Praca

Referent - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Careerjet.pl - 4 październik, 2018 - 08:46
Częstochowa, śląskie - Referent Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent w Referacie Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA) Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca a...
Aktualności: Praca


Sprzedawca - Częstochowa

Careerjet.pl - 4 październik, 2018 - 08:44
Wojas S.A. - Częstochowa, śląskie - W związku z dynamicznym rozwojem firmy Wojas S.A. poszukujemy pracowników do salonu stacjonarnego w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Poszukujemy pracowników na stanowisko: Sprzedawca Obowiązki Obsługa klienta Realizacja planów sprzedażowych Dbanie o porządek i ...
Aktualności: Praca


Starszy Inżynier Procesu - Montaż Końcowy - SMART-HR

Careerjet.pl - 4 październik, 2018 - 08:43
Smart-HR - Częstochowa, śląskie - SMART-HR - Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń. Dla naszego klienta – światowego lidera w branży Automotive, w związku z intensywnym rozwojem, poszukuje...
Aktualności: Praca


Starszy Inżynier Procesu SMT - Częstochowa

Careerjet.pl - 4 październik, 2018 - 08:43
Smart-HR - Częstochowa, śląskie - SMART-HR - Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń. Dla naszego klienta – światowego lidera w branży Automotive, w związku z intensywnym rozwojem, poszukuje...
Aktualności: Praca


referent (śląskie)

Info Praca - 3 październik, 2018 - 23:45
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 03 paź 2018
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, w tym weryfikacji ulg i zwolnień podatkowychWeryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, w tym wyjaśnianie błędów zawartych w deklaracjachAnalizowanie informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowychTypowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowychPrawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznychDokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organówWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa,- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- zagrożenie korupcją,- praca pod presją dotrzymania terminów ustawowych przy dużym obciążeniu pracą.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca w budynku 3 kondygnacyjnym,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaW celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznejw tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscui godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-60.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopowyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowejpozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasuSamodzielność, inicjatywa, kreatywnośćUmiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-10-11Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


OPIEKUNKA Z KOMUNIKATYWNYM NIEM. DO SENIORA BEZ DEMENCJI

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 08:45
Ambercare24 - Częstochowa, śląskie - Firma AMBERCARE24 poszukuję Opiekunki osób starszych do pracy w całych Niemczech! Nasza firma zapewnia najwyższe legalne zarobki na rynku opieki Planowany termin wyjazdu: 4 październik Miejsce zlecenia: Monachium Wynagrodzenie: 1300 euro netto/mies Wymagania od Opiekunki: ...
Aktualności: Praca


inspektor weterynaryjny

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 08:41
Częstochowa, śląskie - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie 42-202 Częstochowa, ul. Tkacka 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...
Aktualności: Praca


inspektor weterynaryjny

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 08:15
Częstochowa, śląskie - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie 42-202 Częstochowa, ul. Tkacka 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...
Aktualności: Praca


Specjalista ds. Sprzedaży w Salonie Firmowym Orange - umowa

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 08:08
Orange - Częstochowa, śląskie - Obsługa klientów zgodnie ze standardami Orange. Prywatną opiekę medyczną. Od lat znajdujemy się w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców na świecie.......
Aktualności: Praca


Tokarz Manualny

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 08:05
Bomet Sp. z o.o. - Częstochowa, śląskie - Częstochowska firma specjalizująca się w remontach maszyn i sprzętu pod nadzorem UDT, poszukuje pracowników na stanowisko: Tokarz Manualny Tokarz Manualny 01......
Aktualności: Praca


Pomocnik elektomontera, do przyuczenia

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 08:01
P.W.I.E. - Częstochowa, śląskie - Opis oferty pracy:. Wymagane zaangazowanie i chcęci do pracy. Firma energetyczna zatrudni pomocnika elektromontera do przyuczenia.......
Aktualności: Praca


Rozdzielacz komponentów-lekka praca

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 07:15
Częstochowa, śląskie - Opis oferty pracy:. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem. Osoby chętne do pracy prosimy o kontakt telefoniczny w godz.......
Aktualności: Praca


Sprzedawca / Doradca Klienta

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 07:15
Komfort - Częstochowa, śląskie - Doradztwo i kompleksowa obsługa klienta. Umiejętność obsługi komputera. Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy.......
Aktualności: Praca


Zatrudnię Panią do pakowania ze zdolnościami manualnymi

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 06:55
Dorota - Częstochowa, śląskie - Zatrudnię Panią do pakowania sztućców ze zdolnościami manualnymi. Wymagana szybkość i zwinność. Kontakt tel. 602 234 996 602 - pokaż numer telefonu - ....
Aktualności: Praca


Stabilna praca na produkcji

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 06:36
Częstochowa, śląskie - Ciebie i Twojego zaangażowania oraz dyspozycyjności! Atrakcyjny system premiowania pracowników. Co możemy Tobie zaoferować?......
Aktualności: Praca


Przedstawiciel Handlowy

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 05:51
Wychamet-Babyactive - Częstochowa, śląskie - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w firmie mającej czołową pozycję w swojej branży pracę w miłej i profesjonalnej atmosferze profesjonalne......
Aktualności: Praca


Programista WEB - HTML 5, CCS 3, JS, jQuery, Json, Xml

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 05:50
TeamQuest - Częstochowa, śląskie - Oferta pracy: Praca programista Programista WEB - HTML 5, CCS 3, JS, jQuery, Json, Xml Częstochowa Zadania: tworzenie i rozwój oprogramowania w technologiach HTML 5, CCS 3, JS, jQuery, Json, Xml oraz innych w zależności od posiadanych umiejętności, poszerzanie własnych umie...
Aktualności: Praca


Pracownik Działu Dostaw

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 05:34
Makro - Częstochowa, śląskie - Jesteśmy innowacyjną firmą z branży handlu hurtowego, należącą do Grupy METRO. Działając wspólnie w globalnej sieci MAKRO/METRO Cash&Carry, zapewniamy najwyższej jakości towary oraz kompleksowe rozwiązania biznesowe 21 milionom naszych klientów w 25 krajach na całym świecie. Jeśl...
Aktualności: Praca


SZWACZKA

Careerjet.pl - 3 październik, 2018 - 05:30
kontakt przez PUP - Częstochowa, śląskie - Krótki opis działalności gospodarczej:. Wymagane min. 3 miesiące doświadczenia jako krawcowa/szwaczka, umiejętność szycia na maszynach szwalniczych typu......
Aktualności: Praca


referent (śląskie)

Info Praca - 2 październik, 2018 - 23:45
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 02 paź 2018
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów złożonych osobiście przez podmiotySprawdzanie złożonych dokumentów pod względem formalnymInformowanie podatników o zakresie i sposobie załatwienia sprawy w urzędzie, kierowanie do poszczególnych komórek organizacyjnychEwidencjonowanie, segregowanie i przekazywanie przyjętych deklaracji podatkowych i innych dokumentów na inne stanowiska pracyZapewnienie podatnikom dostępności do formularzy podatkowychWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- stanowisko pracy znajduje się na parterze,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:niepełnosprawność ruchowa, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaW celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń. List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznejw tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscui godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-60.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasuSamodzielność, inicjatywa, kreatywnośćUmiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-10-09Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

Oferty pracy z Jobrapido

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość