Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

NTC

Subskrybuje zawartość
Tygodnik lokalny
Zaktualizowano: 12 min. 29 sek. temu

Kształcą przyszłych bezrobotnych?

17 czerwca, 2018 - 10:31

Na rynku pracy rolnicy po zawodówce w zasadzie nie są nikomu potrzebni.

EDUKACJA. Najnowsze statystyki dotyczące rynku pracy w sąsiednim powiecie kłobuckimsą zaskakujące – najwięcej bezrobotnych jest nie wśród osób z wykształceniem ogólnym, a po szkołach zasadniczych zawodowych, mających przecież w założeniu zapewnić uczniom fach. Dlaczego tak jest i co można w tej sprawie zrobić?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, Małgorzata Szymanek, referowała radnym powiatowym zagadnienia dotyczące rynku pracy w powiecie w chwili obecnej. Wśród wielu sposobów statystycznego klasyfikowania bezrobotnych znajduje się ten, który dotyczy wykształcenia osób pozostających bez pracy.

Najwięcej bez pracy po zawodówce
Choć bezrobotnych jest coraz mniej, wciąż są osoby, które pracy podjąć nie mogą lub nie chcą. Co oczywiste, podjęcie pracy ułatwiają posiadane kwalifikacje. Te – zdobywa się m.in. podczas kształcenia. Jak więc wykształcenie przekłada się na szanse uzyskania?
Według najświeższych danych wśród nadal bezrobotnych w sąsiednim powiecie statystycznie najmniej jest osób z wyższym wykształceniem – aktualnie nieco ponad 400 osób, to jest 15% wszystkich bezrobotnych. Nieco więcej jest bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnym, dalej z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – w obu przypadkach są to osoby bez konkretnego zawodu. Nieco większa grupa bezrobotnych to osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Natomiast okazuje się, że największy odsetek osób ciągle jeszcze pozostających bez pracy, bo prawie 30% wszystkich bezrobotnych w powiecie, to osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Czy właściwie kształcimy?
Dziś mówi się młodzieży, że najlepiej jest skończyć szkołę zawodową (branżową). Wybór wykształcenia ogólnokształcącego jest odradzany. Tymczasem dane dotyczące bezrobotnych na pierwszy rzut oka pokazują, że osób bez pracy nawet zupełnie niemających zawodu (po ogólniaku, nawet po samym gimnazjum) jest mniej niż bezrobotnych po zawodówkach, szkołach policealnych itd. Czy zatem potrzebnie namawia się młodzież na wybór nauki w szkołach, po których jest statystyczne najwięcej bezrobotnych?

O co chodzi?
Sprawa jest nieco bardziej złożona, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Mówiono o tym także na wspomnianej sesji rady powiatu.
– Najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe. Wydawałoby się, że osoby z wykształceniem ogólnokształcącym nie mają zawodu, nie są przygotowane i wśród bezrobotnych powinno ich być dużo więcej niż tych z zasadniczym zawodowym. Czy szkoły przygotowują do zawodów, na które nie ma zapotrzebowania? Czy są może jakieś inne przyczyny? – prosił o interpretację danych wiceprzewodniczący Mieczysław Szewczyk.
Okazuje się, że w pewnym sensie mamy tu do czynienia ze skutkami zmian cywilizacyjnych – i nikomu dziś niepotrzebnym edukacyjnym dziedzictwem poprzednich dekad.
– Szereg osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym ma to wykształcenie nieadekwatne do dzisiejszych potrzeb. Są to zawody, które dziś nie znajdują już zainteresowania na rynku pracy – wyjaśnia dyrektor Szymanek.
Jakie to zawody? Chodzi na przykład o absolwentów różnego rodzaju szkół rolniczych. Obraz rolnictwa w ciągu ostatnich 2-3 dekad bardzo się zmienił. Rolników w ogóle jest mniej. Nie ma dawnych PGR-ów. Na rynku pracy rolnicy po zawodówce w zasadzie nie są nikomu potrzebni. I choć dla statystyk formalnie mają wykształcenie zawodowe, w praktyce – są tak jakby osobami bez zawodu, bo z zawodem absolutnie zbędnym.

Dziś kształcą inaczej
To dawne kształcenie w zawodach w oderwaniu od analizy zapotrzebowania rynku pracy to już w dużej mierze sprawa przeszłości. Dziś, aby nie kształcić przyszłych bezrobotnych, zawody w dużym stopniu dobiera się pod kątem lokalnego rynku pracy.
– Zdarza się, że już w drugiej klasie uczniowie już są po rozmowach z przyszłymi pracodawcami – zapewnia wicestarosta Maciej Biernacki. – Problemem jest raczej to, że mało młodzieży chce się kształcić w zawodach, na które jest zapotrzebowanie – dodaje.Przebudują Skrzydlowską

17 czerwca, 2018 - 10:27

DROGI. Jeszcze na dobre nie ruszyła przebudowa ulicy Kolejowej w Rzerzęczycach, a już wiadomo, że inwestycja w tej miejscowości będzie miała swoją kontynuację na dalszym odcinku, i to jeszcze w tym roku

Na początku czerwca wojewoda śląski zatwierdził listę rankingową dla Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dofinansowanie jest przyznawane samorządom na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg gminnych i powiatowych.

Wśród 33 zadań, które uzyskały dofinansowanie, znalazła się inwestycja z terenu naszego powiatu – przebudowa ulicy Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach, która będzie realizowana na odcinku od torów kolejowych do boiska szkolnego. W ramach tej inwestycji na długości 1,2 km zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni z poszerzeniem do 6,0 m, obustronne chodniki oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Planowana wartość inwestycji wyniesie 2,4 mln zł, z czego środki z dofinansowania w wysokości 1,92 mln zł stanowią 80% wartości inwestycji, natomiast pozostała część, tj. 480 tys. zł, pokryta zostanie wspólnie z budżetu powiatu i gminy Kłomnice.

Procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania ruszą jeszcze przed wakacjami. (oprac. red.)Powiatówka ma nową nawierzchnię

16 czerwca, 2018 - 08:27

DROGI. 14 czerwca br. odbył się odbiór nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 1105 S na odcinku Nakło–Przyłęk na terenie gminy Lelów, wykonanej przez firmę DUKT we Włoszczowej

W ramach wykonanych robót o wartości 272.572,48 zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 560 mb i szerokości 5,0 mb oraz utwardzono obustronnie pobocza na szer. 1,0 mb.
Był to odbiór pierwszej inwestycji na drogach powiatowych wśród 25 zaplanowanych do realizacji ten rok. (oprac. red.)Fox Race – zapisy do 18 czerwca

16 czerwca, 2018 - 08:10

REKREACJA. 23 czerwca na błoniach nad stawem Amerykan w Złotym Potoku odbędzie się pierwsza runda sportowej imprezy Fox Race. Organizatorzy zaplanowali biegi przeszkodowe dla dorosłych na różnych dystansach i o różnych stopniach trudności (od 2 km do 16 km), a także biegi dla dzieci i młodzieży

Odbędą się także klasyfikacje drużynowe, do których będą się wliczać czasy 4 najlepszych zawodników i zawodniczek uzyskane na dystansie 16, 8 i 4 km. Biegi są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów. Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych.

Biuro zawodów zlokalizowane na złotopotockich błoniach będzie czynne od 8.30. Dekoracja biegów we wszystkich kategoriach odbywać się będzie na bieżąco. Zgłoszenia trwają i będą przyjmowane na www.biurozawodow.pl do 18 czerwca 2018 r. (oprac. red.)Były komendant milicji nie dotarł na swój proces

16 czerwca, 2018 - 08:06

SĄD. Nie udało się rozpocząć procesu Edwarda K., byłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Częstochowie, którego IPN oskarża o popełnienie zbrodni komunistycznych. Generał na rozprawę nie dotarł. Biegli medycy będą musieli się wypowiedzieć, czy stan zdrowia 82-letniego oskarżonego, który jest obecnie mieszkańcem Warszawy, pozwala mu stanąć przed sądem, tym bardziej poza miejscem zamieszkania

Proces generała Edwarda K., byłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Częstochowie, miał ruszyć w miniony czwartek przed częstochowskim sądem rejonowym. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach oskarżył go o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu decyzji o internowaniu 110 działaczy NSZZ „Solidarność”.
– Wydając owe decyzje, Edward K. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i, według powszechnie przyjętych zasad prawnych, nigdy nie obowiązywał – informowała prokurator Ewa Koj, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.
Na czwartkowej rozprawie generał K. jednak się nie stawił. Do sądu nie dotarło potwierdzenie, że wezwanie zostało mu prawidłowo doręczone przez pocztę. Stawił się natomiast jego obrońca, który podnosił, że stan zdrowia 82-letniego K., który mieszka obecnie w Warszawie, może nie pozwolić mu na odpowiadanie przed sądem, tym bardziej poza miejscem zamieszkania. W tej sytuacji sąd postanowił rozpoznanie sprawy odroczyć bez terminu, zdecydował również, że biegli medycy będą musieli ustalić, czy były komendant może przed sądem odpowiadać – z uwzględnieniem Częstochowy. Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Internowani w Lublińcu
Osoby internowane w czasie stanu wojennego były również w Lublińcu. Jedna z nich to Jan L., w latach 80. dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego Energetyki, w którym w dniu ogłoszenia stanu wojennego wybuchł strajk – dyrektor stanął po stronie załogi i nie podporządkował się poleceniom o zmilitaryzowaniu zakładu. W konsekwencji L. został internowany do kwietnia 1982 r. Za kratami podupadł na zdrowiu, po wyjściu na wolność nie mógł znaleźć pracy, w konsekwencji wyjechał do Niemiec. W 2009 roku Jan L. wystąpił z roszczeniem do Skarbu Państwa o 25 tys. zł odszkodowania i 1,2 mln zł rekompensaty za utratę zdrowia, koszty leczenia i straty moralne. Na skutek ustawowych ograniczeń kwot, o jakie mogą się starać opozycjoniści, udało mu się uzyskać ostatecznie 36 tys. zł zadośćuczynienia. (as)Jura ROK Festiwal Poczesna 2018

15 czerwca, 2018 - 16:19

Organizatorzy zapraszają do udziału w IV Jura ROK Festiwal – Poczesna 2018

Jest to impreza cykliczna, organizowana co rok z inną gminą, współpracującą z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie. W roku 2018 impreza jest organizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poczesnej oraz z Urzędem Gminy Poczesna. Festiwalowi towarzyszą warsztaty rękodzieła, występy zespołów folklorystycznych.
W ramach imprezy organizowany jest konkurs „Legendy Jury”. Jest to projekt realizowany na przestrzeni lat mający na celu ochronę gwary, pozyskanie spisanych w gwarze podań, baśni, legend oraz wydanie zbioru baśni podań, legend w formie przewodnika po Jurze. Obejmuje ustne prezentacje legend jak również inscenizacje i przedstawienia teatralne.

W tej edycji Festiwalu odbył się również Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” w ramach konkursu Legendy Jury. Celem konkursu plastycznego jest pozyskanie ilustracji na podstawie napisanych wcześniej legend przez uczestników konkursu literackiego. Wybrane drogą konkursową ilustracje będą wspaniałym uzupełnieniem wydawnictwa Jurajskich bajek, legend i podań, oraz Jurajski Konkurs Plastyczny „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”, którego celem jest propagowanie pięknego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez indywidualne dziecięce wypowiedzi plastyczne. Nagrodzone prace będą prezentowane podczas Jura ROK Festiwal w Poczesnej (16 czerwca br.)

JURA ROK FESTIWAL
POCZESNA – 16.06.2018
miejsce: Błonia przy Zespole Szkół w Hucie Starej B, ul. Północna

PROGRAM
12.00 – Korowód Zespołów Ludowych z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GCKiS w Poczesnej
12.00 – Konkurs Legendy Jury (miejsce: świetlica szkoły)
12.30 – Prezentacje Zespołów Ludowych
Gmina Kłobuck, Gmina Lelów, Gmina Konopiska, Gmina Kłomnice, Gmina Kamienica Polska, Gmina Poczesna
15.00 – Ogłoszenie wyników Jurajskich Konkursów Plastycznych oraz Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury”
15.45 – Prezentacje Zespołów Ludowych
Gmina Niegowa, Gmina Olsztyn, Gmina Janów
18.00 – Koncert Zespołu Baciary

Ponadto:
kiermasz wystawców – produkty regionalne i rękodzieło, wystawa nagrodzonych prac, warsztaty plastyczne, gastronomia, liczne atrakcje dla dzieci, zabawa taneczna
Honorowy patronat Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy

Wstęp wolny! Zapraszamy do udziału!

.a:hover {opacity: 0.8;} .a {transition: all 0.5s ease;}Rodzina dostanie po 300 zł na dziecko

15 czerwca, 2018 - 15:45

FINANSE. W czerwcu ruszył rządowy program ustanawiający nowe świadczenie dla dzieci pn. „Dobry start”. Zgodnie z nim rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody

Świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne (tzw. zerówki).

Wnioski: gdzie i do kiedy?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”: urzędy miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne (np. centrum świadczeń) właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o pomoc.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Po tym terminie złożone wnioski pozostaną nierozpatrzone.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. (as)Nowe boiska w podstawówkach

15 czerwca, 2018 - 15:43

INWESTYCJE. Miasto podpisało umowy na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Połanieckiej oraz Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha. Mają być gotowe do końca wakacji

Przy placówkach powstaną boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową (technologia typu EPDM) o wymiarach 24,10 m x 44 m. Będą zawierały w swoim obrysie boisko do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, dwa do koszykówki oraz dwa do siatkówki. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty. Prace obejmą także modernizację istniejącego oświetlenia, wykonanie odwodnienia oraz montaż ławek.

Obu inwestycjami zajmie się wyłoniona w przetargu firma Bellsport z Bytomia, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę. W związku ze wzrostem cen za usługi jest ona jednak wyższa od kwot za wykonanie bliźniaczych obiektów realizowanych jeszcze w ubiegłym roku o ok. 200 tys. zł. Koszt budowy boiska przy SZP nr 4 na Rząsawach to prawie 630 tys. zł, natomiast przy SP nr 29 na Grabówce – niemal 600 tys. zł. Prace mają się zakończyć do końca sierpnia, więc w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli korzystać już z nowych obiektów. Okres gwarancji powykonawczej wynosi – zgodnie z umową – 37 miesięcy. (oprac. red.)Jak bezpiecznie, mądrze i legalnie dogonić Europę

15 czerwca, 2018 - 15:42

WARSZTATY. Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców pn. „Ja w internecie”

Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24. miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej. Czas to zmienić! Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „Ja w internecie”. Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców, jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.
Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Gminy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych, w programie nie jest wymagany wkład własny, a dla mieszkańców szkolenia są bezpłatne.
Do 30 czerwca 2018 wszystkie gminy w siedmiu województwach (śląskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) mogą składać wnioski o granty na sfinansowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców. Na realizację „Ja w internecie” gminy mogą otrzymać grant w wysokości od 15 tys. do 150 tys. złotych. Gminy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu, warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności takiego zakupu. Po zakończeniu programu komputery zostają w gminie, można je przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na jej terenie.

Pomoc Legalnej Kultury
Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu. Wybrane gminy (które zadeklarują przeszkolenie największej liczby osób) będą mogły wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez fundację, tj. „Otwarte Drzwi do Kultury” (warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w małych miejscowościach) i „Kultura na Widoku” (projekt udostępniający bogate zasoby kultury w sieci).
Zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców, Fundacja Legalna Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorkami i instruktorami mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczyciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina.

Ja w internecie, czyli kto?
W szkoleniach organizowanych w gminach mogą uczestniczyć dorośli od 25. roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Wnioski o finansowanie szkoleń w programie „Ja w internecie” mogą składać wszystkie gminy z województw śląskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.jawinternecie.edu.pl.
(oprac. red.)Konopie między pomidorami

15 czerwca, 2018 - 15:39

POLICJA. Dzielnicowi zatrzymali 36-latka podejrzanego o uprawę konopi indyjskich. Krzaki rosły w szklarni, między sadzonkami pomidorów. Mundurowi znaleźli też już zerwane, zielone liście tej konopi w trakcie suszenia w pudełku po butach. Mężczyzna usłyszał zarzut oraz został objęty policyjnym dozorem

We wtorek rano dzielnicowi z komisariatu II w Częstochowie postanowili sprawdzić informację, z której wynikało, że na jednej z posesji w dzielnicy Stradom może rosnąć zakazana przez prawo odmiana konopi indyjskich. Gdy mundurowi weszli na podwórko, okazało się, że ich przypuszczenia są słuszne. Policjanci znaleźli w szklarni, między sadzonkami pomidorów, 54 krzaki konopi. Stróże prawa natrafili też w domu 36-latka na już zerwane liście tej rośliny w pudełku po butach i foliowym worku. Wykonane testy wykazały, że to zabroniona przez polskie prawo odmiana konopi. Całość zostanie teraz przekazana do szczegółowej analizy.

Zatrzymany 36-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe zarzut uprawy konopi. Prokurator zadecydował też o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem. Śledczy ustalają wszystkie szczegóły sprawy. (oprac. red.)Statystyki naszych portali internetowych – maj

15 czerwca, 2018 - 05:00

Prawie 142 tysiące odwiedzających nasze serwisy internetowe w maju!
Dzień zaczyna się od dobrych informacji!Nowe bezpłatne e-wydanie jest już dostępne!

15 czerwca, 2018 - 00:47

Zachęcamy do pobrania elektronicznego wydania Nowej Trybuny Częstochowskiej

Pobierz E-WYDANIE bezpłatnie!Niestabilne prawo szkodzi uczelniom

14 czerwca, 2018 - 13:42

PROBLEM. Nie tylko przedsiębiorcy mogą być ofiarami nagłych i głębokich zmian prawa. Ustawa 2.0 przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zniweczyć proces tworzenia kierunku lekarskiego na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Można jednak temu zapobiec, uruchamiając ten kierunek przed wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0 Gowina

Problem jest tym poważniejszy, że polskiej medycynie już dziś brakuje ogromnej liczby lekarzy. Ponadto z wykonujących ten zawód połowa przekroczyła 50. rok życia, co oznacza, że w następnych latach będą oni odchodzić na emeryturę. Z drugiej strony zapotrzebowanie na usługi medyczne będzie rosnąć. Populacja osób w wieku powyżej 65. roku życia stanowi dziś w Polsce około 15 proc., ale w 2035 r. wzrośnie do ponad 23 proc. (wg danych GUS). Problemy te wyraźnie sygnalizowaliśmy w trakcie II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.
Dlatego każda inicjatywa, która w efekcie zwiększyłaby liczbę lekarzy w Polsce zasługuje na wsparcie. UKSW od roku przygotowuje się do uruchomienia kierunku lekarskiego – jednak jeśli nie zdąży przed ustawą 2.0, starania te pójdą na marne.

Uczelnia stara się w tej sytuacji o szybką zmianę własnej ustawy regulującej funkcjonowanie UKSW. W Sejmie trwają nad nią prace i w opinii Pracodawców RP należy tę nowelizację jak najszybciej uchwalić.

Rezultatem będzie bowiem ochronienie UKSW przed konsekwencjami głębokich i raptownych zmian prawnych – a w zwalczanie takich skutków Pracodawcy RP angażują się zawsze. Ponadto utworzenie kolejnego kierunku kształcącego lekarzy jest zbieżne z postulatami Pracodawców RP zwiększenia efektywności i jakości polskiej opieki medycznej.

UKSW, przygotowując się do otworzenia nowego kierunku, postawił bowiem na jakość. Nawiązał współpracę z czołowymi ośrodkami medycznymi w Polsce m.in. z Wojskowym Instytutem Medycznym, Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA czy Instytutem Kardiologii w Aninie. Sięgnął też za granicę, uruchamiając współpracę z Polikliniką Gemelli w Rzymie. Tak zaawansowane prace nie powinny być zmarnowane zwłaszcza w sytuacji ciągłego niedoboru kadry medycznej w Polsce. Dlatego zdaniem Pracodawców RP należy jak najszybciej doprowadzić do nowelizacji ustawy o UKSW, aby polscy pacjenci mogli w niedługiej perspektywie odczuć poprawę swojej sytuacji. W tej sprawie kluczowi są właśnie pacjenci – ich dobro i jakość ich leczenia. Im więcej będzie wysoko kwalifikowanej kadry lekarskiej w polskich szpitalach – tym bardziej ta jakość będzie się poprawiać. Ten właśni cel końcowy, czyli działanie na rzecz pacjentów, powinien przyświecać parlamentarzystom w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o UKSW.
(Źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej)Strefa Kibica już działa

14 czerwca, 2018 - 11:34

SPORT. Przed nami mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Sportowe emocje znów będzie można wspólnie przeżywać, bo od 14 czerwca na placu Biegańskiego działa strefa dla kibiców

Licencjonowane transmisje wszystkich meczów mistrzostw – aż po wielki finał 15 lipca – można oglądać na telebimie o wymiarze 18 m kw, z nagłośnieniem. Sama strefa pomieści blisko tysiąc osób – w tym 300 na trybunach i 200 na leżakach, ale z dużej części placu Biegańskiego też będzie można śledzić rozgrywki.
Kibice będą też mogli skorzystać z piwno-gastronomicznego ogródka, a w razie niepogody ustawiono namiot o wymiarach 15 na 20 metrów.

Z myślą o dzieciach zaplanowano animacje sportowe na strefowym boisku typu GolBox.

– Czeka nas wielkie piłkarskie święto, na które serdecznie zapraszam wszystkich kibiców wraz z rodzinami – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Nadchodzące mistrzostwa gwarantują niezwykłe emocje i dobrą zabawę. Możemy wspólnie kibicować w Częstochowie naszej reprezentacji. Wierzę, że dzięki skutecznej grze Biało-Czerwonych będziemy mieli okazję robić to jak najdłużej…

Organizatorem strefy kibica jest Miasto Częstochowa, a realizatorem /wykonawcą firma Karo. Głównym sponsorem częstochowskiej Strefy Kibica jest Fortum.

Oficjalne otwarcie strefy nastąpi przed rozpoczęciem pierwszego spotkania piłkarskich mistrzostw
świata w Rosji, w czwartek 13 czerwca ok. godziny 16.45. (oprac. red.)Próbował zabić kolegę

14 czerwca, 2018 - 11:30

POLICJA. Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna pchnął swojego znajomego nożem w klatkę piersiową. Cios na szczęście nie okazał się śmiertelny. Zatrzymany odpowie także za groźby. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu

Kilka dni temu oficer dyżurny z komisariatu I w Częstochowie otrzymał zgłoszenie interwencji w centrum miasta. Jak ustalili policjanci, czworo mężczyzn poszło do mieszkania swojego znajomego, aby z nim porozmawiać. W pewnym momencie 27-latek chwycił za nóż i ugodził nim w klatkę piersiową jednego ze swoich „gości”, a drugiemu groził pozbawieniem życia. Na szczęście cios nie okazał się śmiertelny, a pogotowie bardzo szybko przyjechało na miejsce. Agresor został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu w policyjnej celi został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa połączonego z ciężkim uszkodzeniem ciała oraz gróźb karalnych. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. (oprac. red.)Frytka OFF-jazd już w ten weekend!

13 czerwca, 2018 - 15:52

WYDARZENIE. 15 i 16 czerwca w parku Lisiniec wystąpią m.in. Nosowska, Janerka, Paulina Przybysz, zespoły Lao Che, Pidżama Porno i Hańba! Po koncertach afterparty, a na przekąskę – z food trucków wszystko, od frytek po egzotyczne potrawy. Na miejsce dojedziemy specjalnymi liniami autobusowymi

Tegoroczny festiwal ma trzy gwiazdy główne, czyli tzw. headlinery – są nimi Katarzyna Nosowska, zespoły Lao Che i Pidżama Porno. Poza tym usłyszymy przedstawicieli lokalnej sceny – Biernaskiego i TRIP. Będzie kilka „frytkowych” powrotów, jak znane z poprzednich edycji L. Stadt i Momofoko. Zagra również punkowo-podwórkowa orkiestra Hańba!, a także Lech Janerka, Paulina Przybysz i Miuosh.
Strefa food trucków będzie otwarta w piątek od godz. 15.00 do 1.30, a w sobotę – od 12.00 do 1.30.

Dodatkowe autobusy
W związku z festiwalem 15 i 16 czerwca ruszą dodatkowe, specjalne linie komunikacyjne oznaczone numerami 111, 112, 113, 114 i 115. Połączą bezpośrednio różne dzielnice z rejonem imprezy.
Linia 111 obejmie swoim zasięgiem Wyczerpy, Tysiąclecie, Parkitkę oraz Śródmieście i dzielnicę Podjasnogórską.
Linia 112 będzie kursować przez Północ, Tysiąclecie, Parkitkę, Śródmieście i dzielnicę Podjasnogórską.
Linia 113 zapewni przejazd przez Dźbów, Stradom, Śródmieście i dzielnicę Podjasnogórską.
Linia 114 obsłuży pasażerów z Błeszna, Wrzosowiaka, Rakowa, Ostatniego Grosza, Śródmieścia i dzielnicy Podjasnogórskej.
Linia 115 przewiezie uczestniczki i uczestników festiwalu z Rakowa, Dąbia, Zawodzia, Starego Miasta, Śródmieścia i dzielnicy Podjasnogórskej.
Przejazdy podlegają opłatom zgodnie z obowiązującą taryfą na liniach miejskich. Można również skorzystać z linii regularnych nr 11 i 31. W nocy z 15 na 16 czerwca oraz z 16 na 17 czerwca będą kursować bez zmian linie nocne nr 80, 81, 82, 83 i 84. Po przesiadkach z linii specjalnych lub regularnych zapewnią dojazd do dzielnic objętych normalnym zasięgiem funkcjonowania komunikacji nocnej. (oprac. red.)JURAJSKA NOC KABARETOWA – pod naszym patronatem

13 czerwca, 2018 - 14:25

JURAJSKA NOC KABARETOWA – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

.a:hover {opacity: 0.8;} .a {transition: all 0.5s ease;}Kobieca Industriada w Częstochowie

13 czerwca, 2018 - 11:33

WYDARZENIE. Industriada jest głównym wydarzeniem promującym Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Industria jest kobietą”. Koncert „Ya Hozna” Renaty Przemyk, spektakl „Zapałka” Częstochowskiego Teatru Tańca czy finałowy pokaz pirotechniczny były atrakcjami Industriady w Częstochowie

Podczas koncertu Renaty Przemyk można było usłyszeć piosenki z pierwszej płyty artystki, „Ya Hozna”, takie jak: „Babę zesłał Bóg”, „Samolot”, „Makijaż twarzy”, „Prinsówna” czy „Kochaj mnie jak wariat”.

Częstochowskiej Industriadzie towarzyszył także projekt fotograficzny, który miał na celu kreatywne pokazanie dawnych industrialnych przestrzeni Częstochowy jak i Śląska w nowym kontekście artystycznym. Dawne przemysłowe wnętrza zostały wzbogacone o postaci ustylizowanych modelek oraz elementy współczesnego designu. Kobiety sfotografowano zarówno w strojach historycznych, z czasów, kiedy przedstawione na zdjęciach zakłady przeżywały swoją świetność, jak i dla kontrastu w strojach współczesnych.

Spektakl „Zapałka” Częstochowskiego Teatru Tańca opowiadał o codziennych zmaganiach kobiet – pracownic częstochowskiej zapałczarni, rozdartych miedzy obowiązkami domowymi i pracą w przemyśle. Poprzez taniec opowiedziano historie kobiet, które próbują godzić wiele obowiązków z własnymi marzeniami, pragnieniami i tęsknotami. Przedstawienie ukazało obraz kobiet silnych, odważnych, a zarazem kruchych i delikatnych, zapracowanych i zmęczonych, dbających o szczęście rodzinne, ale także walczących o siebie.

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza zorganizowało m.in. kreatywne warsztaty plastyczne „Kobieta a la ruda”, na których można było wykonać „rude” peruki oraz tzw. body art, nawiązujący do rud żelaza, który znakomicie dopełnił formę „rudej” peruki. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kobiety kowala, zaprezentowany przez kowalkę Agnieszkę Pasek, która jest jedną z niewielu kobiet w Polsce zajmującą się kuciem żelaza. Kowalka pokazała nie tylko swoje umiejętności w tworzeniu przedmiotów wykonywanych z ręcznie kutych elementów, ale również zachęciła do ich tworzenia.

Niewątpliwą atrakcją częstochowskiej Industriady była akcja „Wiatr we włosach” – czyli przejazd drezyną, zorganizowany przez Muzeum Historii Kolei, a także możliwość poprowadzenia lokomotywy na symulatorze czy przejazd pociągiem specjalnym. (oprac. red.)

GALERIADrogówka ma nowe radiowozy

13 czerwca, 2018 - 10:09

POLICJA. Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie aż 43 nowych radiowozów, które zasilą flotę śląskiej policji. Trzy z nich trafiły do Częstochowy. Samochody z napędem hybrydowym zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu KWP Katowice

Oznakowane pojazdy marki Toyota Auris odebrali przedstawiciele komend miejskich i powiatowych. Cała wartość inwestycji wyniosła prawie 4 mln złotych.
Gospodarzem uroczystości był komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Saługą oraz przedstawicielem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysławem Drabkiem przekazał 43 nowe radiowozy komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego.
Trzy radiowozy dla częstochowskiej komendy odebrał I zastępca komendanta miejskiego policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn. Nowe auta te trafią do komisariatów III, V i do wydziału ruchu drogowego.

Nowoczesne samochody odebrali również komendanci z: Bielska-Białej, Bierunia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Mysłowic, Pszczyny, Raciborza, Sosnowca, Tychów Wodzisławia Śląskiego oraz Zabrza.
W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele firmy Toyota, która wyprodukowała nowe radiowozy, a także przedstawiciele kierownictwa śląskiej policji, policyjny kapelan, zaproszeni goście oraz media.
Samochody te mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfortu policjantom, którzy będą w nich pełnić służbę. Do wyposażenia należą m.in. automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja, system multimedialny z kamerą cofania. Każdy z pojazdów Toyota Auris Hybrid Touring Sports kombi wart jest blisko 92 tys. złotych brutto, a pod maską posiada silnik o pojemności 1,8 litra i 136 KM. Dla przyszłych użytkowników nowo zakupionych pojazdów zaplanowano szkolenia zorganizowane przez dostawcę pojazdów przy udziale importera. Obejmować ono będzie część teoretyczną i praktyczną. (oprac. red.)Powstało Biur Obsługi Seniorów

13 czerwca, 2018 - 09:56

INICJATYWA. BOS to miejsce stworzone z myślą o dojrzałych częstochowiankach i częstochowianach. Jest nowym elementem programu „Częstochowa wspiera Seniorów”. Uruchomiona została też specjalna infolinia

– Każdy senior, który potrzebuje kontaktu osobistego, może do biura przyjść, może otrzymać tam wszelkie informacje na temat programów i udogodnień, które miasto ma do zaoferowania osobom w wieku senioralnym – mówił podczas spotkania inaugurującego działalność Biura prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.– Dla tych, którzy chcieliby uzyskać informację zdalnie, czyli np. od siebie z domu, wprowadziliśmy też dodatkowy numer telefoniczny. Liczymy, że powołanie do życia biura i poszerzenie dostępu do informacji jeszcze bardziej zwiększy aktywność naszych seniorów i zainteresowanie miejską ofertą im dedykowaną.

Biuro Obsługi Seniora mieści się w budynku urzędu miasta przy ul. Focha 19/21 (tam, gdzie m.in. urząd stanu cywilnego) w pokoju nr 46. Ma na celu koordynację wszystkich działań realizowanych na terenie Częstochowy zarówno przez poszczególne wydziały urzędu miasta, jednostki miejskie, jak i partnerów społecznych czy uniwersytety III wieku. Seniorzy trafiający do biura mogą otrzymać kompleksową informację, z czego, kiedy, gdzie i w jaki sposób mogą w mieście skorzystać.

Równolegle urząd uruchomił nowy numer informacyjny 34 370 71 11, pod którym seniorzy – w godzinach pracy UM – mogą uzyskać wszystkie informacje w zakresie realizowanych na ich rzecz działań, zarówno przez urząd miasta, jak i inne jednostki miejskie. (oprac. red.)Czego życzyć Niepodległej?

12 czerwca, 2018 - 13:42

AKCJA. Od dzisiaj częstochowianie mogą składać życzenia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy przygotowało uroczystą księgę, która do 10 listopada będzie wystawiana w newralgicznych miejscach Częstochowy

W przeddzień Święta Niepodległości księga zostanie zamknięta w kapsule czasu, która spocznie w jednym z częstochowskich muzeów, by zostać ponownie otwarta dopiero za kolejne sto lat.

Organizatorzy akcji sprawdzają możliwość zgłoszenia akcji do Księgi Rekordów Guinnessa. (oprac. red.)Z ROK-iem do Koszęcina

12 czerwca, 2018 - 12:06

WYCIECZKA. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie organizuje wyjazdy do Koszęcina w ramach Święta Zespołu Śląsk. Autokar odjedzie sprzed budynku ośrodka (ul. Ogińskiego 13a) w dniach 30 czerwca i 1 lipca o godz. 15.00

Koszt przejazdu wynosi 20 zł os/dzień (w sobotę i niedzielę/bez noclegu).

Program wyjazdów
Miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie –siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3.

Termin: 30 czerwca (sobota)

Proponowany plan:
 • 16:00 – Narodowy Zespół Piesi i Tańca Ukrainy „Vieriovka”
 • 18:00 – zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego z przewodnikiem; zapoznanie się z historią Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie; zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacowych, w których prezentowane są pamiątki, nagrody, plakaty oraz zdjęcia archiwalne; zwiedzanie kaplicy i wieży pałacowej; możliwość wejścia na taras widokowy (wejście uzależnione jest od warunków atmosferycznych)
 • 18:00 – Gang Marcela
 • 19:30 – Kabaret Rak
 • 21:00 – Bule Cafe.

Termin: 1 lipca (niedziela)

Proponowany plan:
 • 16:00 – zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego z przewodnikiem; – zapoznanie się z historią Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie; zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacowych, w których prezentowane są pamiątki, nagrody, plakaty oraz zdjęcia archiwalne; zwiedzanie kaplicy i wieży pałacowej; możliwość wejścia na taras widokowy (wejście uzależnione jest od warunków atmosferycznych)
 • 16:00 – Frele
 • 18:30 – Kabaret Młodych Panów
 • 20:00 – Koncert galowy z okazji Jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Dodatkowe atrakcje:
 • Sobota, 17:30 – finał Wojewódzkiego Konkursu Malarskiego w ramach Jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny;
 • 15:00 – akcja krwiodawstwa, stoisko PCK, pokazy ratownictwa medycznego;
 • wesołe miasteczko, aleja rękodzielników, stoiska edukacyjne;
 • stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej (sobota, niedziela).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
Bezpłatne parkingi będą dostępne pry sklepie Ekspres Market przy ul. Ligonia w Koszęcinie.

Informacje dodatkowe:
1. Zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.
2. Wszystkie działania prowadzone przez artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk” odbywają się w języku polskim.
3. Program wycieczki może ulec zmianie w zależności od planu pracy artystycznej i organizacyjnej Zespołu.
4. Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Zespołu „Śląsk”.
5. Istnieje możliwość kupienia we własnym zakresie posiłku – podczas trwania Święta Śląska.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 34 324 46 51 lub w sekretariacie ROK.
(oprac. red.)Liderzy budżetu obywatelskiego

12 czerwca, 2018 - 11:46

WYRÓŻNIENIA. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył imienne certyfikaty dzielnicowym liderkom i liderom tegorocznej V edycji Budżetu Obywatelskiego

Zadaniem 39 liderów jest m.in. popularyzacja idei budżetu obywatelskiego, informowanie mieszkańców o wprowadzonych zmianach, wsparcie wnioskodawców, promocja zadań oraz namawianie do zgłaszania pomysłów.

Przypomnijmy, że do 31 lipca trwa nabór wniosków do V edycji budżetu obywatelskiego. Propozycje można zgłaszać na dwa sposoby – w formie papierowej lub elektronicznie. Głosowanie na zadania odbędzie się między 22 października, a jego wyniki poznamy 20 listopada.

Nowe zasady głosowania
W tym roku uległ zmianie proces głosowania. Zlikwidowano głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie w zlokalizowanych w dzielnicach komisjach do głosowania. W ich miejsce wprowadzony został mobilny punkt do głosowania, który zgodnie z harmonogramem będzie odwiedzał wszystkie dzielnice. Zagłosować będzie można również w komisji do głosowania w siedzibie referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych przy ul. Focha 19/21.

Dotychczas na rzecz BO przeznaczono środki o łącznej wysokości 27 798 057 zł. Zrealizowano w sumie 418 zadań wybranych głosami mieszkańców.
(oprac. red.)
Wręczenie certyfikatów odbyło się 7 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta.Kierowca zginął na miejscu

12 czerwca, 2018 - 10:00

POLICJA. Policjanci z Częstochowy wyjaśniają przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Knieja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi, dachował i zatrzymał się dopiero kilkadziesiąt metrów dalej. 41-latek poniósł śmieć na miejscu

Do zdarzenia doszło wczoraj około 17. na drodze wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Knieja (gmina Przyrów). Ze wstępnych ustaleń policjantów z wydziału ruchu drogowego wynika, że kierujący audi a3 41-latek stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, zjechał na pobocze, a następnie dachował. Auto zatrzymało się kilkadziesiąt metrów od drogi. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Szczegóły tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają teraz śledczy z komendy miejskiej w Częstochowie wspólnie z prokuratorem. (oprac. red.)Awaria systemów, paraliż urzędów

12 czerwca, 2018 - 05:47

UWAGA. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że dziś od godzin porannych niedostępne są serwisy Obywatel.gov.pl, Pz.gov.pl, Cepik.gov.pl, Epuap.gov.pl. Niedostępne są także systemy SRP, CEPiK oraz ePUAP

Awaria utrudni zarejestrowanie dziecka, uzyskanie aktu stanu cywilnego, wyrobienie dowodu osobistego, zarejestrowanie pojazdu, wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego, odbiór dowodu rejestracyjnego i wiele innych.

Zdaniem ministerstwa awaria jest poważna, ale przyczyna nie jest jeszcze znana. Jak informuje resort, trwają intensywne prace nad jej usunięciem.
(oprac. red.)Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta