M1. Wystawa Interaktywnych Dinozaurów. Zatorland
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

NTC

Subskrybuje zawartość
Tygodnik lokalny
Zaktualizowano: 18 min. 4 sek. temu

E-bilety autobusowe w Częstochowie w Twoim smartfonie – jak to działa?

25 styczeń, 2019 - 00:13

Aby podróżować komunikacją miejską po Częstochowie, wcale nie musisz mieć w kieszeni gotówki. Teraz bilety autobusowe możesz zakupić również przez telefon. W tym celu musisz jedynie zainstalować specjalną aplikację mPay.

Nowy sposób kupowania biletów autobusowych w Częstochowie
Dotychczas traciłeś czas, stojąc w kolejkach do biletomatów? A może kupowałeś bilety u kierowcy? Coraz więcej polskich miast wychodzi naprzeciw potrzebom podróżujących. Jednym z nich jest Częstochowa. Od pewnego czasu bilety autobusowe w Częstochowie można zakupić również przez smartfona. To bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania transakcji.

Jeżeli chcesz zapomnieć o konieczności noszenia przy sobie gotówki, aby zakupić bilety autobusowe w Częstochowie, skorzystaj z nowoczesnego rozwiązania. Wystarczy, że zainstalujesz specjalną aplikację – mPay, którą znajdziesz na tej stronie internetowej: https://www.mpay.pl/uslugi/bilety-komunikacji-miejskiej/bilety-czestochowa/.

Jak działa aplikacja mPay?
Zanim po raz pierwszy zakupisz za pośrednictwem aplikacji mPay bilety autobusowe w Częstochowie, będziesz musiał utworzyć swoje konto użytkownika. Zajmie Ci to tylko chwilę – musisz jedynie podać swoje dane osobowe, ustalić kod PIN (którym następnie będziesz potwierdzał każdy zakup) oraz wybrać sposób płatności.

Aplikacja mPay jest tak zaprojektowana, że za bilety autobusowe w Częstochowie możesz płacić na dwa sposoby – możesz podłączyć do utworzonego konta kartę płatniczą lub wybrać elektroniczną portmonetkę. Drugie rozwiązanie jest dedykowane osobom, które z pewnych względów nie chcą korzystać z karty płatniczej lub jej nie posiadają. Elektroniczną portmonetkę możesz doładować dowolną kwotą.

Aby kupić bilet, wystarczy wybrać taką opcję z listy, następnie określić ulgę i określić rodzaj biletu (np. 60-minutowy). Transakcję kończy zaakceptowanie zamówienia.

Aplikacja mPay – więcej niż możliwość kupowania biletów
Wcześniej nie korzystałeś z aplikacji mPay? Bardzo prawdopodobne, że nie znasz jej funkcjonalności. Usługa mPay umożliwia znacznie więcej niż tylko kupowanie biletów autobusowych w Częstochowie. Z jej pomocą możesz m.in.: opłacić miejsce parkingowe, doładować telefon i zapłacić za zakupy w sklepie internetowym. Pełna lista usług mPay została opisana na firmowej stronie – mPay.pl.

Jeżeli korzystasz ze smartfona i często podróżujesz komunikacją miejską w Częstochowie, nie wahaj się – możesz raz na zawsze zapomnieć o noszeniu przy sobie drobnych na bilet. Kupuj e-bilety i korzystaj z często organizowanych promocji, aby oszczędzać.22 miejsce w Rankingu Samorządów RP

24 styczeń, 2019 - 18:32

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, że Gmina Konopiska po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Wysokie 22 miejsce jest potwierdzeniem i odzwierciedleniem stabilnej i odpowiedzialnej polityki wewnętrznej gminy.

„W czasie mojej kadencji Gmina Konopiska powróciła „na salony” i w dalszym ciągu utrzymuje swą pozycję wśród najlepszych gmin, zdobywając 18 miejsce w roku 2017 i 22 miejsce w roku 2018. Cieszy mnie, że nasze dotychczasowe działania zostały pozytywnie ocenione przez niezależne, opiniotwórcze gremium – kapitułę Rankingu Samorządów pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka.” – powiedział Wójt Jerzy Żurek „Fakt utrzymywania się w czołówce najlepszych gmin wiejskich w Polsce dowodzi, że nasze decyzje podejmowane są z uwzględnieniem świadomej, odpowiedzialnej polityki finansowej i mają rzeczywisty wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Jesteśmy blisko naszych mieszkańców i problemów naszej lokalnej społeczności. To procentuje we wszystkich późniejszych działaniach. Dbałość o rozwój i dobre imię Gminy Konopiska jest dla mnie sprawą priorytetową” – powiedział Wójt Jerzy Żurek.

Gmina Konopiska zdobyła 1 miejsce w powiecie częstochowskim, 5 miejsce w woj. śląskim i 22 miejsce w Polsce, (na 1500 gmin wiejskich objętych rankingiem) w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

W obszarze trwałości ekonomiczno – finansowej, kapituła rankingu brała pod uwagę m.in. dynamikę: dochodów własnych podatkowych, pozostałych dochodów własnych, wydatków majątkowych, wydatków na drogi, wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku.

W obszarze trwałości społecznej brano pod uwagę m.in.: dynamikę wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (oświata, kultura, pomoc społeczna), dynamikę wydatków na transport publiczny, to czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej lub dla innych grup społecznych, dynamikę wydatków na oświatę, wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej.

W obszarze trwałości środowiskowej wzięto pod uwagę m.in. wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną, wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE, odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej.

Organizatorem Rankingu Samorządów (powstającego już 15 lat)jest dziennik „Rzeczpospolita”. Cele, zasady oraz kryteria oceny ustalane są przez niezależną kapitułę pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie przygotowywane jest w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Podstawowym celem zestawienia jest próba oceny jakości lokalnego rozwoju. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu są ogólnodostępne  informacje publiczne zawarte w bazie GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe (przesłane on-line przez organizatorów konkursu). Na kryterium oceny końcowej wpływa 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach. (źródło, foto: https://rankingsamorzadow.pl/files/ranking-samorzadow-2018.pdf)

WIĘCEJ O RANKINGU SAMORZĄDÓW TUTAJAnkieta – dopłaty do wymiany kotłów c.o. w 2019r.

24 styczeń, 2019 - 18:29

Mieszkańcy zainteresowani wymianą kotłów c.o. w 2019r. proszeni są o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest oszacowanie ilości inwestycji planowanych do realizacji w bieżącym roku. Dane z ankiet będą wykorzystywane przy aktualizacji regulamin dopłat – w szczególności ilości wymiany kotłów w rozbiciu na rodzaj paliwa tj. gaz lub paliwo stałe

Dotyczy tylko domów jednorodzinnych.

Należy również pamiętać, że :
– należy wstrzymać się z rozpoczęciem inwestycji do czasu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, koszty poniesione wcześniej nie będą uwzględnione;
– nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie: kocioł gazowy; kocioł węglowy nowej generacji opalany paliwem stałym, bez dodatkowego rusztu oraz możliwości jego montażu, z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniający wymagania klasy 5 w zakresie emisji sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 – 5:2012;
– stary piec na węgiel musi zostać zezłomowany po zakończeniu inwestycji ( nie ma możliwości sprzedaży pieca);
– inwestycja musi zostać ostatecznie zakończona i rozliczona do 15 listopada 2019r.

Ankietę należy wypełnić i złożyć w pok. 10 na parterze Urzędu Miejskiego w Blachowni w terminie do dnia 4 lutego 2019r.

-> Ankieta <-Utylizacja wyrobów zawierających azbest

24 styczeń, 2019 - 18:27

Urząd Gminy Mykanów informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 15.09.2019 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina Mykanów podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w formie wypełnionego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B, w pokoju 3 , w terminie do 20 marca 2019 r. – poniedziałek w godz. 7.30 do 15.30, wtorek w godz. 7.30 do 17.00, oraz środa, czwartek i piątek w godz. 7.30 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3288 019 wew. 34

Do wniosku należy dołączyć:

– kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Wniosek do pobrania tutaj lub w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B I piętro w pokoju 3 oraz w Biurze Obsługi InteresantaGOPS dla dzieci

24 styczeń, 2019 - 18:25

W dniu 15 stycznia br. w Restauracji „Nowy Świat” w Mstowie już po raz szesnasty odbyło się Spotkanie Noworoczne, zorganizowane dla licznej grupy dzieci z terenu gminy Mstów.

Głównymi organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Mstowie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in..:
– Proboszcz mstowskiej parafii ks. Dawid Kover CRL,
– Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach Przemysław Mazurkiewicz,
– Dzielnicowy Paweł Kuban,
– Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz,
– Przewodniczący Rady Gminy Mstów Krzysztof Choryłek,
– Dyrektor GOK w Mstowie, Krzysztof Drynda
– wieloletni Sekretarz Gminy Mstów, Wacław Panz
– Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

Uroczystość uświetnił występ wokalny Pani Magdaleny Drążek, która wykonała kilka pastorałek – nawiązując tym samym do trwającego okresu świąteczno-noworocznego.

Na koniec odbył się najbardziej oczekiwany przez dzieci punkt imprezy – wszystkie zostały obdarowane paczkami. W szczególności należy podziękować Wójtowi Gminy Mstów Panu Tomaszowi Gęsiarzowi (za ufundowanie paczek dla dzieci) oraz Państwu Gabrieli i Mieczysławowi Mielczarek – za udostępnienie po raz kolejny swojego lokalu i przygotowanie poczęstunku.Uwaga! Wznowiono nabór wniosków na termomodernizację prywatnych domów

24 styczeń, 2019 - 18:23

Od 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

W ramach programu jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych między innymi na: ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Szczegółowe informację o programie są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze. oraz w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach:

– Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
– Bielsko – Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
– Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Dodatkowo funkcjonuje także infolinię programu „Czyste powietrze” 32 60 32 252 oraz można zadać pytanie e-mailem: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl. Informację przygotował: Rafał StrzelczykWędkarskie podsumowanie

24 styczeń, 2019 - 18:20

20 stycznia 2019 r. odbyło się roczne zebranie Koła PZW Poczesna.

Na początku zaproszeni goście:Wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Iwona Choła oraz zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Piotr Brzozowski wręczyli piękne, okazałe puchary za cykl zawodów wędkarskich Grand Prix 2019. Pierwsze miejsce – w całym cyklu – zdobył Krzysztof Siewek, drugie miejsce przypadło Jerzemu Nowakowi, trzecie miejsce zajął Ernest Kuziorowicz, czwarte Paweł Świącik, a piąte – Marcin Wójcik. Następnie odczytane zostały raporty z działalności finansowej oraz sportowej koła PZW Poczesna. Prezes Koła – Tadeusz Radomiak przedstawił plany prac na rok 2019 oraz opowiedział o pracach, które udało się wykonać w roku 2018. W kolejnym punkcie zebrania zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Częstochowa – Adam Kawecki odczytał najważniejsze uchwały podjęte w roku 2018, oraz poruszył kwestie związane z wysokościami opłat na 2019 rok. Kończąc pierwszą część zebrania Wójt, Przewodnicząca Rady oraz Radny wyrazili zadowolenie z naszej działalności, zapewnili nas o dalszej współpracy i pomocy ze strony Gminy Poczesna z czego bardzo się cieszymy i serdecznie dziękujemy.

W następnej części zebrania członkowie Koła przegłosowali powiększenie Zarządu Koła o członków: Kamila Wawrzyna, Mateusza Staszewskiego, Janusza Gajdę, Ernesta Kuziorowicza. Doszło do krótkiej dyskusji na temat prac na wysokim brzegu przy zbiorniku Glinianka oraz niektórych punktów regulaminu. Po dyskusji zakończyliśmy zebranie sprawozdawcze za rok 2018.PRZYSTANEK DLA SERCA – BEZPŁATNE BADANIA

24 styczeń, 2019 - 01:08

25 stycznia będzie można skorzystać z bezpłatnych badań kardiologicznych w ramach ogólnopolskiej akcji „Przystanek dla Serca”. Organizatorem jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia. Wcześniej należy się jedynie zarejestrować – telefonicznie lub osobiście.

Niewydolność serca to jedyna jednostka chorobowa układu sercowo-naczyniowego o wciąż wzrastającej częstości zachorowań. Aktualnie problem ten dotyczy aż 600-700 tys. Polek i Polaków. Według prognoz, w ciągu dekady liczba zachorowań może wzrosnąć nawet o 250 tys. nowych przypadków. Główną przyczyną zgonów są problemy spowodowane miażdżycą. Może ona obejmować m.in. tętnice serca, mózgu czy kończyn dolnych, powodując m.in. zawał czy udar mózgu. Inne czynniki sprzyjające chorobom serca to choćby podwyższony cholesterol, papierosy, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy otyłość.

Chorobom serca można przeciwdziałać poprzez odpowiednią dietę, aktywność fizyczną czy ograniczenie stresu. W przypadku osób już chorujących powinno się prowadzić także odpowiednie leczenie, które może znacznie spowolnić miażdżycę i pozwolić uniknąć powikłań. Bardzo istotna jest także profilaktyka.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Przystanek dla serca” w specjalnym ,,kardiobusie” będzie można m.in. wykonać EKG, sprawdzić swój wskaźnik BMI (czyli wskaźnik masy ciała) czy zmierzyć sobie ciśnienie.

W Częstochowie bezpłatne badania kardiologiczne odbędą się 25 stycznia przy alei Pokoju 10. Mogą z nich skorzystać wszystkie mieszkanki i mieszkańcy, w szczególności seniorki i seniorzy.

Kardiobus będzie dostępny w godz. 10.00 – 16.00. Wcześniej trzeba tylko zapisać się u częstochowskiego partnera akcji, czyli w aptece ,,Fides” przy alei Pokoju 10. Zapisać można się osobiście albo dzwoniąc pod numer (34) 323 03 36.

Więcej informacji na temat działań Fundacji można znaleźć na stronie www.fundacjaneuca.plZUS szkoli z e-akt

24 styczeń, 2019 - 01:02

Ponad 200 osób skorzystało z darmowych szkoleń z e-akt prowadzonych przez Oddział ZUS w Częstochowie. Zainteresowanie tematyką elektronizacją akt pracowniczych jest tak duże, że uruchamiane są kolejne terminy, by wszyscy chętni mogli skorzystać.

Jedną ze zmian, która została wprowadzona z początkiem 2019 r. był projekt e-akta. To przepisy, które ułatwiają przechowywanie akt pracowniczych i obniżają związane z tym koszty. Pracodawca może zdecydować, w jakiej formie chce przechowywać dokumentację – papierowo czy elektronicznie. Ponadto dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca będzie przechowywał 10 lat, a nie 50 lat jak dotąd. – Szkolenia prowadzone przez bieski Oddział ZUS adresowane są głównie do pracodawców i pracowników biur rachunkowych. I to głównie te osoby pojawiają się na nich. Choć wiedza przekazywana podczas spotkania w mniejszym stopniu dotyczy pracowników, pomimo że o nich też jest mowa, zapraszamy również ich, jeżeli tylko ten temat jest dla nich interesujący, można przyjść, posłuchać, by dowiedzieć się jakie zaszły zmiany z początkiem nowego roku – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

W trakcie spotkania eksperci ZUS wyjaśniają na czym polega projekt e-akta, jak zmienia się okres przechowywania dokumentacji pracowniczych, wskazują jakie zmiany zostały wprowadzone w Programie Płatnik i e-Płatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz przedstawiają nowe formularze, które obowiązują już od początku roku.

ZUS przypomina, że osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mają na to czas do 25 stycznia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uaktualnił program Płatnik i aplikację ePłatnik w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Szczegółowy harmonogram szkoleń prowadzonych przez częstochowski Oddział ZUS, jak i inne oddziały w województwie śląskim znajduje się na stronie www.zus.pl w zakładce Wydarzenia i Szkolenia.Co ze stadionem? Poseł milczy od kwietnia

24 styczeń, 2019 - 00:46

POLITYKA. Właśnie wystąpiłem do pana posła Andrzeja Gawrona w sprawie braku odpowiedzi na moje pismo. Zostało ono do niego skierowane 12 kwietnia, więc trochę czasu od tego momentu minęło – powiedział nam burmistrz Edward Maniura. Chodzi o prośbę o wsparcie wniosku o dotację na budowę budynku zaplecza socjalnego na stadionie sportowym

L ubliniec złożył 30 marca 2018 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek dotyczący doinansowania inwestycji pn. „Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P”.

„Dnia 12 kwietnia 2018 r. złożyłem do Pana Biura Poselskiego pismo z informacją dotyczącą planowanej inwestycji wraz z prośbą o wsparcie wniosku i pomoc przy realizacji całego przedsięwzięcia – pisze teraz burmistrz Edward Maniura do posła Andrzeja Gawrona. – Z przykrością stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i od Pana Posła na temat złożonego wniosku”.

Jak przypomina Maniura, w poprzednich latach dysponentem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Gmina Lubliniec dwukrotnie aplikowała do programu rozwoju bazy sportowej województwa śląskiego i dwukrotnie uzyskała doinansowanie dla zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego – II etap dla budowy stadionu lekkoatletycznego i budowy boiska piłkarskiego”. Do całkowitego zakończenia modernizacji stadionu sportowego w Lublińcu pozostała jedynie budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku.

Po scentralizowaniu procesu decyzyjnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki cała procedura oceny wniosków wydłużyła się jednak kilkukrotnie. Minęło 9 miesięcy, a gmina nie otrzymała żadnej informacji ani o złożonym wniosku, ani o wynikach konkursu.

„Pisma skierowane w tej sprawie do Ministra Sportu i Turystyki, jak i do pana, pozostają bez odpowiedzi. Jestem negatywnie zaskoczony brakiem działania w powyższej sprawie, tym bardziej że dotyczy ona ogółu mieszkańców Lublińca – czytamy w piśmie burmistrza do posła Gawrona. – Proszę więc po raz kolejny o aktywne i tym razem skuteczne włączenie się w pozyskanie środków dla Gminy Lubliniec w Ministerstwie Sportu i Turystyki na dokończenie ostatniego etapu przebudowy stadionu sportowego w Lublińcu”.

Poprosiliśmy posła Andrzeja Gawrona o odniesienie się do tej kwestii. Do momentu zamknięcia dzisiejszego wydania nie uzyskaliśmy odpowiedzi. (as)To będzie Rok Stanisława Hadyny

24 styczeń, 2019 - 00:46

KULTURA. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zainaugurował obchody Roku Stanisława Hadyny koncertem kolęd i pastorałek w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle

W wydarzeniu wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Wśród wielu gości obecna była także córka profesora Hadyny, Aisza. Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego ubiegłej kadencji rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Hadyny.

– Para prezydencka oraz licznie zgromadzona publiczność wysłuchali kolekcji najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, w większości opracowanych muzycznie lub skomponowanych przez Stanisława Hadynę – relacjonuje Agnieszka Kukuła, rzeczniczka zespołu „Śląsk”. – Jak zawsze, program „Święta Noc” wzbogaciły góralskiej gawędy Hanny Nowobilskiej, w interpretacji zdobywcy tytułu Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, Piotra Hankusa. Koncert chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” poprowadził Krzysztof Dziewięcki. Inaugurując Rok Stanisława Hadyny, prezydent Andrzej Duda podkreślił rolę założyciela zespołu „Śląsk” w polskiej kulturze.

Wiślański koncert rozpoczął Rok Stanisława Hadyny i uroczyste obchody 100.
rocznicy urodzin profesora.
ARCH. ZPIT „ŚLĄSK”

– To dzięki twórczości, pracy i niezwykłym zdolnościom i umiejętnościom pana profesora Stanisława Hadyny folklor śląski, tradycja śląska, jest dzisiaj częścią wielkiej, polskiej tradycji i zna ją każdy – powiedział prezydent. Złożył także zespołowi i publiczności serdeczne życzenia noworoczne. Wiślański koncert rozpoczął Rok Stanisława Hadyny i uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin profesora. Przez cały rok zaplanowano różnorodne przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, które będą formą uczczenia pamięci Stanisława Hadyny i oddania hołdu jego wieloletniej pracy artystycznej. To także wyraz wielkiego uznania za całokształt kego twórczości, bezcenny wkład w utrwalanie i tworzenie wartości w kulturze polskiej i europejskiej w zakresie tradycyjnej muzyki ludowej. Wśród najważniejszych wydarzeń znajdą się m.in. koncerty – w tym edukacyjne dla dzieci i młodzieży – wystawy, konferencje naukowe, wydawnictwo muzyczne z najsłynniejszymi utworami Stanisława Hadyny, a także imprezy edukacyjne w siedzibie Zespołu „Śląsk”, jak np. Zlot Szkół Hadynowskich czy wrześniowy Dzień Pamięci Stanisława Hadyny w 100. rocznicę jego urodzin. W koszęcińskim pałacu powstaje także sala pamięci profesora, która wkrótce zostanie udostępniona zwiedzającym. Przypomnijmy, że pierwszego stycznia minęła 20. rocznica śmierci profesora Hadyny. Kompozytor, dyrygent i założyciel oraz wieloletni dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” spoczywa na cmentarzu ewangelickim na Groniczku w Wiśle. Pośmiertnie rada miasta nadała Stanisławowi Hadynie tytuł honorowego obywatela Wisły. (oprac. as)35-latek zmarł podczas nalotu policji

24 styczeń, 2019 - 00:45

KONTROWERSJE. 35-letni mężczyzna zmarł w czasie interwencji lublinieckiej policji oraz pododdziału antyterrorystycznego w jednym z domów przy ul. Staszica. Na jego ciele nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby skutkować śmiercią. Trwa śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Zmarły był dobrze znany organom ścigania

Do zdarzenia doszło we wtorek o godz. 8. w jednym z domów przy ul. Staszica w Lublińcu. Policjanci z miejscowej komendy wspólnie z funkcjonariuszami pododdziału antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach na polecenie lublinieckiej prokuratury podjęli tam interwencję w związku z podejrzeniem handlu narkotykami. W pewnym momencie 35-latek, którego dotyczyły czynności, zasłabł. Funkcjonariusze rozpoczęli reanimację mężczyzny oraz wezwali pogotowie. Niestety zespół ratunkowy po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdził zgon mężczyzny.

– Na miejsce udał się prokurator. W czasie wstępnych oględzin nie stwierdził on obrażeń ciała, które mogłyby skutkować śmiercią – mówi nam prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. – Wszczęte zostało śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci.

Sprawę oprócz prokuratury bada również Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Jak zawsze w takich sytuacjach, zarządzono sekcję zwłok, która ma ustalić, co było przyczyną zgonu.

Zmarły mężczyzna był dobrze znany organom ścigania. W jego kartotece zanotowano m.in. przestępstwa przeciwko mieniu, a także napaść na policjanta – stąd udział w akcji antyterrorystów. W czasie wtorkowej interwencji w domu zmarłego ujawniono amfetaminę i marihuanę. (as)Dron skontroluje, czym palimy?

24 styczeń, 2019 - 00:44

ŚRODOWISKO. W Kłobucku zabrano się za kontrolę przestrzegania zasad korzystania z palenisk – zwłaszcza tego, czy ktoś nie pali w piecu odpadów. Na razie przewiduje się laboratoryjne badanie popiołu. Ale są też pomysły, by – jak w dużych miastach – badać dym przy pomocy drona. To sposób dobry, ale drogi

– Kontrole przestrzegania przepisów antysmogowych prowadzone są w obecności dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku – poinformował podczas ostatniej sesji burmistrz Jerzy Zakrzewski. O szczegóły zapytał jeden z radnych. – Podczas poprzedniej sesji otrzymaliśmy informację, że wyniki kontroli nic nie wykazały. Pytam więc, czy może warto przemyśleć zmianę metody kontroli? – zaproponował Aleksander Tokarz. Radnemu znane są z mediów fakty dotyczące podobnych kontroli antysmogowych w innych miastach, jak choćby w Krakowie. Tokarz zauważył, że w Krakowie do kontroli tego, co się spala, stosuje się drony z odpowiednim oprzyrządowaniem. Dodajmy tu, że taki dron bada skład dymu wydobywającego się bezpośrednio z komina – i potrafi dowieść na tej podstawie, czy ktoś nie napalił w piecu tym, czym nie powinien.

– Mieszkańcy nadal się skarżą na smog, na zanieczyszczenia. Są sensory, są aplikacje, dzięki którym ludzie orientują się, że coś nie jest tak w tym Kłobucku – uzasadniał sugestię nasilenia kontroli Aleksander Tokarz.

– Jak mówiłem na poprzedniej sesji, przymierzamy się do kontroli z pobraniem próbek i wysłaniem ich do laboratorium. To da nam pełen obraz tego, czy są spalane niewłaściwe materiały. Nasze kontrole polegają na wizualnym sprawdzeniu, czy nie są gromadzone w kotłowniach zapasy substancji czy materiałów, które nie powinny się tam znajdować i które będą wykorzystywane do spalania – odpowiadał Zakrzewski.

Kontrole tego rodzaju, jak podał burmistrz, nie kończą się stwierdzeniem nieprawidłowości – bo pracownicy urzędu w obecności funkcjonariusza policji nie stwierdzili, by dochodziło gdzieś do spalania niedozwolonych materiałów. To jednak wyniki naocznego oglądu takich kotłowni. Natomiast żeby sprawdzić, czy faktycznie w danym piecu nie palono odpadów, trzeba przeprowadzić laboratoryjną kontrolę próbek popiołu.

– Kontrole wprowadzane w życie w styczniu będą się odbywać z pobraniem próbek do badań – dodał burmistrz.

Natomiast nie jest tak prosta sprawa zastosowania drona – jak w podanym przez Tokarza jako przykład Krakowie.

– Robiliśmy rozeznanie dotyczące drona. Taki dron kosztuje około 80 tys. złotych. Duże miasta, które mają duże budżety, stać na taką formę działalności – ocenił Zakrzewski.

Jedyną możliwość, aby podobne latające urządzenie testujące zakupić, burmistrz widzi ewentualnie we współpracy z powiatem – to znaczy w tym, że urządzenie obsługiwałoby nie tylko sam Kłobuck, ale i cały powiat kłobucki. Wtedy jego wysoki koszt mógłby być bardziej strawny dla tutejszych samorządowych budżetów. Oczywiście o ile inne gminy byłyby zainteresowane zakupem drona na wspólne potrzeby i się do niego dołożyły.

– Gdyby taka decyzja zapadła, cykliczne kontrole dronem mogłyby być przeprowadzane w poszczególnych gminach – zakłada hipotetycznie Jerzy Zakrzewski.

Propozycję taką burmistrz gotów jest złożyć podczas najbliższego z cyklicznych spotkań szefów gmin naszego powiatu. Z jakim rezultatem – trudno w tej chwili przewidzieć. Choć oczywiście problem smogu i spalania na domowych paleniskach materiałów niebezpiecznych i szkodliwych dotyczy nie tylko miasta Kłobucka, ale i każdej, nawet małej miejscowości na terenie powiatu.

– Jeśli nie z wszystkimi, to może choć z dwoma-trzema gminami uda nam się porozumieć i taki dron zakupić. Wtedy będzie nam łatwiej kontrolować te wszystkie zjawiska – podsumował Zakrzewski.

– Dron to bardzo ciekawa inicjatywa, ale, jak powiedział pan burmistrz, będzie wymagała porozumienia. To bardzo dobry pomysł na współczesne czasy – ocenił Krzysztof Nowak z zarządu powiatu. – Ministerstwo Ochrony Środowiska uruchomiło program umożliwiający stworzenie stanowiska na terenie powiatu, z udostępnieniem pomieszczenia i mediów, dla osoby, która będzie się zajmowała właśnie jakością powietrza – dodał inny możliwy obszar działania przeciw smogowi.

Powiat na to przystał i czeka teraz na decyzję ministerstwa.POMOC OSOBOM BEZDOMNYM. CIEPŁE POSIŁKI W MIEJSCACH NIEMESZKALNYCH – PODSUMOWANIE NOCNEJ AKCJI

24 styczeń, 2019 - 00:42

Dzisiejsza noc (z 22 na 23 stycznia 2019) była bardzo bardzo mroźna, w związku z tym wznowiono Akcję „ZIMA”, w ramach której podczas wieczornego i nocnego patrolowania miasta, osobom bezdomnym, przebywającym w miejscach niemieszkalnych, dostarczano gorącą zupę, herbata, pieczywo. Posiłki przygotowała Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, a dostarczał patrol Straży Miejskiej wraz ze streetworkerem. Akcję każdorazowo koordynuje MOPS w Częstochowie. Jest to działanie organizowane przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

Patrol Straży Miejskiej oraz streetworker dotarli dzisiejszej nocy do kilkudziesięciu miejsc niemieszkalnych. Rozdano łącznie 36 porcji ciepłych posiłków . Sprawdzano sytuację osób bezdomnych przebywających poza placówkami – m.in. w altanach, pustostanach, wiatach. Takie akcje to pomoc doraźna i próba przekonania osób bezdomnych do skorzystania z możliwości pobytu np. w Ogrzewalni Miejskiej przy ul. Sikorskiego 78a , a także pomocy długofalowej.

To już druga noc w tym sezonie zimowym, podczas której posiłki dostarczane były do miejsc niemieszkalnych. Sytuacja pogodowa jest monitorowana i na bieżąco będzie podejmowana decyzja o wznawianiu akcji za każdym razem, gdy temperatury spadną mocno poniżej zera.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina także, by w mroźne dni i noce zwracać szczególną uwagę zarówno na osoby bezdomne, jak i na starsze, samotne, z niepełnosprawnościami i wszystkie, którym może zagrażać niska temperatura.

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić służby np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112, do Straży Miejskiej – tel. 986 lub poinformować MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.

Przypominamy, także o numerze 987–tobezpłatna infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pod tym numerem można uzyskać informacje o lokalnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych z woj. śląskiego. Połączenia są bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.Poszukiwani zawodnicy z niepełnosprawnościami!

22 styczeń, 2019 - 14:24

SPORT. W Częstochowie odbędzie się pierwszy trening piłkarski dla osób po amputacji lub z niedorozwojem kończyny – dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy wraz z fundacją Kuloodporni szukają zawodników do drużyny w Częstochowie

W turnieju wystąpią zawodnicy z Bielska-Białej i zawodnicy z Częstochowy i okolic, którzy docelowo mają zostać wystawieni w Amp Futbol w Ekstraklasie. Ponadto ma zostać utworzona grupa zawodników z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.

Darmowy trening otwarty odbędzie się 23 lutego w godzinach 11-13. w hali sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego NOBILITO (ul. Pułaskiego 4/6 w Częstochowie).
Zajęcia poprowadzi doświadczony trenerski duet Kuloodpornych: Dawid Polak i Maciej Kozik.

Maciej Kozik to wieloletni trener grup młodzieżowych GKS-u Katowice, który doprowadził juniorów „Gieksy” (rocznik 1995) do wicemistrzostwa Śląska w sezonie 2011/2012. Dawid Polak to były trener grup dziecięcych w GKS Katowice (2012-2016), magister wychowania fizycznego oraz instruktor sportów siłowych na AWF Katowice.

Organizatorzy zapewniają opiekę fizjoterapeutyczną, porady fachowców, profesjonalny trening i rozmowy w miłym gronie.

Głównym celem zbudowania drużyny jest aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych. Organizatorzy pragną zbudować na Śląsku profesjonalnie funkcjonujący klub sportowy, który w niedalekiej przyszłości będzie w stanie powalczyć o mistrzostwo Polski Amp Futbol Ekstraklasy.

Amp Futbol to najdynamiczniej rozwijająca się dyscyplina sportowa osób niepełnosprawnych. Mogą w nią grać wszyscy po jednostronnej amputacji kończyny (zawodnicy grający w polu są po amputacji kończyny dolnej, a bramkarze kończyny górnej) oraz osoby z innymi jednostronnymi wadami kończyn. Płeć i wiek nie mają znaczenia!

Więcej informacji:
http://www.kuloodpornibielsko.pl/o-nas/
https://www.facebook.com/pg/AmpFutbolBielsko/photos/?ref=page_internal
(oprac. red.)Oddali krew – to takie proste

22 styczeń, 2019 - 14:16

AKCJA. W piątek 18 stycznia jedna z głównych firm transportowych w Polsce, Hegelmann Transporte sp. z o.o., zorganizowała dla wszystkich pracowników swojej firmy akcję oddawania krwi pod hasłem „Twoja krew jest darem życia”

Celem akcji była popularyzacja oddawania krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Specjalnie wyposażony autobus z Katowic przybył w tym celu pod siedzibę firmy.

Wielu pracowników firmy chętnie wzięło udział w tym wydarzeniu, w wyniku czego dla Centrum Krwiodawstwa zostało oddanych około 10 litrów krwi. Dla dawców organizowano mały poczęstunek w postaci gorącej herbaty, kawy i słodkich bułeczek oraz kanapek. Atmosfera panująca pośród uczestników wydarzenia była bardzo pozytywna.

Pracownicy Hegelmann Transporte na swoim przykładzie pragną udowodnić innym, że firma może na różne sposoby przynosić korzyści społeczeństwu oraz że pomaganie sobie nawzajem jest łatwiejsze niż nam się wydaje. (oprac. red.)XXII Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2019

22 styczeń, 2019 - 13:31

Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają w dniu 27 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 na XXII Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY 2019″.

Przegląd poprzedzi barwny korowód, który przejdzie ulicami Niegowy (start o godz. 12.30 spod Krakowskiego Banku Spółdzielczego).

WSTĘP WOLNY

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2
Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie

.a:hover {opacity: 0.8;} .a {transition: all 0.5s ease;}Zapraszamy na mecz Ekstraligi Futsalu Kobiet

22 styczeń, 2019 - 13:29

Mecz rozegrany zostanie w dniu 23 stycznia 2019 o godzinie 18.30 w Hali UJD przy ulicy Zbierskiego 8 a przeciwnikiem naszych piłkarek będzie drużyna Rekordu Bielsko Białą.

Stawką jest udział w PLAY-OFF o mistrzostwo Polski w futsalu kobiet.

Włodzimierz Seifryd – prezes klubu oraz nasza redakcja zaprasza na mecz!

VII KOLEJKA – 12.01.2019 r.
ISD AJD Gol Częstochowa vs AZS UEK Wanda Słomniczanka Słomniki 4:2
TS ROW Rybnik vs Rolnik B. Głogówek 1:3
BTS Rekord Bielsko-Biała vs AZS UJ Kraków 4:7

 

klub rozegrane spotkania zdobyte punkty rozegrane spotkania 1 AZS UJ Kraków 7 21 34:9 2 AZS UEK Wanda Słomniczanka Słomniki 7 13 29:13 3 LKS Rolnik B. Głogówek 7 13 21:14 4 ISD AJD Gol Częstochowa 7 9 12:25 5 BTS Rekord Bielsko-Biała 7 3 20:35 6 TS ROW Rybnik 7 3 10:29


REKORD WOŚP

22 styczeń, 2019 - 13:20

Częstochowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeliczył pieniądze zebrane podczas finału. To rekordowa kwota – 457 038, 13 zł, blisko 50 tys. więcej niż w ubiegłym roku.

Hasłem tegorocznego finału 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 13 stycznia było ,,Pomaganie jest dziecinnie proste”. Zebrane środki, mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w Polsce.

Częstochowianki i częstochowianie byli hojni. Podczas tegorocznego finału w naszym mieście wolontariusze WOŚP zebrali rekordową kwotę prawie 460 tys. zł, to blisko 50 tys. więcej niż w ubiegłym roku i ponad 120 tys. zł więcej niż dwa lata temu.

Podczas częstochowskiego finału, oprócz tradycyjnej zbiórki do puszek i licytacji, zorganizowano m.in. VII Częstochowski Bieg „Policz się z cukrzycą” i „Paradę Serc”. Na scenie przy Ratuszu Miejskim przez cały dzień odbywały się koncerty, wystąpili m.in.: Wisien, Eternal Spiritis, Wszyscy byliśmy harcerzami, RobGitarnik & Positive Virus oraz Pączki w Tłuszczu. Gwiazdą Finału był zespół Big Cyc.CZĘSTOCHOWA BYŁA Z GDAŃSKIEM

22 styczeń, 2019 - 13:18

Delegacja Miasta Częstochowy wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych a wcześniej pożegnaniu tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prezydent Częstochowy skierował do p.o. Prezydenta Gdańska oraz Prezesa Związku Miast Polskich listy kondolencyjne.

Po śmierci Pawła Adamowicza od wtorku do czwartku w Częstochowie trwała żałoba ogłoszona przez Prezydenta Miasta. Do niedzieli można było wpisywać się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w głównym budynku Urzędu Miasta. W sobotę – dzień pogrzebu Prezydenta Gdańska oraz ogłoszonej przez Prezydenta RP żałoby narodowej – na placu Biegańskiego w Częstochowie ustawiony został telebim, dzięki któremu można było śledzić uroczystości pogrzebowe.

Delegacja Częstochowy m.in. z Zastępcą Prezydenta Miasta Andrzejem Szewińskim oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Jolantą Urbańską, wyjechała do Gdańska w piątek rano.
Po południu uczestniczyła w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie wystawiona była trumna z ciałem Pawła Adamowicza. W czasie spotkania samorządowcy z całej Polski pożegnali wieloletniego prezydenta Gdańska, aktywnie działającego w federacjach, stowarzyszeniach i fundacjach samorządowych (m.in. byłego prezesa Unii Metropolii Polskich). Przytoczony został m.in. jego ostatni list kierowany do środowiska samorządowego w kraju, będący zapowiedzią zaproszenia na obchody 30-lecia czerwcowych wyborów 1989 r., które Paweł Adamowicz planował zorganizować w Gdańsku.

Później wszyscy samorządowcy wraz z innymi gośćmi oraz tłumami mieszkańców uczestniczyli w kondukcie żałobnym z ECS do gdańskiej Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyło się nabożeństwo pożegnalne. Wśród pocztów był oczywiście sztandar Miasta Częstochowy niesiony przez strażników miejskich. Następnego dnia delegacja częstochowska uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych z udziałem władz państwowych.

W czasie piątkowego spotkania w Sali BHP przedstawiciele Częstochowy przekazali na ręce Prezesa Związku Miast Polskich Zygmunta Frankiewicza listy kondolencyjne, które prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk skierował zarówno do pełniącej obowiązki Prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, jak i prezesa ZMP.

Czytamy w nich m.in.:
(…) Jesteśmy wielką wspólnotą samorządów. Żadne akty przemocy, nawet te najtragiczniejsze w skutkach, nie mogą tego zmienić. Musimy pokazać naszą siłę i otwartość. Wspólnie przeciwstawić się mowie nienawiści. Porzucić złe emocje, uzbroić w uprzejmość i wyrozumiałość, a jednocześnie zdecydowanie przeciwstawiać się przemocy fizycznej i słownej, pogardzie, nietolerancji oraz wszelkiemu złu, jakie zatruwa polskie serca i dusze. Tak, jak chciał tego tragicznie zmarły Prezydent.
W imieniu własnym oraz częstochowianek i częstochowian składam wyrazy współczucia wszystkim, których ta śmierć dotknęła. Nasze myśli są w tej chwili z Rodziną, Najbliższymi i Przyjaciółmi Pawła Adamowicza, z Gdańszczankami i Gdańszczanami.(…).Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta