Green Pack Częstochowa
 
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

Info Praca

Subskrybuje zawartość
praca, oferty pracy - szukaj pracy w Polska - infoPraca.pl
Zaktualizowano: 13 min. 25 sek. temu

Automatyk - pracownik utrzymania ruchu (śląskie)

15 maj, 2019 - 14:00
PowerJobs Sp. z o.o. - Opublikowano: 15 maj 2019
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: usuwanie bieżących usterek automatyki pras i linii pracujących na zakładzie pomoc w instalacji, uruchomieniu i wdrażaniu nowych urządzeń i linii produkcyjnych konserwacje maszyn WYMAGANIA: wykształcenie średnie techniczne: elektryk / automatyk lub pokrewne uprawnienia SEP min. 1kV 3 lata doświadczenia w służbach utrzymania ruchu na podobnym stanowisku umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz mile widziane schematów pneumatycznych / hydraulicznych umiejętność programowania sterowników PLC oraz paneli operatorskich firmy Siemens minimum w celach diagnostycznych OFERUJEMY: stabilne zatrudnienie bezpośrednio w strukturach firmy klienta atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia, nasza propozycja to wynagrodzenie ok. 6300 - 6600 zł brutto pracę na terenie Siewierza pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie stosującej najnowsze technologie z dziedziny tłocznictwa pakiet benefitów (m.in. dodatki świąteczne, firmowe spotkania rodzinne i pracownicze) ...
Aktualności: Praca


Specjalista ds. wsparcia terenowego w IT (śląskie)

15 maj, 2019 - 09:00
Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. - Opublikowano: 15 maj 2019
Jakie zadania na Ciebie czekają? Instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na stanowiskach użytkowników Kompleksowa obsługa zgłoszeń - szybkie diagnozowanie, klasyfikacja i rozwiązywanie zgłoszeń Współpraca z innymi obszarami w organizacji przy rozwiązywaniu zgłoszeń i realizacji usług IT Zarządzanie zasobami IT wykorzystywanymi przez Biuro Wsparcia Terenowego Bieżąca aktualizacja danych w bazie CMBD (Maximo) Przygotowywanie sprzętu IT do wydania użytkownikom Instalacja i konfiguracja sprzętu IT Przygotowywanie do utylizacji sprzętu IT wycofanego z eksploatacji ...
Aktualności: Praca


inspektor weterynaryjny (śląskie)

14 maj, 2019 - 23:46
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie - Opublikowano: 14 maj 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w CzęstochowiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywnościPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie42-202 Częstochowa, ul. Tkacka 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią oraz rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego,sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,organizacja nadzoru weterynaryjnego nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, kontrole z zakresu przestrzegania w rzeźniach i ubojniach przepisów o ochronie zwierząt organizacja badań zwierząt rzeźnych i łownych oraz mięsa w celu wydania oceny dot. ich przydatności do spożycia przez ludzi,pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych, koordynacja i kontrola pobierania próbek przez upoważnione osoby,prowadzenie i aktualizacja rejestru wspólnego podmiotów nadzorowanych, bazy danych, rejestru pobieranych próbek, terminowe przesyłanie danych z rejestru do jednostki nadrzędnej,kontrola i obsługa systemu informacyjnego o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt RASFF,organizacja pracy i kontrola merytoryczna działalności Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni ,prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie realizowanego nadzoru, przygotowanie decyzji administracyjnych,prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości,wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.Warunki pracywyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów- samochód służbowy,wyjazdy służbowe, kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,praca w biurze : obsługa komputera z drukarką , skunera, telefonu, urządzeń pomiarowych,siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiDo składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 11 61Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego i bezpieczeństwa żywności,posiadanie prawa jazdy kat.B,Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych,posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-15Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


inspektor weterynaryjny (śląskie)

14 maj, 2019 - 23:46
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie - Opublikowano: 14 maj 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w CzęstochowiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie42-202 Częstochowa, ul. Tkacka 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,prowadzenie i aktualizacja rejestru wspólnego podmiotów nadzorowanych, bazy danych, rejestru pobieranych próbek, terminowe przesyłanie danych z rejestru do jednostki nadrzędnej,tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych,sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad indentyfikacji i rejestracji zwierząt,sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES,Vetlink),prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości,wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE,prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie realizowanego nadzoru, przygotowanie decyzji administracyjnych.Warunki pracywyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów- samochód służbowy,wyjazdy służbowe, kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,praca w biurze - komputer z drukarką , skaner, telefon,siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiDo składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 11 61Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnegoposiadanie prawa jazdy kat.B,Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowychposiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia dokumentu - prawa jazdy kat.B kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-15Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...
Aktualności: Praca


Partner biznesowy - Właściciel Oddziału Mail Boxes Etc. (śląskie)

14 maj, 2019 - 14:17
MBE Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 14 maj 2019
WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY: prawo do posługiwania się znakiem towarowym Mail Boxes Etc.; know-how (koncepcja biznesowa sprawdzona od prawie 40 lat) i wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności; umowy ramowe z dostawcami tj. UPS, Fedex, DPD, Colop; 3-tygodniowe profesjonalne szkolenie wstępne; projekt zagospodarowania lokalu; oprogramowanie IT; wynegocjowane warunki handlowe z dostawcami (sprzęt, zatowarowanie, materiały pakowe); materiały sprzedażowe wykorzystywane w codziennej pracy (katalogi i oferty handlowe, wzory dokumentów graficznych dla klientów); stałe i sezonowe materiały marketingowe; PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI: motywacja i możliwość bezpośredniego zaangażowania w biznes, pomyślne przejście weryfikacji kandydata, posiadanie wystarczającej ilości aktywów pozwalającej na dokonanie wymaganej kwoty inwestycji, pomyślne ukończenie szkoleń przygotowujących do biznesu, chęć nauczenia się nowej branży od podstaw. ...
Aktualności: Praca


Regionalny Przedstawiciel Sprzedaży (śląskie)

13 maj, 2019 - 16:00
Competia Kancelaria Prawna Sp. z o.o. - Opublikowano: 13 maj 2019
wynagrodzenie za sprzedaż (4.000 - 10.000 miesięcznie), samochód służbowy, B2B lub umowa zlecenie, skuteczne i sprawdzone techniki sprzedaży, atrakcyjny pakiet produktów prawnych w ofercie. Możliwość awansu na stanowisko Dyrektora Regionalnego w ciągu 12 miesięcy! prezentowanie oferty na spotkaniu z Klientem, przygotowanie wraz z Klientem dokumentów do sprawy, budowanie oraz utrzymywanie relacji - obsługa Klienta. zatrudniamy wyłącznie najlepszych handlowców! zatrudniamy wyłącznie ludzi z sukcesami w sprzedaży! wymagane pełne zaangażowanie - minimum 8 godzin dziennie! wymagana komunikatywność na najwyższym poziomie! ...
Aktualności: Praca


Specjalista ds. obsługi procesów księgowych z językiem hiszpańskim (śląskie)

13 maj, 2019 - 11:00
ZF Group - Opublikowano: 13 maj 2019
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Administracja dokumentacji księgowej – w procesie zobowiązań lub należności, Kontakt z klientami z różnych krajów europejskich, udzielanie wyjaśnień, rozwiązywanie bieżących problemów; Rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych, przygotowywanie raportów oraz analiz; Praca w systemie SAP. ...
Aktualności: Praca


Absolwent ze znajomością języka obcego (śląskie)

13 maj, 2019 - 10:00
ZF Group - Opublikowano: 13 maj 2019
Opis Stanowiska Będziesz: Kontaktować się z klientami lub dostawcami z różnych krajów europejskich; Prowadzić administrację dokumentacji księgowej; Rozliczać i uzgadniać konta; Przygotowywać raporty oraz analizy. ...
Aktualności: Praca


Specjalista w dziale zobowiązań z językiem niemieckim (śląskie)

13 maj, 2019 - 10:00
ZF Group - Opublikowano: 13 maj 2019
Obowiązki: - Weryfikacja faktur zakupu pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i wymogami kontroli wewnętrznej oraz ich ewidencjonowanie w systemach; - Weryfikacja i wyjaśnienia różnic cenowych oraz ilościowych przy zakupie materiałów; - Tworzenie i księgowanie obciążeń do dostawców oraz faktur na odsyłki komponentów do dostawców; - Analiza i rozliczanie kont rozliczania zakupu; - Monitorowanie otwartych zablokowanych zobowiązań oraz zaległych faktur znajdujących się w akceptacji/ wyjaśnianiu Workflow SAP; - Ustalanie sald zobowiązań z innymi jednostkami....
Aktualności: Praca


Specjalista w dziale należności z językiem niemieckim (śląskie)

13 maj, 2019 - 10:00
ZF Group - Opublikowano: 13 maj 2019
ZF European Shared Services Center zlokalizowane jest w Częstochowie i prowadzi obsługę procesów finansowo-księgowych europejskich fabryk organizacji. Dla naszych klientów dostarczamy usługi na najwyższym poziomie. W związku z rozwojem ESSC planujemy zatrudnić kolejne osoby. Obowiązki: Weryfikacja rachunkowa, formalna i ewidencjonowanie faktur sprzedaży; Windykacja należności; Analiza należności bieżących i przeterminowanych, prognoza wpływów należności; Kalkulowanie, ewidencjonowanie i monitorowanie rezerw dotyczących należności przeterminowanych; Księgowanie obciążeń od klientów; Kontrola cen poprzez weryfikację cen używanych przez klienta z cenami dostępnymi w systemie lub na fakturach....
Aktualności: Praca


KURIER - PRZEDSTAWICIEL (śląskie)

13 maj, 2019 - 09:00
Novum S.A. - Opublikowano: 13 maj 2019
Poszukujemy kurierów-przedstawicieli do zawierania umów (NIE AKWIZYCJA!)   Od kandydatów oczekujemy: komunikatywności, odwagi i otwartości w kontakcie z Klientem, dyspozycyjności (sam układasz grafik pracy), wytrwałości w dążeniu do celu, pozytywnego nastawienia, minimum średniego wykształcenia, własny samochód.   Zakres obowiązków: zawieranie umów z klientami, spotkania umówione przez Call Center (nie akwizycja), realizacja wyznaczonych celów, utrzymanie i rozwój relacji z Klientami.   Zapewniamy: wysokie wynagrodzenie prowizyjne za zrealizowane umowy, pełen etat i samochód po okresie próbnym, narzędzia do realizacji projektu pracę w miejscu zamieszkania i najbliższych okolicach, możliwość rozwoju osobistego i szybkiego awansu, cykliczne szkolenia produktowe i sprzedażowe. ...
Aktualności: Praca


PRACOWNIK PRODUKCJI W ODLEWNI ŻELIWA (śląskie)

13 maj, 2019 - 07:00
WORK SERVICE S.A. - Opublikowano: 13 maj 2019
Opis stanowiska: - szlifowanie i cięcie odlewów, - odbiór i układanie odlewów, - prace porządkowe....
Aktualności: Praca


Magazynier (śląskie)

13 maj, 2019 - 07:00
WORK SERVICE S.A. - Opublikowano: 13 maj 2019
Opis stanowiska: - obsługa wózka elektrycznego, - dowóz komponentów na halę produkcyjną, - układanie kartonów na paletach, na regałach magazynu. Oferujemy: - szkolenie stanowiskowe, - pracę w systemie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku, - wynagrodzenie godzinowe - pracownik transportu wewnętrznego 18,00 zł brutto/h, - premię produkcyjną oraz frekwencyjną, - odzież roboczą, - ciepłe i zimne napoje, - bezpłatny dojazd na terenie Częstochowy, - bezpłatne korzystanie z basenów krytych, - dodatek do godzin nocnych, - możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, - stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku....
Aktualności: Praca


Partner biznesowy - Właściciel Oddziału Mail Boxes Etc. (śląskie)

9 maj, 2019 - 13:00
MBE Poland Sp. z o.o. - Opublikowano: 09 maj 2019
WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY: prawo do posługiwania się znakiem towarowym Mail Boxes Etc.; know-how (koncepcja biznesowa sprawdzona od prawie 40 lat) i wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności; umowy ramowe z dostawcami tj. UPS, Fedex, DPD, Colop; 3-tygodniowe profesjonalne szkolenie wstępne; projekt zagospodarowania lokalu; oprogramowanie IT; wynegocjowane warunki handlowe z dostawcami (sprzęt, zatowarowanie, materiały pakowe); materiały sprzedażowe wykorzystywane w codziennej pracy (katalogi i oferty handlowe, wzory dokumentów graficznych dla klientów); stałe i sezonowe materiały marketingowe; PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI: motywacja i możliwość bezpośredniego zaangażowania w biznes, pomyślne przejście weryfikacji kandydata, posiadanie wystarczającej ilości aktywów pozwalającej na dokonanie wymaganej kwoty inwestycji, pomyślne ukończenie szkoleń przygotowujących do biznesu, chęć nauczenia się nowej branży od podstaw. ...
Aktualności: Praca


Kierownik budowy branży wodociągowej (śląskie)

8 maj, 2019 - 11:00
GPW Inżynieria Sp. z o.o. - Opublikowano: 08 maj 2019
 Pełnienie funkcji Kierownika budowy obejmować będzie zakres obowiązków: Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót, Koordynacja pracy z podwykonawcami, Analiza dokumentacji technicznej, Monitoring kosztów budowy, Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.   Do zadań osoby zatrudnionej będzie należeć: stałe koordynowanie na budowie wszelkich działań w celu prawidłowego jej przebiegu (współpraca z firmami wykonawczymi, nadzór techniczny i jakościowy nad realizacją robót, oględziny placu budowy, prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych robót itp.).   WYMAGANIA: Od Kandydata oczekujemy: Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe; Uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; Bardzo dobra znajomość programów Microsoft WORD, Microsoft Excel, Norma, Znajomość Prawa Budowlanego; Znajomość zasad kosztorysowania; Mile widziane uprawnienia projektowe; Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność zarządzania zespołem; Dyspozycyjność, odporność na stres; Prawo jazdy kat. B.   OFERUJEMY: Korzystne warunki zatrudnienia, Umowa o pracę, Interesującą i odpowiedzialną pracę; Możliwość rozwoju zawodowego; Pracę w sympatycznym zespole, narzędzia pracy: samochód, telefon, laptop.   Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z dokładnym opisem zakresu obowiązkówvna poszczególnych stanowiskach....
Aktualności: Praca


Likwidator szkód majątkowych – przedstawiciel terenowy (śląskie)

8 maj, 2019 - 08:00
BOTA Sp. z o.o. - Opublikowano: 08 maj 2019
W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy przedstawicieli terenowych na terenie całego kraju, w każdym powiecie. Zakres obowiązków: przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia wykonanie dokumentacji zdjęciowej i sporządzenie protokołu z oględzin znajomość kosztorysowania w programie Norma Pro będzie dodatkowym atutem zgromadzenie w trakcie oględzin dokumentacji posiadanej przez klienta (fotokopie)   Wymagania: doświadczenie z zakresu terenowej likwidacji szkód majątkowych umiejętność obsługi pakietu MS Office dobra organizacja pracy, kultura osobista prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu ...
Aktualności: Praca


OPERATOR WTRYSKARKI (MOŻE BYĆ DO PRZUCZENIA) (opolskie)

6 maj, 2019 - 18:00
PPHU "K.ORZEŁEK,K.MARKISZ" SPÓŁKA JAWNA - Opublikowano: 06 maj 2019
Numer oferty: StPr/19/0521Obowiązki:Cięcie, wiercenie, szlifowanie, formowanie i wytłaczanie elementów z tworzyw sztucznych. Obsługa i nadzorowanie pracy maszyny.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:zasadnicze zawodoweMiejsce pracy: Mostki 7 B, 46-325 Rudniki, powiat: oleski, woj: opolskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: cvSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcySposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefonOsoba do kontaktu: Marek GruszkaTelefon: 343595416Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...
Aktualności: Praca


ŚLUSARZ /SPAWACZ (opolskie)

6 maj, 2019 - 18:00
PPHU "K.ORZEŁEK,K.MARKISZ" SPÓŁKA JAWNA - Opublikowano: 06 maj 2019
Numer oferty: StPr/19/0520Obowiązki:WIERCENIE, SZLIFOWANIE, CIĘCIE, FREZOWANIE, SPAWANIE ARTYKUŁÓW METALOWYCH.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:spawacz metodą TIGspawacz metodą MIGWykształcenie:zasadnicze zawodoweMiejsce pracy: Mostki 7 B, 46-325 Rudniki, powiat: oleski, woj: opolskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyStaż pracy: lata: 0, miesiące: 6Wymagane dokumenty: cvSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcySposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefonOsoba do kontaktu: Marek GruszkaTelefon: 343595416Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...
Aktualności: Praca


Kierownik ds. Rozwoju Sieci (śląskie)

6 maj, 2019 - 11:00
Żabka Polska Sp. z o.o. - Opublikowano: 06 maj 2019
Twoje obowiązki: koordynowanie procesu remodelingu i otwarcia sklepów Żabka skuteczne przeprowadzenie Franczyzobiorcy przez proces otwarcia sklepu organizacja procesu zatowarowania i roztowarowania współpraca z innymi działami biorącymi dział w procesie otwarcia sklepu dbanie o wysoki standard jakości sklepów zgodny z wytycznymi sieci Oczekujemy od Ciebie: doświadczenia w pracy o podobnym zakresie obowiązków (koordynacja procesów, współpraca w rozproszonej sieci sprzedaży) umiejętności pracy na podstawie harmonogramu gotowości do pracy w nienormowanych godzinach znajomości branży FMCG (mile widziane) gotowości do podróży służbowych - prawo jazdy kat. B. gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Oferujemy: umowę współpracy na czas nieokreślony pakiet szkoleń wdrożeniowych atrakcyjne stałe wynagrodzenie zasadnicze + premia niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy+karta paliwowa, telefon służbowy oraz tablet) perspektywę rozwoju zawodowego wybrane przez Ciebie atrakcyjne benefity pozapłacowe (pakiet sportowy i ubezpieczenie grupowe) ...
Aktualności: Praca


Kierownik Rejonu (śląskie)

6 maj, 2019 - 10:00
Żabka Polska Sp. z o.o. - Opublikowano: 06 maj 2019
Twoje zadania: realizacja założonych celów sprzedażowych i jakościowych odpowiedzialność za przestrzeganie procedur i standardów w podległym obszarze sprzedaży wspieranie i szkolenie Franczyzobiorców w prowadzeniu sklepu Żabka raportowanie efektywności realizowanych zadań we wszystkich podległych sklepach Oczekujemy od Ciebie: skuteczności w realizacji celów (popartych wynikami) doświadczenia w sprzedaży umiejętności budowania partnerskich relacji umiejętności zarządzania zespołem dyspozycyjności oraz umiejętności planowania czasu pracy umiejętności skutecznej komunikacji prawo jazdy kat.B gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Oferujemy: umowę współpracy na czas nieokreślony pakiet szkoleń wdrożeniowych atrakcyjne stałe wynagrodzenie zasadnicze + premia niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, karta flota, tablet, telefon służbowy) perspektywę rozwoju zawodowego podczas współpracy z firmą o ugruntowanej pozycji w branży FMCG wybrane przez Ciebie atrakcyjne benefity pozapłacowe (pakiet sportowy i ubezpieczenie grupowe) ...
Aktualności: Praca


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta