Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 1 godzina 6 min. temu

Komunikat Zarządu Rakowa wobec budżetu na 2018 rok

16 styczeń, 2018 - 13:35

Pod koniec ubiegłego tygodnia, w związku z przyjęciem budżetu na nowy 2018 rok przez Radę Miasta, odbyło się zebranie Zarządu RKS Raków Częstochowa S.A .W tegorocznym budżecie miasta przewidziano kwotę 1,8 mln złotych brutto na promocję miasta poprzez piłkę nożną. Władze klubu nie ukrywają, że jest to kwota nieadekwatna do potrzeb i ambitnych planów klubu. – Jest to kwota mniejsza od tej, której się spodziewaliśmy. W szczególności duże problemy sprawia nam dziura z poprzedniego roku i próbujemy ją zasypać – mówi Janusz Żyła  – prezes Rakowa.

Klub ma wysokie ambicje sportowe, społeczne i edukacyjne. Nieustannie dążymy do podnoszenia poziomu sportowego i organizacyjnego w naszym klubie – czytamy w oficjalnym komunikacie zarządu klubu. Niezależnie od trudnej sytuacji działacze i sztab szkoleniowy realizują przyjęte ambitne plany sportowe, o czym świadczą zrealizowane już i planowane transfery. –  Wzmocniliśmy zespół trzema piłkarzami, którymi są Zachara, Rachmanov i Radwański. Nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy z kolejnymi piłkarzami, którzy też  będą chcieli wzmocnić nasz zespół –  mówił  o aktualnych planach sportowych i polityce kadrowej wiceprezes Krzysztof Kołaczyk.

Władze klubu liczą, że włodarze Częstochowy w jeszcze większym stopniu zaangażują się we współpracę, która może przynieść obopólne korzyści. Brak zespołu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia w naszym mieście na pewno byłby ciosem wizerunkowym dla całej częstochowskiej społeczności – zaakcentowano w oficjalnym komunikacie. Cały czas mamy nadzieję, że hasło „Łączy nas piłka” będzie aktualne w naszym mieście i zjednoczy wszystkie środowiska wokół Rakowa! – czytamy na oficjalnej stronie klubu.

PNKonkurs plastyczny „Kot marzeń”

16 styczeń, 2018 - 09:16

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie oraz filia nr 14 częstochowskiej biblioteki ogłosiły już VI edycję Regionalnego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń”.

Celem konkursu jest m.in. pobudzanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu, a także uświadomienie uczestnikom ich potencjału twórczego oraz możliwości jego wykorzystania. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich rodzajów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z regionu częstochowskiego.

Aby zostać uczestnikiem konkursu należy zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w technice płaska mozaika. Format pracy to A4 lub A3, a zgłaszaną pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, dane placówki (i adres e-mail), którą reprezentuje oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

Prace oceniane będą w kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VII. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe oraz prace wykonane w innej technice plastycznej, zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników i ich opiekunów zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu ich danych osobowych oraz wszelkiego typu publikacji związanych z promocją konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza ul. K. Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa w terminie do 15 lutego 2018 r.

Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród i dyplomów na stronie www.sp32.edu.czestochowa.pl do dnia 24.02.2018 r.

PK3 rok Mszy św. dla singli

16 styczeń, 2018 - 07:10

Msze św. dla singli mają już trzy lata – mowa o comiesięcznych Eucharystiach odprawianych w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, które przeznaczone są dla osób stanu wolnego. Spośród uczestników Mszy i spotkań dla singli powstały już 3 małżeństwa.

Rozpoczyna się Mszą św., później jest spotkanie integracyjne, praca w grupach, a wszystko kończy się nieformalnym spotkaniem przy kawie. Zarówno Msza jak i spotkania nie mają stricte celów matrymonialnych. Chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń, gdzie ludzie mają okazję przyjść i pomodlić się za siebie, spotkać się. Nie ma żadnego swatania – mówi Jolanta Kobojek.

Msze św. dla singli odprawiane są w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 18:00 – najbliższa przypada 27 stycznia.

PKZnasz lekarza z pasją? Zgłoś go do Nagrody dr. Biegańskiego

15 styczeń, 2018 - 22:19

Do 13 lutego można składać wnioski kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. 

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać m.in. częstochowscy radni, kierownicy częstochowskich placówek służby zdrowia, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (w grupie – co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi), stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci – w grupie minimum 15 osób.

W ocenie kandydatów do otrzymania nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego będzie brana m.in. praktyczna realizacja myśli wielkiego częstochowianina: „Nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem”.

PKTrwają zapisy do X Biegu Częstochowskiego

15 styczeń, 2018 - 17:12

W bieżącym roku swój jubileusz obchodzić będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez sportowych. Dziesięciolecie istnienia świętować będzie Bieg Częstochowski, wydarzenie które na stałe wpisało się w kalendarz sportowy nie tylko w Częstochowie, ale także w całej Polsce. Ruszyły już zapisy do jubileuszowej edycji biegu. Patronatem objął wydarzenie m. in. o. Marian Waligóra, przeor jasnogórskiego klasztoru, który najprawdopodobniej w biegu wystartuje. Swój udział zapowiedziała również duża grupa biegaczy z zagranicy.
10. Bieg Częstochowski wystartuje 7 kwietnia 2018 roku o godzinie 15.30. Zarówno start jak i meta będą w III Alei NMP. Zapisy uczestników potrwają do końca marca. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej organizatora: www.zabiegani.czest.pl

ZDUrząd Stanu Cywilnego podsumował 2017 rok

15 styczeń, 2018 - 15:45

Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. 1770  – tyle wynosi liczba dzieci, które przyszły na świat w 2017 roku. Stanowi to o 49 więcej niż w roku 2016. Zarejestrowano natomiast 3364 zgony. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w Częstochowie w minionym roku były Julia i Jakub.   Częstochowa powiększyła się także o 28 Piotrów, 11 Pawłów, 39 Adamów, 23 Dawidów, 29 Aleksander i jednego Zbyszka.

Na małżeństwo zdecydowało się 1150 par, z czego 536 stanowiły śluby cywilne.  Zdecydowana większość małżeństw była zawierana pomiędzy osobami z obywatelstwem polskim, ale częstochowianki i częstochowianie zawierali też małżeństwa z cudzoziemcami z takich krajów jak Ukraina (9) czy Turcja (2). Zarejestrowano także pojedyncze małżeństwa z partnerami z Armenii, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Hiszpanii, Iraku, Mołdawii oraz Włoch.

Pracownicy USC przenieśli do elektronicznego systemu łącznie 34 271 akt stanu cywilnego, o ponad 2,5 tysiąca więcej niż przed rokiem. Oprócz migracji akt na potrzeby bieżące, związane z rejestracją stanu cywilnego oraz w celu wydania odpisów, USC prowadził też migrację planową całych roczników akt urodzeń oraz małżeństw.
Część z nich odbywała się w ramach pilotażowego programu masowej migracji prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, w którym Częstochowa uczestniczyła wspólnie z Nową Solą, Ełkiem i Warszawą.

PNPojazd uprzywilejowany na drodze. Jak się zachować?

15 styczeń, 2018 - 15:23

Słyszysz pojazd uprzywilejowany na sygnale. Rozglądanie się dookoła, spojrzenie w lusterko – z której strony nadjeżdża? Zjechać na pobocze/chodnik, zmienić pas ruchu, zatrzymać się czy może puścić kierownicę i zasłonić dłońmi oczy? Zachowania kierowców na drodze słyszących sygnały np. karetki, są nieprzewidywalne. Pracownicy zespołów ratownictwa medycznego bardzo często są świadkami irracjonalnych zachowań kierowców. Ostre hamowanie na kilka lub kilkanaście metrów przed karetką, niemożność wjechania na krawężnik, przeciskanie się przez korek za karetką jadącą na sygnale – to tylko kilka przykładów z życia.  – Dla nas jako kierowców karetek  ważne jest bezpieczeństwo własne i tego samego oczekujemy od kierowców aby rozglądali się i patrzyli w lusterka. częstym problemem są sytuacje, kiedy  kierowca widzący w lusterku jadącą na sygnale karetkę, zatrzymuje się przed zakrętem, co jeszcze bardziej utrudnia manewr kierowcy karetki – tłumaczy  przedstawiciel ALFAMEDYK S. C. prowadzący szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej i jednocześnie kierowca ambulansu z kilkunastoletnim stażem –  Wojciech Szczurak.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego podczas spotkania z pojazdem uprzywilejowanym określa Dział II Rozdział 1. Art. 9 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PNKoncert laureatów festiwalu „Hej, Panie Jezu”

15 styczeń, 2018 - 15:20

W najbliższą niedzielę, 21 stycznia, w Kolegiacie pw. św. Lamberta w Radomsku odbędzie się koncert laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych „Hej, Panie Jezu”. Na koncert zapraszamy po Mszy św. o godz. 11.30.Koncert kolęd w Mstowie

15 styczeń, 2018 - 15:15

Coroczną tradycją parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie jest parafialny koncert kolęd. Po raz kolejny wydarzenie odbyło się w niedzielę 14 stycznia. Inicjatorem koncertu i jego pomysłodawcą był wieloletni proboszcz mstowskiej parafii, śp. ks. kanonik Stanisław Borecki. Kolędowanie w mstowskiej świątyni gromadzi zawsze liczna grupę parafian, którzy chętnie biorą w nim aktywny udział grą i śpiewem radując się z Narodzenia Jezusa. O kolędowaniu opowiedział viceprzeor mstowskiego sanktuarium, ks. Przemysław Soboń:
– W Kościele polskim mamy ten przywilej, tradycję, że śpiewamy kolędy do 2. lutego. Z tej okazji w naszej parafii, już od ponad trzydziestu lat, odbywa się tradycyjny koncert kolęd, od kilku lat im. ks. Stanisława Boreckiego. To on zaczął gromadzić w mstowskim kościele schole, chóry, wszystkich, którzy chcieli kolędować, przedłużać ten czas Bożego Narodzenia. Tak dzieje się i teraz. Gromadzimy się w świątyni, żeby wspólnie kolędować.
W koncercie wzięli udział chór Cantemus Domino, Koło Gospodyń Wiejskich, harcerze z III. Środowiskowego Szczepu Skała, dzieci i młodzież ze szkół w Mstowie i Jaskrowie oraz zespół muzyczny złożony z parafian. Występy nagradzane były gromkimi brawami słuchaczy zgromadzonych w świątyni. Jak sami powiedzieli, z niecierpliwością czekać będą cały rok na kolejny mstowski koncert kolęd.

ZDPaństwowa Szkoła Muzyczna kolędowała w parafii św. Faustyny Dziewicy

15 styczeń, 2018 - 15:04

Niezwykłą oprawę muzyczną miała południowa Msza św. odprawiona w niedzielę 14 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Faustyny Dziewicy w Częstochowie. Liturgię śpiewem uświetnił chór częstochowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I. stopnia pod kierownictwem Marioli Jeziorowskiej. Dodatkowo po Mszy św. dzieci zaprezentowały przygotowany zarówno wokalnie jak i instrumentalnie koncert kolęd. O wydarzeniu opowiedział proboszcz miejscowej parafii, ks. Wojciech Pelczarski:
– Dzisiaj w naszym kościele św. Faustyny kolędujemy, gościmy chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, pod dyrekcją prof. Marioli Jeziorowskiej. Co roku gościmy jakiś chór, czasami dwukrotnie w okresie Bożego Narodzenia, czasami zapraszamy górali, w tym roku akurat chór szkoły muzycznej z Częstochowy. Myślę, że będziemy wspólnie pięknie kolędować.
Występ dzieci ze szkoły muzycznej wzbudził duże zainteresowanie parafian, którzy chętnie włączali się we wspólny śpiew. Zarówno wokalne jak i instrumentalne występy nagradzane były gromkimi brawami słuchaczy licznie zgromadzonych w świątyni.

ZDPodsumowanie akcji „Kawiarenka dla Seniora”

15 styczeń, 2018 - 14:55

W poniedziałek 15 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie podsumował X edycję akcji „Kawiarenka dla Seniora”. Program realizowany był w okresie od maja do grudnia 2017 roku. Dzięki uprzejmości lokalnych restauratorów częstochowscy seniorzy w wybranych kawiarniach, restauracjach i klubach mogli za symboliczną złotówkę kupić kawę lub herbatę. Akcję podsumowała Olga Dargiel, rzecznik częstochowskiego MOPS-u:
– Podsumowujemy „Kawiarenkę” rekordową, dlatego że ponad 3600 kuponów powędrowało do seniorów w tym roku. Bardzo się cieszymy. To wynik znacząco różny od tego co było w roku poprzednim. Wtedy było to 2200 kuponów. Liczbę 2000 w tej edycji przekroczyliśmy już we wrześniu. Widać, że seniorzy coraz chętniej korzystają z oferty, która jest im proponowana, bo to nie tylko „Kawiarenka”, ale cały pakiet atrakcji.
Podstawowym założeniem akcji była aktywizacja osób w wieku senioralnym oraz umożliwienie tej grupie osób pełniejszego udziału w życiu społecznym Częstochowy. W trakcie podsumowania „Kawiarenki dla Seniora” wręczono przedstawicielom restauratorów podziękowania za udział w akcji.
W 2017 roku wydano łącznie 3623 kupony uprawniające do korzystania z oferty „kawa lub herbata za 1 zł”. Rozpoczęcie kolejnej edycji akcji planowane jest w maju 2018 roku.

ZDDo MPK trafi 10 nowych tramwajów

15 styczeń, 2018 - 14:16

Dziś (poniedziałek 15 stycznia) w zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie podpisano umowę pomiędzy MPK a firmą PESA z Bydgoszczy.

Umowa dotyczy zakupu 10 nowych składów i jest częścią projektu o wartości w sumie ponad 200 mln zł, którego celem jest unowocześnienie taboru i przebudowa starej linii tramwajowej od Północy do Rakowa. Większość tej kwoty, 144 mln zł, będzie pochodziła z dotacji z Unii Europejskiej.

Nowe tramwaje będą podobne do tych, które już jeżdżą w Państwa mieście. Będą wzbogacone o biletomaty, dodatkowe monitory do wyświetlania reklam, będzie niewielka modyfikacja kabiny motorniczego oraz mnóstwo systemów informatycznych wspierających zarówno motorniczego, pasażerów jak i obsługę tramwajów – mówi Robert Szot, Dyrektor Marketingu Rynku Lekkich Pojazdów Szynowych firmy PESA.

Nowe tramwaje mają trafić do Częstochowy w terminie od maja do października 2019 roku. Podpisana umowa na 10 nowych tramwajów opiewa na kwotę 73,5 mln zł netto.

Jak mówi Mariusz Sikora, prezes MPK, w najbliższych tygodniach powinna zostać podpisana również umowa w sprawie modernizacji torowiska tramwajowego.

Codziennie na częstochowskie torowiska wyjeżdża 17 składów tramwajowych, z czego siedem jest obecnie obsługiwanych nowoczesnym taborem.

Paweł Kmiecik

 Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej

15 styczeń, 2018 - 13:18

7 lutego w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II odbędzie się inauguracja wystawy zatytułowanej „Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej”, która jest organizowana dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie prezentowana będzie kolekcja orłów wojskowych, zebrana przez Ireneusza Banaszkiewicza – kolekcjonera z Częstochowy, członka Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.  Na wystawie będzie można odnaleźć wiele wizerunków polskiego orła wojskowego, a w szczególności tych, które pochodzą z okresu walki o niepodległość i II Rzeczpospolitej. Patronat nad wystawą objął Prezydent RP Andrzej Duda. Kolekcję będzie można oglądać do 7 marca 2018 roku.

PNKoncert kolęd i pastorałek w WSD

15 styczeń, 2018 - 13:09

W niedzielę, 21 stycznia o godzinie 17:00 w kościele seminaryjnym odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej oraz przy gościnnym udziale Scholi Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.
Jest już tradycją, że co roku w jedną z niedziel stycznia kleryckie chóry śpiewają kolędy na chwałę Pana. Przygotowania pod kierunkiem ks. prof. Marka Cisowskiego trwają już od Adwentu. Do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu, które łączy w sobie zarówno piękno muzyki jak i głębię kontemplacji zaproszeni są wszyscy, którzy pragną spędzić ten niedzielny wieczór wpatrując się w oblicze Tego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i przyjął ciało z Maryi Dziewicy.Rodzinny weekend w Żarkach 20 – 21 stycznia

15 styczeń, 2018 - 12:45

W dniach 20 – 21 stycznia gmina Żarki zaprasza na rodzinny weekend. Wszystkie atrakcje w mocno obniżonych cenach. Czeka nas moc atrakcji, interesujące warsztaty, multimedia i miejsca z klimatem oraz edukacja i zabawa.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja. Liczba miejsc ograniczona.
Wystarczy zadzwonić i spędzić aktywnie dzień w Żarkach na Szlaku Orlich Gniazd.

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie – Sprawdź, jak wyglądał młyn, gdy babcia i dziadek byli mali. Zwiedzanie z przewodnikiem, godz. 10.00-16.00, wejścia o pełnych godzinach, rezerwacja tel. 690 070 772, www.muzeumzarki.pl

Manufaktura Słodyczy Hokus Pokuss – warsztaty wytwarzania bajkowych lizaków – doskonały prezent dla dziadków, Sobota: godz. 13.00, 14:30, Niedziela: 13.00, 14:30, rezerwacja tel. 530 815 045, www.hokuspokuss.pl

Kampus Eureka – doświadczenia z glutkami, wizyta w Wiosce Żywej Historii, godz. Sobota i niedziela 11.00 lub 13.00. Rezerwacja tel. 731 926 776, www.kampus-eureka.pl

Etno Jura – Upominkowe serduszka dla babć i dziadków – motają dzieci lub wspólnie z rodzicami lub dziadkami. Godz. 13.00-15.00. rezerwacja tel. 731 926 776, www.etnojura.pl

Przystań Leśniów – Przy zakupie posiłku możliwość przygotowania własnoręcznie deseru. Dzieci ozdabiają pierniki kolorowymi lukrami – słodki prezent dla ukochanych dziadków. Rezerwacja tel. 887 803 303, www.przystanlesniow.pl

Maciejówka w Ostrowie – tematyczne warsztaty kulinarne i filcowania z wełny. Niedziela godz: 13:00 warsztaty filcowania –  kwiaty wełną malowane dla babci, godz. 15:00 – warsztat kulinarny. Rezerwacja tel. 609 989 464 www.zagroda-macejowka.pl.Bezpieczna droga do celu podczas ferii

15 styczeń, 2018 - 12:18

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi, które w woj. śląskim przypadają w okresie od 29 stycznia do 11 lutego spodziewamy się, jak co roku, nasilenia ruchu pojazdów, w szczególności na głównych trasach prowadzących do turystycznych miejscowości. Zwiększa się także ilość autokarów przewożących dzieci i młodzież do miejsc zimowego wypoczynku. Aby wszyscy dotarli bezpiecznie na miejsce, a później szczęśliwie wrócili do domów, będą nad tym czuwali śląscy policjanci. Dla policjantów śląskiej drogówki okres ferii zimowych wiąże się szczególnie z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu przejeżdżającym przez nasze województwo do miejsc wypoczynku i zimowych kurortów naszego regionu. Szczególnie w tym okresie odnotowujemy wzrost liczby autobusów przewożących dzieci i młodzież do ośrodków wypoczynkowych.

Pogorszone warunki drogowe sprawiają, że kierowcy muszą szczególnie przygotować się do podróży. Wybierając się, zwłaszcza w góry, należy wyposażyć pojazd w ogumienie zimowe, a nawet w łańcuchy, wręcz wymaganych na niektórych odcinkach dróg. Samochód należy również odpowiednio przygotować do trasy, najlepiej w sprawdzonym warsztacie, aby uniknąć niespodzianek w trasie.

Funkcjonariusze będą szczególnie egzekwowali przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczenia prędkości. Nie będą również pobłażali kierowcom naruszających inne przepisy ruchu drogowego, zagrażające bezpieczeństwu pozostałym uczestników dróg. Podczas wzmożonych kontroli drogowych policjanci sprawdzą stan trzeźwości kierujących (również na obecność w ich organizmach środków odurzających), stan techniczny pojazdów, oraz prawidłowy sposób przewożenia dzieci. Podobne kontrole będą przeprowadzane nie tylko na głównych trasach, ale też w samych miejscowościach wypoczynkowych.

Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży mają jak zwykle możliwość sprawdzenia stanu technicznego autokaru i stanu psychofizycznego kierowcy, przed wyruszeniem w trasę. W tym celu prosimy z dwu, lub przynajmniej, jednodniowym wyprzedzeniem, powiadomić właściwą komendę policji o chęci przeprowadzenia takiej kontroli. Kierowca autokaru powinien podjechać dwie lub minimum godzinę przed planowanym odjazdem w miejsce kontroli. Stosując się do tych zasad, unikniemy ewentualnego opóźnienia wyjazdu.

W razie braku wyznaczonego miejsca kontroli, punkt kontroli zostanie wyznaczony podczas zgłoszenia.158 interwencji Straży Miejskiej

15 styczeń, 2018 - 12:12

158 razy telefonowali mieszkańcy miasta w weekend do częstochowskiej Straży Miejskiej i wzywali strażników miejskich na pomoc.

Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (47).

W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 17 obserwacji zakończonych interwencją służb. 15 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.Akademicki Koncert Kameralny

15 styczeń, 2018 - 12:10

W najbliższą środę (17 stycznia) w sali kameralnej Filharmonii częstochowskiej odbędzie się Akademicki Koncert Kameralny. Wystąpi KUPIŃSKI DUO w składzie: Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiński – gitary. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa Beaty Bebel z Instytutu Sztuk Pięknych AJD oraz wykład „Mała forma liryczna” wygłosi prof. dr hab. Elżbieta Hurnik z Instytutu Filologii Polskiej AJD.
Koncert zaplanowano na godz. 18.50.Piętrowy autobus „Londyńczyk” zakupiony za 300 tys. zł

15 styczeń, 2018 - 07:12

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Częstochowie zakupiło zabytkowy, ponad 50-letni, autobus piętrowy – taki, jak kursują w komunikacji miejskiej w Wielkiej Brytanii.

Będzie on woził mieszkańców i turystów podczas wycieczek po mieście, podobnych do tych z ubiegłego sezonu. Jak mówi Maciej Hasik, rzecznik MPK, pojazd pochodzi z Holandii i przyjechał do Częstochowy na własnych kołach:

Zakup i przystosowanie do wyjazdu samochodu to 300 tys. zł. Jest to autobus Bristol Lodekka z 1965 roku, pojemność silnika to 8,4 litra, ponad 200 KM mocy, pojazd został poddany renowacji 5 lat temu, jest przystosowany do wszystkich wymagań transportowych, komunikacyjnych nakładanych przez Unię Europejską – mówi Maciej Hasik.

Numer linii turystycznej 034 symbolizuje telefoniczny numer kierunkowy do Częstochowy, a jego trasa w ubiegłym roku wiodła ulicami: Śląską, II Aleją, Piłsudskiego, Mirowską, Warszawską, ponownie II Aleją, Kilińskiego, Sobieskiego, Popiełuszki, Rynkiem Wieluńskim, św. Rocha, 7 Kamienic, III Aleją i Nowowiejskiego. Decyzja o tegorocznej trasie zostanie ogłoszona na wiosnę.

PK

 Spotkanie z kolędą Cantate Deo

14 styczeń, 2018 - 20:41

W kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Częstochowie odbyło się „Spotkanie z kolędą”. Wystąpił chór „Cantate Deo” pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego. Proboszcz parafii, ks. Janusz Wojtyla cieszy się z możliwości dłuższej radości z Bożego Narodzenia:

– Bardzo się cieszymy, że ten czas w naszej ojczyźnie jeszcze się przedłuża o ten czas do 2 lutego korzystamy z tej możliwości, że możemy tutaj dzięki chórowi parafialnemu w naszej parafii i dzięki scholi przedłużać sobie to świętowanie wspólnie śpiewając kolędy.

Jednym z chórzystów jest Jan Kreczko, śpiewający w zespole niemal od początku jego istnienia:

– Naszemu chórowi minęło właśnie pięć lat istnienia. W pierwszym roku, wiosną powstaliśmy, a już na Boże Narodzenie daliśmy koncert. To już jest piąte spotkanie z kolędą dla naszych parafian. Ale kolędowaliśmy nie tylko w naszej parafii. Występowaliśmy w całej archidiecezji częstochowskiej, w innych miastach Polski, a nawet poza jej granicami. Ostatnio w Czechach.

Chór „Cantate Deo” tworzy ponad trzydziestu entuzjastów muzyki i śpiewu. Co roku wyśpiewują kolędami radość z Narodzenia Pańskiego.

 

SWŚwiatowy Dzień Migranta i Uchodźcy

14 styczeń, 2018 - 15:11

14 stycznia to w kalendarzach Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. I choć pytania związane z tym tematem nie słabną, to czas kiedy warto zapytać przede wszystkim o ludzką godność i zauważyć, że problem nie jest tak czarno-biały jak przedstawiają go w mediach:

– Trzeba także dostrzegać ludzi, którzy są różnokolorowi, czy to czarnoskórzy czy Azjaci. Kiedy się nieraz medialnie ukazują te postaci i mówią o normalnym przyjęciu przez Polaków, to niestety potem nagłaśnia się to, że ktoś dokonał napadu, czy kogoś pobił. Tutaj ten obraz zostaje zniekształcony, trzeba przypominać, pokazywać, żebyśmy się nie dawali straszyć takiej, czy innej opcji politycznej.

Bp Andrzej Przybylski zauważa, że wielkim problemem dzisiejszego świata jest migracja:

– Dziś słyszałem takie piękne porównanie jednego z biskupów afrykańskich, gdzie tamten exodus ludzi jest dość duży. Apelował do nas, Europejczyków. Mówił, że jeżeli cieknie kran, bo jest zepsuty i z tego kranu ucieka woda, to nie trzeba się ciągle zastanawiać jedynie, jak wytrzeć tę kałużę, tylko bardziej trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby naprawić ten kran, żeby ta woda nie musiała uciekać, tylko płynąć sobie swobodnie w swoich naczyniach. Te dwie rzeczy Kościół bardzo podejmuje i rozważa w takim dniu jak Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Do Dnia Migranta i Uchodźcy odniósł się także papież Franciszek. powiedział, że Jezus wzywa nas do przezwyciężenia lęków i do wychodzenia naprzeciw innym. Przypomniał też słowa ze swego orędzia przygotowanego na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Franciszek zaznacza w nim, że „każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem”. Papież modlił się także, abyśmy nauczyli się kochać drugiego, cudzoziemca, jak siebie samego.

SW„Piekiełko” na Jasnej Górze

14 styczeń, 2018 - 15:07

W Bazylice Jasnogórskiej rozbrzmiały kolędy wyśpiewane po góralsku. Przedpołudniowa Msza św. połączona była z koncertem kolęd Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Mszany Dolnej i Piekiełka. To już dwudziesty pierwszy raz, gdy górale pielgrzymują z kolędą na Jasną Górę – opowiada wiceprezes OSP „Piekiełko”, Andrzej Czernyk:

– Przyszliśmy pokłonić się małemu Juhasowi, gdzie w tych matczynych rączętach jest. Śpiewamy, kolędujemy, by wyśpiewać te kolędy całym sercem. Tak jak mówił św. Jan Paweł II w 1997 roku pod Wielką Krokwią: „na Was, górale, można liczyć!”, więc jesteśmy i śpiewamy na chwałę Bożą! U nas, w górach, jest to tradycja, że śpiewamy wspólnie kolędy. Przyjechało dziesięć autobusów plus samochody prywatne, także łącznie jest nas ponad pięćset osób.

W czasie uroczystości na Jasnej Górze wspominano także postać św. Stanisława Kostki. Poświęcono jego postaci homilię wygłoszoną podczas Mszy św.:

– Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie Nowego Roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona, niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do mężnego wysławiania wiary w dojrzały i niebanalny sposób.

Muzycy orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Mszany Dolnej i Piekiełka wyszli także przed bazylikę jasnogórską, by muzyką i śpiewem oddać pokłon Jezusowi.

SWBronka Nowicka gościnnie w Radomsku

14 styczeń, 2018 - 14:29

„Salon Sztuki” Miejskiego Domu Kultury w Radomsku to cykliczna impreza kulturalna prezentująca różne wydarzenia artystyczne i promująca dorobek współczesnych twórców. W minioną sobotę, 13 stycznia, gościem Salonu była Bronka Nowicka.

Bronka Nowicka to pochodząca z Radomska polska reżyserka teatralna i telewizyjna oraz poetka. Od 2016 roku znana przede wszystkim jako laureatka prestiżowej Nagrody Literackiej „Nike”, którą otrzymała za swój debiutancki tom poetycki „Nakarmić kamień”. Podczas kameralnego spotkania z radomszczanami opowiadała o swojej poezji, zainteresowaniach i o tym, jak wspomina szkolne lata spędzone w Radomsku. Wśród wspomnień nie mogło zabraknąć tego najważniejszego dnia, 2 października 2016 roku, w którym to dniu odebrała najważniejszą dla niej do tej pory statuetkę.

– Nagroda „Nike” jest niewątpliwie najważniejszą nagrodą literacką dla każdego pisarza. Jest to bardzo prestiżowa nagroda, która w jakiś sposób namaszcza, ale może też piętnować i obciążać. Ubiegłe miesiące spędziłam między innymi na takim zdejmowaniu z siebie odbioru nagrody i takiego ciężaru nagrody, który niewątpliwe ze sobą niesie – mówiła Nowicka.

Laureatka nagrody „Nike” zaprezentowała też fragmenty z debiutanckiego tomu oraz najnowszych publikacji. Spotkanie z Bronką Nowicką zainaugurowało cykl spotkań z osobami, które współtworzyły artystyczną historię placówki. Przypomnijmy, że w tym roku radomszczański MDK obchodzi 50-lecie swojego istnienia.„Pawełki” na Jasnej Górze

14 styczeń, 2018 - 14:19

W sobotę 13 stycznia na Jasnej Górze rozpoczęła się Nowenna do św. Pawła Pierwszego Pustelnika, czyli popularne „Pawełki”.

Jest to cykl nabożeństw ku czci św. Pawła odprawianych w dniach od 13 do 21 stycznia codziennie o godz. 18.00 w kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika, która znajduje się w jasnogórskiej bazylice. W tym roku kazania podczas nabożeństw wygłoszą:

  • niedziela, 14 stycznia – o. Stanisław Rudziński
  • poniedziałek, 15 stycznia – o. Dariusz Szuba
  • wtorek, 16 stycznia – o. Antoni Skwarko
  • środa, 17 stycznia – o. Paweł Michalik
  • czwartek, 18 stycznia – o. Franciszek Morgiel
  • piątek, 19 stycznia – o. Anzelm Frączek
  • sobota, 20 stycznia – o. Tomasz Tlałka

W ostatnim dniu „Pawełek” (w niedzielę 21 stycznia o godzinie 11:00 w Bazylice Jasnogórskiej) zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Z kolei o 16:15 (również w bazylice) rozpocznie się nabożeństwo połączone z indywidualnym błogosławieństwem dzieci i obdarowaniem ich upominkami, które poprowadzi bp senior Antoni Długosz.

Święty Paweł Pierwszy Pustelnik urodził się w Tebach w 228 r. Gdy miał około 20 lat, dowiedział się, że jego szwagier będący poganinem chciał przejąć jego bogactwa i oddać go w ręce prześladowców chrześcijan. Paweł wówczas porzucił swoje posiadłości i odszedł na pustkowie, zamieszkał w jaskini. Prześladowanie trwało dwa lata, ale Paweł zdecydował się pozostać w ciszy i modlitwie na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat.

Paweł KmiecikTubis Trio w OPK Gaude Mater

13 styczeń, 2018 - 22:08

Cykl JAZZtochowa rozpoczął się w roku 2018 od mocnego uderzenia. W sobotę 13 stycznia na scenie Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater wystąpił znany w jazzowym świecie zespół Tubis Trio. Muzycy zaprezentowali materiał ze swojej najnowszej płyty „The Truth”. Zespół wystąpił w składzie: Maciej Tubis (fortepian), Paweł Puszczało (kontrabas), Przemysław Pacan (perkusja)

Trio jazzowe powstało w 2004r. z inicjatywy łódzkiego pianisty Macieja Tubisa. Zespół wydał swoją pierwszą płytę z koncertu live z sali Robert Krieps Salle w stolicy Luksemburga, który odbył się 25 września 2008 roku. Krążek okazał się ogromnym sukcesem i został bardzo doceniony przez m.in. media londyńskie i nowojorskie.

– Nasza najnowsza płyta powstawała bardzo naturalnie, stąd też tytuł „Prawda”. Mocno wierzę, że taki prawdziwy przekaz i brak kombinowania trafia do ludzi i myślę, że dzisiejszy koncert też to pokazał. Publiczność czuje tą koncertową energię, której nie jesteśmy w stanie oddać na nagraniach. Stawiam w swoich kompozycjach na melodyjność, bo chciałbym żeby nasza muzyka mogła być dobrze odbierana przez szeroką publiczność. Oczywiście w czasie koncertów mamy też czas na bardziej skomplikowane, politonalne fragmenty, ale staramy się to ubrać w odpowiednią ilość energii żeby każdemu mogło się to podobać – mówił Maciej Tubis, założyciel trio.

Tubis Trio to jazz dla każdego – takie zdanie chyba najlepiej opisuje twórczość tej trójki. Zespół ma jeszcze w terminarzu sporo koncertów na najbliższe miesiące, ale muzycy podkreślają, że już mają pomysły na kolejny krążek. Podczas sobotniego koncertu mogliśmy nawet usłyszeć jeden z utworów, który ma się znaleźć na najbliższej płycie Tubis Trio.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta