Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75
 

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 34 min. 5 sek. temu

Abp Depo: Obecność i modlitwa w szkole Maryi zobowiązują nas do codziennego świadectwa

15 sierpień, 2019 - 22:29

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny abp Wacław Depo przewodniczył na szczycie jasnogórskim wieczornej Mszy św. w intencji Częstochowy i jej mieszkańców.

– Gromadzimy się tutaj, aby razem z Maryją dziękować za wielkie rzeczy, jakie uczynił nam i ciągle czyni Wszechmogący – mówił podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, witając uczestników liturgii. – Wpatrując się w oblicze Matki Bożej Wniebowziętej, uświadamiamy sobie, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, gośćmi, którzy mają do spełnienia konkretne zadanie, przed którym nie wolno zdezerterować.(…) Módlmy się, abyśmy po śmierci mogli spotkać się z Maryją w niebie – zachęcał o. Poteralski.

W homilii abp Wacław Depo przypominał, jaką rolę, szczególnie w życiu Polaków, pełni Jasna Góra. Odwołując się do czytań mszalnych, metropolita częstochowski wyjaśniał przesłanie uroczystości Wniebowzięcia Maryi. – Nasze wieczorne trwanie na Jasnej Górze w uroczystość NMP Wniebowziętej jest niczym innym, jak wpatrywaniem się w Jej oblicze i serce, wpatrywaniem się w Matkę, którą Chrystus przeniósł poza granicę śmierci wraz z duszą i ciałem do chwały nieba. Nasze trwanie przy Maryi jest najważniejszą szkołą zawierzenia Bogu na Jej wzór we wszystkim, co nas spotyka. Obecność i modlitwa w tej szkole Maryi zobowiązują nas do codziennego świadectwa, abyśmy byli Jej godnymi dziećmi – podkreślał metropolita częstochowski.

Hierarcha nawiązał do czytania z Apokalipsy św. Jana Apostoła, który przedstawia obraz zmagania się smoka z tajemniczą niewiastą obleczoną w słońce, księżycem pod jej stopami i wieńcem z dwunastu gwiazd na głowie (por Ap 12, 1). – Ten wymowny obraz wskazuje na miejsce przebywania Maryi, na rzeczywistość nieba, „gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga” (Ap 12, 6), a wysłużone przez odkupieńczą śmierć Jej Syna. Dlatego uroczystość Jej Wniebowzięcia jest dla nas wszystkich rodzajem zwierciadła, w którym odbijają się wszystkie tajemnice Maryi, w których jest dla nas wzorem, jak zawierzyć Bogu we wszelkich okolicznościach naszego życia i jak być posłusznym Bogu, który objawia się w głębi naszych umysłów i serc.

– W planie zbawienia i miłości Chrystusa potężniejszej od śmierci Maryja ma swoje szczególne i pierwsze miejsce – kontynuował abp Depo, odnosząc się do drugiego czytania – z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian – o powszechnym zmartwychwstaniu (1 Kor 15, 20-26). – Maryja jest wzorem tego, co Bóg chce uczynić dla każdego z nas bardzo osobiście – nie pozwolić nam zginąć na wieki! A to oznacza, że Bóg zapewnia nam życie – zjednoczenie z Nim wbrew prawu śmierci! Magnificat Maryi jest właśnie uwielbieniem Boga za Jego miłość miłosierną, która dźwiga człowieka z jego największych zagrożeń, którymi są zło i śmierć. Maryja, którą błogosławioną zwać będą wszystkie pokolenia (por. Łk 1, 48), stała się Matką życia!

Odnosząc się do marszów równości i licznych profanacji Eucharystii i obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, abp Depo mówił, że „jesteśmy świadkami antykultury (…), która żywi się naszym cierpieniem i naszą zniewagą”. – Dobrze to ujął jeden z polskich dziennikarzy, który w felietonie „Redukcja i rewolucja antykultury” ostrzega: polskie społeczeństwo będzie bezbronne wobec rewolucji antykultury, dopóki sobie nie uświadomi, że mamy do czynienia z celowym, zaplanowanym działaniem, dokładnie zaprogramowanym, tak jak rewolucja bolszewickiej odmiany, zaprogramowana przez jej twórców – przestrzegał arcybiskup, dodając, że celem antykultury jest desakralizacja, odczłowieczenie, zniszczenie pojęcia prawdy i rozbicie tradycyjnej rodziny.

W homilii metropolita częstochowski przypomniał również o szturmie modlitewnym, który zaowocował Cudem nad Wisłą. Zaliczył go do „kanonu najważniejszych bitew ocalających naszą cywilizację”.

– Matko nadziei pokładanej w Chrystusie, bądź z nami w każdy czas! – zakończył abp Wacław Depo.

Zwieńczeniem obchodów uroczystości Wniebowzięcia NMP był Apel jasnogórski z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Maciej Orman

foto: youtube.com / Jasna GóraAbp Pawłowski: Jesteśmy przeciwni złu, ale zawsze otwarci na człowieka

15 sierpień, 2019 - 19:19

Ponad 60 tysięcy wiernych uczestniczyło na Jasnej Górze w czwartek, 15 sierpnia w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – odpuście wieńczącym pierwszy szczyt pielgrzymkowy.

W rozmowie z Radiem Fiat metropolita częstochowski abp Wacław Depo powiedział, że miłość pozwala zrozumieć i odkryć treść dzisiejszej uroczystości. – Treścią nieba będzie miłość. Dzisiaj Chrystus zwycięża poprzez swoją Matkę, kiedy z duszą i ciałem bierze Ją do nieba. Ona pierwsza uczestniczy w Jego zwycięstwie nad śmiercią i grzechem. Odkrywajmy wciąż na nowo miłość i prośmy Ducha Świętego, aby odnowił w nas miłość, która wiąże się z wiarą.

Abp metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź zaznaczył, że uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej ma wiele wymiarów. – To uroczystość maryjna, święto plonów zwane świętem Matki Bożej Zielnej, ale także święto Wojska Polskiego, czyli żołnierza.

Abp Głódź dodał, że uroczystość wpisuje się w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą i Stolicą Apostolską. – Stabilność państwa oparta została na dwóch filarach. Po pierwsze, dzięki papieżowi Piusowi XI nawiązano stosunki dyplomatyczne. Rodziła się Rzeczpospolita i trzeba było oprzeć ją także na silnym fundamencie dyplomatycznym, jakim jest Stolica Apostolska. Po drugie, trzy miesiące później utworzony został Ordynariat Polowy, czyli duszpasterstwo wojskowe. Dzisiaj trzeba przypominać o tych rocznicach.

Centralnym punktem obchodów uroczystości Wniebowzięcia NMP była suma pontyfikalna, której przewodniczył abp Jan Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Koncelebrowali m.in.: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Benjamin Ndiaye, metropolita Dakaru; abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; abp senior Stanisław Nowak, abp senior archidiecezji częstochowskiej; ks. Daniel Tumiel z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej; ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski i księża przewodnicy pieszych pielgrzymek.

Licznie zebranych wiernych powitał generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. – Drodzy pielgrzymi, serdecznie witam was w uroczystość Wniebowzięcia NMP, na którą przybyliście, często nie szczędząc trudu przez wiele dni. Pielgrzymka jest znakiem wędrówki przez ziemskie życie do domu naszego Ojca, który jest w niebie. Chcemy, aby nasze oczy były utkwione w niebo. Naszą przewodniczką na tym szlaku jest Maryja.

W homilii abp Jan Pawłowski nawiązywał do historii Polski i walki o wierność Bogu i Maryi. Hierarcha przypomniał również fakt ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską. Arcybiskup zaznaczał, że Kościół, mimo grzeszności, dąży do świętości. Delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej odniósł się również do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Polski. – My, Kościół Chrystusowy, będziemy bronić prawdy, miłości, piękna, rodziny, życia ludzkiego i naszej wiary za wszelka cenę. Nie możemy się dać zastraszyć! „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Będziemy tworzyć dobro, dobrze działać, dobrze żyć, choćby nas mieli wyśmiać, wytknąć palcem, ukarać. Będziemy czynić dobro, bo dobro, piękno i miłość to nasze drogi ziemskiego pielgrzymowania ku niebu – podkreślił ks. arcybiskup.

Hierarcha zwrócił się także do ludzi młodych. – Jesteście cudami miłości waszych rodziców. Wy będziecie tworzyć jutro. Tu, na tej ziemi, będziecie o tym jutrze decydować. Nie gdzieś w Brukseli czy w innych stolicach, ale tutaj nad Wisłą i Odrą, gdzie żyją i biją polskie serca. Chcę wam powiedzieć, a poprzez was także tym, którzy myślą, że jeżeli wszystko rozwalą, wyśmieją, popsują, to będzie dopiero „wow”, cool, to będzie postęp, chcę powiedzieć słowami polskiego poety: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć!’” 

Abp Pawłowski zachęcał również do postawy patriotycznej. – Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, w konkretnym kraju, wszedł w naszą ludzką historię. Nie wstydź się twojej rodziny, rodziców, dziadków, nie wstydź się polskiej ziemi, naszej biało-czerwonej i białego orła. 

– Chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła, tym pseudoartystom, pseudopolitykom, chcemy im powiedzieć, także parafrazując mocne słowa Jana Pawła II: Nawróćcie się! – kontynuował abp Jan Pawłowski. – Przyjdzie dzień sądu i chcesz, czy nie chcesz, staniesz przed Bogiem, wierzysz czy nie, staniesz przed Bogiem! Oby się nie okazało, że tak Go obraziłeś, że będziesz na wieki potępiony. Bo Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy! – powiedział abp Pawłowski.

– Jesteśmy i zawsze będziemy przeciwni złu, ale zawsze otwarci na każdego człowieka. Bo chcemy dobra, wiecznego dobra wszystkich ludzi, także tych, którzy źle nam życzą i nas obrażają – dodał homileta.

– Niechaj od jasnogórskiego tronu Królowej Polski popłynie dzisiaj wielki znak pokoju do wszystkich Polek i Polaków. Spróbujmy odłożyć na bok wszystkie egoistyczne antagonizmy, te podziały na „ty” i „ja”, spróbujmy poczuć się znowu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce, godność, i własne zdanie respektujące drugiego. Czasem łączy nas piłka nożna, czasem siatkówka, skoki narciarskie i inne sporty, kiedy nasi odnoszą sukcesy. Czyż więc nie może i nie powinna nas połączyć Polska, jej dziś i jutro? – pytał abp Jan Pawłowski.

Po Komunii św. abp Wacław Depo poświęcił kwiaty i zioła, ponieważ 15 sierpnia jest również obchodzony jako święto Matki Bożej Zielnej. Złożono też przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Na zakończenie Mszy św. abp Jan Pawłowski przekazał wiernym słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański. – Dziś w Częstochowie, w Polsce zgromadziło się wielu pielgrzymów, aby świętować Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i uczcić stulecie przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. Przesyłam pozdrowienia wszystkim zgromadzonym u stóp Czarnej Madonny i zachęcam ich do modlitwy za cały Kościół.

Podczas sumy pontyfikalnej śpiewał Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera, a grał Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

Maciej Orman

wykorzystano informacje BPJGAbp Wacław Depo: Maryja ciałem i duszą uczestniczy w zwycięstwie miłości Chrystusa

15 sierpień, 2019 - 15:06

Treść uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyjaśnia metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaPożar w Myszkowie: nie ma rannych

15 sierpień, 2019 - 09:59

Mieszkańców Myszkowa w czwartkowy poranek powitał wielki, czarny słup dymu unoszący się nad miastem. Ogniem zajął się zakład recyklingu. Jedna z hal całkowicie się zawaliła. Pożar rozszalał się na dobre, a nad żywiołem próbuje zapanować kilkadziesiąt zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W bezpośrednim pobliżu pożaru nie znajdują się domy mieszkalne, a niedalekim budynkom użytku publicznego np. Urządowi Skarbowemu nic nie zagraża. Oprócz hali spłonęły, także odpady składowane na zewnątrz budynków. Jak dowiedzieliśmy się od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie ogień został opanowany, ale prace cały czas trwają. W akcje zaangażowano na ten moment 39 zastępów straży pożarnej. Dowódcą akcji jest nadbryg. Jacek Kleszczewski, komendant wojewódzki PSP w Katowicach.

KRK

fot. Edyta Wrzosowska

 13. wyprawa NINIWA Team trwa. Za grupą już niemal jedna trzecia trasy i pierwszy z trzech celów – Mołdawia

14 sierpień, 2019 - 16:59

Dobiegł końca drugi tydzień drogi rowerzystów NINIWA Team. Grupa znajduje się aktualnie na Węgrzech na wysokości Budapesztu i zmierza w kierunku Włoch. Większość trasy w drugim tygodniu przebiegała przez Karpaty Wschodnie. „Jest pięknie ale niełatwo. Podjazdy są ciężkie, chociaż wynagradzają je zjazdy, na których można osiągnąć prędkości nawet ponad 70 km/h. Gorzej jak pada deszcz. Przy większych prędkościach krople kłują jak igły i robi się ślisko, trzeba bardzo uważać – relacjonuje jeden z uczestników wyprawy.

Przez pierwsze dwa tygodnie, w Polsce, Mołdawii, Rumunii oraz na Ukrainie i Węgrzech odbiór grupy rowerzystów z sakwami był bardzo pozytywny. Miejscowi i przejeżdżający kierowcy pozdrawiali grupę z uśmiechami, a gdy przychodziło do szukania noclegu, zazwyczaj pierwszy zapytany gospodarz bez wahania zapraszał całą grupę na podwórko. Kilka razy rowerzystami zainteresowali się policjanci, jednak po to, żeby eskortować grupę przy przejeździe przez większe miasto, zapytać, czy czegoś nie potrzeba, a nawet dobrowolnie pilnując obozu przez całą noc, gdy wszyscy spali.

Mimo pięknych terenów i przychylności lokalnej ludności nie jest łatwo. Przez pierwszą połowę drugiego tygodnia padało, w drugiej termometry w ciągu dnia pokazywały 40 stopni i więcej. Dodatkowo rowerzystów, jednego po drugim, dopada choroba żołądkowa tak silna, że nie są w stanie jechać. Codziennie ktoś jedzie autostopem.

Trudy są wpisane w wyprawę, to próba – rowerzyści jadą na wiarę i nie zawodzą się. – W życiu mamy nade wszystko poszukiwać Boga – we wszystkim, w relacjach z drugimi, w naszej codzienności – mówił do młodych lider, o. Tomasz Maniura podczas jednej z Eucharystii. Nie można nie zauważać Opatrzności Bożej czuwającej nad grupą na trwającej wyprawie. Pan Bóg w swoim działaniu posługuje się ludźmi. Kierowca wiozący dwie chore osoby z grupy w sobotę zawiózł je bezpośrednio na swój camping w okolicach miejscowości Izsák, 50 km od Budapesztu, przekazał klucze i kazał zostawić je pod wycieraczką w dniu wyjazdu. Tam też rowerzyści spędzili sobotni wieczór oraz całą niedzielę, regenerując się przed kolejnym tygodniem jazdy.

Początek trzeciego tygodnia jest trudnym czasem dla całej grupy. Z 38-osobowej ekipy w dalszą trasę w poniedziałek wyruszyło 27. Reszta zgodnie z planem po dwóch tygodniach wyprawy wraca do Polski. Każda dodatkowa doświadczona osoba to dla grupy duża pomoc – przy naprawie awarii oraz podczas prowadzenia kolumny i przyjmowania na siebie oporu powietrza.

W trzecim tygodniu wyprawy celem grupy jest dotarcie do San Marino – przedostatniego kraju Europy, w którym NINIWA Team jeszcze nie była.

Zachęcamy do śledzenia wyprawy na bieżąco na stronie www.niniwateam.pl oraz na facebooku grupy – facebook.pl/niniwateamO najbliższych „osiemnastkach”

14 sierpień, 2019 - 15:29

W najbliższą niedzielę i poniedziałek (18 i 19 sierpnia) w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbędą się dwa spotkania „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”. To już 89 i 90 wydarzenia z tego cyklu.

O gościach spotkań opowiadają Beata Gendek-Barhoumi i dyrektor muzeum, Krzysztof Witkowski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Początek o godzinie 18.00. Wstęp na wszystkie spotkania „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” jest wolny.

KFOdpowiedź senatorów PiS na „dziurę budżetową” Częstochowy

14 sierpień, 2019 - 15:25

W odpowiedzi na ostatnie oświadczenia prezydenta miasta Częstochowy, senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha zwołał konferencję prasową dotyczącą sytuacji finansowej i budżetu miasta.

Głównym jej celem było wykazanie nieścisłości między danymi rzeczywistymi, a tymi przedstawionymi przez prezydenta, które rzekomo są wynikiem niewłaściwych decyzji rządu polskiego. Zdaniem senatora miało to zasiać w ludziach panikę oraz jest efektem prowadzonej już kampanii wyborczej.

– Zdaniem władzy miasta Częstochowy wszystkie te zmiany w polityce państwa znacząco zmniejszą dochody w budżecie miasta. Warto więc tę sprawę wyjaśnić, ponieważ na tej konferencji pojawiło się mnóstwo nieścisłości i półprawd, a w niektórych przypadkach nawet nieprawdziwych informacji czy też przeszacowań. Kiedy władze miasta pokazywały rzekomy ubytek dochodów, te przeszacowania były nawet dziesięciokrotne – powiedział Artur Warzocha.

Senator zwrócił również uwagę na fakt, że w latach 2016, 2017 oraz 2018 budżet miasta został znacząco zasilony dzięki wpływom z podatków od osób fizycznych PIT oraz CIT, mimo zmniejszenia jego stawki.

– Pytanie, które należy postawić władzom miasta, to, w jaki sposób te środki zostały wykorzystane. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że mimo obniżenia podatku CIT, wskaźniki tego podatku się zwiększały. Dla przykładu w 2013 roku z podatku dochodowego CIT Częstochowa otrzymywała 10 mln zł – są to dane opublikowane przez władze miasta. W roku 2018 wpływy z tego tytułu wyniosły 15,5 mln zł. Jeśli chodzi o podatek PIT, to w 2013 roku był on na poziomie 211 mln zł, a w 2018 roku na poziomie aż 305 mln zł. Zwróćmy więc uwagę, jak znaczący jest to wzrost.

Nawiązano również do wydatków budżetowych spowodowanych podwyżkami dla nauczycieli.

– Podczas niedawnej konferencji prezydent miasta powiedział, że w wyniku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zostaną po stronie miasta wygenerowane dodatkowe koszty. Jednak przypominam, że kwotę podwyżek dla nauczycieli na ten rok ustalono w wysokości 1 mld zł. Została ona zagwarantowana w budżecie państwa i będzie przekazana do jednostek samorządów terytorialnych. Około 700 mln zł trafi do gmin, a około 300 mln zł do powiatów. Dlatego pokazywanie tego po stronie wzrostu wydatków jest nieprawdziwe, a w stosunku do mieszkańców nieuczciwe.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Majer określił narrację władz miasta jako chybioną w stosunku do obecnie panującej sytuacji.

– Przykład naszego samorządu miejskiego jest odosobniony. W moim terenie, do którego zalicza się kilkadziesiąt samorządów z czterech powiatów otaczających Częstochowę, nie spotykam się z takimi sygnałami i narracją, która winą za nagłe załamanie budżetów samorządów obarczałaby rząd Prawa i Sprawiedliwości. Filozofia działania rządu jest taka, żeby jak najwięcej dać ludziom, stąd obniżenie podatku PIT, świadczenie 500+ i trzynasta emerytura. Ta filozofia powoduje, że mieszkańcy mają więcej pieniędzy i mogą sobie pozwolić na większe wydatki. Czy przez to uszczuplamy władztwo prezydentów, burmistrzów i wójtów? Nie, my dajemy im możliwości do szerokiego działania. Mam nadzieję, że samorządowcy będą z tego korzystać.

Senatorowie wykazali również niepokój związany z oświadczeniem prezydenta dotyczącym inwestycji, które ze względu na brak środków nie zostaną zrealizowane.

AKSzczyt pielgrzymkowy trwa!

14 sierpień, 2019 - 14:50

Największy w Częstochowie szczyt pielgrzymkowy związany z obchodami uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczął się na dobre.

Wzmożony ruch pielgrzymkowy obserwować można zwłaszcza w okolicach Jasnej Góry, do której przybywają pielgrzymi z całego kraju. W związku z tym przedstawiciele służb apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem policjantów. Również strażnicy miejscy od kilku dni wykonują zlecone zadania związane z ochroną szczytu pielgrzymkowego i patrolują trasy wejść pielgrzymek.

Tak naprawdę od 9 sierpnia mamy już pewne zadania, które musimy realizować na terenie Częstochowy. Wczoraj, dzisiaj, a także jutro będziemy na pewno obecni w alei NMP, w okolicach Jasnej Góry, w parkach, na dworcach PKP i PKS. Będziemy służyć pielgrzymom różnymi informacjami, gdzie jest jakiś sklep, apteka, czy szpital. Oprócz tego będziemy dbać o zachowanie porządku publicznego tak, jak robimy to już od 28 lat. Jak na razie wszystko przebiega bardzo spokojnie, oby tak zostało – mówi rzecznik prasowy częstochowskiej Straży Miejskiej, Artur Kucharski.

W gotowości pozostają także służby medyczne. Jakie wskazówki mają dla pielgrzymów lekarze i ratownicy medyczni?

Jeśli będzie gorąco musimy pamiętać o tym, żeby nałożyć nakrycie głowy i posmarować się filtrem przeciw oparzeniom słonecznym. Musimy pamiętać również o odpowiedniej ilości wypitej wody, by nie spowodować odwodnienia organizmu. Jeśli będą sytuacje, że ktoś zasłabnie to bardzo blisko osób, które pielgrzymują w zorganizowany sposób są służby medyczne, które odpowiadają za bezpieczeństwo tych osób. Zwykle to one udzielają pierwszej pomocy. Później taki pacjent w zależności od konstelacji trafia do nas i wówczas zajmujemy się nim w SOR-ze – mówi kierownik SOR-u Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, dr Jolanta Majer.

W mieście przygotowano kilka punktów czerpania wody pitnej. Są one dostępne między innymi przy ul. Sikorskiego, Morenowej, 7 Kamienic, Ks. Kard. Wyszyńskiego, 3 Maja, koło Rynku Wieluńskiego oraz w parku wypoczynkowym Lisiniec.

KF

foto: Aleksandra Mieczyńska14 sierpnia – wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego

14 sierpień, 2019 - 14:20

Maksymilian Maria Kolbe to niewątpliwie wzór do naśladowania. Jego droga do świętości, która wyróżnia się poświęceniem życia za nieznajomego człowieka oraz ogromną miłością do Maryi, potwierdza te słowa.

– Wspaniały wzór świętości, Bożego życia. On był szaleńcem Niepokalanej, wszystko stawiał na Maryję. Dlatego też w wielu ciężkich sytuacjach, z pomocą Matki Najświętszej, potrafił rozwiązywać najtrudniejsze zobowiązania. Powiedział, że ,,Miłość jest twórcza” i oddał życie za ojca rodziny w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz – zaznacza proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie, ks. Gabriel Maciejewski.

Duszpasterz opowiada również o swojej parafii i o wpływie jej patrona na wspólnotę. – Nasza parafia powstała w 1982 r. Kościół był konsekrowany w 2002 roku.  Mamy tutaj piękny ołtarz św. Maksymiliana, przed którym co czwartek odprawiamy nowennę przez jego wstawiennictwo.  Doznaliśmy tutaj, jako wspólnota, wielu łask dzięki opiece tego świętego, dlatego cieszymy się, że „stacjonuje” w naszej parafii.

14 sierpnia parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego przeżywa  odpust, dlatego proboszcz zaprasza na tę wyjątkową uroczystość. – Serdecznie zapraszam o godzinie 18 na uroczystą sumę z kazaniem okolicznościom i procesją. Będzie możliwość ucałowania relikwii św. Maksymiliana Kolbego oraz bł. Justyna Takayamy i do wyproszenia łask za ich wstawiennictwem.

Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zmarł od zastrzyku fenolu 14 sierpnia 1941r.  w KL Auschwitz. Był polskim franciszkaninem konwentualnym, prezbiterem, gwardianem, misjonarzem oraz pierwszym polskim męczennikiem okresu II wojny światowej. Został kanonizowany w 1982 r.

Linda Nocoń-ŚcieburaZarzuty dla sprawcy wybuchu przy ul. Sosabowskiego

14 sierpień, 2019 - 11:35

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przedstawiła zarzuty 33-letniemu mężczyźnie, który konstruował ładunki wybuchowe i domaga się jego aresztowania.

W toku śledztwa prokurator przedstawił 33-letniemu Piotrowi U. zarzut posiadania substancji wybuchowych w mieszkaniu przy ul. Sosabowskiego oraz spowodowania 9 sierpnia eksplozji tych substancji, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób. Młodszy brat mężczyzny nadal jest w ciężkim stanie i przebywa w szpitalu. O szczegółach sprawy mówi rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury, Tomasz Ozimek:

Zarzut, który został przedstawiony podejrzanemu obejmuje spowodowanie ciężkich obrażeń u swojego brata, m. in. w postaci amputacji kończyn górnych. Przesłuchany przez prokuratora Piotr U. nie przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W złożonych przed prokuratorem wyjaśnieniach stwierdził, że chciał skonstruować petardę, posiłkując się informacjami uzyskiwanymi z internetu. Ponadto wyjaśnił, że nabywał substancje wybuchowe, które są powszechnie dostępne. Prokurator nie dał wiary wyjaśnieniom podejrzanego, gdyż tester wykazał, że jednym z materiałów, które zabezpieczono w mieszkaniu podejrzanego jest substancja wybuchowa, której posiadanie jest zabronione. W toku tego śledztwa zostaną przeprowadzone badania zabezpieczonych substancji oraz wydana zostanie opinia przez biegłego z zakresu pirotechniki.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator motywował swój wniosek surową karą, która może grozić podejrzanemu, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od jednego roku do 10 lat, a także obawą matactwa z jego strony. Prokurator argumentował, że przebywając na wolności podejrzany może wpływać na zeznania świadków. Sąd Rejonowy w Częstochowie nie uwzględnił wniosku prokuratora i uznał, że w tej sprawie wystarczające jest zastosowanie wobec podejrzanego dozoru policji. Sąd zobowiązał podejrzanego do zgłaszania się w Komisariacie Policji jeden raz w tygodniu – dodaje Tomasz Ozimek.

Prokurator nie zgadza się z decyzją sądu i złoży zażalenie na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

KFIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu

14 sierpień, 2019 - 11:28

Jeden z najstarszych instrumentów koncertowych w Polsce, barokowy kościół ze świetną akustyką i znakomici muzycy – na III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza dyrektor Domu Kultury w Koniecpolu Arleta Olszewska-Lorin.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaWiceminister sprawiedliwości: Atak na abp. Jędraszewskiego ma podłoże polityczne i ideologiczne

14 sierpień, 2019 - 10:45

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski ponawia słowa poparcia dla abp. Marka Jędraszewskiego oraz przedstawia założenia pilotażowego programu pomocy osobom pokrzywdzonym.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaGłosuj na reprezentanta województwa śląskiego w internetowym konkursie KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

14 sierpień, 2019 - 10:30

Na stronie telewizji interaktywnej AgroNews pod adresem https://agronews.com.pl/ rozpoczął się internetowy konkurs KRUS “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W konkursie można wybrać najlepsze gospodarstwo spośród wszystkich 16 zwycięzców wojewódzkich eliminacji sztandarowego konkursu prewencyjnego Kasy. Województwo śląskie reprezentuje w tym konkursie ferma drobiu Renaty Wiesner z Bieńkowic w gminie Krzyżanowice w powiecie raciborskim, która prowadzi w tym głosowaniu.

Renata Wiesner posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 2 hektarów i 6 arów. W jej halach hodowlanych znajduje się w tej chwili 70 000 kurcząt. W ciągu roku jest w stanie wyhodować 6 rzutów kurcząt, po 70 tys. sztuk w jednym rzucie. Kurnik posiada monitoring oraz w pełni zautomatyzowany system karmienia, pojenia i utrzymania temperatury. Gospodarstwo jest certyfikowane normą ISO i dostosowane do wszelkich norm spełniających wymagane przepisy. Renata Wiesner korzystała również ze wsparcia ARiMR. Jak mówi: „Uwielbia swoją prace i nie zamieniłaby jej na żadną inną”.

Na wybrane gospodarstwo można głosować  do północy 12 września.

Konkurs KRUS promuje zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Do udziału w XVII edycji konkursu zgłoszono 1153 gospodarstw indywidualnych (o 66 gospodarstw więcej niż w roku ubiegłym).

Gospodarstwa 16 finalistów XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” wizytowała i oceniała powołana przez prezesa KRUS centralna komisja konkursowa. W ocenie komisji wszystkie finałowe gospodarstwa wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone warsztaty oraz dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego.

Zwycięzca konkursu internetowego otrzyma voucher w kwocie 1000 zł na zakupy sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej, statuetkę od prezes Telewizji Interaktywnej Agronews oraz voucher do spa dla dwóch osób. Nagrody zostaną wręczone 20 września podczas uroczystej gali konkursu, która odbędzie się w trakcie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania.

źródło: informacja prasowa KRUS w CzęstochowieDodatkowy termin odbioru popiołu

14 sierpień, 2019 - 09:45

Osoby chcące pozbyć się popiołu z palenisk mogą skorzystać z dodatkowego terminu jego odbioru w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu skorzystania z usługi odbioru popiołu należy do 23 sierpnia dokonać telefonicznego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Częstochowy pod numerami 34 370 71 97 lub 34 370 71 98.

Popiół będzie odebrany 31 sierpnia. Tego dnia pojemniki z popiołem należy wystawić przed posesje do godz. 6.00.

Mieszkańcom, którzy zgłoszą chęć skorzystania z usługi do 23 września, popiół będzie odebrany 30 września.

Dodatkowe informacje dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są pod adresem: http://www.czestochowa.pl/page/311,odpady-komunalne.html

źródło: UM CzęstochowyDrzewa przy ul. Wieluńskiej ponumerowane. Miasto uspokaja – to tylko prace pielęgnacyjne

14 sierpień, 2019 - 08:41

Drzewa przy ul. Wieluńskiej zostały ponumerowane. Nie oznacza to jednak konieczności ich wycinki. To efekt przeglądu, który ma określić zakres niezbędnych prac pielęgnacyjnych w koronach drzew.

Na pniach drzew przy ul. Wieluńskiej pojawiły się niewielkie, naniesione specjalną zieloną farbą numery, które wzbudziły zainteresowanie, a w niektórych przypadkach nawet zaniepokojenie mieszkańców zatroskanych o przyszłość częstochowskiego drzewostanu.

Oznaczenia drzew numerami są związane z prowadzonym przeglądem zadrzewienia, mającym na celu określenie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych w koronach. Są one konieczne do poprawy bezpieczeństwa w pasie drogowym.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zobowiązał się do przeprowadzenia takiego przeglądu (oraz prac pielęgnacyjnych) w piśnie skierowanym do mieszkańców ul. Wieluńskiej, domagających się wymiany starych drzew na młode, o mniejszych koronach.

W wyniku przeglądu wskazano do usunięcia jedynie dwa głogi, które z uwagi na swój stan i względy bezpieczeństwa tego wymagają. Zostaną usunięte po uzyskaniu decyzji śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Bardziej kompleksowa wymiana drzew przy ul. Wieluńskiej, jak już informowano mieszkańców, może być rozważana jedynie w przypadku kompleksowej rewitalizacji ulicy.

 źródło: UM CzęstochowyNowenna przed uroczystością NMP Częstochowskiej

13 sierpień, 2019 - 19:00

Jak co roku wierni z częstochowskich parafii są zaproszeni do udziału w nowennie przygotowującej do uroczystości NMP Częstochowskiej. Nowenna potrwa od 17 do 25 sierpnia.

Szczegółowy program jest dostępny TUTAJ.

źródło: Archidiecezja CzęstochowskaV Festiwal Miłośników Koni i Muzyki już niedługo rusza ,,Z KOPYTA”

13 sierpień, 2019 - 15:22

Ta niezwykła impreza odbędzie się w Gniazdowie, niedaleko Koziegłów, na torze T.R.E.C. przy ul. Słonecznej, w najbliższy weekend, 17-18 sierpnia. Jak mówi dyr. Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Renata Garleja, w tym czasie nie będzie można się nudzić. – Już w sobotę będą biegi, pokazy Off Road, wielka parada konna z udziałem różnych stajni z woj. śląskiego i wiele innych atrakcji w części artystycznej. Tylko u nas zagra zespół Strefa 50, a jako gwiazdy wieczoru zaprezentują się Golec Uorkiestra oraz Piersi.

Organizatorzy zaplanowali moc atrakcji również na niedzielę. – Mamy Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Zaprezentują się również wokaliści z Koziegłów i okolic. Odbędzie się wielki pokaz kulinarny  oraz konkursy:  ,,Najsmaczniejsze Kopytka’’ i najlepszy strój w stylu country. Dla wygranych przewidziane są liczne nagrody rzeczowe, włącznie z różnymi voucherami. W tym dniu koncert da Tomasz Szwed z zespołem, a gwiazdą wieczoru będzie Margaret – zapowiada dyr. Renata Garleja.

Na festiwalu ,,Z KOPYTA” to  konie odegrają główną rolę. – Każdego dnia będą się odbywać wspaniałe zawody polskiej Ligi Western i Rodeo – dodaje dyr. MGOPK w Koziegłowach i opowiada o kolejnym urozmaiceniu tych dni. – Na tę okazję wybudowane zostanie Miasteczko Westernowe ,,Na bardzo Dzikim Zachodzie”, gdzie będzie można nauczyć się rzucać lassem, strzelać z prochowców czy poszukać złota. Będzie też wiele innych rozrywek z udziałem rodziców i dzieci.

Jak podkreśla Renata Garleja, „wszystkie drogi prowadzą do Gniazdowa”, tym bardziej, że dojazd będzie oznakowany. Zapraszamy w sobotę już od 8.45, a w niedzielę od 9.00.

 

Linda Nocoń-ŚcieburaWielkie świętowanie u Jasnogórskiej Matki

13 sierpień, 2019 - 13:10

Już za dwa dni uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jak co roku gromadzi na Jasnej Górze setki tysięcy pielgrzymów z całej Polski.

Pątnicy zaczęli swą podróż o wiele wcześniej, ponieważ oblężenie Jasnej Góry trwa już od początku sierpnia. Pielgrzymi docierają do Częstochowy z każdej strony ze śpiewem oraz modlitwą na ustach, przychodząc do Jasnogórskiej Matki z licznymi intencjami. Mówi o. Sebastian Matecki, rzecznik sanktuarium:

– To jest dzień, który bardzo sprzyja pielgrzymowaniu, bo Matka Boża ukazuje cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Niebo, które ona osiąga, jest przygotowane dla wszystkich. Jest to piękny czas pielgrzymowania pieszego, które charakteryzuje ten święty czas przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tutaj na Jasnej Górze.

W ubiegłych latach na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przybyło około 150 tysięcy pieszych pielgrzymów z całej Polski. Jest to okazja do modlitwy, ale również do wspólnego wspierania się i dzielenia się z innymi swoimi świadectwami:

– Wszyscy modlą się za siebie nawzajem, dzielą się słowem, swoimi doświadczeniami, nawróceniami, przemianami, uzdrowieniami. Również jest codziennie głęboka modlitwa, Eucharystia, fragmenty brewiarza, nieszpory, różaniec, nowenny, piękne pieśni. Pielgrzymka jest też miejscem krystalizowania się ludzkich powołań — powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego, a także do małżeństwa.

Wielkie pielgrzymowanie zamknie pielgrzymka warszawska, która przybędzie na Jasną Górę w wigilię uroczystości:

– Jest to bardzo ważny dzień, który przeżywamy uroczyście na Jasnej Górze. Ten rok to rok dziękczynienia w Kościele polskim za odnowienie relacji dyplomatycznych nuncjatury apostolskiej z narodem polskim.

Głównym punktem uroczystości w czwartek 15, sierpnia będzie suma pontyfikalna na placu przed szczytem. O godzinie 11.00 będzie jej przewodniczyć abp Jan Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. O godzinie 19.00 Mszę św. odprawi abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

AKKomentarz krótszy radnego Rukszy

13 sierpień, 2019 - 12:30

Czym żyje Rada Miasta Częstochowy? O czym dyskutowali radni podczas ostatniej sesji? Jakie sprawy wzbudziły największe kontrowersje? Na te i inne pytania na antenie Radia Fiat regularnie – co wtorek o godzinie 13.20 – odpowiada radny Paweł Ruksza (PiS).

Komentarz do XV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2019/08/XV_nadzwyczajna_sesja_pieniadze_na_inwestycje_Pawel_Ruksza_13_08_2019.mp3]


Pielgrzymi Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup na ostatnim odcinku!

13 sierpień, 2019 - 12:20

„17-stka” Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej wyruszyła z Warszawy 6 sierpnia. Swój ósmy już dzień (13 sierpnia) pielgrzymi rozpoczęli od Eucharystii w Krzętowie. To pierwsza Msza św. na trasie pielgrzymki sprawowana w częstochowskiej archidiecezji.

Historia „17-stki” sięga roku 1967, kiedy do ks. Tadeusza Uszyńskiego zgłosiła się grupa studentów, oczekujących na przydzielenie im duszpasterza, który mógłby wspierać ich duchowo w czasie pielgrzymki. Spowodowało to utworzenie grupy środowiskowej skupiającej młodzież studiującą, ze specjalnym programem konferencji i dyskusji na interesujące ich tematy. Do istniejących wtedy już 16-tu grup pod opieką „białych braci” (Paulinów), została dołączona 17-ta grupa studencka, prowadzona przez duszpasterzy akademickich w czarnych strojach. „17-stka” pielgrzymuje do dnia dzisiejszego.

Idę już po raz któryś w tej pielgrzymce. Moje pragnienie z dzieciństwa ziściło się, odkąd poszłam na studia i zaczęłam chodzić na pielgrzymki. Nie byłam tutaj od początku, ale myślę, że nawet taka chwila tutaj jest bardzo wartościowa – mówi uczestniczka pielgrzymki, Michalina z Częstochowy.

Niektórzy z pielgrzymów pamiętają na trasie swoje pierwsze kroki sprzed lat:

Pielgrzymuję od wczoraj. W tym roku chciałbym skierować swoje prośby do Matki Najświętszej, a ponadto chciałem spotkać swoich starych znajomych, by odnowić kontakty. Na tej pielgrzymce byłem po raz pierwszy jako małe dziecko 1998 roku. Być może w przyszłym roku uda mi się namówić żonę i przejdziemy całą trasę – mówi Janusz Koniecki.

Pielgrzymka „17-ka” składa się z 15 grup, które mają swoje nazwy np. żółto-biało-żółta, biało – czerwona itp. Grupy te tworzą cztery legiony (po cztery, pięć grup w każdym). Legiony te określają kolory – czerwone, zielone, błękitne, żółte. Kameralne składy ułatwiają pielgrzymowanie i sprawiają, że uczestnicy mają szansę poznać wszystkich współbraci. Z częstochowską grupą od lat chodzi proboszcz parafii św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie, ks. Marek Olejniczak:

Pielgrzymka jest bardzo refleksyjna. W tym roku można powiedzieć, że te rekolekcje są bardziej dogłębne. Idziemy z hasłem „Duch daje życie” i szukamy tego Ducha Bożego w naszym życiu. Idziemy też zgłębiając naszą własną osobowość, usuwając przeszkody, które nie pozwalają Duchowi św. działać przez nas i w nas. Staramy się znaleźć dla siebie własną receptę na to, żeby coś z tej pielgrzymki zostało. To jest właśnie zadanie rekolekcji – żeby ten czas zamknąć, ale jednocześnie, żeby coś z niego przeniknęło do codzienności, byśmy stali się choć odrobinę bliżsi Bogu i wykonywali Jego wolę, a nie własną. Zdarza się, że ludzie podczas tej pielgrzymki podchodzą do mikrofonu i dzielą się swoimi świadectwami. To jest pewne doświadczenie pielgrzymkowe – dzielenie się własnym życiem, istniejące w rozmowach prywatnych. Nie należy ukrywać, że przychodzą tu ludzie, którzy czegoś szukają. Szukają bliższej drogi do Boga, oczyszczenia swojej osobowości, czy własnego powołania. W naszej grupie jest tak, że ja nie prowadzę modlitw. Zajmują się tym osoby, które idą. To daje dużo satysfakcji, że w grupie są ludzie świeccy, którzy potrafią poprowadzić Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, czy Koronkę do Aniołów Stróżów, co nie jest takie popularne.

Przewodnik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Warszawskich Akademickich Grup ks. Wojciech Świderski mówi o swoich doświadczeniach pielgrzymowania na przestrzeni lat:

Czym innym jest pielgrzymowanie w grupie, czym innym bycie przewodnikiem grupy, a czym innym, kiedy odpowiada się za wszystkie grupy i służby. Jest to ogromna różnica. Sam na sam z Bogiem można być kiedy jest się w grupie. Na pewno ten czas jest potrzebny każdemu i jako przewodnik również sobie go zapewniam. W tym roku bardzo mocno modlimy się o Ducha Bożego, o mądrość i zrozumienie dla naszej Ojczyzny. Mamy taki moment, kiedy przechodzimy przez świątynię Opatrzności Bożej jako jedyna pielgrzymka. Tam mamy też Mszę św. Ksiądz kard. Nycz zawsze to wspomina i dziękuje nam, „17-stkom”, że niesiemy te intencje Ojczyzny, ale także i indywidualne. Jako przewodnik chciałbym, aby każdy pielgrzym napełniony był mocą Ducha św., który wyciąga ze słabości, grzechów i daje życie.

Ostatnim odcinkiem czekających pielgrzymów będzie przejście z miejscowości Dąbek do Częstochowy. Z uczestnikami pielgrzymki rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.

KF

foto: Aleksandra MieczyńskaRombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta