Sklep Adaś Marol Promocja

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 1 godzina 1 sek. temu

Z nową pracą w lepszą przyszłość

21 listopad, 2017 - 23:45

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób zamieszkałych na terenie Częstochowy i powiatu. Do pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników i uczestniczek projektu zostaną skierowani na okres 5 miesięcy stażyści i stażystki – w wymiarze czasu pracy 160 godzin w miesiącu. Pracodawca nie będzie ponosił kosztów. Stypendium z tytułu odbywania stażu wypłaca realizator projektu, on także pokrywa koszty jego organizacji. Pracodawca otrzyma również refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego.
W projekcie uczestniczyć będzie 150 osób bezrobotnych (w tym 90 kobiet) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mianowicie osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. W ramach projektu zaplanowano m. in. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia/kursy IT, treningi interpersonalne, warsztaty i staże zawodowe.
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych Fundacji dla Rozwoju prowadzącej projekt.

ZDJubileusz 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

21 listopad, 2017 - 21:44

Uroczystą Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny rozpoczęły się obchody jubileuszu 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Przewodniczył jej ks. prałat Stanisław Gębka, a w świątyni zgromadziła się społeczność szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami, zaproszeni goście oraz liczne poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół. W trakcie Mszy św. poświęcony został, ufundowany przez rodziców, sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wagę uroczystości dla społeczności szkolnej podkreślał dyrektor placówki, Dariusz Humaj:
– To jest 20 lat funkcjonowania naszej placówki, która powstała w 1997 roku jako Centrum Kształcenia Praktycznego. I tak przez 20 lat zajmujemy się kształceniem zawodowym i wychowywaniem młodzieży. przez ten czas zreorganizowaliśmy funkcjonowanie placówki, poszerzyliśmy swoją ofertę edukacyjną nie tylko do kształcenia praktycznego, ale również do prowadzenia Szkoły Branżowej, kształcenia dorosłych. Dlatego też 20 lat jest okazją do podsumowań, do analiz, do pewnych planów na przyszłość, ale przede wszystkim do podziękowań pracownikom, nauczycielom, tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu.
Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie jest wiodącą i nowoczesną placówką praktycznego kształcenia zawodowego w regionie częstochowskim. Posiada bogatą bazę dydaktyczną odpowiadającą potrzebom współczesnej techniki, współpracującą z otoczeniem i zaspakajającą potrzeby rynku pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

ZDDzień Pracownika Socjalnego

21 listopad, 2017 - 21:30

Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Wykonywana przez nich praca często jest niedoceniana przez społeczeństwo, a przecież tak bardzo potrzebna. O codzienności zawodu pracownika socjalnego mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:
– Warto wspominać o tym dniu po to, żeby mówić o ludziach, którzy na co dzień pracują jako pracownicy socjalni. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje nas ponad 300 osób i tak naprawdę wszyscy pracujemy tutaj nad tym, żeby tym naszym podopiecznym żyło się lepiej, by pomagać im przezwyciężać życiowe trudności, pomagać im samodzielnie stawać na nogi. Takie jest nasze zadanie i to robimy na co dzień.
Pracownicy socjalni wykonując powierzone im zadania często spotykają się z różnymi reakcjami swoich podopiecznych, zarówno miłymi jak i niezbyt przyjemnymi:
– Są różni ludzie i różne sytuacje. Staramy się jednak zawsze podchodzić pozytywnie do tych osób, które do nas przychodzą, podchodzić przede wszystkim z dużą empatią. Zdajemy sobie sprawę, że są one często w bardzo różnej sytuacji. Trzeba jednak podkreślić, że jest bardzo wiele bardzo miłych sytuacji. Chodzi o tą satysfakcję, kiedy widzimy że ktoś odkrywa w sobie ten potencjał, kiedy widzimy że ktoś potrafi sobie poradzić i odzyskuje tą wiarę w siebie.
W intencji wszystkich pracowników służb społecznych w dniu ich święta odprawiona została na Jasnej Górze Msza św. Przewodniczył jej Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Marek Bator.

ZDTechnology Open Day w Akademii im. Jana Długosza

21 listopad, 2017 - 21:12

We wtorek 21 listopada w Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się pierwsze spotkanie pod nazwą Krajowe Inteligentne Specjalizacje Technology Open Day. Do udziału w wydarzeniu, oprócz pracowników AJD, zaproszono przedstawicieli biznesu – przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces na rynku. O spotkaniu mówi jeden z organizatorów Krzysztof Maternicki, Główny Specjalista ds. Transferu Technologii Akademii im. Jana Długosza:
– Jest to spotkanie, w ramach którego chcemy zbudować taką przestrzeń wspólną dla przedstawicieli przemysłu oraz twórców technologii, przedstawicieli nauki. Dzisiaj prezentujemy nasze technologie, które zostały wyróżnione oraz nagrodzone na międzynarodowych wystawach w tym roku oraz będą prezentowały się firmy, z tym że pod kątem prowadzonych w tych firmach badań.
W ramach wydarzenia zaplanowane zostały indywidualne spotkania Nauka – Biznes w celu rozmów pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami odnośnie współpracy. Dla uczestników przewidziano również warsztaty z zarządzania własnością intelektualną , które poprowadził przedstawiciel Urzędu Patentowego. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Konsorcjum Akademii im. Jana Długosza i Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w ramach wspólnego projektu Inkubator Innowacyjności+.

ZD19 lat istnienia Grupy Jurajskiej GOPR

21 listopad, 2017 - 18:08

21 listopada 1998 roku to data utworzenia Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej początki związane są z powstaniem w Podlesicach, u stóp Góry Zborów, schroniska dla wspinaczy i grotołazów działających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Historię Grupy Jurajskiej GOPR przybliża Piotr van der Coghen, jej pomysłodawca i założyciel:
– Zaproponowano mnie i mojej żonie objęcie tej bazy biwakowej. Było to miejsce, gdzie krzyżowały się informacje i w to miejsce zaczęli taternicy zgłaszać wypadki, które miały miejsce w skałach i jaskiniach. Praktycznie rzecz biorąc było to jedyne miejsce w regionie czynne 24 godziny na dobę, gdzie było obecnych kilku czynnych ratowników górskich. Bo ja, moja żona i synowie byliśmy ratownikami GOPR. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że tutaj musi być baza gdzie dyżuruje grupa ratowników. Początkowo staraliśmy się zainteresować tym pomysłem Grupę Beskidzką GOPR, ale nie było z ich strony jakiegoś zdecydowania. Wtedy postanowiliśmy stworzyć coś od podstaw. Z grupą osób powołaliśmy stowarzyszenie pod nazwą Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. To był rok 1994. W 1998 roku rozwinęło się ono tak bardzo, że zgłoszenia o wypadkach docierały do nas z całej Jury. Nie byliśmy już w stanie utrzymywać stowarzyszenia z własnych funduszy, a tak na początku było. Zwróciliśmy się wtedy do ministerstwa z prośbą o rejestrację już jako organizację centralną. Dołączyliśmy do GOPR-u i od tego momentu zaczęliśmy działać jako Grupa Jurajska GOPR.
Piotr van der Coghen nie bierze już czynnego udziału w akcjach ratowniczych, ale nie oznacza to końca jego działalności w Grupie Jurajskiej GOPR:
– Jako 65-letni człowiek nie mogę się ścigać z wychowanymi przez mnie młodymi ratownikami. Ratownictwo górskie wymaga ogromnej sprawności fizycznej. Nie zamierzam zamknąć swojej działalności w zakresie ratownictwa, ale raczej będą to analizy wypadków, praca biegłego, skupienie się na ocenie zdarzeń i analizie, dlaczego do danego wypadku doszło i jak można było go uniknąć. A taką pracę mogą wykonywać tylko ludzie z wielkim doświadczeniem. I myślę, że w ten sposób będę mógł jeszcze ratownictwu polskiemu służyć.
Grupa Jurajska GOPR to przede wszystkim sprawne zespoły profesjonalnie wyszkolonych i wyposażonych ratowników górskich. Zakres ich czynności obejmuje działania ratownicze na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym poszukiwania zaginionych osób, ale grupa prowadzi także działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w górach i jaskiniach, działania informacyjne oraz dba o środowisko naturalne.

ZD

foto źródło: www.goprjura.plJest projekt budżetu Częstochowy na 2018 rok

21 listopad, 2017 - 15:50

Znamy projekt budżetu Częstochowy na 2018 rok. Dochody miasta planowane są na 1 mld 264 mln zł, a wydatki na 1 mld 320 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Projekt budżetu na rok 2018 t jest projekt budżetu typowo wyborczego. Jest taki ukochany przez radnych program budowy i przebudowy ulic. On co roku ma kilka, kilkanaście milionów złotych, ale w projekcie nie więcej niż 9. W tym roku na „dzień dobry” jest 18 mln. Radni są zadowoleni, że mogą swoje źródła pokrycia lokować w programie budowy i przebudowy ulic, który jest dwukrotnie wyższy – mówi Jerzy Nowakowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowa.

Finanse miasta mają nie przekroczyć 39% rocznych dochodów miasta (dopuszczalny poziom to 60%). Zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) Częstochowy w 2018 roku to kwota ponad 262 mln zł, stanowią one prawie 20% wydatków ogółem. W zaplanowanych dochodach dochody własne stanowią 49,4%, subwencje 23,4 %, a dotacje celowe 27,2%. Na wielkość strony dochodowej budżetu naszego miasta bardzo istotny wpływ mają dochody ustalane przez stronę rządową. Wysokość subwencji określił dla naszego budżetu Minister Finansów i Rozwoju w wysokości 295 mln 729 tys. zł. W porównaniu do roku 2017 (plan wg uchwały budżetowej) subwencje maja wzrosnąć o 4 mln zł tj. o 1,4%.

Na sesji Rady Miasta w grudniu odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały ustanawiającej budżet miasta na przyszły rok.

Oto cały projekt budżetu.

PKWracają po swoje

21 listopad, 2017 - 14:19

AZS Częstochowa jak na razie znajduje się w środkowej części tabeli, ale strata do czołówki jest niewielka. Wszystkie osoby związane z AZS-em podkreślają jednak, że nie chodzi o to aby akademicy awansowali już w tym sezonie. Klub ma plan długoterminowy i chce aby przed awansem sportowym, dojść do poziomu PlusLigi również organizacyjnie i marketingowo.

AZS chce również zebrać odpowiednie zaplecze młodych zawodników. Dużym krokiem w tym kierunku było podpisanie porozumienia ze stowarzyszeniem „Częstochowska Siatkówka”. Drużyna AZS 2020 już odnosi olbrzymie sukcesy m.in. Mistrzostwo Polski Kadetów, ale największe mają jeszcze przyjść.

– To porozumienie było oczywiście wcześniej, ale teraz jest dokładnie określone. Nie ukrywam, że wiążemy z tym olbrzymie nadzieje. Dla stowarzyszenia jest to duży plus, bo mają drużynę zawodową, do której najbardziej utalentowani zawodnicy będą trafiać. Dla nas jest to spory komfort, gdyż będziemy mogli być spokojni o zaplecze szkoleniowe wśród młodzieży – mówił prezes AZS-u Częstochowa SSA Kamil Filipski.

Jest to również kontynuowanie wspaniałej częstochowskiej tradycji szkoleniowej, bo przecież od wielu lat nasza siatkówka wychowankami stała.Biskup Przybylski w przytułku Brata Alberta

21 listopad, 2017 - 10:31

19 listopada 2017 roku, po raz pierwszy obchodzono w Kościele katolickim Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyło hasło „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Tego dnia w wielu parafiach w ich intencji odprawiano liczne msze oraz realizowano akcje pomocy dla potrzebujących. W poniedziałek wizytę w przytulisku św. Brata Alberta mieszczącego się przy ulicy Krakowskiej 80 złożył biskup Andrzej Przybylski.  – tak jak są różne dni: Ojca, Matki czy Kobiet, tak też Dzień Ubogich ma zwrócić uwagę abyśmy nie pamiętali o nich tylko wtedy,  a obudzili w sobie ciągłą wrażliwość na te osoby. Tego typu akcje  mają nam także uzmysłowić aby nie miłować słowem, a konkretnymi  czynami – wskazał biskup Przybylski.
Wypadające pomiędzy 13 a 19 listopada święto zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez Papieża Franciszka I w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Piotr Nicpoń

 Co z dekomunizacją ulic?

20 listopad, 2017 - 21:26

2 września 2016 roku weszła w życie „Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. Zgodnie z treścią ustawy samorządy lokalne miały 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia na dokonanie samodzielnych zmian np. w nazwach ulic, które propagują ustroje totalitarne. W przypadku niewykonania tego obowiązku sprawą zmian nazw będą zajmować się wojewodowie, którzy wydadzą zarządzenia zastępcze, nadając nowe – zgodne z duchem ustawy – nazwy. Mają na to czas do początku grudnia. Instytut Pamięci Narodowej wskazał, że ustawie podlegają 943 nazwy ulic. Sprawdziliśmy, jak wykonywanie „ustawy dekomunizacyjnej” przebiega w naszym regionie. Jak mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu, z powodu braku porozumienia radnych cztery ulice w naszym mieście nadal czekają na zmianę:
– W Częstochowie te zmiany mogą dotyczyć czterech ulic: Józefa Wasowskiego, Oskara Langego, Leona Kruczkowskiego oraz Zygmunta Berlinga. Propozycje zmian nie zostały przyjęte przez większość radnych w terminie kiedy to przewidywała ustawa, dlatego teraz inicjatywa jest po stronie wojewody. Do dziś 20 listopada) nie przyszła od wojewody korespondencja w tej kwestii.
Na zmianę nazw czekają również ulice XXXV –lecia PRL oraz 16-go Stycznia w gminie Mstów. Tam wojewoda czeka na propozycje Urzędu Gminy, co do nowego nazewnictwa. Podobnie jest w Kłobucku. Jak poinformowała Alina Jagielska, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, miasto Kłobuck jest w trakcie ustaleń z wojewodą:
– Dwie nazwy ulic najprawdopodobniej będą podlegać zmianie, są to ul. 17-go Stycznia oraz 9-go Maja. Do czwartku mamy przesłać wojewodzie propozycje zmian tych nazw.
Problemu ze zmianą nazw ulic nie ma na przykład w Myszkowie, gdzie nazwy ulic podlegające obecnie ustawie zostały decyzją samorządu lokalnego zmienione znacznie wcześniej. Również w Olsztynie, jak poinformował Marcin Kamiński z Urzędu Gminy Olsztyn, problem zmiany nazw ulic nie istnieje.
Jak można się zorientować, w wielu przypadkach samorządy przez brak porozumienia, brak chęci do wzięcia odpowiedzialności czy też z przyczyn ekonomicznych nie wypełniły postanowień ustawy. Czekają teraz na decyzję wojewody. Przypomnieć należy, że mieszkańcy ulic, których nazwy zostaną zmienione nie ponoszą żadnych kosztów zmian w dowodach osobistych czy innych dokumentach.

ZDPłatności bezgotówkowe w magistracie

20 listopad, 2017 - 21:10

W częstochowskim magistracie wprowadzono system płatności opłat miejskich za pomocą telefonu komórkowego lub karty płatniczej. Program wprowadzany sukcesywnie w całym kraju zainicjowany został przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę Rozliczeniową, która wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
– To odpowiedź na oczekiwania klientów, ale także efekt udziału Częstochowy w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej – mówi Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta. – Płatności mobilne realizować mogą klienci PKO Banku Polskiego, ING Banku Ślaskiego oraz Banku PKO S.A.
Prowadzone są rozmowy o dołączeniu do usługi z innymi bankami tak, żeby każdy z mieszkańców miasta miał możliwość dokonania w magistracie płatności bezgotówkowych.

ZDHome Movie Day – Święto Kina Domowego

20 listopad, 2017 - 20:35

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” i Studio Filmowe Kas Film organizują po raz drugi w Częstochowie edycję międzynarodowego Święta Kina Domowego – Home Movie Day. Święto to polega na wspólnym oglądaniu filmów z domowych archiwów na dużym ekranie. Pomysł narodził się w 2012 w gronie amerykańskich archiwistów filmowych. Od tego czasu święto organizowane jest w coraz większej ilości krajów na całym świecie. Dla wielu uczestników Home Movie Day jest jedyną szansą na pooglądanie starych filmów, które leżą gdzieś na strychach czy w piwnicy. Najczęściej to materiały filmowe, które przez całe lata nieoglądane były z powodu braku projektorów a z czasem nabierały ogromnej wartości – nie tylko sentymentalnej jako rodzinna pamiątka. W Polsce po raz pierwszy Home Movie Day zostało zorganizowane w Warszawie w 2013 r. w kinie „Iluzjon”, drugim miastem, które organizowało to święto były Katowice w kinie „Silesia”, a trzecim jest Częstochowa.
Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich posiadaczy filmów zapisanych na taśmach: 8 mm, super 8 mm, 16 mm, a nawet 35 mm. Od teraz do 20 listopada należy dostarczyć do Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater filmy zapakowane w kopertę i podpisane wraz z podaniem swojego numeru telefonu. Filmy te będą po pokazie zwrócone właścicielom. Pokaz zaplanowany jest na 25 listopada o godz. 18:00 w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 1. Dostarczenie wcześniejsze filmów związane jest ze sprawdzeniem technicznym taśm filmowych przez archiwistę Krzysztofa Wieczorka.
Organizatorzy obiecują pokazać na koniec filmy z Częstochowy ze zbiorów archiwalnych Krzysztofa Kasprzaka. Zaproszonym gościem będzie Jacek Tomczyk wieloletni działacz DKF.
Wstęp na imprezę jest wolny.

źródło: OPK Gaude MaterCzy plany budowy węzłów przesiadkowych są pod znakiem zapytania?

20 listopad, 2017 - 18:11

Wracamy do tematu budowy węzłów przesiadkowych – czy uda się je zrealizować pomimo zbyt niskiej kwoty, jaką miasto przygotowało na ich budowę?

Pod koniec października informowaliśmy o problemie w wyłonieniu firmy, która wykona trzy węzły przesiadkowe przy częstochowskich dworcach kolejowych w Rakowie, Stradomiu i przy al. Wolności. Oferenci w ramach przetargu zaproponowali wykonanie węzłów za kwoty znacznie przewyższające szacunkowe wyceny miasta. Miasto przewidziało na ten cel około 40 mln zł, podczas gdy najtańsza oferta w ramach przetargu opiewała na kwotę niemal o połowę wyższą – 59 mln. Pod koniec października Miejski Zarząd Dróg i Transportu informowało, że decyzja w sprawie inwestycji zostanie podjęta do połowy listopada. Co dalej z planami budowy węzłów przesiadkowych?

Na dziś nie jestem w stanie powiedzieć, jak dalej potoczą się losy proceduralne, bo tu chodzi o wyłonienie wykonawcy. Mieliśmy w międzyczasie zmianę na stanowisku dyrektora MZDiT – Pan Mariusz Sikora został delegowany do MPK. Same procedury przekazania upoważnienia dla zastępców zajęły sporo czasu. Koniec listopada to czas, kiedy będziemy mogli powiedzieć coś bardziej konkretnego. Nie zmienia się jedno: centra przesiadkowe muszą powstać i powstaną – mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Wizualizacja: meritum-projekt.pl:Interesujesz się sportem? Do piątku trwają zgłoszenia

20 listopad, 2017 - 17:38

Jeszcze tylko do piątku trwają zapisy na V Częstochowski Dzień Sportu. Miłośnicy sportu – zarówno amatorzy jak i profesjonaliści – mogą zmierzyć się w konkurencjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa w najbliższą niedzielę 26 listopada w hali przy ul. Żużlowej.

Częstochowski Dzień Sportu ma na celu pokazanie oferty sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Częstochowy i okolic. Dodatkowo, ponownie zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mówi Dawid Wytrzymały, jeden z organizatorów.

Jak na razie wyczerpano limity miejsc w piłce nożnej i siatkówce w grupie starszej. Wciąż można zapisywać się na koszykówkę, siatkówkę dla roczników 2002-2004, a także tenis stołowy, szachy, biegi halowe i wyciskanie sztangi. Aby zgłosić swój udział w wydarzeniu należy wysłać maila na adres czestochowskidziensportu@gmail.com

Regulaminy wszystkich konkurencji dostępne na stronie internetowej www.mosir.plNajważniejsza jest Ojczyzna. Także ta „mała”.

20 listopad, 2017 - 17:21

20 listopada gościem Radia Fiat był wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce, tegoroczne obchody Święta Niepodległości, pieniądze na karetkę dla częstochowskiego Pogotowia Ratunkowego i stan bezpieczeństwa w województwie – te tematy zdominowały rozmowę:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaChodzą własnymi szlakami

20 listopad, 2017 - 16:45

Grzegorz Ozimiński i Maciej Stromczyński tak sobie przemeblowali (razem) życie, że raz w roku wybierają się na podróżniczy szlak. Za każdym razem nie byle jaki. W 2106 roku to był Pacific Crest Trail, w tym Appalachian Trail – wędrowcy pokonali 3 500 km w 125 dni. Po co? Dlaczego? Co ich zaskoczyło? Jakie wyzwanie sami sobie szykują na rok 2018? Grzegorz Ozimiński i Maciej Stromczyński byli gośćmi Aleksandry Mieczyńskiej w Radiu Fiat:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Spotkanie z Grześkiem i Maćkiem zaplanowane jest na 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 19:00 w częstochowskim Odwachu obok Ratusza (Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a) w ramach projektu Aleje – tu się dzieje.Utrudnienia na ul. Jagiellońskiej

20 listopad, 2017 - 16:41

Ważna informacja dla kierowców i wszystkich podróżujących częstochowskimi ulicami. Od dziś na ulicy Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orkana do wiaduktu potrwa wymiana nawierzchni drogi.

Prace nie obejmują samego wiaduktu, potrwają one kilkanaście dni.

Konieczna była ta interwencja jeszcze w tym roku, bo za chwilę musielibyśmy nie tylko wymieniać nawierzchnię, ale całą konstrukcję drogi, to wymagałoby większych nakładów finansowych i czasowych. Tam jest duże natężenie ruchu, dlatego prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Ulica Jagiellońska na obu pasach jezdni będzie zwężana do jednego pasa. Ruch będzie się odbywał po jednym pasie w obu kierunkach – mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

PKKatarzyna Suska-Zagórska – 30 lat na scenie

20 listopad, 2017 - 16:27

 

W ramach XIX Święta Muzyki 20 listopada na scenie Filharmonii Częstochowskiej wystąpi Katarzyna Suska-Zagórska z kameralnym recitalem będącym uświetnieniem 30-lecia pracy artystycznej słynnej wokalistki. Katarzynie Suskiej-Zagórskiej towarzyszyć będzie na fortepianie Maciej Zagórski. Katarzyna Suska-Zagórska jest gościem Radia Fiat:

 
POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

źródło fot: Katarzyna Suska-Zagórska
Program koncertu:
Giovanni Battista Bononcini – Per la gloria
Giovanni Martini – Plaisir d’amour
Christoph Willibald Gluck – Aria Orfeusza z opery Orfeusz i Eurydyka: Che faro senza Euridice

Stanisław Moniuszko – Dumka, Dwie zorze, Niech się panie stroją w pasy, ballada Dziad i baba
Mieczysław Karłowicz – Pieśni: Rdzawe liście, Po szerokim morzu, Mów do mnie jeszcze, Czegoż ty, dziewczyno

Ferruccio Busoni – Fantazja na temat Carmen G. Bizeta
Gioacchino Rossini – Aria Isaury z opery Tancred: Tu che i miseri conforti…
Jules Massenet – Aria Chimeny z opery Cyd: Pleurez, pleurez mes yaeux…Nowości z planety Ości

20 listopad, 2017 - 15:32

Robert Jasiak „Ość”, twórca portalu Wspieraj Kulturę, bez książek chyba nawet nie próbuje sobie wyobrażać życia. Chociaż nie zawsze (czytaj: nie od urodzenia) tak było. Miłość do słowa pisanego przyszła dość późno i teraz Robert czyta z poczuciem, że nie wszystko zdąży… Jego misją jest zarażanie ludzi czytelnictwem. Robi więcej niż może, dzieląc się przemyśleniami i książkami z każdym kto chce (lub musiDwa lata rządów PiS i możliwa repolonizacja Huty Częstochowa – poseł Giżyński w Radio Fiat

20 listopad, 2017 - 15:12

Podsumowanie dwóch lat rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz realizowana przez ten rząd repolonizacja w kontekście możliwej repolonizacji Huty Częstochowa – takie były tematy rozmowy z gościem Radia Fiat – posłem Szymonem Giżyńskim (PiS).

POSŁUCHAJ ROZMOWYUstanowienie ceremoniarzy w Wyższym Seminarium Duchownym

20 listopad, 2017 - 09:26

W jakim miejscu można dokonać puryfikacji naczyń liturgicznych? Ile razy w ciągu dnia i pod jakimi warunkami wierni mogą przyjąć Komunie Świętą? W jakich momentach Mszy Świętej można zastosować komentarze i co powinny zawierać? Czego symbolem jest chleb i wino niesione w procesji z darami? Na te i inne pytania musieli odpowiedzieć lektorzy podczas części teoretycznej egzaminu na ceremoniarza, który odbył się 18 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Po teorii nadszedł czas na praktykę. Przyszli ceremoniarze mieli za zadanie ułożyć szaty liturgiczne do sprawowania Eucharystii. Kolejnym elementem było przygotowanie ksiąg liturgicznych przy pomocy kalendarza liturgicznego. Ostatnim punktem części praktycznej egzaminu  było rozłożenie kielicha i innych naczyń do Mszy św. Egzamin był zwieńczeniem wakacyjnego kursu dla ceremoniarza, który poprowadził ks. Mariusz Bakalarz wraz z klerykami. Po zakończonym egzaminie ceremoniarze wysłuchali konferencji ojca duchownego ks. Michała Pabiańczyka, który przybliżył im znaczenie liturgii w Piśmie Świętym.

Uroczystego błogosławieństwa 22 nowych ceremoniarzy dokonał podczas Mszy Świętej ks. bp Andrzej Przybylski. W homilii zauważył, że ceremoniarz to mistrz liturgii, który czuwa nad właściwym zorganizowaniem i wykonaniem ceremonii liturgicznych. Biskup podkreślił, że ceremoniarz wykonując ruchy, gesty i czynności liturgiczne, nie powinien nigdy zasłaniać Boga. Porównał go do pasterza i baranka.

Musicie być pasterzami, którzy rozdzielają funkcje i kierują przebiegiem liturgii, a zarazem barankami czyli sługami Pana, którzy żyją stale w łasce uświęcającej i w życiu kierują się słowem Bożym”. Podczas obrzędu ceremoniarze złożyli przyrzeczenie: „(…) przyrzekam święte czynności ceremoniarza wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty parafialnej – mówił bp Andrzej Przybylski.

Następnie ceremoniarze otrzymali z rąk biskupa krzyże, które od tej pory będą nosili podczas sprawowanej liturgii. Podsumowania przebiegu całej uroczystości dokonał duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Paweł Wróbel, który wyraził wdzięczność wszystkim zgromadzonym, a nade wszystko nowym ceremoniarzom i ich parafialnym duszpasterzom.

Tekst: kl. Zbigniew Wojtysek
Zdjęcia: kl. Piotr FedoryszakIRA ponownie w Częstochowie

19 listopad, 2017 - 21:53

W niedzielę 19 listopada w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana odbył się – już drugi w tym roku w naszym mieście – koncert legendarnego zespołu IRA.

Miejsce jest do grania muzyki rockowej niecodzienne, ale było bardzo fajnie. Publiczność żywiołowa, bardzo dobra akustyka, więc nawet elektrycznie jest fajnie zagrać. Fani, którzy śpiewają piosenki od początku do końca – to robi duże wrażenie – mówił tuż po koncercie lider zespołu Artur Gadowski.

Koncert w Częstochowie jest częścią trasy koncertowej IRY na 30-lecie ich działalności artystycznej.

Dokładnie 30 lat temu, w październiku skrystalizował się ten skład, który nagrał później pierwszą, zawodową płytę pod tytułem „IRA” i skład, który zadebiutował rok później, czyli w 1988 roku na Festiwalu w Opolu. Tam ja dostałem nagrodę jako debiutant sztuki estradowej, nagrodę ZAKR-u. To otworzyło nam drogę do zawodowej kariery – mówi lider zespołu IRA.

Paweł KmiecikRaków z punktem w Legnicy

19 listopad, 2017 - 20:31

W 18. kolejce Nice I ligi, która jeszcze w tym roku zapoczątkowała  rewanżową rundę wiosenną piłkarze Rakowa zremisowali w Legnicy z Miedzią 1 – 1.  Spotkanie z uwagi na awarię oświetlenia jaka miała miejsce na Stadionie im. Orła Białego rozpoczęło  się z półgodzinnym opóźnieniem.
Podopieczni Marka Papszuna  rozpoczęli mecz  z kilkoma zmianami w składzie z uwagi na  pauzującego  z powodu nadmiaru żółtych kartek Daniela Boatenga, a także kontuzjowanych Aghvana Papikyana i Krystiana Wójcika. Od pierwszej minuty  w ich miejsce trener Papszun postawił na  Jakuba Łabojko i Przemysława Mizgałę.
Pierwszą groźną sytuację stworzyli już w 3 minucie goście. Karol  Mondek dostał świetne podanie przed szesnastkę, ale jego strzał nie trafił  w światło bramki. W 10 minucie sędzia Wojciech Myć z Lublina wskazał na wapno, po ewidentnym faulu Niewulisa na Piaseckim. Do piłki podszedł  Marquitos i dał Miedziowym prowadzenie. W 25. minucie legniczanie mogli podwyższyć  wynik.  Po szybkiej kontrze, Marquitos znalazł się oko w oko z Lisem, ale w ostatniej chwili powstrzymał go  wślizgiem obrońca Rakowa. Po pół godzinie gry  przewaga Miedzi zaczęła słabnąć i do głosu coraz częściej dochodzili podopieczni Marka Papszuna. Na kilka minut przed gwizdkiem kończącym I połowę Tomalski wyszedł sam na sam z Sapelą, ale niepotrzebnie przekładał piłkę na prawą nogę, przez co jego strzał zdążył zablokować De Amo. Częstochowianie nie dawali jednak za wygraną i chwilę później Tomas Petrasek dostał precyzyjne podanie z lewej strony pola karnego i wpakował piłkę do siatki. Było 1 – 1. W 44. minucie pomocnik Rakowa  Igor Sapała ostro sfaulował Mystkowskiego, za co obejrzał żółtą kartkę.
Po zmianie stron piłkarze Rakowa mieli kilka stałych fragmentów gry ale ich nie wykorzystali. W 49. minucie po faulu na Santanie żółtą kartą ukarany został Przemysław Mizgała. W 54. minucie groźną sytuacje stworzyli piłkarze Rakowa. Tomalski przedostał  się prawą flanką, płasko dograł przed bramkę Sapeli, ale żaden z jego kolegów nie zdołał  zamknąć dobrego podania. W 61. minucie trener Papszun zdecydował się na pierwszą zmianę wpuszczając na plac gry Oziębałę za Mizgałę. W 74 minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie ale Piasecki z najbliższej odległości trafił w bramkarza Rakowa. W 77. minucie szkoleniowiec częstochowian zdecydował się na drugą zmianę wpuszczając na boisko Jose Embalo za Adama Czerkasa.  W 87. minucie Łobodziński wyszedł sam na sam z Lisem, ale przeliczył się i sfaulował go wślizgiem. Żółtą kartką ukarany został  kapitan Miedzi. W 88. minucie Huberta Tomalskiego zastąpił Gracjan Kuśmierek.  W 89. minucie Łabojko ostro zfaulował  Bartulovicia i upomniany został żółtą kartką. Do końca spotkania nic się nie zmieniło, a oba zespoły podzieliły się punktami. Po 18. kolejkach Raków pozostał na 4 miejscu, tracąc 3 punkty do mistrza jesieni –  Chojniczanki Chojnice i 4 do nowego lidera  – Odry Opole.
W 19. kolejce częstochowianie  podejmą  na własnym stadionie Puszczę Niepołomice, a spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę 26 listopada o godz. 13. 00 .

Piotr NicpońKoncert finałowy IV Radomszczańskiej Cecyliady

19 listopad, 2017 - 20:24

Koncertem finałowym zakończył się w Radomsku IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Radomszczańska Cecyliada 2017”. Gościem specjalnym wydarzenia była Kapela znad Baryczy.

W Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w niedzielę, 19 listopada, podczas koncertu finałowego swoje umiejętności wokalno-instrumentalne zaprezentowali najlepsi uczestnicy tegorocznej „Cecyliady”. Komisja konkursowa w składzie Arkadiusz Chybalski (przewodniczący), Gabriela Bracka i Edyta Rak po wysłuchaniu utworów konkursowych, zaprezentowanych przez 18 wykonawców, postanowiła przyznać 9 statuetek. Ponadto Kapituła Festiwalu przyznała prestiżową nagrodę Grand Prix Cantus Mater za dorobek w dziedzinie muzyki sakralnej o. Nikodemowi Kilnarowi, krajowemu duszpasterzowi muzyków kościelnych.

Soliści oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: dzieci od 5 do 14 lat („Radomszczańska nuta”), młodzież w wieku 14 – 18 lat („Radomszczański mikrofon”) i grupy mieszane („Radomszczańska lira”). Jury przyznało również dodatkową nagrodę za najlepszą interpretację pieśni maryjnej.

W tegorocznej „Cecyliadzie” udział wzięło w sumie 72 uczestników. Mieliśmy tutaj do czynienia ze scholami parafialnymi, grupami wokalno–instrumentalnymi, grupami dziecięcymi i młodzieżowymi. Nie zabrakło oczywiście chórów, duetów i solistów – mówi Anna Skórka-Nowicka, rzecznik prasowy festiwalu.

Po występie wszystkich laureatów przyszedł czas na wręczenie nagród i statuetek. Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczali m.in. Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, Starosta Powiatu Radomszczańskiego Andrzej Plutecki i Poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski.

Zgodnie z obietnicą organizatorów na zakończenie finałowego wieczoru wystąpiła Kapela znad Baryczy, której występ ufundował poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski.

Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Parafia NMP Królowej Polski w Radomsku.

WYNIKI KONKURSU „RADOMSZCZAŃSKA CECYLIADA 2017

kategoria „Radomszczańska nuta”

I miejsce – Barbara Moroń za utwór „Nie można żyć bez światła”

II miejsce – Laura Grabarczyk za utwór „List do Boga” i Marysia Kurzydlak za utwór „Ave Maria”

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienia: Amelia Grabarczyk i Schola Liturgiczna Boże Nutki z parafii św. Piotra i Pawła w Kamieńsku

kategoria „Radomszczański mikrofon”

I miejsce – Julia Walaszczyk za utwór „Schowaj mnie”

II miejsce – Magdalena Kierasińska za utwór „Oceany”

III miejsce – nie przyznano

kategoriaRadomszczańska lira”

I miejsce – Zespół Wokalny Kolegiaty św. Lamberta w Radomsku za utwór „Ave mundi”

II miejsce – Tacy nie Inni za utwór „Mario, czy już wiesz” i Adrianna Moroń za utwór „O potężny Królu, Chryste”

III miejsce – Chór Złota Nutka za utwór „Dona nobis pacem”

Wyróżnienia: Sabina Dziadkiewicz, Katarzyna Dąbrowska

Nagrodę specjalną za najlepszą interpretację pieśni maryjnej otrzymała Julia Walaszczyk za utwór „Mario, czy już wiesz”.

Głosami widzów nagrodę publiczności otrzymała Schola Liturgiczna Boże Nutki z parafii. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych muzycznych sukcesów.Wojewódzki test sprawności syren alarmowych

19 listopad, 2017 - 14:04

28 listopada, między godz. 9.00 a 13.00, w Częstochowie – podobnie jak w całym województwie – odbędzie się test sprawności syren służących do ostrzegania i alarmowania ludności.
Celem testu jest sprawdzenie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań. Dlatego zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny. Pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 dyżurny Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – po otrzymaniu stosownego komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach – uruchomi dźwięk ciągły trwający trzy minuty, czyli sygnał oznaczający odwołanie alarmu na terenie Częstochowy. W poniedziałek, 27 listopada – Miejsko-Powiatowe Centrum Zawiadamiania Kryzysowego podejmie próbę poinformowania ludności o mającym się odbyć teście syren za pomocą komunikatów głosowych generowanych przy pomocy urządzeń głośnomówiących zainstalowanych na syrenach.
Test zostanie przeprowadzony na podstawie §8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).Jubileuszowy konkurs na Wieczernikową Choinkę

19 listopad, 2017 - 12:57

Ruszył X. Konkurs na Wieczernikową Choinkę. Jasnogórska inicjatywa przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków szkolno–wychowawczych Archidiecezji Częstochowskiej.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie ozdób do przystrojenia jednej choinki i umieszczenie ich na drzewku. W rozpoczętym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy zachęcają, by ozdoby nawiązywały do treści patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem roli Matki Bożej Królowej Polski i Jasnej Góry jako miejsca, o którym św. Jan Paweł II mówił, że „tu zawsze byliśmy wolni”. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie jednej większej ozdoby, która znajdzie miejsce na jubileuszowej choince ustawionej na dziedzińcu Jasnej Góry. Dekoracja będąca swoistą wizytówką danej placówki oświatowej powinna być opatrzona jej nazwą. Ozdoba powinna być odporna na warunki atmosferyczne, gdyż drzewko znajdować się będzie na wolnym powietrzu.

Zgłoszenia: Radio Jasna Góra e-mail: konkurs@radiojasnagora.pl,
tel. 34 / 37-77- 506 w godz. 8.30 – 16.30

REGULAMIN KONKURSU
1/ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków szkolno – wychowawczych arch. częstochowskiej.
2/ Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie ozdób do
przystrojenia jednej choinki i umieszczenie ich na drzewku. Dekorowanie świerków odbędzie się 21 grudnia. O godz. 9.00 tego dnia odbędzie się losowanie choinek. Drzewka zostaną ponumerowane od 1 do 40.
UWAGA!
Ozdoby powinny być wykonane w taki sposób, by były odporne na zimno. Nie mogą być wykonane z materiałów nadających się do spożycia np. z owoców, ciasta itp.
3/ Przy ozdobionej choince należy umieścić własną tabliczkę o wymiarach 70 cm x 40 cm z informacją nt. wykonawców ozdób.
4/ Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do wyczerpania miejsc na liście:
e-mail: konkurs@radiojasnagora.pl, pod nr tel. 34 / 37-77- 506 w godz. 8.30 – 16.30
Uwaga! Liczba uczestników ograniczona!
5/ Konkursowe jury tworzyć będą jasnogórscy pielgrzymi, którzy oddadzą swój głos, na ich zdaniem, najpiękniej ozdobione świąteczne drzewko. Specjalne urny na głosy oznaczone numerem choinki ustawione będą przy drzewkach w dniach od 25 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.
6/ O dacie i miejscu ogłoszenia wyników Konkursu oraz rozdania nagród uczestnicy zostaną poinformowani.
7/ Ozdoby choinkowe pozostaną na Jasnej Górze.
8/ Informacje o konkursie na: www.radiojasnagora.pl, www.jasnagora.com

ZDRombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta