Praca

SPRZĄTACZKA

Careerjet.pl - 27 wrzesień, 2018 - 08:05
Częstochowa, śląskie - Krótki opis działalności gospodarczej:. Można wydać skierowanie, orzeczenie o niepełnosprawności, najpierw kontakt telefoniczny.......
Aktualności: Praca


Lekka praca na magazynie

Careerjet.pl - 27 wrzesień, 2018 - 08:01
Adecco - Kłomnice, śląskie - Częstochowa, śląskie - Masz umowę śmieciową? Obecny szef nadal zalega Tobie z wypłatą? Nie chcesz pracować w niemiłej atmosferze? A może masz już dość wyjazdów za granicę i nieustannej rozłąki z najbliższymi? Nie zwlekaj! Zmień to i zgłoś się do nas jeszcze dziś! Właśnie teraz poszukujemy pracown...
Aktualności: Praca


KELNER

Careerjet.pl - 27 wrzesień, 2018 - 07:59
kontakt przez PUP - Częstochowa, śląskie - Krótki opis działalności gospodarczej:. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, powiat:. Umiejętności i uprawnienia:.......
Aktualności: Praca


Pracownik produkcji (śląskie)

Info Praca - 27 wrzesień, 2018 - 07:31
S.V. Polska Sp. z o.o. - Opublikowano: 27 wrz 2018
Firma S.V. Polska sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik produkcji   Obowiązki: Obsługa maszyn produkcyjnych ( malarki, piaskarki) Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej Kontrola wizualna detali Utrzymanie odpowiedniego stanu i czystości maszyn   Wymagania: Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji ( branża automotive) Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym Sumienność, rzetelność, zaangażowanie   Oferujemy: Pracę w firmie o międzynarodowych standardach ze stabilną pozycją na rynku międzynarodowym, Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze plus premie Pakiet socjalny   Zatrudniamy także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności  ...
Aktualności: Praca


referent (śląskie)

Info Praca - 26 wrzesień, 2018 - 23:47
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 26 wrz 2018
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie: podatku akcyzowego, gier hazardowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer, zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz postępowań w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za ww. zobowiązania,Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnościProwadzenie czynności sprawdzających w zakresie nadzorowanych zadań, niezastrzeżonych dla innych komórekInformowanie komórki ds. karnych skarbowych o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowegoPrawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych z zakresu działania komórkiWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,- praca pod presją dotrzymywania terminów ustawowych przy dużym obciążeniu pracą,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- stanowisko pracy znajduje się na 4 piętrze – budynek składa się z 2 połączonych segmentów (2 pietra i 6 pięter) wyposażonych w windy,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznejw tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.LISTA KANDYDATEK/KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE WRAZ Z INFORMACJĄ O TERMINIE, MIEJSCU I GODZINIE PROWADZONEGO NABORU BĘDZIE OGŁOSZONA W BIULETYNIE IZBY ORAZ WYWIESZONA W MIEJSCU OGÓLNIE DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE IZBY (TABLICA INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWA).Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-61-65.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopowyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowejpozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywania zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasuSamodzielność, inicjatywa, kreatywnośćUmiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-10-08Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


Social Media Internet Assessor Polish - work from home job / Tester - praca dodatkowa - praca zdalna (śląskie)

Info Praca - 26 wrzesień, 2018 - 22:00
Lionbridge Global Sourcing Solutions Inc. - Opublikowano: 26 wrz 2018
Are you looking for a job that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Polish Personalized Internet Assessor. What does the job involve? In this job you will be reviewing online search results in order to improve their content and quality. You will be required to provide feedback and analysis on content found in search engine results and provide ratings on their relevance to the search terms used. Another aspect of this role will involve reviewing the language used in the search results by examining grammar, tone and cultural relevance. Through this work you will be making a valuable contribution by expressing your opinion on the quality and content of what is currently out there on the web. You will play a part in improving the quality of one of the largest search engines in the world using both your PC and required Smartphone device.   Who is suitable for this job? We are currently seeking dynamic and creative people who have a strong interest in social media, specifically those who are an active daily user of their Gmail account. We also require suitable candidates to own & use a smartphone – Android or iPhone – and have a familiarity with other forms of social media and Google products. You should also be flexible, reliable and have the ability to interpret and follow established guidelines. You will have the flexibility and freedom to work from your own home, working your own hours. Hours for this role are a minimum of 10 up to 20 hours per week depending on task availability. We are currently seeking people who have a specific smartphone device (Android 4.1 or higher or iPhone 4S or higher) to complete tasks. What are the main requirements for the job? You must be fluent in written and verbal English and Polish You must be living in Poland for the last 5 consecutive years You must own and use a Smartphone (Android V4.1 or higher or iPhone V4S or higher) to complete tasks. The majority of the task types will require both a desktop/laptop and a Smartphone Gmail must be your primary email account Active daily user of Gmail and other forms of social media. You must have familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media and cultural affairs in Poland Access to and use of a broadband internet connection and associated computer and software to perform the work, all provided at your own expense Experience in use of web browsers to navigate and interact with a variety of content   What’s next? Don’t Delay! Submit your application the below link using a desktop PC/Laptop and a member of our recruitment team will review your application....
Aktualności: Praca


International Key Account Manager (śląskie)

Info Praca - 26 wrzesień, 2018 - 09:42
HRK S.A - Opublikowano: 26 wrz 2018
Dla Naszego Klienta – firmy z branży spożywczej, specjalizującej się w produkcji wyrobów cukierniczych (pierniki, biszkopty z galaretką, kruche ciastka i herbatniki) poszukujemy International Key Account ManagerMiejsce pracy: Kamyk Zadania: Analiza specyfiki rynku rosyjskiego,  Budowanie strategii i rozwoju firmy na rynku rosyjskim, Rozwój dystrybucji produktów, Inicjowanie nowych pozycji asortymentowych/wersji smakowych i wsparcie przy tworzeniu produktów mogących wzmocnić pozycję firmy w danym regionie, Selekcja partnerów biznesowych istotnych dla rozwoju firmy - nawiązywanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi, Realizowanie założonych celów handlowych, odpowiedzialność za generowanie określonego zysku ze sprzedaży, Realizacja polityki handlowej, promocyjnej i cenowej, Regularne analizowanie poziomu sprzedaży i realizacji wyniku, Rzetelne i terminowe raportowanie wyników sprzedażowych, Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz promowanie produktów, zgodnie z przyjętą przez firmę polityką marketingową, Egzekwowanie standardów merchandisingu i widoczności produktów w punktach handlowych, Bieżąca współpraca z działem marketingu, R&D oraz logistyki. Wymagania: Bardzo dobra znajomość branży spożywczej (warunek konieczny), Doświadczenie związane ze współpracą z klientami na rynku rosyjskim, Minimum 2-letnie doświadczenie związane ze sprzedażą exportową, w tym samodzielnym prowadzeniu kluczowych klientów, Doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych negocjacji, Mile widziana znajomość rynku private label, Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (negocjowanie umów, spotkania handlowe na szczeblu międzynarodowym), Znajomość j. rosyjskiego będzie dodatkowym atutem, Nastawienie na realizację celów, Samodzielność i odpowiedzialność, Dobra organizacja pracy, Lojalność i niezawodność, Dyskrecja i profesjonalizm zawodowy. Oferujemy: Umowę o pracę, Atrakcyjne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie podstawowe + premia), Możliwość częściowej pracy w systemie home office (Obecność w biurze to min. 2 dni w tygodniu), Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, Niezbędne narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop, auto służbowe. ...
Aktualności: Praca


Korepetytor Fizyki

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 08:46
CEC - Częstochowa, śląskie - Opis oferty pracy:. Firma Edukacyjna poszukuje osoby chętnej do przeprowadzenia zajęć z fizyki.......
Aktualności: Praca


Pracownik Sklepu

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 08:39
Action - Częstochowa, śląskie - Do Twoich obowiązków należy poza tym organizowanie przestrzeni w sklepie i na regałach oraz, w porozumieniu z kierownikiem sklepu lub jego asystentem, składanie......
Aktualności: Praca


Redaktor do pisania prac wzorcowych w języku rosyjskim

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 08:37
CEC - Częstochowa, śląskie - Opis oferty pracy:. Imię, nazwisko, kontakt (e-mail, telefon). W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy do współpracy chętnych i kreatywnych osób, w......
Aktualności: Praca


Kierownik Zespołu Projektowego/Designer

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 08:31
Blue Idea - Częstochowa, śląskie - Współpracę w zgranym zespole nastawionym na sukces. Możliwość kreowania produktów dla jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku.......
Aktualności: Praca


Pracownik szwalni w firmie produkcyjnej

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 08:11
InterKadra - Częstochowa, śląskie - Obowiązki: obsługa maszyny szwalniczej przygotowanie stanowiska pracy dbanie o porządek przy stanowisku pracy Wymagania: chęć do pracy doświadczenie w szyciu......
Aktualności: Praca


Pracownik restauracji Pizza Hut w Galerii Jurajskiej

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 07:59
AmRest - Częstochowa, śląskie - Obsługa Gości w oparciu o najwyższy standard obsługi. Dokładności , odpowiedzialności, zaangażowania. Chęci rozwoju oraz umiejętności szybkiego uczenia się.......
Aktualności: Praca


Mobilne małżeństwo - koniec września - 1450 Euro

Careerjet.pl - 26 wrzesień, 2018 - 07:55
Medcare24 Sp. Z o.o. - Częstochowa, śląskie - Opis oferty pracy:. Wymagana dobra znajomość języka niemieckiego, doświadczenie w sprawowaniu opieki oraz czynne prawo jazdy.......
Aktualności: Praca


referent (śląskie)

Info Praca - 25 wrzesień, 2018 - 23:47
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 25 wrz 2018
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów złożonych osobiście przez podmiotySprawdzanie złożonych dokumentów pod względem formalnymInformowanie podatników o zakresie i sposobie załatwienia sprawy w urzędzie, kierowanie do poszczególnych komórek organizacyjnychEwidencjonowanie, segregowanie i przekazywanie przyjętych deklaracji podatkowych i innych dokumentów na inne stanowiska pracyZapewnienie podatnikom dostępności do formularzy podatkowychWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca w budynku 3 kondygnacyjnym,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaW celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń. List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznejw tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.LISTA KANDYDATEK/KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE WRAZ Z INFORMACJĄ O TERMINIE, MIEJSCU I GODZINIE PROWADZONEGO NABORU BĘDZIE OGŁOSZONA W BIULETYNIE IZBY ORAZ WYWIESZONA W MIEJSCU OGÓLNIE DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE IZBY (TABLICA INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWA).Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-61-65.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywania zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasuSamodzielność, inicjatywa, kreatywnośćUmiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-10-02Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


Account Coordinator (śląskie)

Info Praca - 25 wrzesień, 2018 - 14:09
McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. - Opublikowano: 25 wrz 2018
Tasks: Being the first point of contact for McKinsey consultants Providing ongoing support to incoming and ongoing projects Coordination of projects’ key milestones and requirements Ensuring seamless Visual Graphics and Media process flow. Sharing best practices and building knowledgebase for future references. Managing any arising escalations connected with the project work if necessary. ...
Aktualności: Praca


Lekka praca na magazynie (śląskie)

Info Praca - 25 wrzesień, 2018 - 13:49
Adecco Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 25 wrz 2018
Masz umowę śmieciową?Obecny szef nadal zalega Tobie z wypłatą?Nie chcesz pracować w niemiłej atmosferze?A może masz już dość wyjazdów za granicę i nieustannej rozłąki z najbliższymi? Nie zwlekaj! Zmień to i zgłoś się do nas jeszcze dziś!Właśnie teraz poszukujemy pracowników takich jak TY! Zaaplikuj na nasze ogłoszenie lub prześlij SMS o treści "PRACA" na numer 695 060 136 a oddzwonimy i opowiemy Ci o szczegółach! Co możemy Tobie zaoferować? Umowę o pracę tymczasową z możliwością późniejszego zatrudnienia na stałe u Klienta Zatrudnienie od zaraz na pełen etat Możliwość zdobycia nowego doświadczenia Atrakcyjny system premiowania pracowników Bezpłatny transport z Żytna, Bełchatowa, Pajęczna, Przedborza, Gorzkowic, Piotrkowa, Sulmierzyc, Częstochowy. Dodatkowo wszyscy nasi pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu benefitów! W jego ramach, w atrakcyjnych cenach abonamentowych między innymi: Karta sportowa OK System Ubezpieczenie grupowe PZU Jakie będą Twoje zadania? Pakowanie produktów Przestrzeganie zaleceń, procedur działania Dbanie o czystość na stanowisku pracy Czego oczekujemy?Ciebie i Twojego zaangażowania oraz dyspozycyjności! Pamiętaj, praca sama się nie zmieni. Do Ciebie należy pierwszy krok. My Ci chętnie pomożemy! Numer referencyjny: MRL/2018/07/26...
Aktualności: Praca


Lekka praca na magazynie (śląskie)

Info Praca - 25 wrzesień, 2018 - 13:46
Adecco Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 25 wrz 2018
Masz umowę śmieciową?Obecny szef nadal zalega Tobie z wypłatą?Nie chcesz pracować w niemiłej atmosferze?A może masz już dość wyjazdów za granicę i nieustannej rozłąki z najbliższymi? Nie zwlekaj! Zmień to i zgłoś się do nas jeszcze dziś!Właśnie teraz poszukujemy pracowników takich jak TY! Zaaplikuj na nasze ogłoszenie lub prześlij SMS o treści "PRACA" na numer 695 060 136 a oddzwonimy i opowiemy Ci o szczegółach! Co możemy Tobie zaoferować? Umowę o pracę tymczasową z możliwością późniejszego zatrudnienia na stałe u Klienta Zatrudnienie od zaraz na pełen etat Możliwość zdobycia nowego doświadczenia Atrakcyjny system premiowania pracowników Bezpłatny transport z Żytna, Bełchatowa, Pajęczna, Przedborza, Gorzkowic, Piotrkowa, Sulmierzyc, Częstochowy. Dodatkowo wszyscy nasi pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu benefitów! W jego ramach, w atrakcyjnych cenach abonamentowych między innymi: Karta sportowa OK System Ubezpieczenie grupowe PZU Jakie będą Twoje zadania? Pakowanie produktów Przestrzeganie zaleceń, procedur działania Dbanie o czystość na stanowisku pracy Czego oczekujemy?Ciebie i Twojego zaangażowania oraz dyspozycyjności! Pamiętaj, praca sama się nie zmieni. Do Ciebie należy pierwszy krok. My Ci chętnie pomożemy! Numer referencyjny: MRL/2018/07/26...
Aktualności: Praca


Koordynator działu kadr (śląskie)

Info Praca - 25 wrzesień, 2018 - 13:46
Adecco Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 25 wrz 2018
Zadania: zarządzanie 5 osobowym działem kadr koordynowanie procesów związanych z zatrudnianiem/zwalnianiem Pracowników, bieżąca obsługa kadrowa (urlopy, zwolnienia chorobowe, zaświadczenia, ubezpieczenia, czas pracy), wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego, dbanie o rozwój koordynowanego oddziału, ścisła współpraca z działem HR (HR business Partnerami) organizacja i rozliczanie podróży służbowych, współpraca z centralą Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku wykształcenia wyższego doświadczenie w zarządzaniu zespołem. bardzo dobra znajomośc prawa pracy dobra znajomośc języka angielskiego umiejętność organizacji pracy własnej i priorytetyzacji zadań, duża samodzielność w działaniu, umiejętność szukania rozwiązań, dobra znajomość pakietu Office Oferujemy: pracę w zgranym zespole profesjonalistów, nastawionych na osiągnięcie celu, w międzynarodowej firmie dającej szansę na rozwój nowe wyzwania możliwość samorealizacji dla dobrych organizatorów, zdolnych jednocześnie przyswajać duże ilości informacji i podejmować szybkie decyzje wynagrodzenie odpowiadające kompetencjom system premiowania za osiągnięte wyniki Numer referencyjny: MRL/06/2018...
Aktualności: Praca


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

Oferty pracy z Jobrapido

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość