Green Pack Święta
 
Promed Optyk. CZAS NA WZROK 40 +
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

200 rocznica Insurekcji

Tadeusz Kościuszko Historia – Mity – Tradycja 

 

Program obchodów 200 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej

 
Częstochowa–Szczekociny
5–7 czerwca 2014 r.

5 czerwca 2014 r. – Częstochowa

 • 11.00 nadanie imienia prof. Bartłomieja Szyndlera sali budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 36a
 • 13.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu Historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy oraz z powiatów częstochowskiego i myszkowskiego, pt. Tadeusz Kościuszko. Historia–Mity–Tradycja, aula AJD, ul. Waszyngtona 4/8
 • 15.30 zwiedzanie Jasnej Góry
 • 16.45 msza św. w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze

 

6 czerwca 2014 r. – Szczekociny

 • 11.00 otwarcie uroczystości związanych z obchodami 220. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej
 • 12.30 rekonstrukcja bitwy pod Szczekocinami
 • 15.00 Otwarcie Konferencji – powitanie gości
 • 15.30–15.45 prof. Marceli Antoniewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Genealogia rodu Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki
 • 15.45–16.00 prof. Andrzej Stroynowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Droga Kościuszki do funkcji Naczelnika
 • 16.00–16.15 prof. Dariusz Nawrot, (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Oficerowie uczestnicy bitwy pod Szczekocinami w dobie Legionów i Księstwa Warszawskiego;
 • 16.15–16.30 prof. Jacek Wójcicki (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza), Postać Tadeusza Kościuszki w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina;
 • 16.30–16.45 prof. Jarosław Ławski (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza) Kościuszko księcia Edwarda Lubomirskiego;
 • 16.45–17.00 prof. Teresa Kostkiewiczowa (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza) Kościuszkowska liryka wysoka
 • 17.00–17.15 o. Jan Golonka (Jasna Góra), Tradycje kościuszkowskie na Jasnej Górze
 • 17.15–17.30 prof. Borys W. Nosow (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk), Powstanie kościuszkowskie w klasycznej historiografii rosyjskiej (XIX–pocz. XX w.);
 • 17.30–17.45 prof. Kirył Koczegarow (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk), Powstanie kościuszkowskie w nowszej historiografii rosyjskiej (1917–pocz. XXI w.);
 • 17.45–18.00 dr Katarzyna Bucholc-Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Profesor Bartłomiej Szyndler jako badacz powstania kościuszkowskiego;
 • 18.00–18.15 dr Krzysztof Czajkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Tadeusz Kościuszko Mickiewicza;
 • 18.15–18.30 dr hab. Małgorzata Durbas (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Nieznany szkic Panoramy Racławickiej
 • 18.30–19.00 Dyskusja
 • 20.30 Bankiet

 

7 czerwca 2014 r. – Szczekociny

Sekcja I

 • 10.00–10.15 prof. Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki), Prawdziwy syn wolności. Kościuszko w amerykańskiej wojnie o niepodległość 1776-1783
 • 10.15–10.30 prof. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Opieka społeczna i zdrowotna w czasie powstania kościuszkowskiego;
 • 10.30–10.45 dr hab. Maciej Trąbski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Bitwa pod Szczekocinami z punktu widzenia sztuki wojennej II połowy XVIII wieku;
 • 10.45–11.00 prof. Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki), Generał Karol Kniaziewicz               i Naczelnik Tadeusz Kościuszko a Legia Naddunajska;
 • 11.00–11.15 prof. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tadeusz Kościuszko i kościuszkowskie tradycje w Wojsku Polskim w latach 1918–2013;
 • 11.15–11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30–11.45 prof. Agnieszka Czajkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Insurekcja jako tekst. Trzy interpretacje – Kraszewskie, Reymont, Rymkiewicz
 • 11.45–12.00 prof. Krystyna Maksimowicz (Uniwersytet Gdański), O Polkach wznoszących szańce, czyli wokoło wiersza „Nowy zaciąg z samych kobiet pod chorągiew białą”;
 • 12.00–12.15 dr Anna Janicka (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza), Wizja „Ukochanej” Kościuszki u księcia Edwarda Lubomirskiego;
 • 12.15–12.30 dr hab. Julia Dziwoki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Tadeusz Kościuszko w Szwajcarii;

 

Sekcja II

 • 10.00–10.15 prof. Evgen Sinkievicz (Czarnomorski Uniwersytet Państwowy w Mikołajowie), Powstanie kościuszkowskie w badaniach krakowskiej szkoły historycznej
 • 10.15–10.30 doc. Olga Gajdaj, (Czarnomorski Uniwersytet Państwowy w Mikołajowie),      doc. Olga Morozowa, (Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie), Powstanie kościuszkowskie       w historiografii ukraińskiej
 • 10.30–10.45 prof. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, (Uniwersytet w Wilnie), Powstanie kościuszkowskie w świetle historiografii litewskiej
 • 10.45–11.00 dr Marzena Bogus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),                   Mit Kościuszki na łamach prasy nauczycielskiej Śląska Cieszyńskiego.
 • 13. 00 Zamknięcie Konferencji
 • 13.30 Wyjazd do Częstochowy

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD – przewodnicząca

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

Dr hab. Andrzej Stroynowski, prof. AJD

Dr hab. Maciej Trąbski

Dr Katarzyna Bucholc-Srogosz – sekretarz

Mgr Małgorzata Łącka-Małecka

 

6 czerwca 2014 r. (piątek)

15.00–15.30 Powitanie gości
15.30–15.45 prof. Marceli Antoniewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),

Genealogia rodu Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki

15.45–16.00 prof. Andrzej Stroynowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
Droga Kościuszki do funkcji Naczelnika
 16.00–16.15 prof. Dariusz Nawrot, (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Oficerowie uczestnicy
bitwy pod Szczekocinami w dobie Legionów i Księstwa Warszawskiego;
 16.15–16.30 prof. Jacek Wójcicki (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza), Postać
Tadeusza Kościuszki w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina;
16.30–16.45 prof. J. Ławski (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza) Kościuszko księcia
Edwarda Lubomirskiego;
 16.45–17.00 prof. T. Kostkiewiczowa (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza)
Kościuszkowska liryka wysoka
17.00–17.15 o. Jan Golonka (Jasna Góra), Tradycje kościuszkowskie na Jasnej Górze
17.15–17.30 prof. Borys W. Nosow (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk),
Powstanie kościuszkowskie w klasycznej historiografii rosyjskiej (XIX–pocz. XX w.);
17.30–17.45 prof. Kirył Koczegarow (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk),
Powstanie kościuszkowskie w nowszej historiografii rosyjskiej (1917–pocz. XXI w.);
 17.45–18.00 dr Katarzyna Bucholc-Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
Profesor Bartłomiej Szyndler jako badacz powstania kościuszkowskiego;
 18.00–18.15 dr Krzysztof Czajkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
Tadeusz Kościuszko Mickiewicza;
18.15–18.30 dr hab. Małgorzata Durbas (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
Nieznany szkic Panoramy Racławickiej
 18.30–19.00 Dyskusja
 20.30 Bankiet

7 czerwca 2014 r. (sobota)
Sekcja I
 10.00–10.15 prof. Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki), Prawdziwy syn wolności.
Kościuszko w amerykańskiej wojnie o niepodległość 1776-1783
10.15–10.30 prof. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Opieka
społeczna i zdrowotna w czasie powstania kościuszkowskiego;
10.30–10.45 dr hab. Maciej Trąbski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Bitwa
pod Szczekocinami z punktu widzenia sztuki wojennej II połowy XVIII wieku;
10.45–11.00 prof. Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki), Generał Karol Kniaziewicz
i Naczelnik Tadeusz Kościuszko a Legia Naddunajska;
 11.00–11.15 prof. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Tadeusz Kościuszko i kościuszkowskie tradycje w Wojsku Polskim w latach 1918–2013;
11.15–11.30 Przerwa kawowa
11.30–11.45 prof. Agnieszka Czajkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
Insurekcja jako tekst. Trzy interpretacje – Kraszewskie, Reymont, Rymkiewicz
11.45–12.00 prof. Krystyna Maksimowicz (Uniwersytet Gdański), O Polkach wznoszących
szańce, czyli wokoło wiersza „Nowy zaciąg z samych kobiet pod chorągiew białą”;
 12.00–12.15 dr Anna Janicka (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza), Wizja
„Ukochanej” Kościuszki u księcia Edwarda Lubomirskiego;
 12.15–12.30 dr hab. Julia Dziwoki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Tadeusz
Kościuszko w Szwajcarii;
Sekcja II
 10.00–10.15 prof. Evgen Sinkievicz (Czarnomorski Uniwersytet Państwowy w Mikołajowie),
Powstanie kościuszkowskie w badaniach krakowskiej szkoły historycznej
 10.15–10.30 doc. Olga Gajdaj, (Czarnomorski Uniwersytet Państwowy w Mikołajowie),
doc. Olga Morozowa, (Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie), Powstanie kościuszkowskie
w historiografii ukraińskiej
 10.30–10.45 prof. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, (Uniwersytet w Wilnie), Powstanie
kościuszkowskie w świetle historiografii litewskiej
10.45–11.00 dr Marzena Bogus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
Mit Kościuszki na łamach prasy nauczycielskiej Śląska Cieszyńskiego.
 13. 00 Zamknięcie Konferencji
 13.30 Wyjazd do Częstochowy

Organizatorzy:
Patronat medialny:

Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta