Praca

Starszy Inżynier ds. Kosztów – Montaż podzespołów mechatronicznych i mechanicznych

Careerjet.pl - 16 kwiecień, 2018 - 08:59
ZF Group - Częstochowa, śląskie - Dołącz do ZF – jednego z czołowych dostawców branży Automotive na świecie. Globalne Biuro Zakupów w Częstochowie zajmuje się budowaniem globalnej strategii zaopatrzenia dla wszystkich zakładów ZF na całym świecie. Dołącz do naszego zespołu! Zakres obowiązków: Przeprowadzanie ...
Aktualności: Praca


Kierownik zmiany

Careerjet.pl - 16 kwiecień, 2018 - 08:53
Hays - Częstochowa, śląskie - Kierownik zmiany Częstochowa NR REF.: 1096902 Dla Naszego Klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej, poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Kierownik zmiany. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację pracy oraz zarządzanie ze...
Aktualności: Praca


referent prawny

Careerjet.pl - 16 kwiecień, 2018 - 08:47
Częstochowa, śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Izba Administracji Skarbowej w Katowicach 40-022 Katowice ul. Damrota 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań przygotowaw...
Aktualności: Praca


referent

Careerjet.pl - 16 kwiecień, 2018 - 08:32
Częstochowa, śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Administracji Skarbowej w Katowicach 40-022 Katowice ul. Damrota 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności poprzedzających wsz...
Aktualności: Praca


Operator wózka widłowego (śląskie)

Info Praca - 16 kwiecień, 2018 - 07:45
Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. - Opublikowano: 16 kwi 2018
OPIS STANOWISKA: - obsługa wózków widłowych - zaopatrywanie linii produkcyjnej w komponenty oraz opakowania - wywóz wyrobu gotowego z linii produkcyjnej na magazyn WYMAGANIA: - aktualne uprawnienia do obsługi wózków widłowych - zaangażowanie OFERUJEMY: - wysokie wynagrodzenie i dobre warunki pracy, - możliwość zdobycia doświadczenia, - możliwość rozwoju....
Aktualności: Praca


Elektromechanik (śląskie)

Info Praca - 16 kwiecień, 2018 - 07:31
Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. - Opublikowano: 16 kwi 2018
Zakres obowiązków: • Usuwanie awarii maszyn i urządzeń. • Realizacja przeglądów prewencyjnych. • Usprawnianie pracy maszyn aby zmniejszyć ich awaryjność lub poprawić ich wydajność. Wymagania: • Wykształcenie techniczne. • Min. 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych, rysunku technicznego. • Posiadanie aktualnych uprawnienie SEP E1 do 1kV, mile widziane po wyżej 1kV • Mile widziane uprawnienia spawalnicze ( MAG, TIG, Gazowe) • Mile widziane znajomość zagadnień hydrauliki siłowej, pneumatyki • Mile widziana znajomość automatyki (sterowniki PLC) • Mile widziane uprawnienia SEP gr 2 i 3 • Mile widziane znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office Oferujemy: • Umowę o pracę • Dodatek nocny, 100 % płatne weekendy. • Możliwość awansu • Pracę w renomowanej firmie. ...
Aktualności: Praca


Poszukuje pracownika do sklepu zabka dogodne warunki

Careerjet.pl - 16 kwiecień, 2018 - 04:07
Malena Malgorzata - Częstochowa, śląskie - Witam dam prace w skleie zabka na stanowisku kasjer sprzedawca dogodne warunki dwie zmiany wolne niedziele ustawowe i swieta wiecej info nr tel 661846198...
Aktualności: Praca


inspektor wojewódzki (śląskie)

Info Praca - 16 kwiecień, 2018 - 02:00
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 16 kwi 2018
Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) w Częstochowie celem zapewnienia realizowania tych usług na najwyższym poziomie.Współdziałanie z pracownikami technicznymi oraz podmiotami zewnętrznymi wykonującymi naprawy i remonty bieżące oraz przeglądy techniczne celem zapewnienia prawidłowego utrzymania stanu technicznego budynku ŚUW w Częstochowie.Rozliczanie opłat z tytułu umów najmu i użyczenia pomieszczeń w budynku ŚUW w Częstochowie celem zapewnienia prawidłowego i terminowego ich rozliczania.Kontrolowanie stanu technicznego budynku ŚUW w Częstochowie celem określenia potrzeb w zakresie bieżących remontów i napraw oraz zapewnienia dobrego stanu technicznego budynku.Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem pomieszczeń w budynku ŚUW w Częstochowie celem efektywnego wykorzystania powierzchni oraz zabezpieczenia potrzeb lokalowych pracowników Urzędu.Prowadzenie spraw związanych z zakupem usług inwestycyjnych i remontowych celem zapewnienia ich sprawnej realizacji na terenie budynku ŚUW w Częstochowie. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi przez pracowników ŚUW świadczących pracę w Częstochowie celem zapewnienia bieżącej ich utylizacji zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.Bieżące kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w celu zapewnienia prawidłowości ich realizacji.Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Praca zarówno stacjonarna w biurze jak i w terenie, polegająca na oględzinach budynku ŚUW w Częstochowie oraz terenu do niego przyległego. Kontakty z właściwymi organami administracyjnymi w celu uzyskania decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych. Kontakty z firmami zewnętrznymi realizującymi roboty budowlane na terenie budynku. Kontakty z firmami zewnętrznymi realizującymi usługi sprzątania na terenie budynku. Nietypowe godziny pracy w związku z nadzorem nad realizacją usługi utrzymania czystości przez podmioty zewnętrzne (kontrola usługi co najmniej raz w miesiącu, w godz. 5.00 - 7.30 lub 20.00 - 23.00) oraz w przypadku awarii poza godzinami pracy. Zagrożenie korupcją.Stanowiska pracy usytuowane w budynku ŚUW w Częstochowie na parterze. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku (stopnie, brak podjazdu) oraz do pomieszczeń biurowych (stopnie). Budynek niewyposażony w windę osobową. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: maj 2018Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow administracji publicznej na stanowiskach urzędniczychpozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami; znajomość Kodeksu spółek handlowych (w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych);znajomość Kodeksu cywilnego (w zakresie umów);organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;komunikacja;współpraca.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej;znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;znajomość rozporządzeń wykonawczych do Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych;myślenie analityczne;orientacja na klienta;negocjowanie.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2018-04-20Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


Lider Planowania Produkcji

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:56
Devire - Częstochowa, śląskie - Agencja zatrudnienia nr licencji 3260 Find your own at devire.pl Miejsce pracy: Częstochowa Nr referencyjny: DEDK06302 DEVIRE Devire to międzynarodowa firma rekrutacyjna, założona w Londynie w 1987 roku. Od 30 lat reprezentujemy wiodących pracodawców na rynku europ...
Aktualności: Praca


PRACA DORYWCZA

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:51
Częstochowa, śląskie - POTRZEEBNA MI POMOC 1 RAZ W TYGODNIU DO POSPRZATANIA MIESZKANIA 50 M KWADRATOWYCH. ZMYWAĆ NIE TRZEBA-JEST ZMYWARKA. OD CZASU DO CZASU MYCIE TRZECH OKIEN. NIE OKREŚLAM ILOŚCI GODZIN--TYLE,ILE TRZEBA. Obowiązki Sprzątanie mieszkań, sprzątanie domu Sprzątanie biura Dodatkow...
Aktualności: Praca


ZGRZEWACZ, OKUWACZ PLANDEK - Hansa-Tex Sp. z o.o

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:50
Hansa-Tex Sp. z o.o. - Częstochowa, śląskie - Jesteśmy producentem plandek oraz wyrobów technicznych z wieloletnim doświadczeniem o ugruntowanej pozycji na rynku. Najwięksi producenci naczep, firmy transportowe i logistyczne darzą nas dużym zaufaniem za wysoką jakość materiałów i standard wykonywanych produktów. Obecnie d...
Aktualności: Praca


Pomoc kuchenna/ zmywak

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:50
Częstochowa, śląskie - Zatrudnię osobę do zmywania naczyn. Ogłoszenie dodane z darmowej aplikacji OLX.pl dostępnej na , oraz...
Aktualności: Praca


#zgrana ekipa #dobra kasa #elastyczny grafik

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:49
Śródmieście, Warszawa - Częstochowa, śląskie - #ZGRANA EKIPA - młodzi ludzie, głównie studenci, otwarci, energiczni, towarzyscy, tak jak Ty! #DOBRA KASA - stałe, pewne pieniądze za to że... rozmawiasz :-) I to za każdą godzinę! Proste! Ty rozmawiasz, my płacimy. Dobrze płacimy, bo jak wygadasz efekty to dostaniesz dodatkowe...
Aktualności: Praca


mechanik samochodów ciężarowych

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:49
Częstochowa, śląskie - Konopiska, śląskie - Naprawa i konserwacja pojazdów ciężarowych, małych samochodów dostawczych Dokonywanie bieżących napraw Montaż części Wymagania: Mile widziane wykształcenie kierunkowe w zawodzie mechanik samochodowy Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku min. 1 rok Dokładność i precyzja w...
Aktualności: Praca


Handlowiec

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:46
Częstochowa, śląskie - Naszym atutem są ludzie! W branży motoryzacyjnej od ponad 25 lat budujemy markę CSV- we współpracy z ponad 400 osobowym zespołem. Niemal 100 osób pracuje z nami ponad 10 lat a kilkanaście pamięta nasze pierwsze kilkupokojowe biuro! Współpracujemy z ponad 10 000 zadowolonych klien...
Aktualności: Praca


Inżynier Mechanik

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:46
Devire - Częstochowa, śląskie - Agencja zatrudnienia nr licencji 3260 Find your own at devire.pl Miejsce pracy: Częstochowa Nr referencyjny: DEDK04847 DEVIRE Devire to międzynarodowa firma rekrutacyjna, założona w Londynie w 1987 roku. Od 30 lat reprezentujemy wiodących pracodawców na rynku europ...
Aktualności: Praca


Lakiernik proszkowy

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:46
Częstochowa, śląskie - Firma Emibig S.C zatrudni lakiernika proszkowego na lakiernię proszkową suchą. Prosimy o przysyłanie oferta za pomocą OLX. Jesteśmy zainteresowani osobami tylko i wyłącznie z doświadczeniem....
Aktualności: Praca


Pracownik Obsługi Lokalu / praca od zaraz

Careerjet.pl - 15 kwiecień, 2018 - 23:43
Częstochowa, śląskie - W związku z dynamicznym rozwojem Meat & Fit sieć lokali typu bistro poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI LOKALU Miasto Częstochowa Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardami obowiązującymi w sieci Kontrola stanu zapasów niezbędnych do pra...
Aktualności: Praca


KONTROLER JAKOŚCI (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 15:00
Exact Systems - Opublikowano: 15 kwi 2018
Oferujemy: Atrakcyjne stawki godzinowe oraz motywacyjny system premiowy Umowę zlecenie z możliwością długotrwałej współpracy Dla najlepszych możliwość rozwoju Ubezpieczenie NNW Szkolenie wdrażające – nie wymagamy doświadczenia Do Twoich zadań należeć będzie: Sortowanie części oraz odseparowanie wadliwych detali Raportowanie wyników wykonanych selekcji Jeśli: Nie boisz się nowych wyzwań Jesteś dokładny Posiadasz zdolności manualne i dobry wzrok jest to praca idealna dla Ciebie! Nie czekaj, aż inni zajmą Twoje miejsce i wzbogać swoje CV o nowe doświadczenia! Aplikuj bez CV oraz listu motywacyjnego. Zapraszamy do rekrutacji on-line....
Aktualności: Praca


Assistent/in mit Deutsch // Asystent/tka z jęz. niemieckim (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 14:00
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH - Opublikowano: 15 kwi 2018
Inhalte der Arbeit: Mitwirkung bei der Projektentwicklung, Koordinierung und Dokumentation in Thüringen und im "home office" Mitwirkung bei Transfer in die Praktikumsbetriebe in Thüringen (dolmetschen) Schriftliche und mündliche Übersetzungen Sprachtraining für die ungarischen und polnischen Praktikanten in Thüringen Mitwirkung bei Organisation von Ausflügen in Thüringen   Treści pracy (na zasadzie własnej działalności/samozatrudnienia): Współpraca przy tworzeniu projektów mobilności, koordynacji i dokumentacji zarówno w Turyngii (większość czasu realizacji usług), jak i w "home office" (mniej usług) Współpraca przy transferze do miejsc praktyk w Turyngii (tłumaczenia ustne) Pisemne i ustne tłumaczenia zwykłe Prowadzenie treningów językowych dla polskich praktykantów w Turyngii Pomoc przy organizacji wycieczek w Turyngii   Einige Rahmenbedingungen Zusammenarbeit im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit (kein Arbeitsvertrag!) Die Leistungen sind in Thüringen (2/3 Zeit) und in „home office“ (1/3 Zeit) zu erbringen Zusammenarbeit mit uns fordert häufige Fahrten nach Thüringen (Termine werden gemeinsam abgestimm) Entgelt: Zeithonorar, später zusätzlich Leistungsboni Transfer nach/von Thüringen, Verpflegung und Übernachtung in Thüringen werden durch uns organisiert und finanziert   Niektóre warunki współpracy: Współpraca w ramach własnej działalności gospodarczej np. samozatrudnienia (brak umowy o pracę!) Usługi będą wykonywane w Turyngii (średnio 2/3 czasu) oraz w "home office" - 1/3 czasu (nie ma możliwości współpracy jedynie na zasadzie „home office”) Współpraca z nami wymaga częstych podróży do Turyngii (terminy pobytów w TH będą wspólnie ustalane) Współpraca z nami wymaga dużej chęci do nauki, motywacji do pracy, dużej mobilności (wyjazdy do Niemiec), elastyczności, poczucia odpowiedzialności. Honorarium: honorarium za godzinę w "home office" i za każdy dzień w Turyngii, potem również bonusy za osiągnięcia Organizujemy i opłacamy transfer do/z Niemiec, wyżywienie, noclegi w Turyngii w naszych obiektach.   Wir suchen: Projektassistenten (-innen) Muttersprache Polnisch Führerschein Kat. B (PkW) ist hilfsreich Sehr gute Deutschkenntnisse (firmeninterne Kommunikation ausschließlich Deutsch) Zusammenarbeit auch für Studenten - besonders für Fernstudenten (wegen der Reisebereitschaft) Beginn: ab sofort Bei Interesse bitte CV nur in deutscher Sprache!   Poszukujemy: asystentów/asystentek projektowych język ojczysty - polski Prawo jazdy kat. B jest mile widziane bardzo dobra znajomość jęz. niemieckiego (warunek konieczny np. pierwsza rozmowa po niemiecku, językiem roboczym/komunikowania się w firmie jest niemiecki) współpraca również dla studentów, ale mile widziani studenci zaoczni (ze względu na dyspozycyjność i wyjazdy do Niemiec) Początek współpracy: od zaraz W razie zainteresowania, proszę o CV wyłącznie w języku niemieckim!...
Aktualności: Praca


Planista Produkcji (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 14:00
Devire - Opublikowano: 15 kwi 2018
Twoja przyszła Firma / Your future CompanyNaszym Klientem jest globalna firma Automotive skoncentrowana na projektowaniu i produkcji doskonałej jakości komponentów oraz innowacyjnych rozwiązań. W zawiązku z dynamicznym rozwojem szukamy doświadczonych i samodzielnych kandydatów na stanowisko Planista Produkcji. Zakres obowiązków:Planowanie produkcji zgodnie z potrzebami klienta i wydajnością produkcji Sprawdzanie dostępności zapasów pod kątem wymagań planów produkcyjnych oraz wymagań klientów Śledzenie poziomu przepływu części materiałów oraz półproduktów i wyrobów gotowych na magazynie Optymalizacja poziomu zapasów (WIP, FG) Reagowanie na pojawiające się problemy związane z zaopatrzeniem w materiały i komponenty do produkcji Zaangażowanie w optymalizację opakowań i ich standaryzację Nadzorowanie wyznaczonych planów działań, audytów w obszarze produkcji Nadzór nad stanami materiałów na gniazdach produkcyjnychNasz klient oferuje: Ciekawą pracę w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernie produkcyjnym o ugruntowanej pozycji na rynku Przyjazną atmosferę pracy w międzynarodowym środowisku Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę Bogaty pakiet świadczeń (między innymi opieka medyczna, sport i rekreacja) Szkolenia wewnętrzne przygotowujące do pracy na oferowanym stanowisku Możliwość dalszego rozwoju i awansuU kandydatów zwracamy uwagę na: Masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to Logistyka, Zarządzanie produkcją) Min. 3-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku Potrafisz swobodnie posługiwać się Excelem - warunek konieczny Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym Znasz system SAP Posiadasz zdolności analitycznego myślenia Jesteś nastawiony na cel Potrafisz pracować w zespole i pod presją czasuPlanista ProdukcjiMiejsce pracy / Location Częstochowa...
Aktualności: Praca


Osoba Prowadząca Punkt Handlowy (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 10:00
Klient infoPraca.pl - Opublikowano: 15 kwi 2018
Poszukujemy osób: Zainteresowanych pracą w handlu, Uczciwych i odpowiedzialnych za sprzedaż, Zmotywowanych do pracy i osiągania sukcesów, Komunikatywnych i otwartych, Gotowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zadania na stanowisku: Prowadzenie punktu zgodnie ze standardami firmy, Aktywna obsługa Klientów i budowanie trwałych relacji z nimi, Dbanie o dobry wizerunek firmy i właściwą ekspozycję towaru, Przyjmowanie dostaw, obsługa zwrotów, monitorowanie stanów magazynowych i terminów ważności towarów, Obsługa kasy fiskalnej. ...
Aktualności: Praca


Doradca przedsiębiorstw (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 10:00
PKO Bank Polski - Opublikowano: 15 kwi 2018
Oddział 1 w Kłobucku Nr ref.: LOD/076/03/2018 Jeżeli łatwo nawiązujesz kontakty, lubisz wyzwania i jesteś przedsiębiorczy, a Twój kapitał to: doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą lub obsługą klientów instytucjonalnych umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów i budowania z nimi trwałych relacji entuzjazm i chęć osiągania wyznaczonych celów wiedza z zakresu ekonomii i bankowości znajomość rynku deweloperskiego - dodatkowy atut wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie jego zdobywania czynne prawo jazdy kat. B to praca na tym stanowisku jest dla Ciebie. Inwestuj w swój rozwój poprzez: budowanie i rozwijanie własnego portfela klientów instytucjonalnych kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie produktów oraz usług bankowych i ubezpieczeniowych analizowanie danych finansowych firm efektywną realizację indywidualnego celu  sprzedażowego To wszystko zaprocentuje: umową o pracę w największym Banku w Polsce, bo wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo zatrudnienia stałym wynagrodzeniem oraz premią zależną od Twoich wyników, bo chcesz mieć wpływ na to, ile zarabiasz elastycznym pakietem benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku po fundusz emerytalny, bo lubisz mieć wybór prywatną, ogólnopolską opieką zdrowotną, bo zdrowie jest najważniejsze profesjonalnym systemem szkoleń, bo zależy nam na Twoim rozwoju Dołącz do nas lub poleć nas swoim znajomym....
Aktualności: Praca


PROWADZĄCY PUNKT SPRZEDAŻY RUCH (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 10:00
RUCH S.A. - Opublikowano: 15 kwi 2018
Dlatego, jeśli możesz pochwalić się: Smykałką do handlu, Uczciwością i odpowiedzialnością, Komunikatywnością i otwartością, Motywacją do pracy i ambicją w dążeniu do celu, Gotowością do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. My zaoferujemy Ci: Konkurencyjne wynagrodzenie stałe, prowizyjne i premiowe, Pokrycie kosztów za w pełni wyposażony i zatowarowany Punkt Sprzedaży, Bieżące wsparcie Kierownika Sprzedaży i pakiet szkoleń, Umowę Agencyjną opartą na prowadzeniu działalności gospodarczej. ...
Aktualności: Praca


Przedstawiciel / Menadżer ds. odszkodowań (śląskie)

Info Praca - 15 kwiecień, 2018 - 09:00
Kancelaria Prawna Solace - Opublikowano: 15 kwi 2018
Praca stała lub dodatkowa.   Jeżeli potrafisz dotrzeć do osób poszkodowanych w wypadkach i chcesz połączyć to z zarobkowaniem - dołącz do nas!   Twoje zadania: Docieranie do osób poszkodowanych w wypadkach i oferowanie im pomocy za pośrednictwem naszej Kancelarii. Bezpośredni kontakt z klientami kancelarii. Analiza sytuacji klienta i informowanie klientów o przysługujących im prawach. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy. Budowa, zarządzanie oraz szkolenie grupy sprzedażowej. Dbałość o jakość usług oferowanych przez kancelarię. Nie jesteśmy korporacją, dlatego każdy nasz współpracownik może liczyć na indywidualne podejście. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasza oferta była najlepsza, tzn. pozwalała naszym przedstawicielom uzyskiwać najwyższe wynagrodzenie w najkrótszym czasie.   Nasze oczekiwania: Wysoka kultura osobista, pewność siebie, dobra prezencja i łatwość nawiązywania kontaktów. Niekaralność. Swobodna obsługa komputera i internetu, Chęć aktywnej współpracy i osiągania wysokich wyników. Nastawienie do zarabiania więcej niż inni i determinacja do bycia najlepszym-sprzedaż musi być Twoim żywiołem. Ciągłe wyprzedzanie konkurencji poprzez oferowanie klientowi więcej i lepiej niż inni. Prawo jazdy kat. B. Doświadczenie w aktywnym budowaniu sieci sprzedaży. Minimum roczne doświadczenie w branży odszkodowawczej, finansowej lub ubezpieczeniowej. Oferujemy: Wysokie wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników bez górnego limitu. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STAŁEGO WYNAGRODZENIA OD POCZĄTKU WSPÓŁPRACY! Najwyższe dopłaty do kosztorysów, w sprawach cesji całe wynagrodzenie wypłacamy z góry!!! Duże zarobki od początku współpracy, wysokie prowizje, cotygodniowe rozliczenia, PROWIZJE ZE SPRAW PŁACIMY Z GÓRY! Przejrzysty i uczciwy system wynagrodzeń, Rozwój osobisty, Dostęp do systemu CRM służącego do śledzenia swoich spraw, spraw Twojego zespołu, przebiegu spraw, uzyskanego i prognozowanego wynagrodzenia, pobierania dokumentów itp. Szkolenia oraz wdrożenie do pracy, Najwyższe zasądzenia poparte setkami wyroków zadowolonych klientów, Bardzo wysokie kwoty ugód. Dodatkowe benefity: Wysokie premie za każdą dużą sprawę niezależnie od prowizji i bardzo wysokich zaliczek. Za sprawę z roszczeniem powyżej 100.000zł premia min.1000zł. Wycieczki dla każdego za pozyskanie określonej liczby spraw. Możliwość finansowania samochodu służbowego (samochody do 350.000zł), dla najlepszych finansowanie leasingu samochodu, kosztów prowadzenia biura. Regularne szkolenia merytoryczne i praktyczne. Jeżeli nie masz dużego doświadczenia przeszkolimy Ciebie i będziemy wspierać Twój rozwój. Darmowe materiały marketingowe. Jeśli masz doświadczenie w branży odszkodowawczej sprawdź co może zaproponować Ci Kancelaria Prawna Solace!...
Aktualności: Praca


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

Oferty pracy z Jobrapido

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość