Green Pack
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

NTC

Subskrybuje zawartość
Tygodnik lokalny
Zaktualizowano: 2 min. 3 sek. temu

Można składać wnioski o usuwanie azbestu

12 godzin 27 min. temu

BEZPIECZEŃSTWO. Miasto także w tym roku dofinansuje inwestycje częstochowian polegające na usuwaniu elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garaży. W miejskim budżecie jest 30 tys. zł na ten cel. Rada miasta zatwierdziła zasady i tryb udzielania tegorocznych dotacji

Zadanie pn. „Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest kontynuacją programu funkcjonującego od wielu lat, a także elementem realizacji programów oczyszczania z azbestu do 2032 r. w wymiarze krajowym i miejskim.

Azbest znajduje się m.in. choćby w pokryciach dachów, elewacji czy płytach ocieplających budynki. Ich likwidacja, na którą Częstochowa udziela dotacji celowej, obejmuje demontaż takich elementów, ich transport oraz unieszkodliwienie na uprawnionym składowisku. Dotychczas, dzięki udzielonym przez miasto dotacjom, azbest zniknął z blisko stu budynków na terenie Częstochowy.

Dla kogo dotacje?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek z elementami azbestowymi oraz zgodę właściciela/współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współposiadania również zgodę współposiadaczy) – przy czym budynek ten musi być budynkiem oddanym do użytkowania przed końcem 1996 roku. Wnioskodawcy nie mogą posiadać zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy. W roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się taki budynek, nie może być wykorzystywana dla działalności gospodarczej bądź innej zarobkowej.
Dla danego obiektu dofinansowanie przyznaje się tylko raz w ciągu 5 lat. Nie pokrywa ono kosztów zakupu i montażu nowych pokryć lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Dotacja wynosi do 50% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł.

Przedmiotem dotacji mogą być inwestycje już zrealizowane bądź planowane do realizacji od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2018 r. Warunkiem ubiegania się o nią jest złożenie wniosku, następnie zawarcie umowy, realizacja lub udokumentowanie zrealizowanego zadania, a w końcu rozliczenie dotacji. Kwalifikowanie inwestycji do dofinansowania odbędzie się na podstawie kolejności złożenia wniosków.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa będzie mógł rozpocząć przyjmowanie wniosków o tegoroczne dotacje na usuwane azbestu w dwa tygodnie po publikacji przyjętych 20 lutego uchwał Rady Miasta Częstochowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nabór rozpocznie się więc prawdopodobnie ok. połowy marca.

Wniosek na specjalnym druku powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta do 31 października 2018 r. Decyduje data wpływu. Wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych – rozpatrywane będą wyłącznie te kompletne. Ich oceną oraz kwalifikacją zajmie się komisja powołana przez prezydenta Częstochowy.
Listę osób objętych dofinansowaniem, wysokość dotacji oraz listę rezerwową akceptuje, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, prezydent miasta. Lista dotowanych oraz lista rezerwowa są opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz stronie http://www.czestochowa.pl.
(Źródło: UM)Częstochowa oddycha trucizną

12 godzin 31 min. temu

SMOG. Według pomiarów stacji WIOŚ Częstochowa (ul. Armii Krajowej/Al. Jana Pawła II) w lutym mieliśmy dotychczas aż 17 dni w miesiącu z przekroczonym dobowym stężeniem pyłu zawieszonego PM 10

Spośród krajów Unii Europejskiej Polska ma najbardziej liberalne zasady określania poziomów informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza. Jednocześnie nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej. Płacimy za to wysoką cenę.

– Czy Polacy mają bardziej odporne płuca niż Francuzi czy Węgrzy? – alarmuje ruch Częstochowski Alarm Smogowy. – Gdy w Paryżu zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 osiąga poziom 80 μg/m3, ogłaszany jest alarm smogowy. W Krakowie, w Katowicach czy w Częstochowie taki poziom zanieczyszczenia nie budzi niepokoju jednostek odpowiedzialnych za jakość powietrza. Nic dziwnego – obowiązujący obecnie w Polsce poziom alarmowy jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 300 μg/m3. Gdyby w Polsce przyjąć poziom alarmowy, jaki obowiązuje w Paryżu, to w Częstochowie mielibyśmy tylko w lutym już 9 alarmów smogowych!
(Źródło: Częstochowski Alarm Smogowy, oprac. red.)Nowe bezpłatne e-wydanie jest już dostępne!

13 godzin 11 min. temu

Zachęcamy do pobrania elektronicznego wydania Nowej Trybuny Częstochowskiej

Pobierz E-WYDANIE bezpłatnie!Do Częstochowy przyjedzie osteobus

13 godzin 31 min. temu

ZDROWIE. Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych, tym razem poświęconych osteoporozie. Mobilne centrum badań pojawi się w Częstochowie już 26 lutego. Wykwalifikowany personel medyczny oceni poziom gęstości kości mieszkańców miasta i udzieli porad w zakresie profilaktyki

Badanie polecane jest osobom po 40. roku życia, u których w rodzinie występowała osteoporoza, jak również wszystkim kobietom po 50. roku życia i mężczyznom po 55. roku życia.

Badanie trwa około 7 minut i wykonywane jest przez wykwalifikowany personel, który wcześniej przeprowadza wywiad z pacjentem. Po jego zakończeniu pacjent otrzyma wydrukowany wynik, a także wskazówki dotyczące profilaktyki osteoporozy.

Z badania mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Jedynym przeciwskazaniem do jego wykonania jest ciąża.

Osteobus będzie stacjonował w Częstochowie między godzinami 10.00 a 16.00 przy siedzibie partnerów akcji:
– 26 lutego przy aleji Pokoju 10
– 1 marca przy ulicy Bohaterów Katynia 25 a.
Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w okresie siedmiu dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania.
(oprac. red.)O obrączkach ślubnych słów parę

22 luty, 2018 - 15:45

Młodzi ludzie przygotowujący się do ślubu poświęcają często bardzo wiele uwagi najrozmaitszym detalom, w tym także obrączkom małżeńskim. To zrozumiałe, ale zakup obrączek, choć ważny, nie będzie miał żadnego wpływu ani na szczęście w małżeństwie, ani na trwałość związku. Nie należy więc przesadzać.

Kilka praktycznych uwag
Obrączki ślubne – przynajmniej teoretycznie – powinno się nosić przez cały czas trwania związku. Nie jest to, rzecz jasna, obowiązek, ale na pewno miły gest w stosunku do małżonka („pamiętam, jestem z tobą”) oraz praktyczny sygnał dla otoczenia. Kobiety noszące obrączkę są mniej narażone na zaloty ze strony mężczyzn w swoim otoczeniu („jestem zajęta”). Wbrew pozorom, mężczyźni noszący obrączkę nie tylko nie tracą na atrakcyjności w oczach kobiet, ale wręcz zyskują („skoro już dowiódł swojej wartości, widocznie to dobra partia”).

Jeśli więc założyć, że obrączki ślubne będą noszone przez długie lata, powinny być przede wszystkim trwałe i wygodne. Co to znaczy? Nie za szerokie (optymalna szerokość to 5 mm), dobrze wyprofilowane po wewnętrznej stronie, we właściwym rozmiarze. Trzeba się liczyć z tym, że po upływie iluś lat konieczna będzie korekta rozmiaru. Stosunkowo łatwo ją przeprowadzić na obrączkach klasycznych, a więc z jednolitego stopu metali i bez kamieni szlachetnych. Jeśli dodatków jest zbyt wiele, może się okazać, że jubiler musi wykonać obrączki od nowa, co oczywiście kosztuje.

Na której ręce nosić obrączkę?
Zwyczajowo w Polsce nosi się obrączkę na serdecznym palcu prawej ręki. Rozmaite źródła podają, że kiedyś było inaczej, ale po zrywach niepodległościowych w 1830 i 1863 roku, kiedy to wdowy przekładały obrączki z lewej dłoni na prawą na znak żałoby, utrwaliła się zasada prawej ręki. Ta sama zasada obowiązuje w kilku krajach zachodnich, co bywa tłumaczone m.in. biblijnym (Wj 15,6): Prawica Twa, Panie, wsławiła się potęgą, prawica Twa, Panie, starła nieprzyjaciół: dobro jest wg tego fragmentu pieśni dziękczynnej ulokowane po prawej stronie. W krajach anglojęzycznych dominuje noszenie obrączki na lewej dłoni, od strony serca.

Nie ma jednak większego znaczenia, na której ręce ktoś nosi obrączkę. Ważne, że ją nosi, a nie wrzuca do szuflady lub gubi.

A co jest najważniejsze?
Statystyki są nieubłagane: w Polsce rozpada się mniej więcej co trzecie małżeństwo. Wskaźnik ten powoli rośnie. Udane pożycie i trwałość związku zależą od wielu rozmaitych czynników, ale na pewno nie od koloru obrączek ani tego, czy po ślubie mąż przeniesie żonę przez próg mieszkania. Nie ma więc sensu przywiązywać nadmiernej wagi do detali: w małżeństwie liczą się szczegóły, ale zgoła inne.Dokonała ponad 280 oszustw przez internet. Trafiła za kraty

22 luty, 2018 - 14:28

POLICJA. W ręce częstochowskich policjantów specjalizujących się w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości wpadła kobieta poszukiwana od ubiegłego roku listem gończym. 37-latka jest podejrzana o oszustwa internetowe na dużą skalę. Usłyszała przeszło 280 zarzutów. Trafiła już na 2 lata za kratki

Policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie od lipca ubiegłego roku poszukiwali 37-latki podejrzanej o szereg oszustw. Skala zarzucanych jej czynów jest ogromna. Z ustaleń śledczych wynika, że jej „specjalnością” były oszustwa dokonywane przy sprzedaży internetowej. W ubiegłym roku kobieta usłyszała przeszło 280 zarzutów. Nie wywiązała się jednak z postanowienia sądu o naprawieniu wyrządzonych szkód, dlatego miała trafić na 2 lata do wiezienia. Skutecznie ukrywała się jednak przez kilka miesięcy. W lipcu ubiegłego roku wydany za nią został list gończy. Policyjni poszukiwacze z częstochowskiej komendy sprawdzali i analizowali każdą informację. W styczniu 2018 roku nastąpił przełom w sprawie. Śledczy ustalili, że 37-latka może przebywać na terenie Warszawy. Ich przypuszczenia się sprawdziły. Kilka dni temu zatrzymali poszukiwaną i przekazali do zakładu karnego.
(Źródło: KOPP Częstochowa)Remontują Dom Księcia

22 luty, 2018 - 14:25

INWESTYCJA. W zabytkowym Domu Księcia trwają kolejne prace remontowo-zabezpieczające, prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków

Prace na zlecenie „ZGM TBS” są kontynuacją wcześniejszych działań, które – na terenie Domu Księcia – prowadzone były już także w ubiegłym roku. Po wykonanej ekspertyzie stanu technicznego zdecydowano o zabezpieczeniu budynku poprzez zamurowanie okien i balkonów oraz wyburzenie komórek znajdujących się przy Domu Księcia. W międzyczasie wysiedlono mieszkańców, wykupiono lokale własnościowe (oprócz jednego), rozwiązano też umowy z najemcami lokali użytkowych. Na terenie obiektu od blisko roku pracuje firma ochroniarska. Zamontowano tez dodatkowe oświetlenie z czujnikami ruchu oraz kamery monitoringu, a wokół budynku zainstalowano specjalny zabezpieczający daszek.

Obecnie prowadzone są prace na dachu budynku związane m.in. z wymianą pokrycia i wyburzeniem kominów ponad dachem. Oprócz tego trwa również naprawa i przemurowanie części zniszczonych ścian zewnętrznych, a także stabilizowanie ścian wewnątrz budynku. Koszt aktualnie prowadzonych robót to blisko 1,2 mln zł złotych brutto. Prace wykonuje konsorcjum firm, którego liderem jest F.U.H. DZIEDZICKI, a partnerem – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KRAWPOL.

Ubiegłoroczne wykwaterowanie lokatorów jest realizacją decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie. Prace zabezpieczające prowadzone w ubiegłym roku i obecnie, uzgodnione ze służbami konserwatorskimi, służą poprawie bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz budynku, zachowaniu jego historycznej konstrukcji oraz ogólnej poprawie stanu obiektu, który znajduje się w ofercie inwestycyjnej miasta. Wraz z uregulowaniem spraw własnościowych budynku dają też nadzieję na potencjalnie większe zainteresowanie ze strony inwestorów.
(Źródło: UM, oprac. red.)Będzie 12 nowych autobusów

22 luty, 2018 - 14:22

TRANSPORT ZBIOROWY. Częstochowa dostała blisko 9 mln złotych dofinansowania unijnego na zakup 12 nowych autobusów dla miejskiego przewoźnika. Projekt MPK znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej

21 lutego Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. do dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.2 typ 1-3 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”.

Projekt „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa – etap II” zakłada kupno kolejnych 12 nowych autobusów wyposażonych w silniki Diesla, spełniające najwyższe normy emisji spalin (EURO 6).

Wyposażenie pojazdów będzie zapewniało bezpieczeństwo i wysoki komfort podróży dla pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, słabowidzących i słabosłyszących. Pakiet udogodnień będzie obejmował między innymi klimatyzację, monitoring, pojazdy będą też wyposażone w ładowarki USB oraz wi-fi.

Wartość całego projektu to 13,7 mln zł, a uzyskane dofinansowanie – to prawie 9 mln zł.
(Źródło: UM, oprac. red.)200 lat, Pani Marianno!

22 luty, 2018 - 14:20

JUBILEUSZ. Częstochowianka Marianna Stefanek świętowała setne urodziny. Podczas wyjątkowego jubileuszu w domu jubilatki spotkała się jej pięciopokoleniowa rodzina

Oprócz rodziny, przyjaciół i sąsiadów, życzenia jubilatce złożyli również prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał Bednarz oraz przedstawiciele częstochowskiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, którego pani Marianna jest honorowym członkiem. Z okazji urodzin jubilatka otrzymała medal, legitymację i dyplom za zasługi, przyznane przez zarząd główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Podczas przyjęcia urodzinowego, oprócz głośnego „Dwieście lat!”, były przygotowany przez prawnuczkę Kalinę dwupiętrowy tort, kosz róż, upominki oraz moc życzeń.

– Babcia ma swoje zasady – podkreślał jeden z wnuków, pytany, czy poznał receptę na długowieczność. – Nie pije alkoholu, nie paliła nigdy papierosów, no i dobrze się odżywia, chociaż tłusto. I przede wszystkim zawsze czytała bardzo dużo książek, bardzo długo nie używając nawet okularów.

Pani Marianna ma ogromną, kochającą rodzinę. Doczekała się 4 wnucząt, 9 prawnucząt i 6 praprawnucząt!

Kilka dni temu 100. rocznicę urodzin obchodziła też inna częstochowianka, Helena Siemiatowska. Z tej okazji, w imieniu mieszkańców, życzenia złożył jej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
(Źródło: UM)Spacerowała pijana z dziećmi

21 luty, 2018 - 12:51

POLICJA. Policjanci z komisariatu IV w Częstochowie zatrzymali 41-latkę, która kompletnie pijana wybrała się na spacer w rejonie drogi krajowej nr 1 w Częstochowie z dwojgiem małych dzieci. Badanie wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kobieta trzeźwieje w policyjnej celi. O jej dalszym losie zadecyduje prokurator

Wczoraj wieczorem oficer dyżurny z komisariatu IV w Częstochowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że ulicą Krakowską w stronę drogi krajowej nr 1 idzie pijana kobieta z dwojgiem małych dzieci. Mundurowi zauważyli idącą chodnikiem 41-latkę, która nie potrafiła ustać na własnych nogach. Nieodpowiedzialna matka nie umiała się też logicznie wysłowić. 8-latek i 4-latka po badaniach lekarskich zostały przekazane pod opiekę ojcu. Kobieta trafiła natomiast do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu o jej dalszym losie zadecyduje prokurator. Śledczy z komisariatu IV ustalają szczegóły zdarzenia.
(Źródło: KPP Częstochowa)Goście z Izraela w Częstochowie

21 luty, 2018 - 12:48

WIZYTA. W ubiegłym tygodniu w Częstochowie przebywała grupa 30 przewodników – przedstawicieli touroperatorów z Izraela, zainteresowanych organizacją pobytów turystycznych w Polsce

Podczas czterodniowej wizyty goście z Izraela wzięli udział w seminarium poświęconym miejscom pamięci żydowskiej, które mieli okazję obejrzeć i poznać. Poza zwiedzaniem cmentarza żydowskiego, dawnego obozu pracy Hassag Pelcery (późniejszego Wełnopolu) oraz terenów, gdzie w czasie niemieckiej okupacji mieściło się getto, spotkali się z nauczycielami częstochowskich placówek oświatowych, w których odbywa się lub jest planowana wymiana uczniów z Izraela. Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się również – wystawa „Żydzi Częstochowianie”, eksponowana w Muzeum przy Katedralnej, Jasna Góra i Archiwum Państwowe.

Seminarium odbyło się z inicjatywy i dzięki wsparciu Zygmunta Rolata, Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy, prezydenta Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków; Alona Goldmana – przewodniczącego Związku Żydów Częstochowian w Izraelu oraz Alana Silbersteina.
(Źródło: UM, oprac. red.)Rzecznik nie przyjedzie w lutym

21 luty, 2018 - 10:42

SPRAWY URZĘDOWE. Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich z Katowic informuje, że z przyczyn od nich niezależnych nie odbędą się czwartkowe (22 lutego) przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy

Jednocześnie biuro zaprasza na kolejny dyżur swoich pracowników w Częstochowie, który odbędzie się 29 marca od godz. 10.00 do 14.00, jak zawsze w budynku urzędu miasta, przy ulicy Śląskiej 11/13, w sali 108.

Z uwagi na oczywiste ograniczenia, zarówno czasowe, jak i organizacyjne, BRPO prosi, by przygotować pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym będzie nakreślony problem, i dołączyć do niego kopie dokumentów obrazujących sprawę.
Wszyscy, którzy nie zdążą odbyć osobistego spotkania z pracownikami Biura Pełnomocnika Terenowego RPO, a zainteresowani będą przedstawieniem swojej sprawy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, mogą swoje pisma wraz z załącznikami kierować również na adres:

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25,
40 – 032 Katowice.

Biuro rozpatruje sprawy według kolejności wpływów.
(Źródło: UM, oprac. red.)Koncertowy Dzień Kobiet – Wojciech Gąsowski

20 luty, 2018 - 13:15
.a:hover {opacity: 0.8; transition: all 0.5s ease;}Rencisto, emerycie – nie zapomnij poinformować ZUS o swoich dodatkowych dochodach!

20 luty, 2018 - 12:07

PODATKI. Tylko do końca lutego emeryci i renciści mają czas na to, żeby poinformować ZUS o swoich dodatkowych dochodach. Nie muszą sobie tym zawracać głowy osoby, które już osiągnęły powszechny wiek emerytalny ( 60 lat kobiety i 65 mężczyźni)

Jeśli jesteś już „pełnoprawnym” emerytem, czyli masz ustalone prawo do emerytury i masz wiek, który uprawnia cię do przejścia na emeryturę powszechną, możesz zarabiać bez ograniczeń. Bez względu na to, jak duży będzie twój dochód w ciągu roku – ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanej emerytury. W zupełnie innej sytuacji są renciści i osoby, które przeszły na „wcześniejszą” emeryturę. Jeśli nie poinformują o dodatkowych dochodach ZUS, będą musiały zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Żeby tego uniknąć, trzeba poinformować ZUS o prognozowanych dochodach.

Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, bez względu na to, czy pracują na etat, czy na tylko zlecenie lub dzieło. W zależności od tego, jak wysoki jest ich dochód, ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesi jego wypłatę.

Zmniejszenie świadczenia lub zawieszenie wypłaty dotyczy osób, które przekroczą limit dodatkowych przychodów. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

Do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy. Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznie trzeba pamiętać, że obowiązek ten dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów i senatorów, jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W odmiennej sytuacji są emeryci, którzy już ukończyli powszechny wiek emerytalny, gdyż mogą dorabiać bez ograniczeń i nie ma to żadnego wpływu na wysokość miesięcznej kwoty, która wpływa z ZUS na ich konto. Co więcej – te osoby wcale nie muszą informować ZUS o dodatkowych przychodach.

Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową).

ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę, jeżeli zarobki „młodego” emeryta przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty.

Jak to jest liczone?
Najpierw odejmujemy od przychodu tzw. próg zarobkowy wynoszący 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Różnica to kwota, o którą obniżymy emeryturę lub rentę. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa niż tzw. maksymalne kwoty zmniejszenia, to zmniejszymy emeryturę lub rentę o te kwoty maksymalnego zmniejszenia. Jeśli ktoś jest jedną z kilku osób uprawnionych do renty rodzinnej, to zmniejszamy rentę proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób.

Jak ZUS rozlicza emerytury i renty?

Przed rozliczeniem emerytury lub renty ZUS ustali:
 • co jest korzystniejsze – rozliczenie roczne czy miesięczne?
 • czy opłacalne jest zrobienie dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych?
 • czy emeryt kontynuuje zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, co przed przejściem na emeryturę?
 • kiedy „wcześniejszy emeryt” osiągnie powszechny wiek emerytalny?
 • w jakiej wysokości wypłacana jest emerytura lub renta,
 • jakie są kwoty graniczne, gdy prawo do emerytury lub renty powstało lub ustało w rozliczanym roku?
Jakie świadczenia może zmniejszyć albo zawiesić ZUS?
 • emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę rodzinną,
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową.

WAŻNE!

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł (w drugim kwartale wynosiło 4220,69 zł).
W związku z tym od 1 grudnia 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić do emerytury miesięcznie:
 • do 2 979 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia,
 • od 2 979 zł do 5 532,30 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone,
 • powyżej 5 532,30 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

(oprac. red.)Wyrwał kobiecie torebkę. Złapali go przechodnie

20 luty, 2018 - 12:00

POLICJA. W ręce częstochowskich wywiadowców wpadł mężczyzna podejrzany o rozbój. Jak ustalili śledczy, 18-latek zaatakował przypadkowo napotkaną kobietę i wyrwał jej torebkę. Świadkowie zdarzenia zareagowali natychmiast. Pobiegli za złodziejem i przytrzymali go do przyjazdu policji

Oficer dyżurny z komisariatu II w Częstochowie otrzymał kilka dni temu zgłoszenie kradzieży torebki. Policyjni wywiadowcy, którzy byli w pobliżu, ustalili, że pokrzywdzona została zaatakowana na chodniku. Sprawca wyrwał jej torebkę, w której trzymała laptopa, telefon komórkowy, dokumenty i pieniądze. Kobieta wskazała też kierunek, w którym uciekł złodziej. Jak się okazało, dwaj mężczyźni, którzy widzieli całe zdarzenie, pobiegli za sprawcą i przytrzymali go do przyjazdu stróżów prawa. 18-latek został zatrzymany. W Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe usłyszał zarzut rozboju. Prokurator zadecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Skradzione rzeczy wróciły do właścicielki. Szczegóły i okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy z komisariatu II w Częstochowie. Zatrzymany usłyszał zarzut i został objęty policyjnym dozorem.
(Źródło: KPP Częstochowa)Poseł Gawron obwinia samorządowców o likwidację PKS

20 luty, 2018 - 12:00

KONTROWERSJE. Samorządowcy gminy Kochanowice jako jedyni podjęli realne działania dla utrzymania linii autobusowych realizowanych przez PKS – twierdzi poseł Andrzej Gawron w swoim oświadczeniu, wydanym po tym, gdy będący w likwidacji PKS przestał wozić pasażerów. – Już od kilku lat samorządy znały trudną sytuację przedsiębiorstwa, jednak zaniechały działań prowadzących do jego komunalizacji i lepszej organizacji transportu publicznego – twierdzi polityk PiS

Przypomnijmy: przed tygodniem informowaliśmy, że lubliniecki PKS, postawiony w listopadzie przez Skarb Państwa w stan likwidacji, od 1 lutego przestał realizować kursy rozkładowe. W grudniu i w styczniu odbyło się kilka spotkań wójtów, burmistrzów ziemi lublinieckej oraz starosty, poświęconych temu, jak zachować się w tej sytuacji. W niektórych z nich uczestniczył poseł Andrzej Gawron, który, podobnie jak likwidator przewoźnika Paweł Ludwisiak, chciał skłonić samorządowców do przejęcia przedsiębiorstwa. Ostatecznie samorządy nie zdecydowały się na taki krok. Gdy zapadła decyzja, że los PKS-u jest przesądzony, próbowaliśmy poprosić posła Gawrona o komentarz, nie udało nam się to jednak – parlamentarzysta przebywał na urlopie. W ostatnich dniach poseł wydał jednak oświadczenie w tej sprawie.

Samorządy „zaniechały działań”?
– Już od kilku lat samorządy znały trudną sytuację przedsiębiorstwa, jednak zaniechały działań prowadzących do jego komunalizacji i lepszej organizacji transportu publicznego – twierdzi polityk, zaznaczając, że w trudnej sytuacji chciałby podziękować pracownikom firmy, którzy mimo problemów z regulowaniem ich wynagrodzeń do końca wytrwali na swoich stanowiskach.
W dalszej części oświadczenia poseł dziękuje także wojewodzie ślą- skiemu i pracownikom urzędu wojewódzkiego „za wsparcie działań mających na celu ratowanie komunikacji publicznej na naszym terenie”, oraz Towarzystwu Finansowemu „Silesia” za „profesjonalną analizę ekonomiczną firmy i deklarację możliwego wsparcia finansowego w procesie komunalizacji”.
– Dziękuję Samorządowcom Gminy Kochanowice, którzy jako jedyni podjęli realne działania dla utrzymania linii autobusowych realizowanych przez PKS – pisze dalej poseł Gawron. – Organizacja sprawnego, taniego, ogólnodostępnego transportu publicznego to zadanie powiatu i gmin. To niestety zarazem wyzwanie, które w naszym powiecie czeka na realizację od kilku lat. Trzeba to w końcu zrobić, przykładem takich powiatów jest kluczborski czy strzelecki. Nie może być tak, że w woj. śląskim mamy dwie kategorie obywateli: tych z aglomeracji ślą- skiej, którzy korzystają w pełni z wszelkich udogodnień transportu publicznego, i tych z obrzeży województwa, którzy doznają wykluczenia komunikacyjnego.

PKS „przejadł pieniądze”?
Jak informowaliśmy, od samorządowców można było usłyszeć, że PKS miał swój zarząd i nadzór ministerstwa infrastruktury, które odpowiadają za jego kondycję; że przewoźnik nie udostępnił im danych na temat swojej sytuacji ekonomicznej, liczby pasażerów, kosztów funkcjonowania, stanu majątku etc. Samorządowcy argumentowali również, że Skarb Państwa, z uwagi na terminy, postawił ich niejako pod ścianą; że komunalizacja to złożona kwestia, a na samo powołanie tworu prawnego, który miałby ewentualnie przejąc PKS, trzeba miesięcy. Usłyszeć można było również, że nie jest przypadkiem to, iż ze 170 PKS-ów, które kiedyś działały w Polsce, dziś funkcjonuje tylko kilka. A te, które zostały skomunalizowane, były w lepszej kondycji niż lubliniecki przewoźnik: miały m.in. znacznie lepszy i przystosowany do obecnych realiów tabor i nie wymagały tak dużych nakładów.
Edward Maiura, burmistrz Lublińca, stwierdził wprost, że PKS „przejadł” pieniądze (ponad 1,15 mln zł), które uzyskał ze sprzedaży miastu działek pod budowę centrum przesiadkowego park & ride(o czym pisaliśmy w poprzednim numerze).Mieli broń i narkotyki

20 luty, 2018 - 09:58

POLICJA. Policjanci z częstochowskiego referatu do walki z przestępczością narkotykową zatrzymali dwóch 19-latków podejrzanych o posiadanie i udzielanie narkotyków. Stróże prawa zarekwirowali ponad 21 g metaamfetaminy, marihuanę i amfetaminę. Jeden z mężczyzn usłyszał też zarzuty posiadania bez wymaganego zezwolenia amunicji

Śledczy z częstochowskiego wydziału kryminalnego, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wpadli kilka dni temu na trop dwóch młodych mężczyzn, którzy mieli posiadać przy sobie środki odurzające. Policjanci zatrzymali ich do kontroli, gdy jechali samochodem przez Olbrachcice. Kryminalni znaleźli w aucie 19-latka zielony susz roślinny oraz biały i beżowy proszek. Wykonane przez śledczych testy wykazały, że to marihuana, amfetamina i metaamfetamina. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli jeszcze amunicję, na której posiadanie zatrzymany nie miał zezwolenia. Również przy drugim z mężczyzn i w miejscu jego zamieszkania stróże prawa znaleźli zielony susz. I w tym przypadku okazało się, że to marihuana. Łącznie śledczy zabezpieczyli ponad 21 g metaamfetaminy, blisko 5 g marihuany i niewielkie ilości amfetaminy. Narkotyki zostaną teraz przekazane do laboratorium, gdzie poddane zostaną szczegółowej analizie. Zatrzymani trafili do Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika również, że obaj 19-latkowie udzielali narkotyków swojej znajomej. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozorów.
(Źródło: KPP Częstochowa)Jechała pijana, chciała się schować przed policją

20 luty, 2018 - 06:00

POLICJA. Pewna kierująca fiatem 52-latka na widok policyjnego patrolu na ulicy Skłodowskiej w Lublińcu nagle zawróciła i wjechała w jedną z bocznych ulic. Gwałtowny manewr wzbudził podejrzenia mundurowych. Jak się okazało, kobieta miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Nie jest to jedyne tego rodzaju zdarzenie w ostatnim czasie

We wtorek w południe w Sadowie policjanci z posterunku w Koszęcinie zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. Okazało się, że siedzący za kierownicą 39-latek posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podobna sytuacja miała miejsce w środę do południa. Koszęcińscy policjanci zatrzymali kierującego volkswagenem caddy 36-latka. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna także posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że jest także pod wpływem alkoholu.

W nocy z wtorku na środę kierująca fiatem na widok policyjnego patrolu na ulicy Skłodowskiej w Lublińcu nagle zawróciła i wjechała w jedną z bocznych ulic.

– Gwałtowny manewr wzbudził podejrzenia mundurowych, którzy ruszyli w ślad za fiatem i zatrzymali pojazd do kontroli – informuje aspirant sztabowy Iwona Ochman, oficer prasowy lublinieckiej komendy. – Po kilku minutach stróże prawa wiedzieli już, dlaczego 52-letnia mieszkanka postanowiła tak nagle zmienić kierunek jazdy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie prawie promil alkoholu. Podczas kontroli okazało się także, że kobieta nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów.

Nieodpowiedzialni kierowcy za swoje czyny niebawem odpowiedzą przed sądem. (as)Wodzili niedźwiedzia

20 luty, 2018 - 06:00

ZWYCZAJE. W gminie Kochanowice od lat kultywowana jest tradycja wodzenia niedźwiedzia. Przebierańcy ubierają „niedźwiedzia” w słomę, która, gdy spadnie ze zwierzęcia, ma przynieść szczęście domownikom

Ostatki w niektórych miejscowościach obchodzone są jako wodzenie niedźwiedzia. Tradycja kultywowana jest min. przez mieszkańców Kochanowic, gdzie od wielu lat przebierańcy chodzą po domach i bawią mieszkańców. Jako nieliczni mieszkańcy Kochanowic ubierają niedźwiedzia w słomę.

– Gdy słoma spadnie z niedźwiedzia, ma przynieść szczęście domownikom. Podobnie gospodyni – jak zatańczy z niedźwiedziem, to też przyniesie szczęście dla swojego domu – relacjonuje rodzina Grabińskich, która organizuje wodzenie niedźwiedzia.

Dodatkowo wieczorem przebierańcy zapraszają wszystkich na zabawę ostatkową, w tym roku organizowaną przy współpracy z szefostwem restauracji Manhattan. Dla dzieci, które gonią za „diobłami”, wyzwaniem jest, by jak najbardziej się ubrudzić. Organizatorzy wodzenia niedźwiedzia, którzy nie są stowarzyszeniem ani żadna organizacją, nie ukrywają, że byłoby miło uzyskać ze strony gminy wsparcie w kultywowaniu tradycji ludowej. (as)„Sikor” z nominacją do tegorocznego Buzdygana

19 luty, 2018 - 18:05

WOJSKO. Podoficer z Jednostki Wojskowej Komandosów o pseudonimie „Sikor” został nominowany do tegorocznego Buzdygana. To prestiżowa w środowisku wojskowym nagroda w formie repliki XVIwiecznej broni, przyznawana od ponad 20 lat przez miesięcznik „Polska Zbrojna”

Zgodnie z intencją organizatorów konkursu Buzdygan jest wyróżnieniem dla ludzi „nietuzinkowych, kształtujących nowoczesny wizerunek Wojska Polskiego”. W gronie nominowanych przez kapitułę za rok 2017 jest podoficer podoficer z Jednostki Wojskowej Komandosów o pseudonimie „Sikor”. Ponieważ „specjalsi” nie ujawniają swoich personaliów, możemy posługiwać się tylko pseudonimem.

„Sikor” armii służył od 2001 roku i od początku był związany z jednostką w Lublińcu. Czterokrotnie służył na misjach: dwa razy w Iraku i dwa razy w Afganistanie. Jest absolwentem wielu kursów związanych z medycyną pola walki. Do tych najważniejszych zalicza szkolenie Special Operations Combat Medic w Stanach Zjednoczonych. – Jest jednym z pierwszych żołnierzy odznaczonych Orderem Krzyża Wojskowego, jest także honorowym członkiem kapituły tego orderu. Niedawno odebrał też Army Achievement Medal, czyli amerykańskie odznaczenie za zasługi – informują komandosi. – Jest współautorem podstawowych i zaawansowanych kursów medycyny pola walki, które od kwietnia 2017 są prowadzone w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Jak podaje „Polska Zbrojna”, nagrodę Buzdygana w tym roku oprócz „Sikora” otrzymają: prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, za przywracanie tożsamości bohaterom skazanym na zapomnienie; gen. broni Andrzej Fałkowski, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, za wygrane bitwy na polu dyplomacji; ksiądz por. Marek Rycio, kapelan Garnizonu Lidzbark Warmiński, za posługę kapelana, która wymyka się schematom; kmdr ppor. Michał Dziugan, dowódca ORP „Kormoran”, za wkład w budowę najnowocześniejszego okrętu marynarki wojennej; ppłk Jarosław Wyszecki, komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, za wprowadzenie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań w systemie strzelania na poligonie. (as)KONKURS z okazji II Targów Budowlanych w Kłobucku !

19 luty, 2018 - 17:56

Tym razem mamy dla Was do wygrania min. Opla Grandlanda X zatankowanego do pełna na weekend, komplet kluczy marki Stalco oraz zestaw pościeli dziecięcej marki Mini Mini! Szczegóły znajdziecie na naszym profilu społecznościowym na Facebooku. (red.)

.a:hover {opacity: 0.8; transition: all 0.5s ease;}W kwietniu rusza przebudowa targowiska!

19 luty, 2018 - 17:55

W minioną środę w kłobuckim magistracie podpisano umowę na przebudowę targowiska, prace ruszają 3 kwietnia

To już pewne – blaszane baraki znikną z krajobrazu Kłobucka. Dotychczasowy plac handlowy znajdujący się w samym centrum miasta zostanie całkowicie rozburzony. Prace obejmą demontaż istniejących wiat i zadaszeń, rozbiórkę nawierzchni z podbudową oraz likwidację istniejącej linii oświetleniowej. Następnie wykonawca odwodni teren, wybrukuje go, powstanie nowe oświetlenie oraz nagłośnienie. Zgodnie z sugestiami handlujących plac targowy nie zostanie zadaszony. Powstanie za to ogrodzenie, stróżówka i szlaban.

Wartość inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Inwestycja w całości sfinansowana zostanie ze środków gminy. Roboty budowlane będą wykonywane w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmuje obszar począwszy od chodnika przyległego do terenu Miejskiego Ośrodka Kultury do ul. Rómmla. Jego realizacja rozpocznie się 3 kwietnia i potrwa do końca października tego roku. Drugi etap obejmuje obszar pozostałej części targowiska od ul. Rómmla do ul. Szkolnej. Realizacja tego zakresu odbędzie się od 15 kwietnia do 16 lipca przyszłego roku.

Jak będzie wyglądał handel na czas remontu?

– Część stoisk zostanie przeniesiona na parking obok CH Merkury, natomiast handel „lekki”, czyli odzież i inne tego typu produkty, zostanie umiejscowiony na rynku – mówi Jacek Krakowian, zarządca terenu. Jak dodaje, umowy na obecne miejsce handlowe z właścicielami stoisk są podpisane do końca marca.

– Wiem, że jest to sprawa budząca dużo kontrowersji wśród handlujących, ale targowisko wymagało ucywilizowania od wielu lat i nie mogliśmy dłużej odwlekać tej decyzji. Po prostu trzeba to zrobić i tyle – dodaje Krakowian.Szukają wykonawcy kanalizacji

19 luty, 2018 - 13:11

INWESTYCJA. Urząd miasta ogłosił przetarg na budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicach Rzepakowej, Festynowej i Czystej

Najdłuższy odcinek kanalizacji sanitarnej, liczący 273,5 m, powstanie w ul. Rzepakowej (dzielnica Gnaszyn-Kawodrza). W ramach prac ma zostać zainstalowanych także 11 przyłączy kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości 57,5 m) w granicy pasa drogowego.

Inwestycja przy ul. Festynowej dotyczy budowy 7 przyłączy kanalizacyjnych do posesji nr 15, 17, 19, 21, 23, 25, 32 – w granicach pasa drogowego (o łącznej długości 51,3 m).

Prace w ul. Czystej (dzielnica Zawodzie-Dąbie) obejmą budowę nowego odcinka sieci kanalizacyjnej (długości 84,1 m), 3 przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego (3,7 m) oraz przekładkę wodociągu i przyłączy wody, kolidujących z projektowanym kanałem sanitarnym.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w marcu, a wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca ma zakończyć prace do końca września.
(Źródło: UM, oprac. red.)Wrobili go w lewą umowę. Rozpoznajesz ich?

19 luty, 2018 - 13:08

POLICJA. Komisariat Policji VI w Częstochowie prowadzi postępowanie w sprawie oszustwa, do którego doszło 8 grudnia 2017 roku w salonie jednej z sieci komórkowych przy al. 11 Listopada w Częstochowie. Z ustaleń śledczych wynika, że nieznani sprawcy wykorzystali łatwowierność starszego mężczyzny, który, nieświadomy konsekwencji, zawarł umowę na zakup trzy telefonów. Policja poszukuje podejrzewanej o to pary oraz świadków zdarzenia

Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że para zaczepiła idącego chodnikiem 79-latka. Oszuści mieli nakłonić go do pójścia z nimi do pobliskiego salonu jednej z sieci komórkowych. Wykorzystując łatwowierność i wiek mężczyzny, wprowadzili go w błąd i doprowadzili do podpisania przez niego umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podejrzewani o oszustwo zabrali trzy telefony o łącznej wartości przeszło 3,6 tys. zł i zniknęli bez śladu.

Świadkowie zdarzenia, osoby mogące rozpoznać widoczną na zdjęciu parę lub które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia danych sprawców, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VI w Częstochowie tel. (34) 369 1611 lub z najbliższą jednostką policji – telefony 997, 112.
(Źródło: KPP Częstochowa, oprac. red.)

GALERIAOddali hołd „Warszycowi”

19 luty, 2018 - 11:50

UROCZYSTOŚĆ. 17 lutego odbyła się uroczystość upamiętniającą stracenie kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Przy poświęconym mu obelisku przy ul. Wręczyckiej odczytano Apel Pamięci, złożono kwiaty, zapalono znicze, a Kompania Honorowa Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca oddała salwę honorową

Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” był oficerem Armii Krajowej, twórcą i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Był jednym z najbardziej znanych bohaterów walk o Polskę z okupantem niemieckim i sowieckim. W 1942 r. pełnił funkcję Komendanta Obwodu AK Radomsko i dowódcy oddziału KEDYW-u. W 1945 r. nie złożył broni, tworząc Konspiracyjne Wojsko Polskie.

Został aresztowany w Częstochowie przez UB w czerwcu 1945 roku, w jednym z domów przy ul. Wręczyckiej, a w 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 19 lutego 1947 roku. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie został pochowany.

W sobotniej uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, prezydent Radomska Jarosław Ferenc, przedstawiciele MON, policji, straży pożarnej, Centralnej Szkoły PSP, częstochowskich szkół oraz Poczet Sztandarowy Miasta.

Organizatorami uroczystości był Zarząd Główny i Zarząd częstochowskiego Oddziału Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Urząd Miasta Częstochowy.
(Źródło: UM, oprac. red.)Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta