Green Pack. Producent torebek papierowych fałdowych oraz woreczków foliowych.
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 59 min. 47 sek. temu

„Żołnierze Wyklęci” w Niższym Seminarium Duchownym

1 marzec, 2018 - 15:45

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został uczczony również przez Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie. Uczniowie seminarium wraz z jednym z nauczycieli przygotowali transparenty nawiązujące do święta obchodzonego 1 marca – można je zobaczyć przejeżdżając obok budynku przy ul. Piotrkowskiej 17.

Od 3 lat nasza szkoła, nasi uczniowie bardzo żywo wpisują się w tę uroczystość w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Od 3 lat przygotowujemy specjalny baner okolicznościowy oddający cześć bohaterom, którzy walczyli o niepodległą, wolną i suwerenną Ojczyznę. W tym roku przygotowaliśmy postać bardzo bliską Częstochowie – mianowicie kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. Namalowaliśmy jego podobiznę, a także słowa „Jeśli padam na kolana, to tylko przed Bogiem” – mówi ks. Szymon Stępniak z Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

PKUczcili 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta

1 marzec, 2018 - 15:27

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych uczcili w środę 28 lutego śmierć Zbigniewa Herberta  jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.Staramy się upamiętniać wszelkie ważne wydarzenia. Inicjatywa jest zbieżna z przypadającym na 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którym Zbigniew Herbert poświęcił wiele utworów – mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Rafał Piotrowski.

Uczniowie z Zespołu Szkół technicznych spotkali się także z kombatantami: z płk. Józefem Sową oraz ppor. Edwardem Szostakiem z Szarych Szeregów, którzy zawsze uczestniczą w ważnych uroczystościach organizowanych przez szkołę

Zbigniew Herbert przyszedł na świat we Lwowie. Rok przed wybuchem wojny rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. Wiosną 1944 roku, uciekając przed kolejnym wkroczeniem sowietów do Lwowa, rodzina Herbertów przeniosła się do Krakowa. Herbert uzyskał dyplom tamtejszej Akademii Ekonomicznej, uczęszczał też na zajęcia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które kontynuował na Wydziale Prawa i Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1949 roku. W okresie PRL czynnie angażował się też w działalność opozycyjną. W grudniu 1974 roku podpisał tzw. List 15, żądający udostępnienia Polakom zamieszkałym w ZSRR kontaktu z polską kulturą. W ostatnich latach życia, bardzo już chory na astmę, Herbert nie rezygnował z uczestniczenia w życiu politycznym. W roku 1994 zainicjował zbiórkę pieniędzy na pomoc dla pogrążonej w wojnie z Rosją Czeczenii. Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca w Warszawie w wieku 73 lat.

PNAbp Wacław Depo uhonorowany Złotym Krzyżem KWP

28 luty, 2018 - 23:09

Arcybiskup Wacław Depo został uhonorowany Złotym Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń wpisała się w radomszczańskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W środę, 28 lutego, w Muzeum Regionalnym w Radomsku odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Krzyży Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz statuetek „Orzełek Warszyca”. Odznaczenia otrzymały osoby, które w szczególny sposób sławią pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. Wśród wyróżnionych Złotym Krzyżem KWP znalazł się ks. abp Wacław Depo. Aktu dekoracji dokonał Żołnierz Wyklęty pułkownik Mieczysław Orzełek, prezes zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy KWP.

Po uroczystym odznaczeniu Metropolita Częstochowski podkreślił, iż dzisiejsza uroczystość pokazuje, że historia to nie jest tylko zapis nagich faktów, które się działy i które ją stanowią, ale jest to przede wszystkim siła duchowa obecna w każdym człowieku.

Postaci, które dzisiaj zostały ukazane z kapitanem Stanisławem Sojczyńskim „Warszycem” na czele pokazują, że w naszej historii, tak jak mówił Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Kościół i Naród są jak dwie ręce złożone do modlitwy. Chcąc walczyć albo unicestwić Naród i Kościół, uderza się raz w jedną rękę, raz w drugą, po to, żeby rozerwać tę jedność. Myślę, że jestem przedstawicielem tego pokolenia, które już tylko przejęło tradycję walki o niepodległość i suwerenność ojczyzny, ale mogę to dzisiaj wyrazić też z pełną świadomością, że zarówno mój ojciec jak i cztery inne osoby z mojej rodziny były czynnymi żołnierzami Armii Krajowej na terenie dzisiejszego województwa mazowieckiego. Dlatego odbieram dzisiaj to odznaczenie jako pewnego rodzaju potwierdzenie słuszności walki tych, którzy nas poprzedzili – mówił abp Wacław Depo.

Ponadto Złote Krzyże KWP przyznano ks. Andrzejowi Sobocie, ks. Tadeuszowi Ścieburze – proboszczowi parafii w Bąkowej Górze, Jadwidze Wiśniewskiej – poseł do Parlamentu Europejskiego, Konradowi Głębockiemu – posłowi na Sejm RP, Sławomirowi Frątczakowi – dyrektorowi departamentu MON, Elizie Dzwonkiewicz – prezes Fundacji Polska Grupa Zbrojeniowa, Adamowi Dłużniakowi – komendantowi Związku Strzeleckiego oraz przedstawicielom Gminy Ręczno – wójtowi Piotrowi Łysoniowi, zastępcy wójta Marcinowi Kusa i sekretarz Gminy Marii Lesiakowskiej. Natomiast statuetki „Orzełek Warszyca” otrzymali posłowie na Sejm RP, Anna Milczanowska i Antoni Macierewicz oraz dr Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.Statuetki „Orzełek Warszyca” i Złote Krzyże KWP wręczone

28 luty, 2018 - 22:24

Uroczystość wręczenia statuetek „Orzełek Warszyca” oraz Złotych Krzyży Konspiracyjnego Wojska Polskiego odbyła się w środę, 28 lutego, w Muzeum Regionalnym w Radomsku.

Podczas uroczystości w muzeum statuetki i Złote Krzyże KWP wręczono osobom, które w szczególny sposób sławią pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Statuetki „Orzełek Warszyca” otrzymali posłowie na Sejm RP, Anna Milczanowska i Antoni Macierewicz (nieobecni na uroczystości z powodu trwających w Sejmie obrad) )oraz dr Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Złote Krzyże KWP przyznano ks. Andrzejowi Sobocie, ks. Tadeuszowi Ścieburze – proboszczowi parafii w Bąkowej Górze, Jadwidze Wiśniewskiej – poseł do Parlamentu Europejskiego, Konradowi Głębockiemu – posłowi na Sejm RP, Sławomirowi Frątczakowi – dyrektorowi departamentu MON, Elizie Dzwonkiewicz – prezes Fundacji Polska Grupa Zbrojeniowa, Adamowi Dłużniakowi – komendantowi Związku Strzeleckiego oraz przedstawicielom Gminy Ręczno – wójtowi Piotrowi Łysoniowi, zastępcy wójta Marcinowi Kusa i sekretarz Gminy Marii Lesiakowskiej. Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego otrzymał również ks. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. – Odbieram dzisiaj to odznaczenie jako pewnego rodzaju potwierdzenie słuszności walki tych, którzy nas poprzedzili. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że Radomsko wpisuje się dzisiaj w pamięć nie tylko historyczną, ale w tę siłę duchową, której wszystkim życzę – mówił do zebranych abp Depo.

W programie spotkania znalazł się również wykład dr. Dariusza Roguta na temat historii Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz jego twórcy i pierwszego komendanta Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. – Dzięki waszej pracy i zaangażowaniu historia Konspiracyjnego Wojska Polskiego żyje, a przede wszystkim dociera do coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Dla mnie jest to niezmiernie ważne, ponieważ postać kapitana „Warszyca” jest wyjątkowa dlatego, że była zupełnie inna od ludzi, którzy w 1945 roku przyjęli władzę nad terytorium Polski – podkreślał dr Rogut.

Przybyli do muzeum odwiedzili też dawny budynek aresztu miejskiego, gdzie zaprezentowano wystawę „W okupowanym Radomsku”. Uroczystość wręczenia statuetek i Złotych Krzyży KWP wpisała się w miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.Zarzuty dla byłego starosty myszkowskiego

28 luty, 2018 - 17:10

W Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie odczytano akt oskarżenia przeciwko byłemu staroście myszkowskiemu Wojciechowi P., byłemu członkowi Platformy Obywatelskiej.

Prokurator wniósł o wymierzenie oskarżonemu kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat oraz 150 stawek grzywny po 40 zł (6.000 zł). Sąd Rejonowy w Myszkowie ogłosi wyrok w tej sprawie 12 marca 2018 roku.

W toku śledztwa ustalono, że Wojciech P. w lipcu 2011 roku objął funkcję starosty myszkowskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, starosta nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, a jeżeli przed dniem wyboru prowadził działalność, powinien jej zaprzestać w terminie 3 miesięcy. W lipcu 2011 roku Wojciech P. złożył oświadczenie majątkowe, w którym stwierdził, że nie prowadzi działalności gospodarczej. W trakcie postępowania stwierdzono, że Wojciech P. od 2001 roku prowadził praktykę lekarską w dziedzinie chorób wewnętrznych i badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto ustalono, że od stycznia 2011 roku Wojciech P. pracował na podstawie umów cywilnoprawnych jako lekarz geriatra w jednej z przychodni w Myszkowie. Na podstawie zeznań przesłuchanych w śledztwie świadków oraz zabezpieczonej dokumentacji stwierdzono, że w latach 2011-2012 Wojciech P. wykonywał czynności z zakresie płatnych badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Badania te były wykonywane w gabinecie przychodni w Myszkowie, w której pracował jako lekarz geriatra. Nie były one ewidencjonowane, a dochód z nich nie był zgłoszony do opodatkowania.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w 2011 roku Wojciech P. sporządził 5 orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, a w 2012 roku 49 takich orzeczeń. W toku śledztwa prokurator przedstawił Wojciechowi P. zarzuty podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, złożonych w latach 2011-2013, w zakresie nie prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Wojciech P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Byłemu staroście myszkowskiemu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w CzęstochowieW niedziele z zakazem handlu galeria będzie otwarta

28 luty, 2018 - 16:43

Choć do pierwszej niedzieli z zakazem handlu pozostało kilkanaście dni, już teraz jedna z częstochowskich galerii handlowych ogłosiła swoje plany dotyczące zakazu.

Działać będą te punkty, które wyjęte są z ustawowego zakazu. W naszym przypadku jest to kino Cinema City, studio fitness Calypso, a także kawiarnie i restauracje znajdujące się w strefie gastronomicznej. Punkty te będą działać w normalnych godzinach handlowych, jakie do tej pory obowiązywały w weekendy – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Jurajskiej.

Jak podkreśla dyrektor galerii, „pozwoli to klientom na dłuższe robienie zakupów, a u najemców zminimalizuje przynajmniej częściowo ekonomiczne skutki ograniczenia”. Co na to Jacek Strączyński, przewodniczący częstochowskiej „Solidarności”?

Bardzo mi przykro, że sieci handlowe kombinują, ale jesteśmy na to przygotowani – jeśli będzie taka potrzeba, zwrócimy się do parlamentarzystów o uszczelnienie tej ustawy – mówi Jacek Strączyński.

Z informacji uzyskanych od innych galerii handlowych wynika, że centrum M1 jak na razie nie planuje zmian w godzinach otwarcia – obiekt będzie zamknięty w niedziele z zakazem handlu. Z kolei centrum „Jagiellończycy” jest zamknięte w każdą niedzielę.

Tekst: Paweł Kmiecik
Zdjęcie: Galeria JurajskaTargi Pracy na Politechnice Częstochowskiej

28 luty, 2018 - 15:29

W środę 28 lutego na Politechnice Częstochowskiej w auli Wydziału Zarządzania odbyły się po raz kolejny targi Pracy.   – W tym roku zgłosiło się aż 36 firm –  mówi rzeczniczka uczelni Izabela Walarowska. Targi od lat gromadzą tłumy młodzieży, zarówno studentów Politechniki, jak i absolwentów oraz osób poszukujących zatrudnienia. Firmowe stoiska przygotowuje corocznie kilkudziesięciu wystawców. W gronie firm prezentujących swoją ofertę pracy, staży i praktyk znaleźli się przedstawiciele firm spedycyjnych, bankowych, edukacyjnych oraz IT.

Organizatorem corocznych targów jest uczelniane Biuro Karier i Marketingu. Akademickie Targi Pracy mają już kilkuletnią tradycję i na stałe weszły do kalendarza imprez odbywających się na Politechnice. Patronat honorowy nad Targami objęli: Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz częstochowski magistrat.

PNOtrzymali nagrody w konkursie „Odblaskowa Częstochowa”

28 luty, 2018 - 15:22

W środę w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu dla dzieci i młodzieży nawiązujący do tematyki propagującej bezpieczne zachowanie na drodze w ramach akcji „Bezpieczny – Widoczny” organizowanego przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie wspólnie z magistratem. Do udziału w konkursie zachęciły dzieci prelekcje częstochowskich policjantów, którzy dość często odwiedzają przedszkola i szkoły, uświadamiając maluchów jakie zagrożenia czyhają na nie w ruchu drogowym.

W konkursie wzięło udział 117 prac. W każdej z dwóch kategorii uhonorowano prace od miejsca I do III. Dodatkowo wyróżnionych zostało pięć prac. Przedstawiciele częstochowskiej Policji, uczestnicy oraz organizatorzy mają nadzieję, że podobne konkursy będą miały miejsce w przyszłości.

PNMecz Rakowa w Chojnicach odwołany

28 luty, 2018 - 14:36

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, uwzględniając niekorzystne warunki pogodowe, po konsultacjach z klubami – gospodarzami meczów 20. kolejki rozgrywek Nice I ligi i II ligi w sezonie 2017/2018 w zakresie stanu murawy i możliwości rozgrywania meczów w dniach 2-4 marca 2018 roku, podjął decyzję o odwołaniu dwunastu spotkań. Odwołane zostały wszystkie mecze w II lidze, natomiast z zaplecza ekstraklasy nie odbędą się mecze Chojniczanki Chojnice z Rakowem Częstochowa, Olimpii Grudziądz ze Stalą Mielec oraz Puszczy Niepołomice z GKS Katowice. Rundę wiosenną Nice 1 Ligi piłkarze Chojniczanki zainaugurują w Bielsku-Białej. Raków Częstochowa w tej sytuacji zainauguruje rozgrywki w Katowicach z miejscowym GKS. Mecz z GKS Katowice zaplanowano na 10 marca na godzinę 17. 45. Nowy termin rozegrania meczu Rakowa z Chojniczanką zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. – czytamy na oficjalnych stronach klubów.

Przed inauguracją wiosennych spotkań zespół z Chojnic ma 35 punktów i zajmuje fotel lidera, wyprzedzając druga Odrę Opole o 2 punkty i Raków o 3 oczka.

PNOd 1 marca korekty w rozkładzie jazdy autobusów

28 luty, 2018 - 10:33

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 1 marca 2018 roku zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdu liniach nr 23 i 25.Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących

28 luty, 2018 - 09:39

Już wkrótce na Jasnej Górze pojawią się specjalne oznakowania dla niewidomych i słabowidzących. – To wyjście naprzeciw potrzebom pielgrzymów i turystów, także tych starszych wiekiem – przekonują paulini. Chodzi również o zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa. Troska o niepełnosprawnych w różnych obiektach użyteczności publicznej jest coraz bardziej widoczna. Jeśli chodzi o zabytki, są to rozwiązania innowacyjne.

Jerzy Jóźwik, koordynujący projekt wyjaśnia, że już niebawem w kilku miejscach Jasnej Góry m.in. w Kaplicy Matki Bożej zostaną umieszczone specjalne tablice tyflograficzne a więc dotykowe dla niewidomych. Będzie można jednak z nich korzystać, jak ze zwykłych planów. Pojawią się także oznaczenia poziome, które również będą uniwersalne, bo „sygnalizujące” np. rozpoczynające się schody czy progi.

„Jasną Górę odwiedza coraz więcej osób, w skali roku to ok. 4 mln. Ojcowie paulini przez swoją gościnność, wychodząc naprzeciw potrzebom pielgrzymów, stwarzają warunki, by z tego wyjątkowego miejsca mogły korzystać wszystkie osoby, również te wykluczone z powodu niepełnosprawności” – powiedział Jerzy Jóźwik. Dodał, że chodzi głównie o to, by „poprawić bezpieczeństwo i pomóc niedowidzącym i niewidomym w tym, żeby poruszali się po Jasnej Górze wiedząc, gdzie się znajdują, dokąd mogą pójść, jak się układają ścieżki, przejścia w kolejnych etapach zwiedzania czy bytności w Sanktuarium”.

„Jest to inicjatywa klasztoru, która wynika z potrzeby uniwersalnego projektowania i uwzględnienia potrzeb wszystkich pielgrzymów. Tego typu rozwiązania są coraz częściej stosowane w różnych obiektach użyteczności publicznej, natomiast w skali zabytku są to rozwiązania innowacyjne” – podkreśla inny z przedstawicieli koordynatorów Sławomir Ochman.

Oznakowania zostały dostosowane do zabytkowego charakteru częstochowskiego sanktuarium. To najważniejsze, ponieważ obiekt znajduje się pod szczególną opieką konserwatorską. Tablice zostały wykonane w mosiądzu, jak różnego rodzaju inne tablice na Jasnej Górze. Dwie ogólne z nich zostaną umieszczone przy wejściach na teren klasztoru. Cztery inne obejmą miejsca będące w zakresie realizowanego teraz projektu: Salę Jana Pawła II, która niebawem po remoncie zostanie oddana do użytku, Bastion św. Rocha, w którym znajduje się Skarbiec Pamięci Narodu i tzw. atrium w Kaplicy Matki Bożej.

„Wszystkie elementy będą na tyle uniwersalne, że będą użyteczne dla każdego. Osoby w pełni sprawne, które np. z zamyślenia nie zwrócą uwagi na zbliżające się schody, zostaną ostrzeżone dotykiem, co może uchronić je przed kontuzjami” – dodaje Sławomir Ochman.

Wyczuwalno-wizualne oznakowania dla niewidomych i słabowidzących powstają we współpracy z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych. To kolejny etap projektu realizowanego w ramach trwających prac remontowych z środków unijnych „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”.

Wkrótce do użytku oddane zostaną także kolejne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

źródło: BPJGJupitery rozbłysły na Rakowie

27 luty, 2018 - 19:59

W mroźny wtorkowy wieczór  na stadionie Rakowa Częstochowa  nastąpiło  pierwsze oficjalne uruchomienie oświetlenia. To długo wyczekiwany moment przez fanów częstochowskiego klubu. W minionym tygodniu miały miejsce  testowe włączenia światła na czterech masztach. Dający się we znaki spory przymrozek nie zniechęcił grupy kilkudziesięciu fanów częstochowskiego klubu do przybycia na stadion przy ul. Limanowskiego.  Zadowolenia z działającego już oświetlenia nie kryli przedstawiciele władz klubu, choć wskazali, że jest jeszcze sporo do zrobienia w zakresie infrastruktury wokół obiektu.  W temacie inwestycji jupitery  to absolutna konieczność z uwagi na wymogi licencyjne jakie nakłada na nasz klub Polski Związek Piłki Nożnej. – podkreślają włodarze Rakowa.

Przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta Częstochowy na wykonanie prac wygrała ADA Light. To firma pochodząca z Bud Kozickich, która  w przeszłości była odpowiedzialna między innymi za rozbudowę oświetlenia na Motoarenie Toruń oraz na stadionie MKS – u Kluczbork. Maszty mają wysokość 42 m i składają  się z czterech segmentów wyposażonych w korony, umożliwiające zamontowanie na każdym 38 projektorów. Ponadto zainstalowano złącza zasilania telebimów oraz agregaty prądotwórcze.

Swoje pierwsze spotkanie przy błysku jupiterów Raków zagra 17 marca o godzinie 17. 45 z Odrą Opole. Wiele też wskazuje na to, że spora część spotkań w planowanej na najbliższy weekend inauguracyjnej kolejce wiosennej z uwagi na warunki pogodowe zostanie przełożona, w tym także wyjazdowy występ Rakowa z drużyną Chojniczanki Chojnice.

PNPięknieje SOR dziecięcy na Parkitce

27 luty, 2018 - 16:12

Trwa kompleksowy remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Parkitce. Działania w tym zakresie rozpoczęły się w drugiej połowie 2017 roku. Inwestycja została podzielona na trzy etapy tak, aby oddział mógł zachować pełną funkcjonalność. Cieszą prace zrealizowane do chwili obecnej w dziecięcej części SOR – u. – To ma być miejsce maksymalnie przyjazne dziecku, które doświadcza bólu i jest poszkodowane, na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego  – mówi kierowniczka SOR – u i konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dr Jolanta Majer. Poszukiwani są także sponsorzy, którzy pomogą w wyposażeniu oddziału w stoliczki, szafki czy sprzęt elektroniczny, który posłuży chorym dzieciom w trakcie oczekiwania na badania diagnostyczne. Wstępny termin działania dziecięcego SOR – u przy szpitalu na Parkitce planowany jest na koniec marca. Dłużej potrwają natomiast prace w pozostałej, ogólnej części oddziału, których zakończenie przewidywane jest dopiero pod koniec roku.

Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie dysponował najnowocześniejszą salą operacyjną w całej placówce, która będzie wyposażona między innymi w nowoczesny stół operacyjny z możliwością przeprowadzania skomplikowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych czy ortopedycznych. Całość planowanego przedsięwzięcia to koszt około 10 mln. zł. Szpital NMP od wielu lat aspiruje do stania się drugim w województwie śląskim Centrum Urazowym.

PNKim są patroni zdekomunizowanych ulic?

27 luty, 2018 - 16:03

Od kilku dni mieszkańcy Tysiąclecia, Północy i Aniołowa mogą oglądać nazwy nowych ulic, które w wyniku decyzji wojewody pojawiły się w miejsce dawnych ulic upamiętniających postacie związane z reżimem komunistycznym. Na Tysiącleciu nie ma już ul. Oskara Langego – ustawiono tam tablicę z Żołnierzami Niezłomnymi. Nowe nazwy mają też ul. Zygmunta Berlinga na Północy przemianowana teraz na ul. porucznika Hieronima Dudwała oraz ul. Leona Kruczkowskiego na Aniołowie, którą zastąpiła ulica ppłk. Zygmunta Żywockiego.

Hieronim Dudwał to jeden z asów polskiego lotnictwa.  Przyszedł na świat w Częstochowie 30 września 1913 r. Nauki pobierał w miejscowym gimnazjum.  Jego ulica znajduje się na tzw. osiedlu generalskim, na którym patronami ulic są też generałowie: Maczek, Kleeberg czy Kutrzeba. Hieronim Dudwał zginął 7 czerwca 1940 roku w trakcie walk powietrznych we Francji.

Z kolei podpułkownik Zygmunt Żywocki to były żołnierz Armii Krajowej i zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz aktywny działacz powojennego podziemia antykomunistycznego. W 1934 roku został przeniesiony do 27 Pułku Piechoty w Częstochowie, na stanowisko dowódcy kompanii. Zmarł w wieku 71 lat w dniu 1 listopada 1969 roku w szpitalu w Blachowni, na skutek obrażeń odniesionych w wyniku potrącenia Go przez samochód osobowy marki Simca na ul. Warszawskiej w Częstochowie. Z niejasnych przyczyn został pochowany na cmentarzu w Nowym Sączu, w grobowcu dalszych krewnych. Prawdopodobnie władza ludowa obawiała się podczas pogrzebu manifestacji patriotycznej, stąd nakaz pochówku poza Częstochową.

PNNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomsku – PROGRAM

27 luty, 2018 - 15:13

1 marca w Radomsku odbędą się miejskie uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Do udziału w wydarzeniach zachęcają mieszkańców Radomska i okolic Prezydent Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

W programie:

godz. 9.00 – „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” – spektakl telewizyjny, Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, sala kameralna, wstęp wolny

godz. 10.30 – spotkanie z Małgorzatą Strękowską–Zarembą, autorką książek dla dzieci i młodzieży, promujące książkę pt.: „Rotmistrz Witold Pilecki”, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, ul. Narutowicza 4

godz. 12.00 – Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Park Solidarności, ul. Armii Krajowej

Wydarzenia towarzyszące

28 lutego (środa)

godz. 16.00 – uroczyste wręczenie statuetek „Orzełek Warszyca” i Złotych Krzyży KWP w Radomsku. Wykład historyczny dyrektora IPN dr Dariusza Roguta pt. „Historia Konspiracyjnego Wojska Polskiego i jego twórcy, Pierwszego Komendanta Stanisława Sojczyńskiego ps.„Warszyc”. Zwiedzanie Aresztu z przewodnikiem. Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

4 marca (niedziela)

godz. 14.00 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Start: Park Solidarności.

godz. 16.00 – „Wieczór poezji patriotycznej” – spotkanie z Michałem Ciesielskim, wiceprezesem Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego twórczość zaprezentuje Miejski Teatr Źródło oraz Młodzież Wszechpolska. Muzeum Regionalne w Radomsku, ul. Narutowicza 1

6 marca (wtorek)

godz. 16.00 – „Generał Nil” – biograficzny film wojenny w reż. Ryszarda Bugajskiego, Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa, wstęp wolny

Zachęcamy także do oglądania wystawy okolicznościowej ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku przy ulicy Narutowicza 4, czynna w godzinach pracy MBP od 27 lutego do 2 marca.Anna Maria Jopek & KROKE

27 luty, 2018 - 13:43

W czwartek (8 marca) o godz. 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się Koncert nie tylko dla Pań. Wystąpi: Anna Maria Jopek & KROKE: Tomasz Kukurba – altówka, Tomasz Lato – akordeon, Jerzy Bawoł – kontrabas, Feelharmony, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej: Adam Klocek – dyrygent.

Magia fuzji Anny Marii Jopek i Kroke polega na spotkaniu dwóch niezwykłych światów wrażliwości i brzmień. Autorska muzyka artystów przywołuje wpływy wielu kultur, głosy przeszłości – odwołując się do tradycyjnej muzyki oraz przyszłości – posługując się nowatorskimi środkami w kształtowaniu formy i kolorystyki. Styl balansujący na granicy etno, jazzu, muzyki klasycznej, klezmerskiej a nawet elektronicznej, jest trudny do jednoznacznej oceny stylistycznej. Obcując z nim muzyką słuchacz zanurza się w nieznaną szeroką przestrzeń mieniącą się tysiącem barw. Sami muzycy lubią myśleć o sobie jako improwizatorach – podróżnikach w czasie i przestrzeni.
Projekt spotyka dwa niezwykłe głosy naszych czasów- – męski i żeński, co dodatkowo dopełnia uniwersalności muzycznego przesłania tej sztuki.
Podczas koncertu prezentowany jest materiał z płyty Feelharmony zawierającej najpopularniejsze utwory zespołu Kroke, w całkowicie nowych, orkiestrowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina.
Nie zabraknie takich utworów jak: Lullaby for Kamila, Dream, Mountains, Night in the Garden of Eden, Time, River of Shadows, Cave, Usual Happiness, Ajde Jano, Light in the Darkness czy Eddie.Bądź dobry razem z nami – 1% podatku dla Caritas

27 luty, 2018 - 09:49

Od ponad 25 lat Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, jako organizacja pożytku publicznego każdego dnia realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Działania, które podejmujemy mają tylko jeden cel – czynić Miłosierdzie. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – KRS 0000226783

Przekazując swój 1% pomożesz:
– ubogim dzieciom i rodzinom…
– samotnym matkom…
– chorym i niepełnosprawnym…
– potrzebującym…
Ponadto możesz wskazać konkretny cel, na które ma być przeznaczony 1% twojego podatku. Możesz też zaznaczyć, że zezwalasz urzędowi skarbowemu na poinformowanie organizacji pożytku publicznego o tym, że to właśnie Ty przekazałeś jej 1% procent podatku. Dzięki temu będziemy mogli podziękować Ci za ten gest i przysłać Ci informację o tym, co zrobiliśmy z powierzonymi nam pieniędzmi.

Wypełnimy PIT za Ciebie
Chciałbyś wesprzeć Caritas swoim 1% podatku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Możemy wypełnić PIT za Ciebie! W tym celu zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Staszica 14 w Częstochowie. Dyżury wykwalifikowanych wolontariuszy i pracowników Caritas Archidiecezji Częstochowskiej odbywać się będą codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00. Nie zapomnij przynieść ze sobą wszystkich PIT-ów otrzymanych w tym roku od pracodawców i/lub ZUS oraz dokumentów związanych z ulgami i odliczeniami!

źródło: Caritas Archidiecezji CzęstochowskiejSenator Majer: dobre wieści dla NGO

26 luty, 2018 - 18:02

Bardzo ważne informacje dla organizacji pozarządowych. FIO czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich będzie miał nowego operatora – czyli jednostkę odpowiedzialną za ogłaszanie naboru wniosków o dotacje, przyznawanie dofinansowań i ich rozliczanie. Zwiększy się ilość środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na FIO (z 60 do 140 mln zł), a zasady starania się o dotacje będą łatwiejsze dla niewielkich organizacji.

Do tej pory FIO było prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, teraz zajmie się tym nowo utworzony Narodowy Instytut Wolności. Ogłosił to dziś (poniedziałek 26 lutego) podczas briefingu prasowego Ryszard Majer, Senator Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczył w nim również Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – jak mówił, zmiana operatora FIO wiąże się również z szeregiem pozytywnych zmian dla organizacji pozarządowych.

Chcemy wspierać organizacje małe – dodatkowe punkty otrzymają organizacje z budżetem do 100 tys. zł, a także organizacje z małych środowisk – dodatkowe punkty otrzymają NGO z miast do 25 tys. i do 50 tys. mieszkańców. Chcemy wspierać te organizacje, które do tej pory nie aplikowały z powodzeniem o środki funduszu. Dodatkowe punkty dostaną te oferty, których cel główny i działania ma szczególny związek z tematyką społeczeństwa obywatelskiego – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

Przykłady takich działań to – na przykład – rozwój rad gminnych, powiatowych, rad rodziców w szkołach, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu czy rozwój organizacji infrastrukturalnych w trzecim sektorze.

Ponadto, kryteria oceny formalnej zostaną zredukowane do dwóch wymogów: wniosek będzie musiał być złożony w terminie, a organizacja składająca wniosek będzie musiała być do tego uprawniona. Organizacje, których oferty zostaną ocenione pozytywnie, będą mogły do 20% przeznaczyć na swój rozwój – np. szkolenia. Wnioski będą oceniane nie – jak było do tej pory – przez osoby doświadczone głównie w ocenianiu wniosków, ale przez społeczników.

PKSpecjalistyczna drabina w OSP Mstów

26 luty, 2018 - 16:22

Jednostka OSP Mstów wzbogaciła się o samochód pożarniczy ze specjalistyczną drabiną (o maksymalnym wysięgu 30 metrów). Specjalistyczna drabina w jednostce zastąpiła podnośnik koszowy na samochodzie Star. Jest to już drugi samochód, który w niedługim czasie mstowscy strażacy kupili z środków własnych i przystosowali do służby.
Samochód specjalny pożarniczy z drabiną mechaniczną o maksymalnym wysięgu 30m to najnowszy nabytek, który pod koniec stycznia 2018r. trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej we Mstowie. Drabina na podwoziu Iveco Magirus do mstowskiej OSP trafiła z niemieckiej Straży Pożarnej.
Na wyposażeniu samochodu znajduje się kosz ratowniczy, mogący pomieścić 2 ratowników (przystosowany do montażu działka wodno-pianowego lub podestu pod nosze ratownicze).
Dodatkowo wyposażenie samochodu stanowi:
· armatura wodno – pianowa,
· podręczny sprzęt burzący (taki jak: młotki, siekiery, łomy),
· sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
· pilarka spalinowa wraz z osprzętem,
· sprzęt kominiarski wraz z sitem kominowym, niezbędnym podczas pożarów sadzy w kominie.

– Cieszymy się że dzięki przychylności wielu osób możemy się rozwijać i nieść pomoc. Cywilizacja stawia przed nami coraz większe wymagania, a do ich pokonywania potrzebujemy coraz to nowszych umiejętności i wyposażenia. Dlatego staramy się podnosić wiedzę i umiejętności na licznych kursach i szkoleniach oraz zakupywać sprzęt specjalistyczny, również dzięki wsparciu władz gminy Mstów – powiedział Naczelnik OSP Mstów, Marcin Czapski.

źródło: UG MstówStąd nasz ród – wystawa na AJD

26 luty, 2018 - 16:11

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza na wystawę autorstwa Władysława Ryszarda Szeląga pt. STĄD NASZ RÓD, poświęconej rodom Szembeków i Fredrów.
Uroczyste otwarcie nastąpi 7 marca 2018 roku o godz.16.00 w sali wystawienniczej Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36 a.
Patronat honorowy nad wystawą objęli:
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Senator RP Artur Warzocha
Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński

źródło: materiały prasoweDni otwarte w AJD już w marcu

26 luty, 2018 - 15:52

9 marca odbędzie się w Akademii Jana Długosza dzień otwarty. W trakcie Dnia Otwartego we wszystkich budynkach dydaktycznych Akademii oczekiwać na Was będą pracownicy i studenci, którzy zaprezentują ofertę kształcenia oraz zasady rekrutacji. Będzie można wziąć udział w licznych pokazach chemicznych i fizycznych, warsztatach, spotkaniach, wystawach, konkursach, zwiedzić nowoczesne laboratoria i sale wykładowe. Nauczyciele akademiccy i studenci odpowiedzą na pytania, dotyczące tematyki kierunków studiów realizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W trakcie Dnia Otwartego w godzinach od 9. 00 do 14. 00 we wszystkich budynkach dydaktycznych Akademii oraz na wszystkich wydziałach będą miały miejsce różnorodne prelekcje tematyczne, a także promocja poszczególnych kierunków. W Instytucie filologii polskiej będzie można na przykład uczestniczyć w zajęciach warsztatowych poświęconych roli twittera w pracy dziennikarza i w tekstach dziennikarskich. Odbędzie się tam także projekcja wyróżnionych w konkursach filmów studentów z kierunku kulturoznawstwo europejskie.

Zgłoszenia wzięcia udziału należy przesłać do 5 marca do Biura Promocji AJD.

PN„Dopalacze. Siedem stopni donikąd”

26 luty, 2018 - 15:48

„Dopalacze. Siedem stopni donikąd” – to tytuł sztuki teatralnej, jaka w ramach programu profilaktycznego „Młodość bez uzależnień” wystawiona została w poniedziałek 26 lutego w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego. Wiemy, że do palacze to spory problem, także wśród młodych ludzi w Częstochowie. Stąd pomysł sprowadzenia teatru Kamienica i pokazania poprzez sztukę zagrożeń związanych z tym związanych  –  mówi główna inicjatorka programu Teresa Szajer. Z osobami, które zażyły dopalaczy mają dość często do czynienia lekarze ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Największym problemem jest brak możliwości ustalenia składu dopalaczy – podkreśla    kierowniczka SOR – u działającego przy szpitalu na Parkitce – Jolanta Majer.

Resort Zdrowia opublikował pod koniec ubiegłego roku projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Proponuje zrównać dopalacze z narkotykami i karać więzieniem także za posiadanie znacznej ilości dopalaczy.

PNDarmowe badania kości w Częstochowie

26 luty, 2018 - 15:35

W poniedziałek 26 lutego w Częstochowie przy al. Alei Pokoju 10 pojawił się Osteobus – mobilne centrum badań gęstości kości. Można było bezpłatnie przebadać się pod kątem osteoporozy oraz innych schorzeń kości.  Badania poświęcone osteoporozie są bezpłatne, ale wcześniej trzeba się zapisać. Badania trwają około 7 minut. Na świecie na osteoporozę choruje ponad 200 milionów ludzi, w Polsce problem ten może dotyczyć nawet 3 mln osób i liczba ta będzie jeszcze rosnąć ze względu na starzejące się społeczeństwo. Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości. Charakteryzuje się ona zmniejszoną mineralną gęstością kości oraz upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, co w konsekwencji zwiększą jej łamliwość i podatność na złamania.

Osteobus pojawi się w Częstochowie ponownie 1 marca przy ulicy Bohaterów Katynia 25 a.

PNBp Przybylski do KSM: chrześcijanie są po to, by budzić do życia

26 luty, 2018 - 15:33

W niedzielę 25 lutego w Hucisku (gmina Włodowice, powiat zawierciański) zakończyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Bp Andrzej Przybylski odprawił Mszę św. w parafii św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach dla uczestników sesji.

Żyjemy w świecie eventów. Można tworzyć eventy, żeby prasa o nas mówiła, żeby robili zdjęcia. Na przemienienie Jezusa na Górze Tabor można popatrzeć jak na event Jezusa Chrystusa. Ten event spełnił największe duchowe oczekiwania uczniów – mówili „dobrze, że tu jesteśmy”. Myślę, że bardzo się zawiedli, gdy Pan Jezus powiedział im „Panowie, nie zostajemy na evencie, schodzimy z góry i idziemy głosić Ewangelię”. Wy też byliście na takiej górze – na Jasnej Górze, a obecnie w Hucisku, we Włodowicach. Event się zakończył – był bardzo potrzebny. A po co nam ten event? Ze względu na Zmartwychwstanie – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski.

Bp Przybylski w homilii nawiązywał do historii mężczyzny, którego ojciec cierpiał na chorobę objawiającą się chęcią zaśnięcia powodującą zapadnięcie w śpiączkę skutkującą śmiercią – jego syn potrząsał nim wtedy, gdy ten chciał zasnąć.

– Mężczyzna w końcu powiedział „daj mi zasnąć”, ale jego syn odpowiedział: „nie mogę, bo umrzesz”. Św. Augustyn mówił, że chrześcijanie są po to, żeby budzić ludzi do życia. Wy też budźcie ludzi ze śpiączki, nawet jak się na Was będą złościć. Róbcie to dla Boga – mówił bp Przybylski.

PKZmiana organizacji ruchu w Radomsku

26 luty, 2018 - 15:10
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda przy Miejskim Domu Kultury oraz przebudową skrzyżowania ulic Brzeźnickiej, Krakowskiej i Piastowskiej w Radomsku. Przebudowa oraz częściowe zamknięcie ul. Brzeźnickiej ma nastąpić w pierwszych dniach marca.

Podczas konferencji prasowej rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski omówił zmiany organizacji ruchu w czasie budowy ronda przy Miejskim Domu Kultury. Rzecznik zastrzegł, że podczas realizacji inwestycji mogą nastąpić kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z koniecznością usprawnienia ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Nie będą one znacząco wpływać na organizację, a ich charakter będzie jedynie kosmetyczny. W przypadku większych zmian GDDKiA będzie informować mieszkańców z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pierwszy etap polegający na budowie ronda przy Miejskim Domu Kultury trwać będzie przez trzy miesiące.

W poniższej galerii prezentujemy schemat tymczasowej organizacji ruchu oraz tablice informacyjne dotyczące objazdów.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta