Promed-Optyk, Częstochowa, Al. NMP 9. Częstochowa. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Częstochowskie24

Subskrybuje zawartość
Tygodnik Częstochowa Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Częstochowa Gazeta Częstochowa
Zaktualizowano: 27 min. 57 sek. temu

60. rocznica święceń kapłańskich abp seniora Stanisława Nowaka

22 czerwca, 2018 - 10:12

60 lat temu, 22 czerwca 1958 r. abp senior Stanisław Nowak, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka, w katedrze wawelskiej. Jako motto swojej posługi kapłańskiej obrał słowa św. Pawła Apostoła „Miłość Chrystusa przynagla nas”.
Dla abp Nowaka od dzieciństwa bardzo ważna była Kalwaria Zebrzydowska i modlitwa różańcowa – Od dziecka bardzo pokochałem Kalwarię Zebrzydowską. Żyliśmy Kalwarią. Bardzo drogie mi są modlitwy maryjne. Bardzo kocham różaniec. Należałem nawet do róży dziecięcej. Byłem jej zelatorem. – wspomina abp Nowak.
– Kapłaństwo po chrzcie świętym jest największą łaską – dodaje abp Nowak.
Mówiąc o tajemnicy kapłaństwa abp senior często powtarza, że „kapłaństwo musi być radykalne. Musi być kapłaństwem do końca.” – Trzeba być szczęśliwym, że jest się kapłanem nawet gdyby bolało. Mam być szczęśliwy, że pracuję dla ludzi. Trzeba dać się złamać i nie bać się łamania w duchu słów: benedixit, fregit deditque, błogosławił, łamał i dawał – podkreśla abp Nowak.
W opublikowanych, z racji 60. rocznicy swoich święceń kapłańskich wspomnieniach zatytułowanych „Iuxta Crucem Tecum stare. Kościół częstochowski na przełomie Drugiego i Trzeciego tysiąclecia (1984-2011)” abp Nowak pisze, że „obecny etap mojego życia zawiera się w słowach: idę na Sąd Boży w duchu oblubieńczości. Wyrażam to przez dar modlitwy, kontemplacji, cierpienia, które ofiaruję za diecezję. Ostatecznie, tak jak to wyraziłem w czasie moich święceń biskupich, chciałbym całe życie ofiarować za diecezję.”
„Zawsze czuję się małym, biednym człowiekiem” – dodaje arcybiskup i z pokorą powtarza za Adamem Mickiewiczem: „Kimże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem; Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, Ja, proch, będę z Panem gadał”.
Abp Stanisław Nowak to człowiek zakochany w krzyżu Chrystusa i Maryi. Wiem, że bardzo często odprawia drogę krzyżową i czyni to również na kalwariach naszej archidiecezji. Bardzo często udaje się na modlitwę na kalwarię na Przeprośnej Górce, przy sanktuarium św. Ojca Pio, czy też na kalwarię do Praszki i Wąsosza. Często także udaje się na modlitwę na Jasną Górę, czy też do kaplic Wieczystej Adoracji.
Ksiądz arcybiskup jest człowiekiem różańca świętego. Bardzo ważna jest dla niego Godzina Święta, każdego dnia o godz. 15.00 i modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Wtedy modli się i patrzy na krzyż w swojej kaplicy.

Abp Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Jako motto swojej posługi kapłańskiej obrał słowa św. Pawła Apostoła „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Posługę duszpasterską rozpoczął w archidiecezji krakowskiej – jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku na Podhalu. W latach 1963-79 był ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w latach 1967-71 w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem. Od 1971 r. kierował katedrą teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1981 r. – Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W 1979 r. objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem częstochowskim 8 września 1984 r. Uroczystość święceń biskupich odbyła się 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Święceń biskupich udzielił kard. Józef Glemp Prymas Polski. Bp Stanisław Nowak objął kanonicznie diecezję 26 listopada 1984 r. a uroczystego ingresu do bazyliki katedralnej dokonał 8 grudnia 1984 r. Jako motto swojej posługi biskupiej obrał słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).

W lipcu 2010, po ukończeniu 75 lat złożył rezygnację z urzędu. Papież rozpatrzył ją formułą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011. 29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI zwolnił go z funkcji arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował na ten urząd biskupa Wacława Depo.

Tekst: Ks. Mariusz Frukacz/NiedzielaObradowała Rada Miasta

21 czerwca, 2018 - 19:04

W siedzibie częstochowskiego magistratu odbyła się LVI zwyczajna sesja Rady Miasta. Porządek sesji obejmował ponad 50 punktów, w tym tak istotne, jak zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 oraz zmiany w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018. Krytycznie wobec debaty nad budżetem miasta tuż przed okresem urlopowym ustosunkował się radny Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Nowakowski:
– Regułą każdej sesji prowadzonej przez prezydenta Matyjaszczyka są zmiany w budżecie. Praktycznie na każdej sesji dokonujemy korekt budżetowych. I tak samo, należało się spodziewać, będzie w czerwcu. Przerwa urlopowa nie ma wpływu. Taki jest urok i takie maniery prezydenta, że są ciągłe zmiany w budżecie. Po prostu ten projekt budżetu, który ustalaliśmy ma się nijak do obecnego kształtu budżetu. Boli mnie to, że ciągle są zmniejszane wydatki majątkowe. Pomimo tak fatalnego wyniku w 2017 roku, gdzie planowaliśmy 11 % na wydatki majątkowe, a zrealizowaliśmy ponad 8 %, to jest bardzo żenujący i niski poziom w stosunku do innych gmin. Obecnie znowu realizujemy ten trend zaniżania wydatków majątkowych. To jest złe gospodarowanie prezydenta.
Tematem, którym zajmowali się radni, była również kwestia obniżenia wynagrodzenia prezydenta miasta. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie to powinno zostać obniżone o 20%. Jak powiedział przed głosowaniem radny Artur Gawroński, temat jest bardzo istotny:
– Prezydent w tym momencie, ostatnim rzutem na taśmę, bo właściwie spakowany w walizki będzie opuszczał po wyborach urząd prezydenta, i okazuje się, że jeszcze chce zmienić herb Częstochowy. Nie tędy droga, nie w ostatniej sekundzie swojego urzędowania. My możemy dyskutować o herbie, ale już w nowej kadencji, z nowym prezydentem. Niewątpliwie na tym etapie dyskusja polega na pewnej prowokacji ze strony prezydenta i mam nadzieję, że Rada Miasta tego nie uchwali.
Większością głosów radni przegłosowali uchwałę intencyjną dotyczącą zmiany herbu Częstochowy. Czy to właściwa decyzja? Wydaje się, że w tej kwestii powinni wypowiedzieć się mieszkańcy naszego miasta. Za to jednogłośnie przyjęta została uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, która łączy ul. Staszica i Kilińskiego. Zgodnie z projektem będzie ona nosiła imię Marka Perepeczko.

ZDŚledztwo w sprawie ONR umorzone

21 czerwca, 2018 - 15:50

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie ponownie umorzyła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych w statucie stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. Postępowanie było prowadzone na skutek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, złożonego przez Urząd Miasta Częstochowy. Do zawiadomienia dołączono interpelację radnej miasta Częstochowy w sprawie działalności tego stowarzyszenia. W szczegóły sprawy wprowadza rzecznik częstochowskiej prokuratury, Tomasz Ozimek:
– W grudniu 2017 roku prokurator umorzył dochodzenie dotyczące publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych w statucie stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny z uwagi na brak znamion przestępstwa. W toku tego dochodzenia uzyskano dokumentację dotyczącą rejestracji stowarzyszenia oraz przesłuchano w charakterze świadków przedstawiciela Urzędu Miasta Częstochowy, radną oraz osoby reprezentujące stowarzyszenie.Po analizie materiałów dowodowych uznano, że brak jest dowodów wskazujących na to, że osoby tworzące zapisy statutu ONR nawoływały w ten sposób do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych. Nie stwierdzono także, że zapisy statutu propagują faszystowski ustrój państwa. W wyniku złożenia zażalenia przez Urząd Miasta Częstochowy, w marcu br. Sąd Rejonowy w Częstochowie uchylił postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania oraz polecił dokonanie ustaleń, czy członkowie ONR-u dopuścili się czynów zabronionych na terenie Częstochowy. W toku dalszego postępowania przeprowadzono czynności dowodowe w postaci przesłuchania świadków i analizy interwencji policji. Na ich podstawie nie stwierdzono, aby osoby będące członkami lub sympatykami ONR-u popełniły na terenie Częstochowy czyny zabronione, a w szczególności przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych.
Jak poinformował rzecznik Tomasz Ozimek, uwzględniając powyższe ustalenia prokurator ponownie umorzył dochodzenie. Postanowienie prokuratora jest prawomocne. Na to postanowienie nie przysługuje stronom możliwość złożenia zażalenia.

ZDRozstrzygnęli konkurs „Bezpiecznie nad wodą”

21 czerwca, 2018 - 15:33

W czwartek w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „BEZPIECZNIE NAD WODĄ”. Konkurs cieszył się sporą popularnością, o czym świadczyła liczba nadesłanych prac. – Dotarło około 250 prac. My uważamy, że każda okazja jest dobra aby zachęcić dzieci do poszerzania wiedzy o bezpieczeństwie. Wszystkie były zrobione z wielką starannością, co wpłynęło na dylemat w wyborze najlepszych – mówi współorganizator starszy aspirant Marcin Machnik.

Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Policja przypomina o konieczności zachowywania podstawowych zasad ostrożności i rozwagi.W najbliższym czasie Policja rozpocznie kampanie, mające na celu przypominanie  o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad woda   – mówi Marta Kaczyńska z częstochowskiej Policji.

Na laureatów konkursu mającego uświadomić, jakie zagrożenia czyhają na nas w trakcie pobytu nad wodą, czekały nagrody rzeczowe. Patronat honorowy nad konkursem objął Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie, Arkadiusz Kobiela.

PNPWraca sprawa kontrowersyjnego muralu

21 czerwca, 2018 - 15:23

Policja z wydziału kryminalnego KMP w Częstochowie wzywa na przesłuchania właścicieli kamienicy przy ul. Kopernika 57. Śledczy usiłują odpowiedzieć, czy namalowany przed dwoma laty mural na ścianie budynku propaguje ustrój totalitarny. Sprawą ponownie zajęła się także częstochowska prokuratura. Mural przedstawia chłopca ubranego w koszulkę, na której widnieje wizerunek przypominający sierp i młot. Inicjatorem powstania kontrowersyjnego muralu jest emerytowany oficer policji Marek Wojtal – jeden z lokatorów budynku, na którym widnieje mural.

W 2016 roku policja przy akceptacji prokuratury umorzyła dochodzenie z powodu braku znamion przestępstwa. Teraz wykryto uchybienie proceduralne w uzasadnieniu podstawy umorzenia. Przestępstwo publicznego propagowania ustroju totalitarnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat.

PNPWybrano bezpieczne gospodarstwo rolne

21 czerwca, 2018 - 12:54

Rozstrzygnięto finał etapu wojewódzkiego XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie śląskim w roku 2018 uznano gospodarstwo państwa Marioli i Brunona Masnych z miejscowości Poręba w gminie Pszczyna w powiecie pszczyńskim. Laureat będzie reprezentował województwo śląskie w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa KRUS, Adama Sekścińskiego.
XVI edycja konkursu miała wyjątkową oprawę dzięki wsparciu różnych firm i stowarzyszeń. Patronem tegorocznego konkursu jest Prezydent RP Andrzej Duda. Finał, który dbył się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, zaszczycił swoją obecnością Metropolita Częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Obecny był poseł Szymon Giżyński, członek sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrane przemówienie do uczestników spotkania przesłała poseł do parlamentu europejskiego, Jadwiga Wiśniewska. Obecni byli samorządowcy, dyrektorzy instytucji państwowych zajmujących się rolnictwem, stowarzyszeń rolniczych.
Metropolita Częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, mówiąc o rolniczym trudzie, nawiązał do roku jubileuszowego, w którym obecnie konkurs się odbywa – 100-rocznicy odzyskania Niepodległości:
– Ta ziemia należy do Polski, dlatego, że jest sumą waszych poświęceń. Bardzo dziękuję wam za to w wymiarze pokoleniowym. Tutaj (podczas prezentacji) wspomniani byli wasi rodzice, którzy przekazywali dary ziemi, a wy je dzisiaj pomnażacie poprzez swój wysiłek i poświęcenie. Niech was Bóg błogosławi i strzeże.
Poseł Szymon Giżyński, członek sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochwalił pożytki płynące z organizowanego konkursu, podkreślając także jego walory moralne i wysoki poziom występu artystycznego towarzyszącego konkursowi, co świadczy o szczególnym docenianiu pracujących w rolnictwie.
– Nasz konkurs w woj. śląskim jest szczególnie barwny, bo rolnictwo w województwie śląski jest różnorodne – mówił o uczestnikach podczas finału, Piotr Dobosz, dyrektor OR KRUS w Częstochowie – Możemy w śląskim znaleźć cały przekrój rolnictwa, różne przykłady przedsiębiorczości i pomysłów. Już w zeszłym roku nasi parlamentarzyści docenili ten sposób organizacji imprezy, mówiąc, że rolnikom należy się szacunek za to co robią. Za to, że dbają o polską ziemię, że przechowują polską tradycję, są ostoją wartości rodzinnych, tak często dziś wyśmiewanych i wynaturzanych. Okazuje się, że to właśnie na wsi częściej mówi się o polskości, a nie wśród „młodych, wykształconych, z dużych miast”.
W tym roku do konkursu organizowanego przez KRUS, w województwie śląskim zgłosiło się w dwóch etapach 23 właścicieli gospodarstw rolnych.
Zgodnie z zasadami rywalizacji, do etapu wojewódzkiego XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, zakwalifikowano 6 indywidualnych gospodarstw rolnych – laureatów etapów regionalnych przeprowadzonych wcześniej w Katowicach (region katowicki i bielski) oraz w Częstochowie (region częstochowski).
Audytu gospodarstw dokonała Wojewódzka Komisja Konkursowa z udziałem specjalistów KRUS, Okręgowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Śląskiej Izby Rolniczej. Wytypowała ona laureatów (zdobywca 1 miejsca reprezentować będzie województwo śląskie podczas centralnego finału), przyznała również 3 równorzędne wyróżnienia.
Zanim przedstawiono wyniki, gościom uroczystego finału zaprezentowano film nakręcony podczas audytów z wizytówkami najlepszych gospodarstw.
W tym roku w województwie śląskim zwyciężyło gospodarstwo Marioli i Brunona Masnych z miejscowości Poręba w gminie Pszczyna w powiecie pszczyńskim. Laureatami tegorocznego konkursu zostali również Urszula i Andrzej Chudaszkowie z miejscowości Miedźno w gminie Miedźno w powiecie kłobuckim – ich gospodarstwo sklasyfikowano na II miejscu oraz państwo Marta i Tomasz Sokołowscy z miejscowości Grabówka w gminie Mykanów w powiecie Częstochowskim, których gospodarstwo w wyniku otrzymanej punktacji znalazło się na III miejscu.
Wyróżnienia otrzymali Sebastian Handszuch z miejscowości Rydułtowy w powiecie wodzisławskim, Małgorzata i Leszek Łapaj z miejscowości Bliżyce, w gminie Niegowa, powiecie myszkowskim; Sylwia i Walter Witeczek z miejscowości Bieńkowice w gm. Krzyżanowice, powiat raciborski.
Każdy z uczestników finału otrzymał cenne nagrody: sprężarki olejowe, agregaty prądotwórcze, markowe narzędzia elektryczne, zestawy upominkowe, ufundowane przez KRUS oraz licznych sponsorów, w tym samorządy, na terenie ktorych znajdują się finałowe gospodarstwa. Zdobywca I miejsca ma szansę pule nagród znacząco powiększyć w finale ogólnopolskim.
W trakcie finału wystapili wybitni polscy artyści. Katarzyna Suska-Zagórska – mezzzosopran oraz Dariusz Siedlik – baryton, z akompaniamentem prof. Macieja Zagórskiego, wykonali trzy kompozycje nestora polskich kompozytorów – prof. Juliusza Łuciuka:
utwór „Oda Papieska do Ojca Świętego Jana Pawła II” na bas solo z towarzyszeniem fortepianu, do tekstu Jerzego Sypka utwór „Prasakrament – Medytację o Praźródle Miłości na głos i fortepian”, do tekstu będącego fragmentem Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II
oraz „Modlitwę do świętego Jana Pawła II  – Pieśni – Obrazy dźwiękiem malowane” na sopran, baryton i fortepian do tekstu Tadeusza Szymy.
Dwa utwory z wymienionych miały swoje prawykonanie – co oznacza, że obecni na sali usłyszeli je jako pierwsi. Dariusz Siedlik na recital przyjechał specjalnie z Norymbergii, gdzie występuje jako solista Opery Norymberskiej. Obecny był na sali także autor jednego z utworów, znany pisarz, publicysta i dziennikarz – Tadeusz Szyma.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta