Praca

SPRZEDAWCA

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 05:25
FIRMA HANDLOWA ORACZ KATARZYNA LAPA - Częstochowa, śląskie - Obsługa kasy fiskalnej. Krótki opis działalności gospodarczej:. 6-miesięczne doświadczenie na stanowisku sprzedawcy. Osobiście, telefon, Termin:.......
Aktualności: Praca


Kierowca TIR na terenie Unii Europejskiej

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 03:51
Częstochowa, śląskie - Wymagane prawo jazdy kat. PL:. Polsko-niemiecka firma poszukuje kierowców ze wschodu na samochody ciężarowe Volvo, Mercedes, Scania.......
Aktualności: Praca


Wykładanie towaru - Golden Serwis

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 03:30
Golden Serwis - Częstochowa, śląskie - Leśnej Wykładanie towaru Obowiązki - Wykładanie towaru Wymagania - Orzeczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych- Umiejętność pracy w zespole-......
Aktualności: Praca


Płatny staż w IT Center - matematyk/fizyk

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 03:03
ZF - Częstochowa, śląskie - Opiekę mentora merytorycznego; Jesteś absolwentem matematyki, fizyki albo kierunku technicznego.......
Aktualności: Praca


praca w Radomsku - bezpłatny transport (śląskie)

Info Praca - 20 listopad, 2018 - 02:42
Adecco Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 20 lis 2018
Zapewniamy darmowy dojazd z Żytna, Bełchatowa, Pajęczna, Przedborza, Gorzkowic, Piotrkowa, Sulmierzyc, Częstochowy!!Zadania:• montaż sprzętu AGD• wstępna kontrola jakości• utrzymywanie porządku w miejscu pracyWymagania:• mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji• zdolności manualne• umiejętności pracy w zespoleOferta:• umowa o pracę• atrakcyjny system premiowania pracowników• cykl szkoleń przygotowawczych do pracy• szansę rozwoju zawodowego i stabilne zatrudnienie• darmowy dojazd z Żytna, Bełchatowa, Pajęczna, Przedborza, Gorzkowic, Piotrkowa, Sulmierzyc, Częstochowy.Zainteresowany?Prosimy o przesłanie CV za pomocą portalu lub kontakt telefoniczny na numer: 695060136Numer referencyjny: MRL/05/11...
Aktualności: Praca


KIEROWCA

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 01:45
kontakt przez PUP - Częstochowa, śląskie - Niemiecki, w mowie - A1 - początkujący, w piśmie - A1 - początkujący. Krótki opis działalności gospodarczej:.......
Aktualności: Praca


Pracownik ogólno budowlany - dociepleniowiec

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 01:40
Minia bud - Częstochowa, śląskie - Opis oferty pracy:. Rejestracja i stała praca! Szukam pracownika do pracy ogólno budowlanych dociepleniowca.......
Aktualności: Praca


księgowy (śląskie)

Info Praca - 20 listopad, 2018 - 01:00
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 20 lis 2018
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:księgowy w Referacie Rachunkowości (SER)Izba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie rozliczeń podatników i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotomProwadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowejObsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjneProwadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowaniaSporządzanie wymaganych sprawozdań oraz informacjiWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca na pierwszym piętrze w budynku 3 kondygnacyjnym,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń. List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-65.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasuSamodzielność, inicjatywa, kreatywnośćUmiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-11-21Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 Katowicez dopiskiem „nabór – księgowy w Referacie Rachunkowości (SER) – Urząd Skarbowy w Kłobucku/BB”...
Aktualności: Praca


kontroler weterynaryjny (śląskie)

Info Praca - 20 listopad, 2018 - 00:42
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 19 lis 2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w KłobuckuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kontroler weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, na zastępstwo na okres do 31.12.2018 r.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku ul. ks. kard. Wyszyńskiego 15 42-100 KłobuckZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego, a w szczególności prowadzenie działań w zakresie badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu,realizacja programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego,prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania zespołu,utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 systemu zarządzania, w zakresie metody wytrawiania próby zbiorczej mięsa z zastosowaniem magnetycznego mieszadła w Powiatowym Oddziale ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku, a w szczególności,zaznajamianie się z dokumentami i danymi informatycznymi okazywanymi udostępnianymi przez strony postępowania administracyjnego i przez inne podmioty kontrolowane oraz sporządzanie kopii dokumentów na potrzeby kompletowania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;,przeprowadzanie innych oględzin w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie załatwianych spraw, wydawanie po zakończeniu tej czynności ustnych i pisemnych wstępnych zaleceń do wykonania przez strony, w tym oględzin mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie wykonania, bądź niewykonania obowiązków i zaleceń wynikających z decyzji nakazujących oraz sprawdzenie przestrzegania przez strony zakazów wynikających z decyzji zakazujących,Warunki pracy- wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy,- wyjazdy służbowe,- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,- praca w biurze przy komputerze- siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku dwupiętrowym, budynek nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych , brak windInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 310 01 34Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średnie weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:posiadanie prawa jazdy kat. B.umiejętność obsługi komputeraznajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie słuzby cywilnej, postępowania administracyjnegoPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweodporność na streskomunikatywność, dyspozycyjnośćumiejętność pracy w zespolezaangazowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacjidobra organizacja pracyDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaprawo jazdy kat. BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2018-11-30Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobuckuul. Ks.Kard. Wyszyńskiego 1542-100 Kłobuck...
Aktualności: Praca


TECHNIK SYMULACJI W MONOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZN

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 00:18
Akademia Polonijna w Czestochowie - Częstochowa, śląskie - Wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym, technicznym , medycznym lub pokrewnym, mile widziane dośwaidczenie w wykorzystaniu metody symulacji medycznej,......
Aktualności: Praca


Inspektor ochrony środowiska - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Careerjet.pl - 20 listopad, 2018 - 00:01
Częstochowa, śląskie - Inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony środowiska do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska w Dzial...
Aktualności: Praca


Chief Accountant (opolskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 18:50
Hays Accountancy Finance - Opublikowano: 19 lis 2018
Chief Accountant Częstochowa NR REF.: 1111014 Ciekawa oferta dla Głównych Księgowych z okolic Wielunia!Obecnie dla jednego z naszych Klientów- dużej, stabilnej firmy- poszukujemy osoby na stanowisko: Główny Księgowy/ Główna Księgowa.Do głównych obowiązków Głównego Księgowego będzie należało prowadzenie księgowości spółki, sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją kadrowo- płacową pracowników spółki, aktualizowanie polityki rachunkowości, procedur i polityk wewnętrznych. Osoba ta, współpracując ściśle z Dyrektorem Finansowym oraz Działem Księgowości będzie także odpowiedzialna za raportowanie do instytucji zewnętrznych, sporządzanie deklaracji podatkowych, uzgadnianie sald księgowych oraz doradztwo podatkowe w ramach zawieranych przez spółkę umów.Na tym stanowisku idealnie sprawdza się osoby z co najmniej 2- letnim doświadczeniem (mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej) z wykształceniem ekonomicznym oraz bardzo dobrą wiedzą z obszaru rachunkowości i podatków. Poszukujemy osoby samodzielnej, a jednocześnie potrafiącej współpracować z zespołem, o wysoce rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, a także bardzo dobrej organizacji pracy. Ważną kwestią jest znajomość języka niemieckiego, znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutrm.Nasz Klient oferuje stabilną pracę w miłej atmosferze oraz atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów.Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich cv w języku polskim. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami....
Aktualności: Praca


Koordynator Linii Produkcyjnej (śląskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 18:41
Devire - Opublikowano: 19 lis 2018
Dla naszego Klienta, dużej miedzynarodowej formy produkcyjnej, poszukujemy najlepszych Kandydatów na stanowisko Koordynator Linii Produkcyjnej   Do Twoich obowiązków należec będzie: Rozwijanie kultury organizacyjnej wśród pracowników Dbanie o bezpieczeństwo pracowników i urządzeń Organizowanie pracy podelgłego zespołu w bezpieczny sposób zgodnie ze standardami firmy Zarządzanie zespołem pracowników Dbałość o rozwój podległych pracowników oraz ocenę ich pracy Współpracę z działami: technicznym, produkcyjnym, logistyką i magazynem Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z procesami linii Zapewnienie wysokiej jakości procesów oraz dążenie do ciągłego ich doskonalenia Koordynowanie prac związanych z serwisem linii produkcyjnej Przygotowanie raportów Udział w międzynarodowych projektach   U Kandydatów zwracamy uwagę na: Wykształcenie minimum techniczne, preferowane wyższe z zarządzania produkcją, metalurgia, ceramika, inżynieria lub pokrewne 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku mistrza, brygadzisty lub lidera zmiany Mile widziane doświadczenie w branży produkcyjnej  Wysoka kultura bezpieczeństwa Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie Umiejętność pirorytetyzowania zadań, podejmowania decyzji Wiedzę z zakresu procesów produkcyjnych Wiedzę z zakresu narzędzi i procesów ciągłego doskonalenia Umiejętność obsługi komputera (MS Office) Umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres   Nasz Klient oferuje: Ciekawą i wymagającą dużego zaangażowania pracę w międzynarodowym środowisku Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji Pakiet benefitów Pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym (4-brygadowym) Możliwość rozwoju zawodowego Stabilne warunki zatrudnienia    ...
Aktualności: Praca


Terenowy doradca klienta (śląskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 17:00
Profi Credit - Opublikowano: 19 lis 2018
PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 14 lat i współpracujemy z grupą 3 000 doradców finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną wartość ponad 3,8 miliarda złotych.   Aktualnie poszukujemy: Terenowego doradcy klienta   Miejsce działania: Częstochowa.   Osoba ta będzie odpowiedzialna za: Oferowanie i zawieranie umów pożyczkowych Budowanie portfela Klientów firmy Finalizowanie zleceń z Działu Call Center Obsługa posprzedażowa Realizowanie założonych planów sprzedażowych Obsługa Klientów zgodnie ze standardami firmy   Nasze oczekiwania: Wykształcenie minimum średnie Swoboda w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientem Motywacja do osiągania sukcesu Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej obsłudze Klienta   Dołączając do nas, zaoferujemy Ci: Atrakcyjne zarobki Szkolenia produktowe i sprzedażowe Partnerską atmosferę w zespole Elastyczną formę współpracy Możliwość wdrażania własnych pomysłów mających realny wpływ na funkcjonowanie spółki   Jeśli jesteś kreatywny, mobilny, nastawiony na realizację celów oraz konsekwentny i samodzielny w działaniu - czekamy na Ciebie!!...
Aktualności: Praca


Stabilna praca na produkcji! (śląskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 16:46
Adecco Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 19 lis 2018
Co możemy Tobie zaoferować? Umowę o pracę tymczasową z możliwością późniejszego zatrudnienia na stałe u Klienta Zatrudnienie od zaraz na pełen etat Możliwość zdobycia nowego doświadczenia Atrakcyjny system premiowania pracowników Bezpłatny transport z Żytna, Bełchatowa, Pajęczna, Przedborza, Gorzkowic, Piotrkowa, Sulmierzyc, Częstochowy. Dodatkowo wszyscy nasi pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu benefitów! W jego ramach, w atrakcyjnych cenach abonamentowych między innymi: Karta sportowa OK System Ubezpieczenie grupowe PZU Jakie będą Twoje zadania? Montaż sprzętu AGD Kontrola jakości produktów Przestrzeganie zaleceń, procedur działania Dbanie o czystość na stanowisku pracy Czego oczekujemy?Ciebie i Twojego zaangażowania oraz dyspozycyjności! Pamiętaj, praca sama się nie zmieni. Do Ciebie należy pierwszy krok. My Ci chętnie pomożemy! Numer referencyjny: MRL/2018/07/26...
Aktualności: Praca


PRACOWNIK DROGOWY (śląskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 15:00
Budimex S.A. - Opublikowano: 19 lis 2018
Pracowałeś przy realizacji kontraktów drogowych? Znasz i przestrzegasz zasady BHP na budowie? Dbałeś o powierzony materiał i sprzęt? Szukamy właśnie Ciebie! Co będzie należało do Twoich zadań? Praca przy zadaniach związanych z robotami ziemnymi; montaże przepustów; Mile widziana: obsługa urządzeń: piły tarczowe, sprężarki, agregaty, zagęszczarki. Co zyskasz pracując w BUDIMEX? Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (ZUS, urlop, chorobowe); Średnie wynagrodzenie 4700 brutto (podstawa + premie); Dofinansowanie na artykuły dziecięce, działania kulturalne, sportowe i turystyczne; Opiekę medyczną w prywatnych placówkach w całej Polsce; Ubezpieczenie grupowe na życie; Darmowy ciepły posiłek każdego dnia; Darmowe zakwaterowanie; Nowe ubranie ochronne; Najlepsze narzędzia do wykonywania pracy; Nagroda finansowa za polecenie pracownika w wysokości 500 zł brutto; PRACĘ W ZESPOLE LIDERA RYNKU BUDOWLANEGO.  ...
Aktualności: Praca


Magister farmacji – Częstochowa (śląskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 15:00
Praca.farmacja.pl - Opublikowano: 19 lis 2018
Apteka w Częstochowie poszukuje do swojego zespołu magistra farmacji. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat konkurencyjne wynagrodzenie  możliwość dodatkowego zarobku dzięki premiom miłą atmosferę komfortowe godziny pracy Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.    Agencja zatrudnienia – nr wpisu 19948 ...
Aktualności: Praca


Starszy Doradca Handlowy (śląskie)

Info Praca - 19 listopad, 2018 - 14:45
Adecco Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 19 lis 2018
Obowiązki: Aktywne pozyskiwanie Klientów i utrzymywanie istniejących kontaktów, Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży, Przygotowywanie ofert handlowych i kalkulacji, Negocjowanie umów w zakresie sprzedaży wózków widłowych, Budowanie pozytywnego wizerunku Firmy na rynku. Wymagania: Bogate doświadczenie w działach sprzedaży, Osobowość Handlowca, Umiejętność pracy pod presją czasu i nastawienie na osiągnięcie celu, Prawo jazdy kat. B, Elastyczność, zaangażowanie, zapał do pracy, Gotowość do wyjazdów szkoleniowych. Oferujemy: Stabilne zatrudnienie stałe na podstawie umowy o pracę, Przejrzyste warunki wynagrodzenia -wynagrodzenie podstawowe plus premia gwarantowana a z czasem prowizja od sprzedaży Profesjonalne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne, Pakiet socjalny, Niezbędne, solidne narzędzia pracy. Oferta pracy stałej.Numer referencyjny: JSDH/10/18/KTW...
Aktualności: Praca


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

Oferty pracy z Jobrapido

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość