Green Pack Częstochowa
 
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

Procedura „in vitro” – NIE! Naprotechnologia – TAK!


Męskie oblężenie Jasnej Góry

 

 

Już 4 listopada 2017 roku liderzy różnych organizacji męskich zapraszają na Jasną Górę na spotkanie i wspólną modlitwę. 

 

 

 

Wśród gości m.in. abp Stanisław Gądecki, bp Grzegorz Ryś, Jacek Pulikowski.
Jasna Góra to miejsce bardzo ważne symbolicznie dla Polaków. W bieżącym roku, roku Jubileuszu Koronacji Cudownego Obrazu pielgrzymowanie na Jasną Górę nabrało nowego wymiaru. W nurt pielgrzymkowy wpisują się też polscy mężczyźni, którzy w sobotę 4 listopada będą mieli na Jasnej Górze swoje spotkanie.

Jako polscy mężczyźni chcemy być ostoją dla naszych rodzin i Kościoła; znakiem nowej jakości męstwa w społeczeństwie. Do tego potrzebujemy wzmocnienia, dlatego właśnie pielgrzymujemy do Tronu Królowej. Tu razem „jak jeden mąż” chcemy oddać siebie Matce Bożej; być cali Jej (Totus tuus), bo Ona jest cała oddana Bogu (Tota tua), by dalej iść z mocą Bożą, której Ona jest najprostszą pośredniczką.” – deklarują organizatorzy.

Spotkanie pod hasłem „Męskiego Oblężenia” trochę prowokuje tytułem. Przecież oblężenie kojarzy się jednoznacznie z rokiem 1655. Tym razem jednak nie chodzi o walkę, przemoc, zniszczenie. Wręcz przeciwnie: mężczyźni przychodzą do Królowej, by zawierzyć Jej swoje rodziny, miejsca pracy, przestrzenie odpowiedzialności. A mamy co powierzać!

Spotkanie mężczyzn na Jasnej Górze jest odpowiedzią na atak współczesnej kultury na wzorce męskości. Jest ono wyrazem pragnienia upowszechnienia pracy duszpasterskiej wzmacniającej mężczyzn w ich rolach i zadaniach.

W programie znajdują się trzy konferencje o męskości i ojcostwie, które wygłoszą:

Jacek Pulikowski – niekwestionowany autorytet w temacie małżeństwa i rodziny, a równocześnie autor wielu książek,

Mieczysław Guzewicz – konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski,

Stanisław Sławiński – pedagog, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

W drugiej części spotkania odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego oraz zawierzenie Matce Bożej, które poprowadzi bp Grzegorz Ryś.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu (indywidualne lub grupowe) można wysyłać poprzez stronę: 

oblezenie.mezczyzni.net

Zgłaszając się na stronie uczestnicy zyskują dostęp do informacji organizacyjnych wysyłanych mailowo.

 
 
Serdecznie zapraszamy!Źródło: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

 

 
 

Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka

 
 

Zapraszamy do zapoznania się  z cytatami naukowców i lekarzy o początkach życia człowieka.

 
"Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową." - prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze. Niemcy

Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest
to człowiek.
" - prof. dr hab. med. B. Chazan. specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Warszawa

Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu są bardzo
ważne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie poczęcia.
" - prof. dr hab. P G. Fedor -Freybergh. psycholog. Sztokholm

Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest osobą." - prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie

Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci." - prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie

"Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu. Przyjęcie za
pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy
opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem,
z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym.
" - prof. dr med. J. Lejeune. kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu

"Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia." - prot. dr hab. n. med. J. Roszkowski, członek-współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego,
członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka." - dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerniakowskiego w Krakowie

„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że pojedyncze ludzkie życie zaczyna
się w momencie poczęcia.
" prof. M. Matthews-Roth. Uniwersytet Harvarda. USA

W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane
w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych - gamet - żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem
."- prof. dr hab. med. M. Rybakowa. Komitet Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa-Kraków

Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej z jądrem plemnika (co następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia od strony jajnika) powstaje całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna - nowa osoba ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie już zmianie do końca życia." - prof. dr hab. B. Suszka, biolog, pracownik naukowy PAN. Poznań

Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwu komórek - gamety żeńskiej, czyli komórki jajowej
(oocytu), i gamety męskiej - plemnika, w akcji zapłodnienia.
" - prof. dr hab. med. M. Troszyński. ginekolog-położnik. Warszawa

Zestawiła: dr Krystyna Cygorijni

Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, informacje dotyczące obrony życia człowieka.

 

 

 


 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do lektury.

 

Z publikacji w czasach PRL-u

Obowiązująca w PRL, urzędowa, komunistyczna cenzura realizowała dyrektywy ówczesnych rządzących, którzy konsekwentnie, na różne sposoby, realizowali wytyczną W. I. Lenina: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia”

 (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa „Książka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321)
 
Stosując cenzurę starano się blokować prawdę o początku życia człowieka, rozwoju dziecka przed narodzeniem, skutkach aborcji dla zdrowia kobiet.
 Nielicznym autorom, wydawnictwom udało się niekiedy „ominąć” blokujące prawdę zapisy cenzury.
 
 
 Poniżej kilka fragmentów tych publikacji:
 
  • Fragment książki G.L. Flanagan „9 pierwszych miesię- cy życia”: „Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka, mniejsza od kropki na końcu tego zdania (...) Po połączeniu jądra plemnika z jądrem jaja rozpoczyna się konfrontacja informacji genowych (...) Zostają zdeterminowane m. in. płeć, kolor oczu, włosów i skóry, rysy twarzy, budowa ciała, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób... W trzecim tygodniu długość (dziecka) wynosi około 2,5 mm. Serce zaczyna bić zwykle 25. dnia. Krew krąży w nieskomplikowanym zamkniętym układzie naczyń, oddzielnym od krążenia matki. Mózg składa się z dwóch płatów. Pierwotny rdzeń kręgowy ma już z obu stron zawiązki żeber i mięśni. W czwartym tygodniu dziecko mierzy już ponad pół centymetra. Ma główkę, tułów i zawiązki górnych kończyn.”(G. L. Flanagan, 9 pierwszych miesięcy życia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973, s. 19.) 

  • Prof. dr hab. med. K. Bożkowa (dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie): „Rozwój dziecka zaczyna się nie w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczęcia.” (Zdrowie rodziny, pod red. prof. dr hab. med. K. Bożkowej i dr med. A. Sitko, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983, s. 35.) 

  • Dr n. przyrod. R. Kurniewicz-Witczakowa (Warszawa): „Nowe życie - życie Waszego dziecka - zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej - plemnika. Powstaje jedna komórka, któ- ra zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie, jest wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa i stanowi pod tym względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek nowego życia (...). Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnienie (...), jest początkiem życia dziecka w łonie matki.” (Nasze dziecko, pod red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńskiej-Sikorskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984, s. 31.)

  • Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego): „Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczę- cia, tj. zapłodnienia, i kończy się w momencie śmierci.” (R. Klimek, F. Palowski, Przyszłość i medycyna, czyli rozmowy o życiu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1988, s. 259.)

  • Doc. dr hab. A. Jaczewski: „A na czym polega zabieg przerywania ciąży? (...) Otóż zabieg polega na tym, że do jamy macicy wprowadza się narzędzie zwane łyżką, która na długim trzonku ma ostrą pętelkę ze stali. Tym jakby nożem, stanowiącym tę pętlę, dokonuje się usunięcia błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (...) Usuwając błonę śluzową usuwa się także zagnieżdżone w niej jajo płodowe, czyli rozwijające się dziecko. (...) Płód jest bardzo mały - zabieg można (w myśl obecnie obowiązującego prawa – przyp. red.) wykonać tylko w pierwszych trzech miesiącach ciąży - ale jest to już żywa istota.

Może więc być traktowany jako zabójstwo. Zabójstwo, którego dokonuje lekarz za zgodą matki.” (A. Jaczewski, O chłopcach dla chłopców, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986, s. 78.) 

  • Dr med. B. Nathanson (Amerykanin, twórca filmu „Niemy krzyk” ukazującego zabójstwo dziecka w łonie matki w 12 tygodniu jego życia od poczęcia): „Nakręciłem ten film, aby pokazać czym naprawdę jest przerywanie ciąży. Jestem odpowiedzialny za 75 tysięcy sztucznych poronień wykonanych w prowadzonej przeze mnie klinice. Lecz obecnie nawróciłem się na stronę obrony życia. Nie jestem ciemniakiem ani człowiekiem prymitywnym. Nie jestem katolikiem ani protestantem. Jestem Żydem i w dodatku kompletnym ateistą.
Moje nawrócenie nie jest podyktowane ani motywami religijnymi ani etycznymi: jest ono wyłącznie naukowe i technologiczne. Po prostu doszedłem do wniosku, że nie ma żadnej różnicy między 12-tygodniowym a 28-tygodniowym płodem. Powinny być traktowane kompletnie tak samo.
Dokonanie zabiegu przerywania ciąży jest dzieciobójstwem. Zabijany płód doznaje takich samych cierpień jak dorosły torturowany skazaniec.” (M. Stypułowska, Niemy krzyk dziecka, tygodnik „Niedziela” z 11 sierpnia 1985, s. 6.) 

****

Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, informacje dotyczące obrony życia człowieka

 

 

 
 
Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta