Green Pack Częstochowa
 
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 34 min. 29 sek. temu

Brama wjazdowa przy ul. Szymanowskiego, bramą sporu

16 kwiecień, 2019 - 15:34

Od 7 kwietnia przejazd bramą wjazdową przy ul. Szymanowskiego jest niemożliwy ze względu na blokadę zorganizowaną przez Wspólnotę Mieszkaniową. Jednak problem sięga dużo głębiej, a jego początku można się już dopatrywać w roku 2010.

Zawaliła się wtedy kamienica przy Al. NMP 49 i jednocześnie zaczęła walka o ten teren. Podjęto decyzję o budowie galerii usługowo-handlowej o powierzchni od 6 do 10 tys. metrów kwadratowych. Mieszkańcy bloków znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji są świadomi tego, że coś musi powstać na miejscu starej kamienicy, ale nie w takiej postaci:

Nie chcemy, żeby był parking trójpoziomowy podziemny, chcemy mieć swoje miejsca parkingowe i dostęp do śmietnika, bo w tym momencie nawet tego nie mamy. Jeżeli chodzi o tę bramę, to jest ona własnością wspólnoty. Miasto sprzedało ją bez służebności i przez tyle lat pozwalaliśmy korzystać z tej bramy miastu, ponieważ jest to droga miejska. Przez ostatnie lata natężenie ruchu wzrosło i przez to w mieszkaniach zaczęły pękać ściany. Już od około dwóch lat nosiliśmy się z zamiarem zamknięcia tej bramy. Decyzja o tej budowie przyspieszyła nasze działanie. Dowiedzieliśmy się również, że inwestor chce, żeby tędy przejeżdżały pojazdy związane z budową — mówią mieszkańcy.

Mieszkańcy obawiają się hałasu towarzyszącego budowie oraz późniejszego funkcjonowania galerii. Będą mieli również problem z dostaniem się do części klatek schodowych, kłopot może też sprawiać mała liczba miejsc parkingowych. Brak pomocy ze strony miasta zmusił ich do poczynienia takich kroków jak m.in. zamknięcie przejazdu do ul. Szymanowskiego:

W tym momencie zablokowaliśmy bramę i zorganizowaliśmy protest. Przez te sześć lat była to walka z wiatrakami. Walczymy sami, ponieważ Urząd Miasta stoi zdecydowanie po stronie inwestora. Najlepsza sytuacja była z panem szewcem, który ma tutaj zakład. Powiedzieli mu, że zakład może prowadzić, ale nie może przyjmować klientów.

Zamknięcie bramy przejazdowej spotkało się z oburzeniem kierowców oraz pouczeniem wystosowanym przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Mówi rzecznik Maciej Hasik:

Aby wprowadzać zmiany w stałej organizacji ruchu, tego typu korekty i modyfikacje, bez względu na ich umotywowanie powinny być poprzedzone stosownymi uzgodnieniami z zarządcą drogi i z policją. Takich uzgodnień nie było, wystosowaliśmy w odpowiedzi do inicjatorów informację z pouczeniem — mówi Maciej Hasik.

Tyle że mieszkańcy czują się zagrożeni i martwią się o dach nad głową. A brak możliwości porozumienia z inwestorem oraz nieprzychylność – ich zdaniem – częstochowskich urzędników sprawia, że Wspólnota Mieszkaniowa na razie nie ma zamiaru rezygnować z blokady.

AK

 Piękny jubileusz 75-lecia kapłaństwa o. Jerzego Tomzińskiego

16 kwiecień, 2019 - 14:40

Niezwykły jubileusz, 75-lecie kapłaństwa, przeżywa 16 kwietnia 2019 r. o. Jerzy Tomziński, najstarszy paulin w Zakonie, były dwukrotny generał Zakonu Paulinów i trzykrotny przeor Jasnej Góry.

Jubileuszowej Mszy św. celebrowanej o godz. 7.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. – To niezwykły jubileusz, niezwykła łaska, która stała się udziałem naszego Jubilata. Otaczamy Go naszą modlitwą, naszą życzliwością i naszą wdzięcznością za ten niezwykły czas kapłańskiej posługi – powiedział rozpoczynając Eucharystię o. Chrapkowski.

– Dziś także pragniemy modlić się w intencji papieża seniora Benedykta w 92. rocznicę jego urodzin, jak również ogarniamy nasz modlitwą to, czego byliśmy świadkami wczoraj, spalenie katedry Notre-Dame w Paryżu, miejscu, w którym również znajduje się kopia cudownej Jasnogórskiej Ikony – dodał generał Zakonu.

– Nie często mamy możliwość dziękować Bogu za dar 75-lecia kapłaństwa zakonnych współbraci – zauważył w homilii o. Chrapkowski. – Jest to łaska, tak dla Ciebie, drogi Ojcze, jak i dla nas, dlatego w tej wspólnocie dziękujemy dziś Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi za Twoje kapłańskie i paulińskie powołanie.

– Wszystkie powołania w Starym Testamencie mają za przedmiot posłannictwo – kontynuował generał. – Jeśli Bóg powołuje, to w tym celu, aby człowieka obdarzyć jakimś posłannictwem. Powołanie jest niejako apelem, jaki Bóg kieruje do człowieka, którego wybrał i którego przeznacza do jakiś specjalnych zadań. Zatem u źródła powołania jest Boże wybranie. Celem tego powołania jest natomiast wypełnienie woli Bożej. Powołanie nie jest wymysłem człowieka, ale odwiecznym planem Bożego zamysłu. Odpowiedź na to zaproszenie wprowadza w tajemnicę Bożego zbawienia, jednocześnie staje się wyrazem uszanowania woli Boga – podkreślał o. Chrapkowski.

– Drogi ojcze jubilacie, te długie lata twojej kapłańskiej posługi pokazują nam, że każdy, który został przez Boga powołany i obdarowany sakramentem kapłaństwa po pierwsze powinien nieustannie dziękować Bogu za łaskę powołania i nie ufając we własne siły i ludzkie przemyślenia, powinien trwać w tajemnicy Wieczernika, powracać nieustannie w duchu do Wieczernika, do tajemnicy eucharystycznego i kapłańskiego narodzenia. Bez tego zjednoczenia z Bogiem, bez wierności Chrystusowi i Kościołowi, bez zawierzenia Maryi Królowej kapłanów tak łatwo wyprzeć się wiary i zdradzić Jezusa – zaznaczył o. Arnold Chrapkowski.

Na zakończenie Eucharystii o. Jerzy Tomziński podziękował serdecznie o. Arnoldowi Chrapkowskiemu za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszone słowo Boże. Podziękował także przeorowi o. Marianowi Waligórze, pozostałym ojcom i braciom paulinom oraz wiernym za uczestnictwo we Mszy św. i za modlitwę w jego intencji. Wspominając dzień święceń kapłańskich, o. Tomziński powiedział: „75 lat temu po święceniach kapłańskich ks. bp Kubina w zakrystii powiedział mi: życzę, aby ojciec zawsze odprawiał prymicje. I ja powtarzałem słowa: życzę, by nam nigdy Msza św. nie spowszedniała”.

O. Jerzy Tomziński 24 listopada 2018 r. świętował 100 lat życia.

tekst źródło: BPJGSą jeszcze miejsca dla rolników i ich dzieci na bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach KRUS

16 kwiecień, 2019 - 13:50

Można podreperować zdrowie i zaoszczędzić ponad 2,5 tys. złotych! Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować jeszcze wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie (w czerwcu i lipcu), mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. Dorośli rolnicy mogą korzystać z pobytu w Ośrodkach Rehabilitacji Rolników przez cały rok.

KRUS dysponuje sześcioma Centrami Rehabilitacji Rolników w atrakcyjnych miejscowościach Polski: Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu i Horyńcu Zdroju. Ocenia się, że koszt pobytu jednej osoby podczas trzytygodniowego turnusu wynosi ponad 2500 złotych, tymczasem, dla skierowanych rolników i ich dzieci jest bezpłatny. W tym roku rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą także kosztów związanych z dojazdem dziecka do Centrum Rehabilitacji Rolników.

Zapobieganie powstaniu inwalidztwa lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym poprzez prowadzenie rehabilitacji leczniczej to jedno z podstawowych zadań Kasy. Rehabilitacja jest jedynym sposobem na powrót rolnika po przebytych urazach, wypadkach i chorobach do dawnej sprawności. Centra Rehabilitacji Rolników są powołane do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie kompleksowej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami narządów ruchu oraz układu krążenia. Dotychczasowa wieloletnia działalność pozwoliła na doskonalenie metod terapeutycznych, co przełożyło się na poprawę zdrowia wielu tysięcy pacjentów. (https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/).

Pobyt dla dzieci

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie.

Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły leczyć się i odpoczywać w dwóch ośrodkach:

  • podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą w Horyńcu Zdroju od 23 czerwca do 13 lipca 2019 r.;
  • podopieczni z chorobami układu oddechowego pojadą na turnus do Iwonicza Zdroju w terminie od 10 lipca do 30 lipca 2019 r.

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w 12 placówkach terenowych województwa śląskiego. Wypełniony wniosek z załącznikiem należy złożyć do KRUS w nieprzekraczalnym terminie – do 10 maja 2019 r.

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W 2019 r. na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2004 – 2012. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielenia zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, u którego leczy się dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl. Do wniosku trzeba dołączyć wypełniony załącznik stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2019-roku/).

Dzieci uczestniczące w turnusach są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa w tym zakresie (finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) jest zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Przed podrożą w obie strony policja skontroluje pojazd, którym będą podróżować dzieci.

Pobyt dla dorosłych rolników – wymogi

Rehabilitacja rolników uprawnionych do świadczeń Kasy jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Z rehabilitacji mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;

  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej.

Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca rolnikowi skierowanemu na turnus koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. W przypadku uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/

W 2019 roku KRUS w całym kraju zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz w Placówkach Terenowych. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej.

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/wzor_wniosku_skierowanie_na_rehabilitacje.pdf

źródło: informacja prasowaDekada częstochowskiego monitoringu

16 kwiecień, 2019 - 13:00

9 kwietnia Straż Miejska w Częstochowie obchodziła 10-lecie miejskiego monitoringu. Pierwsze miejskie kamery dbające o bezpieczeństwo mieszkańców zainstalowano w 2009 roku.

Z tej okazji podsumowano liczbę ujawnionych zdarzeń oraz przeprowadzonych interwencji ujawnionych właśnie przez kamery umieszczone w różnych częściach miasta.

– 31142 zdarzenia zostały ujawnione przez pracowników Straży Miejskiej z referatu miejskiego monitoringu. 26388 zdarzeń zostało podjętych przez częstochowskich strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazywane były do Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Ochrony Kolei – wyjawia Artur Kucharski z częstochowskiej Straży Miejskiej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali ok. 85 procent wszystkich monitoringowych interwencji. Jak mówi Artur Kucharski, miejski monitoring jest w mieście potrzebny i będzie się sukcesywnie rozrastał:

– Gdyby tych kamer nie było, wielu sprawców do dziś chodziłoby bezkarnie. Obecnie mamy 88 punktów monitoringu na terenie Częstochowy. W planach jest rozbudowa sieci o kolejne kamery. Mam tu na myśli Promenadę Śródmiejską, która aktualnie jest w trakcie budowy. Zmierzamy zatem do stu kamer na terenie całego miasta – dodaje Artur Kucharski.

Kamery miejskiego monitoringu ujawniają najczęściej przypadki osób leżących w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, wypadki, kolizje, awarie infrastruktury, kradzieże lub niszczenie mienia, przemoc fizyczną, taką jak bójki lub pobicia oraz przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

BNOJuniorzy Eco-Team AZS-u 2020 Stolzle Częstochowa wicemistrzami Polski!

16 kwiecień, 2019 - 12:10

Drużyna Eco-Team AZS-u 2020 Stolzle Częstochowa w sezonie 2018/2019 kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, wygrywając piętnaście meczów z rzędu. W ostatnim spotkaniu sezonu częstochowianie musieli uznać wyższość Trefla Gdańsk. Juniorzy AZS-u 2020 osiągnęli jednak ogromny sukces, zostając wicemistrzami Polski.

AZS 2020 turniej finałowy zainaugurował zwycięstwem 3:1 nad AZS-em UWM Olsztyn. Dzień później w takim samym stosunku częstochowianie ograli EKS Skrę Bełchatów. Ta wygrana oraz dwa zwycięstwa Jastrzębskiego Węgla sprawiły, że oba zespoły już w czwartek zapewniły sobie awans do strefy medalowej. Piątkowy mecz AZS-u 2020 z ekipą Jarosława Kubiaka decydował o pierwszym miejscu w grupie. Grający zespołowo i pokazujący charakter częstochowscy siatkarze wygrali bez straty seta.

Wydarzenia boiskowe i zacięta rywalizacja w drugiej grupie, w półfinale przydzieliła drużynie spod Jasnej Góry MOS Wolę Warszawa. W sobotę zaczęła się zatem walka o naprawdę dużą stawkę. Walka, w której trzeba było pokazać charakter. Po raz kolejny zrobili to podopieczni Wojciecha Pudo, którzy po twardej walce 3:1 ograli drużynę ze stolicy. W drugim meczu o przepustkę do finału Trefl Gdańsk pokonał po tie-breaku Jastrzębski Węgiel.

Starcie o złoto było bardzo zacięte i widowiskowe. Oba zespoły walczyły o każdą piłkę, co mogło podobać się kibicom obu drużyn, ale także miejscowej publiczności. W grze AZS-u 2020 brakło dosłownie 1-2 akcji, by przełamać rywala. Ostatecznie Trefl triumfował bez straty seta, wygrywając każdą z trzech partii 25:22. – My tego meczu nie przegraliśmy, to Trefl Gdańsk go wygrał. Moi zawodnicy zostawili w tym meczu dużo serca na boisku. Niestety nie udało nam się „złamać” rywala. To, co do tej pory przynosiło wiele korzyści, czyli zagrywka, przysparzała gdańszczanom problemy, ale potrafili z nich wyjść obronną ręką, kończąc ataki na wysokiej piłce – podsumował finałowe starcie trener Wojciech Pudo.

Częstochowska drużyna w czasie turnieju zyskała także wielu fanów, zdobywając ich serca ogromną wolą walki i zespołowością. – Nasz zespół to jedna wielka rodzina. Bardzo się wspieramy i zawsze razem dążymy do założonego celu. Tutaj nie ma jednostek, to jest jedna wielka całość. W całym turnieju, jak i w finale pokazaliśmy charakter i serce na boisku, ale niestety trochę zabrakło, by cieszyć się z mistrzostwa – mówi kapitan drużyny Łukasz Pałuszka.

Ponadto najlepszym atakującym turnieju został wybrany gracz AZS-u 2020 Remigiusz Kapica.

Wyniki:

  • Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa : AZS UWM Olsztyn 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 29:27)
  • Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa : EKS Skra Bełchatów 3:1 (25:18, 15:25, 25:17, 25:14)
  • Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa : AT Jastrzębski Węgiel 3:0 (29:27, 25:10, 25:18)
  • Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa : MOS Wola Warszawa 3:1 (25:22, 24:26, 25:19, 25:17)
  • Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa : Trefl Gdański 0:3 (22:25, 22:25, 22:25)

źródło: informacja prasowa

foto: Adrian SawkoAkt oskarżenia dla sprawcy wypadku w Hucisku

16 kwiecień, 2019 - 11:20

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do Sądu Rejonowego w Myszkowie akt oskarżenia przeciwko Janowi B., dotyczący spowodowania w Hucisku wypadku drogowego, w wyniku którego zmarła 4-letnia dziewczynka. W lipcu ubiegłego roku 18-letni oskarżony kierujący osobówką nie zachował szczególnej ostrożności i wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zajechał drogę prawidłowo poruszającemu się pojazdowi, którym podróżowały 3 osoby.

W ten sposób oskarżony doprowadził do zderzenia pojazdów, w wyniku którego 4-letnia pasażerka Peugeota doznała poważnych obrażeń głowy. Na skutek odniesionych ciężkich obrażeń ciała pokrzywdzona zmarła 16 sierpnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno Jan B., jak i kierujący Peugeotem, byli trzeźwi. Na podstawie opinii biegłego ds. ruchu drogowego ustalono, że przyczyną wypadku drogowego było zachowanie Jana B., który poruszał się z nadmierną prędkością i nie zastosował się do znaku „ustąp pierwszeństwa”. Ponadto biegły stwierdził, że kierujący Peugeotem również poruszał się z prędkością większą niż dozwolona, jednak nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku. Z opinii wynika bowiem, że kierujący Peugeotem, poruszając się z prędkością dozwoloną, także nie zdołałby zareagować na zagrożenie. W śledztwie prokurator przedstawił Janowi B. zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan B. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Jan B. nie był w przeszłości karany.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ponadto sąd może orzec wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.

BNOARiMR: pomoc z PROW teraz także dla rolników poszkodowanych przez ASF

16 kwiecień, 2019 - 10:30

Od dwóch tygodni oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski od rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. – Warto złożyć je jak najszybciej – pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji – informuje rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

Nabór realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski można składać do 28 czerwca br.

Unijne środki dla poszkodowanych przez ASF

W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian korzystnych dla rolników. Najważniejsza z nich to możliwość przyznania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty związane z ASF. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych świń. Przyznaną pomoc wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.

Kolejnym udogodnieniem jest odstąpienie od stosowania kryteriów wyboru inwestycji. Dzięki temu większa liczba poszkodowanych przez ASF i klęski żywiołowe będzie mogła uzyskać pomoc w ramach dostępnych środków.

Nowością jest także to, że przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód w roku, w którym składany jest wniosek lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok jego złożenia. Dotychczas możliwe było wykazywanie strat tylko z roku złożenia wniosku i roku go poprzedzającego.

Pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia szkody albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda. Przy wyliczeniach pomijany jest rok o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Rekordowa pomoc dla rolników dotkniętych klęskami i ASF

Uruchomienie przez Agencję środków z budżetu PROW to kolejny ruch mający na celu wsparcie rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe i ASF. W ubiegłym roku, w którym to ARiMR wypłaciła rekordową kwotę wsparcia z budżetu krajowego wynoszącą 1,86 mld zł, 1,4 mld zł trafiło do poszkodowanych przez suszę i powódź. Z kolei na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń Agencja przekazała ponad 145 mln zł – dwa razy więcej niż w 2017 r.

źródło: informacja prasowaMecz z Betard Spartą Wrocław w innym terminie

16 kwiecień, 2019 - 09:40

Doszło do zmiany meczów telewizyjnych w VI rundzie PGE Ekstraligi. nSport+ pokaże spotkanie Speed Car Motor Lublin – Get Well Toruń, które odbędzie się w niedzielę, 26 maja, a ELEVEN SPORTS transmitować będzie w piątek, 24 maja mecz forBET Włókniarz Częstochowa – BETARD Sparta Wrocław – czytamy w komunikacie PGE Ekstraligi.

tekst i foto źródło: www.wlokniarz.comKwadrans dla rolnictwa

16 kwiecień, 2019 - 09:30

Na antenę Radia Fiat wrócił cykl audycji przeznaczonych dla rolników i ludzi związanych z polską wsią, ale także dla tych, którzy o sukcesach i problemach polskiej wsi chcieliby dowiedzieć się więcej. „Kwadrans dla rolnictwa” to audycja informacyjno-publicystyczna. Odwiedzamy polskie wsie, poznajemy polskie smaki, słuchamy głosu rolników, poznajemy problemy polskich gospodarstw, rozmawiamy z ekspertami.
Podpowiadamy:
– gdzie zasięgnąć informacji dotyczących rolnictwa,
– czy opłaca się być rolnikiem,
– jakie problemy stoją przed współczesnym rolnictwem,
– jak być dobrym rolnikiem,
– jakie produkty wybierać i gdzie szukać polskich, sprawdzonych produktów,
– jak utrzymać gospodarstwo,
– jak dofinansować gospodarstwa rolne,
– jak efektywnie zarządzać swoim gospodarstwem,
– jak świadomie korzystać z możliwości XXI wieku, i czy wieś może być nowoczesna?

„Kwadrans dla rolnictwa” to informacje dla rolników, nowinki techniczne, najnowsze trendy w rolnictwie, ekologia i agroturystyka, rozmowy z ekspertami, porady specjalistów.
„Kwadrans dla rolnictwa” na antenie Radia Fiat w każdy wtorek o 10.15, powtórka w soboty o 7.10.
Audycja powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W audycji z 9 kwietnia Dawid Zamora, Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, jak przedstawia się obecnie zakres prac agencji. Mówi również o bieżących projektach agencji.
W audycji Kwadrans dla rolnictwa nie tylko informujemy o sprawach związanych z rolnictwem i polską wsią, ale staramy się również edukować i zwracać uwagę na sytuacje niewłaściwe. O jednym z takich złych zachowań, czyli wypalaniu nieużytków rolnych i łąk, rozmawiamy z kapitanem Kamilem Dzwonnikiem z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
W serwisie informacyjnym przedstawiamy wiadomości m.in. o wprowadzeniu od września ustawy o znakowaniu żywności, podajemy informacje o kończącej się kontroli inspektorów z Komisji Europejskiej sprawdzającej przetwórstwo wołowiny i drobiu. Informujemy również o organizacji przez KRUS bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacji.

Audycja z 16 kwietnia:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2019/04/Kwadrans_dla_rolnictwa_16_04_2019_na_strone.mp3]

Audycja z 9 kwietnia:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2019/04/Kwadrans_dla_rolnictwa_09_04_2019_na_strone.mp3]


Rozmowy (nie)koniecznie na temat – 15

16 kwiecień, 2019 - 09:05

Rozmowy ważne niekoniecznie zacząć się muszą od ważnych tematów. Rozmowy ważnie niekoniecznie muszą być poważne. Rozmowy w ogóle są ważne. Są spotkaniem człowieka z człowiekiem. Jeśli jest spotkanie – to ważne. Jeśli jest rozmowa – to też ważne. Jeśli jest cisza, która nie potrzebuje zagłuszenia, tylko spokojnie brzmi – to również ważne.
Zapraszamy do słuchania rozmów Aleksandry Mieczyńskiej z ks. Rafałem Kowalskim. W każdy poniedziałek o 21.30. Powtórki w środy niekoniecznie przed 13.00.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

15 kwietnia tematem rozmowy były… zdenerwowane kobiety.Zmiana tras linii nr 57 i 67 w Skrajnicy

16 kwiecień, 2019 - 08:47

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że ze względu na brak przejazdu, spowodowany przebudową ulicy Księżycowej w Skrajnicy w dniach 16 i 17 kwietnia w godz. od 7.00 do 15.00 autobusy linii nr 57 i 67 od Odrzykonia będą kursować zmienioną trasą tj. drogą krajową nr 46 z pominięciem przejazdu ulicami Narcyzową i Księżycową.

16 i 17 kwietnia poza czasem między godz. 7.00 i 15.00 autobusy linii nr 57 i 67 będą kursować trasami zgodnymi z obowiązującym rozkładem z przejazdem przez Skrajnicę.

W czasie obowiązywania objazdu zostają zawieszone w obu kierunkach przystanki ODRZYKOŃ-NARCYZOWA i SKRAJNICA. Przystanki ODRZYKOŃ będą obowiązywać wyłącznie w lokalizacjach przy trasie DK 46. Przystanek ODRZYKOŃ przy ulicy Narcyzowej w kierunku Skrajnicy również zostaje zawieszony.

źródło: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w CzęstochowiePoczątek Wielkiego Tygodnia w kościele św. Rafała Kalinowskiego

15 kwiecień, 2019 - 18:26

Powoli dobiega końca inicjatywa abp. Wacława Depo pod hasłem Kościoły Stacyjne, w ramach której wierni każdego dnia Wielkiego Postu pielgrzymują po częstochowskich kościołach. Dziś (15 kwietnia), 41. już wyznaczoną świątynią był kościół św. Rafała Kalinowskiego.

Ks. Adam Bachowski nie krył zadowolenia z faktu, że jego parafia dostąpiła tego zaszczytu zaledwie kilka dni przed Świętami Wielkiejnocy:

Ważne, że to właśnie dziś wyznaczona jest nasza parafia – mówił. – Myślę, że poprzez tę modlitwę Pan Jezus chce nas przygotować na Triduum Paschalne, a to są te najważniejsze wydarzenia i jednocześnie przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Główną intencją sprawowanej Eucharystii, tak jak i całej inicjatywy Kościołów Stacyjnych, była modlitwa o powołania kapłańskie.

Ksiądz arcybiskup nas zachęca, aby się modlić właśnie w tej intencji. Mamy wołać do Boga, by nie zabrakło nam kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, bo to jest ważna sprawa dla przyszłości Kościoła – dodał ks. Adam Bachowski.

Jutro (16 kwietnia) świątynią stacyjną jest kościół św. Jana Kantego.

MDforBET Włókniarz przegrywa w Grudziądzu

15 kwiecień, 2019 - 16:25

Biało-zieloni udawali się do kujawsko-pomorskiego jeżeli nie jako faworyci, to jako aspirujący do sprawienia niespodzianki. Tak się jednak nie stało. forBET Włókniarz Częstochowa przegrał z MRGARDEN GKM-em Grudziądz w ramach spotkania 2. kolejki PGE Ekstraligi 43:47.

Do zwycięstwa zabrakło zapewne lepiej punktujących polskich seniorów i solidniejszej postawy juniorów. Nie zachwycił też Matej Zagar, który punkty zdobywał głównie w pojedynkach z młodzieżowcami. W barwach gospodarzy fenomenalne spotkanie odjechał przede wszystkim Przemysław Pawlicki, który dał się pokonać jedynie w pierwszym i ostatnim swoim starcie. Należy też zwrócić uwagę, że GKM był osłabiony brakiem Artioma Łaguty, który cały czas leczy kontuzję.

W szeregach częstochowian nie zawiedli jak zwykle Fredrik Lindgren i Leon Madsen, ale nawet oni nie ustrzegli się słabszych startów. Przez większość czasu kibice mogli oglądać naprawdę dobre widowisko, a mecz utrzymywał się w przewadze, która pozwalała obydwu drużynom liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie. Przełomowy dla gospodarzy okazał się bieg 10., w którym Pawlicki i Buczkowski przywieźli za plecami Zagara i Miśkowiaka, powiększając przewagę grudziądzan do 10 oczek. W kolejnej gonitwie wszystkie karty na stół wyłożył trener Włókniarza Marek Cieślak, posyłając w bój podwójną rezerwę taktyczną w osobach Fredrika Lindgrena i Leona Madsena. Zabieg okazał się udany, bo częstochowianie wygrali podwójnie, ale nad słusznością tej decyzji można dywagować. Tym bardziej, że zmieniony w tym biegu został Paweł Przedpełski, który sprawiał wrażenie jakby z każdym kolejnym startem czuł się na grudziądzkim owalu coraz lepiej.

Tak czy inaczej bieg 13. okazał się rozstrzygający, gospodarze wygrali 5:1 i tym samym przed biegami nominowanymi kibice MRGARDEN GKM-u mogli świętować zwycięstwo. Należy jednak odnotować, że dwie ostatnie gonitwy padły łupem lwów, dzięki czemu Włókniarz przegrał to spotkanie tylko 4 oczkami. Taka sytuacja pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że po rewanżu w drugiej części sezonu bonus zostanie w świętym mieście.

Aktualnie forBET Włókniarz plasuje się na 4. miejscu w tabeli PGE Ekstraligi. Mamy jednak dopiero początek sezonu i w najbliższych kolejkach ligową hierarchię czeka z całą pewnością sporo przetasowań. Analizując jednak wszystkie mecze, trudno nie odnieść wrażenia, że najlepsza żużlowa liga świata będzie w tym sezonie bardzo wyrównana. Najbliższym starciem biało-zielonych będzie domowy pojedynek ze Speed Car Motorem Lublin. Koziołki, które jeszcze niedawno były typowane jako główny kandydat do spadku pokazały, że nawet pomimo braku Grzegorza Zengoty i Griszy Łaguty są w stanie rywalizować na wysokim poziomie. Lublinianie w dwóch pierwszych kolejkach najpierw wygrali z GKM-em Grudziądz, a następnie stawili zacięty opór truly.work Stal Gorzów, przegrywając niewielką różnicą punktów.

Najbliższy mecz forBET Włókniarz Częstochowa – Speed Car Motor Lublin w piątek, 26 kwietnia o godz. 18 na SGP Arena Częstochowa.

MRGARDEN GKM Grudziądz – 47
9. Antonio Lindbaeck – 7 (2,3,1,1,t,-)
10. Artiom Łaguta – zz
11. Przemysław Pawlicki – 14+1 (1*,3,3,3,3,1)
12. Krzysztof Buczkowski – 10+1 (2,w,1,2*,3,2)
13. Kenneth Bjerre – 8+1 (1*,3,1,3,0,0)
14. Marcin Turowski – 2+1 (2*,0,0)
15. Patryk Rolnicki – 6+1 (3,1,0,2*,0)
16. Roman Lachbaum – ns

forBET Włókniarz Częstochowa – 43
1. Leon Madsen – 12+2 (3,1,2,2*,2,2*)
2. Paweł Przedpełski – 6+1 (0,2,1*,-,3)
3. Adrian Miedziński – 2+1 (0,2*,0,-)
4. Fredrik Lindgren – 14 (3,3,2,3,0,3)
5. Matej Zagar – 7 (2,2,1,1,1)
6. Michał Gruchalski – 1+1 (t,0,1*)
7. Jakub Miśkowiak – 1 (1,0,0)
8. Damian Dróżdż – ns

KRK

foto źródło: www.wlokniarz.comSpokojny weekend w Częstochowie i okolicach

15 kwiecień, 2019 - 15:48

W sobotę w godzinach popołudniowych częstochowscy strażnicy miejscy zatrzymali trzy osoby podejrzane o włamanie do niezamieszkałego lokalu w dzielnicy Raków. Sprawcy zostali przekazani policjantom z VI Komisariatu. Poza tym minione trzy dni były dla częstochowskich strażników miejskich spokojniejsze niż poprzedni weekend.

Przyjęto 143 wnioski o interwencje, z których 32 dotyczyły zakłócania spokoju i spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach. W kilku przypadkach interweniowano przy pomocy miejskich kamer.

Było siedem takich zdarzeń, sześć razy realizowali takie interwencje strażnicy, jedną przekazaliśmy do innych służb – mówi Artur Kucharski, rzecznik częstochowskiej Straży Miejskiej.

W miniony weekend Strażnicy Miejscy przeprowadzili także kilka interwencji prewencyjnych oraz zabezpieczali uroczystości rocznicowe upamiętniające zbrodnie katyńskie. Częstochowska jednostka Państwowej Straży Pożarnej interweniowała natomiast przy 63 zdarzeniach – 17 na terenie miasta i 46 na terenie powiatu. 43 przypadki stanowiły pożary traw i nieużytków rolnych.

Największym zdarzeniem był niedzielny pożar w miejscowości Łojki w gminie Blachownia. Ponad 50 strażaków gasiło 15 ha suchych traw i samosiejek, działania wspomagał śmigłowiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – informuje Kamil Dzwonnik z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Częstochowska Policja odnotowała w miniony weekend 37 kolizji. Przebadano 603 osoby na zawartość alkoholu, z których zatrzymano 7 nietrzeźwych kierujących oraz jedną osobę pod wpływem środków odurzających. Zatrzymano także jedną osobę za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, dwie osoby poruszające się samochodem mimo sądowego zakazu oraz pięć osób bez uprawnień.

BNOPierwsze egzaminy ósmoklasistów odbyły się mimo strajku

15 kwiecień, 2019 - 15:34

 

W ósmy dzień strajku nauczycieli odbył się egzamin ósmoklasistów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili dzisiaj (15.04) do testu z języka polskiego.

Mimo cały czas trwającego strajku nauczycieli egzaminy odbyły się punktualnie o godzinie 9.00. Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji z Kuratorium Oświaty w Katowicach zapewnia, że szkoły w województwie śląskim stanęły na wysokości zadania:

Nie było żadnych problemów. W województwie śląskim i tym samym w Częstochowie egzamin odbył się zgodnie z harmonogramem, czyli rozpoczął się o godzinie 9.00 i wszyscy uczniowie do niego przystąpili — podkreśla Anna Kij.

Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych, a jego wynik ma znaczenie przy rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych. Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie br Piotr Zielonka:

W naszej szkole do egzaminu przystąpiło trzydziestu uczniów. Są to dwie klasy ósme, jedni uczniowie są młodsi o rok ze względu na przeprowadzoną reformę oświaty. Egzaminy trwają trzy dni, więc myślę, że bardzo długo jak na takich młodych ludzi. Trzeba przygotować ludzi, odpowiednie komisje, przewodniczących, żeby każdy wiedział jak to przeprowadzić, bo nie wystarczy wydać tylko arkusz. Trzeba jeszcze je odpowiednio zakodować, zakleić i odesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Myślę, że wszyscy będą z niecierpliwością oczekiwać na wyniki — mówi br Piotr Zielonka.

Uczniowie wychodzili zadowoleni z sali egzaminacyjnej po zmierzeniu się z językiem polskim:

Moim zdaniem egzamin nie był trudny, były zadania bardzo łatwe i nieco trudniejsze. Prawie cały egzamin dotyczył „Małego Księcia”. Temat wypracowania był bardzo ciekawy, o relacjach międzyludzkich.

Ósmoklasiści jutro (16.04) będą pisać egzamin z matematyki, a w środę (17.04) z języków obcych.

AK

źródło: www.oke.jaworzno.plRaków o krok od Ekstraklasy!

15 kwiecień, 2019 - 14:54

W niedzielne (14.04) popołudnie piłkarze RKS Rakowa wywalczyli kolejne zwycięstwo. W meczu 28. kolejki Fortuna 1. Ligi częstochowianie pokonali Wartę Poznań 3:0.

Po bezbramkowej pierwszej połowie gospodarze objęli prowadzenie w 49. minucie, kiedy piłkę do własnej siatki skierował kapitan Warty Bartosz Kieliba. W ostatnim kwadransie natomiast dwukrotnie skutecznością popisał się Miłosz Szczepański. Trener „Czerwono-Niebieskich” Marek Papszun podkreślał drogę, jaką przebyli jego podopieczni, żeby znaleźć się o krok od Ekstraklasy:

Duże gratulacje dla mojego zespołu, bo to trzeci mecz w tygodniu. Tu nie chodzi o zmęczenie fizyczne, bo jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, natomiast chodzi tutaj bardziej o kwestie psychofizyczne. I za to dla zespołu gratulacje, dla zespołu świadomego, odpowiedzialnego, który wie, o co gra i przebiegł już w tym maratonie 42 km. Zostało chyba 195 m, nasz rywal jest 10 km za nami. Ale musimy jeszcze do tej mety dobiec. Niewiele nam zostało, jesteśmy już na stadionie i wierzę, że w przyszłej kolejce dobiegniemy — mówi Marek Papszun.

Kolejna porażka zespołu z Poznania skomplikowała jej pozycję w tabeli. Warta, choć jeszcze jest nad kreską, to od strefy spadkowej dzielą ją zaledwie dwa punkty. Mówi trener Warty Poznań Petr Nemec:

Według mnie o wyniku zadecydowały dwie sytuacje: bramka samobójcza i kontuzja Bodziocha. Nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować gospodarzom awansu do Ekstraklasy — mówi Petr Nemec.

By go przypieczętować, piłkarze Rakowa potrzebują zaledwie jednego zwycięstwa w pozostałych sześciu kolejkach. Najbliższa okazja już w czwartek, kiedy to Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Bytovią Bytów.

AK

źródło: www.rksrakow.plW Rybniku bez bramek i cenny punkt Skry

15 kwiecień, 2019 - 14:22

Nasi piłkarze bezbramkowo zremisowali w sobotę w Rybniku z ROW-em. W 7 meczach wiosennej części rozgrywek zdobyli 11 punktów i są coraz bliżej utrzymania w II lidze.

W 28. kolejce nasz zespół trafił na rywala niżej notowanego (28 punktów i 14 miejsce), ale bardzo dobrze spisującego się wiosną. Rybniczanie z sześciu meczów przegrali tylko jeden (w pierwszej kolejce 0:1 z Elaną Toruń), a potem regularnie zdobywali punkty. Potrafili zremisować z dwójką liderów – Radomiakiem (0:0) i Widzewem (1:1) i to mimo, że grali na wyjazdach.

ROW miał być wymagającym rywalem i takim był. Twardo walczył o zwycięstwo, ale naszym piłkarzom udało się zdobyć cenny punkt, który przybliża ich do utrzymania.

Pierwszy kwadrans meczu przyniósł otwartą grę i sporą ilość sytuacji z obu stron. Pierwszą stworzyli gospodarze. Po dalekim wrzucie z autu strzelał Bartosz Giełażyn, ale na szczęście dla naszej drużyny mało precyzyjnie. Skrzacy odpowiedzieli akcją zakończoną dośrodkowaniem i niecelną główką Mariusza Holika. W 19. minucie rybniczanie wykonywali rzut wolny z prawej strony. Mocno uderzonej piłki nie zdołał sięgnąć żaden z zawodników przepychających się w polu karnym. Ostatecznie futbolówka w niewielkiej odległości minęła bramkę Skry. Osiem minut później Mikołaj Biegański z trudem wybił piłkę uderzoną przez Przemysława Brychlika.

Gospodarze byli coraz groźniejsi, a niepokój mogło budzić to, że dość łatwo przedzierali się pod bramkę naszej drużyny. Skra od czasu do czasu przenosiła grę na połowę rybniczan, ale klarownej okazji do zdobycia gola nie stworzyła.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a druga rozpoczęła się od groźnych strzałów Damiana Nowaka i Brychlika, przy których obaj bramkarze mieli sporo kłopotów. W 56. minucie po dośrodkowaniu w słupek trafił Jaroszewski. W 60. z około 16 metrów strzelał Dawid Niedbała, ale zbyt lekko, aby zaskoczyć Kacpra Rosę.

Przewaga gospodarzy w pewnym momencie zaczęła rosnąć, ale tym razem nasi piłkarze dość szybko zdołali opanować sytuację. Mniej więcej od 65. minuty pojedynek się wyrównał. Rybniczanie przycisnęli jeszcze w samej końcówce i 17-letni Mikołaj Biegański miał kilka okazji, żeby się wykazać. Wynik nie uległ zmianie. Pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. Taki sam wynik padł we wrześniu na Lorecie.

ROW 1964 Rybnik – Skra Częstochowa 0:0

ROW 1964 Rybnik:

Rosa – Jaroszewski, Krotofil, Kunat (74. Koleczko Ż), Spratek (70. Bukowiec), Jary, Giełażyn (83. Mazurek), Szkatuła, Bojdys, Brychlik (Ż), Rostkowski (86. Koch)

Skra Częstochowa:

Biegański –  Gerega, Holik, Poprawa, Obuchowski – Napora (80. Skowron), Olejnik, Zalewski, Niedbała (72. Kieca)– Nocoń (85, Siwek), Nowak

tekst i foto: www.ks-skra.plCiało – moja ziemia obiecana

15 kwiecień, 2019 - 11:58

Pierwsze spotkanie w ramach warsztatów „Ciało – moja ziemia obiecana” już za nami, ale jeszcze w kwietniu odbędą się warsztaty biblijno-psychologiczne oraz bibliodrama. Organizatorem jest Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka, a z zaproszeniem gościł na antenie Radia Fiat ks. dr Tomasz Knop.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.Życzenia świąteczne dla Księdza Arcybiskupa

15 kwiecień, 2019 - 11:00

Czcigodni Księża, Wielebni Ojcowie i Bracia, Drogie Siostry zakonne, wszyscy Wierni,

Tradycyjnie już, u progu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, można spotkać się z Pasterzem naszego Kościoła lokalnego, by złożyć mu życzenia świąteczne oraz otrzymać błogosławieństwo na przeżywanie Świąt Paschalnych.

W tym roku zapraszamy wszystkich kapłanów, ojców i braci, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych świeckich, którzy zechcą spotkać się z Księdzem Arcybiskupem na spotkanie przedświąteczne, które odbędzie się po Mszy Świętej Krzyżma, w Wielki Czwartek, tj. 18 kwietnia ok. godziny 13:00, w auli Jana Pawła II (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41).

tekst: ks. Mariusz Bakalarz

źródło: archiczest.plTRIDUUM PASCHALNE I ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

15 kwiecień, 2019 - 09:35

Bazylika archikatedralna: WIELKA ŚRODA, 17 kwietnia godz. 17.00 – Liturgia Godzin: antycypacja Godziny Czytań z Wielkiego Czwartku. Udział Kapituły Archikatedralnej – przewodniczy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Kościół seminaryjny: WIELKI CZWARTEK, 18 kwietnia godz. 10.00 – Msza Krzyżma – celebruje abp Wacław Depo, metropolia częstochowski wraz z biskupami oraz prezbiterami archidiecezji. Podczas Eucharystii będzie konsekrowane święte krzyżmo oraz pobłogosławiony olej chorych i olej katechumenów, a kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu święceń prezbiteratu.

Bazylika archikatedralna: O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia – przewodniczy bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

Bazylika archikatedralna: WIELKI PIĄTEK, 19 kwietnia godz. 9.00 – Liturgia Godzin: Godzina Czytań i Jutrznia. Udział Kapituły Archikatedralnej – przewodniczy abp Wacław Depo. O godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – przewodniczy bp senior Antoni Długosz.

Bazylika archikatedralna: WIELKA SOBOTA, 20 kwietnia godz. 9.00 – Liturgia Godzin: Godzina Czytań i Jutrznia. Udział Kapituły Archikatedralnej – przewodniczy abp Wacław Depo.

Bazylika archikatedralna: NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 21 kwietnia godz. 21.00 (z soboty na niedzielę) – Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną – przewodniczy abp Wacław Depo. O godz. 10.00 – Msza św. – celebruje przedstawiciel Kapituły Bazyliki Archikatedralnej.

źródło: archiczest.plRombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta