleni na trzy grupy, pielgrzymowali: bp Andrzej Przybylski, ks. prof. Marian Duda, ks. Grzegorz Kośny, ks. Szymon Gołuchowski, ks. Mariusz Bakalarz i ks. Piotr Kamiński.

Kapłani odwiedzili parafie: Wszystkich Świętych w Rzejowicach, Przenajświętszej Trójcy w Bąkowej Górze, Chrystusa Króla w Strzelcach Małych, św. Rozalii w Przerąbie, św. Jadwigi Śląskiej w Kodrąbie, św. Mikołaja BW w Chełmie, św. Anny  w Kobielach Wielkich, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Niedośpielinie, św. Wojciecha BM w Krzętowie i św. Stanisława BM w Wielgomłynach.

13 sierpnia kapłani będą pielgrzymować w dekanacie św. Lamberta w Radomsku.

MOPomorzanie u stóp Matki Bożej

12 sierpień, 2018 - 19:04

W niedzielne popołudnie do Częstochowy dotarli pątnicy, którzy co roku pokonują jedne z najdłuższych tras pielgrzymkowych. Pierwszą z nich była Piesza Pielgrzymka z Kaszub.  Chwilę później, w kilku grupach dotarła  na Jasną Górę 36. Gdańska Piesza Pielgrzymka.

Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę stanowią obecnie 4 grupy: fioletowa, żółta, czerwona i brązowa. Cała pielgrzymka jest jedną wspólną wielką rodziną. Każda grupa jest inna, posiada innych przewodników, a pielgrzymi pochodzą z różnych środowisk. Łączy ich jednak jeden wspólny cel. Pielgrzymka Gdańska zawsze trwa od 28 lipca do 12 sierpnia. Każda z grup, która ją tworzy pokonuje około 450-500 km.

PNPPogubione perły – koncert w wykonaniu MMS Trio

12 sierpień, 2018 - 19:00


„Pogubione perły” – pod takim tytułem odbył się 12 sierpnia w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Częstochowie kolejny koncert trwającego V Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w wykonaniu grupy MMS Trio.
Małgorzata i Szymon Józefowscy są absolwentami Szkoły Muzycznej w Częstochowie, zaś Małgorzata Klisowska kształciła się w rodzinnym Wrocławiu, gdzie wszyscy troje spotkali się jako studenci Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Studiowali później razem w Instytucie Muzyki Dawnej Staatliche Hochschule für Musik Trossingen i właśnie wtedy stworzyli MMS Trio.

PNPKard. Dziwisz w Praszce: Nie poddawajmy się rozpaczy

12 sierpień, 2018 - 18:50

W niedzielę 12 sierpnia w Sanktuarium Pasyjno–Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszcze odbyła się uroczystość Odpustu Kalwaryjskiego, Zaśnięcia Matki Bożej. Całej uroczystości przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy świadek świętości Jana Pawła II.  Dla Kardynała Dziwisza była to pierwsza wizyta pastoralna w Praszce i tej części regionu. Uroczystość rozpoczęła się procesją z kościoła Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na szczyt Kalwarii, gdzie była sprawowana Eucharystia. Okolicznościowe słowo Boże wygłosił Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Duchowny do licznie zgromadzonych uczestników zwrócił się z bardzo ważnym przesłaniem. – Trapią nas na co dzień różne problemy życia rodzinnego, społecznego i osobistego. Nie poddawajmy  się rozpaczy, bo zawsze jest z nami żywy Bóg, Pan Wszechświata. Niech nasze rodziny będą wspólnotami życia i miłości, radości i pojednania. Kalwaryjsko Matko Zawierzenia Bądź z nami – mówił w homilii kard. Dziwisz.

Na zakończenie tej unikalnej kalwaryjskiej liturgii, nieopodal symbolicznego Muru Świątyni Jerozolimskiej, nastąpiło poświęcenie kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, gdzie w jej górnej części znajduje się ołtarz Nawiedzenia Świętej Elżbiety i bł. Bartolo Longo.

Od Niedzieli Palmowej tj. 25 marca br. do 25 marca 2019 roku Kalwaria w Praszce otrzymała od Ojca św. Franciszka przywilej odpustu zupełnego na prawach papieskich.

PNPBłękitno-Biała coraz bliżej Matki

12 sierpień, 2018 - 18:13

Wytrwałość i ogromna wiara to cechy dobrego pielgrzyma. Podróżujący pomimo zmęczenia przemierzają kolejne kilometry i są coraz bliżej Matki na Jasnej Górze.

Ks. Marek Olejniczak wraz z grupą Błekitno-Biała udał się do Warszawy, by stamtąd powrócić do Częstochowy:

POSŁUCHAJ ROZMOWY Z KS. MARKIEM

Nawet gdy pojawia się deszcz, pogoda ducha zawsze dopisuje pielgrzymom.

Zdjęcie: http://17-ka.org.pl/Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta