M1. Wystawa Interaktywnych Dinozaurów. Zatorland
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

Aktualności

Ankieta – dopłaty do wymiany kotłów c.o. w 2019r.

NTC - 24 styczeń, 2019 - 18:29

Mieszkańcy zainteresowani wymianą kotłów c.o. w 2019r. proszeni są o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest oszacowanie ilości inwestycji planowanych do realizacji w bieżącym roku. Dane z ankiet będą wykorzystywane przy aktualizacji regulamin dopłat – w szczególności ilości wymiany kotłów w rozbiciu na rodzaj paliwa tj. gaz lub paliwo stałe

Dotyczy tylko domów jednorodzinnych.

Należy również pamiętać, że :
– należy wstrzymać się z rozpoczęciem inwestycji do czasu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, koszty poniesione wcześniej nie będą uwzględnione;
– nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie: kocioł gazowy; kocioł węglowy nowej generacji opalany paliwem stałym, bez dodatkowego rusztu oraz możliwości jego montażu, z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniający wymagania klasy 5 w zakresie emisji sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 – 5:2012;
– stary piec na węgiel musi zostać zezłomowany po zakończeniu inwestycji ( nie ma możliwości sprzedaży pieca);
– inwestycja musi zostać ostatecznie zakończona i rozliczona do 15 listopada 2019r.

Ankietę należy wypełnić i złożyć w pok. 10 na parterze Urzędu Miejskiego w Blachowni w terminie do dnia 4 lutego 2019r.

-> Ankieta <-Utylizacja wyrobów zawierających azbest

NTC - 24 styczeń, 2019 - 18:27

Urząd Gminy Mykanów informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 15.09.2019 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina Mykanów podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w formie wypełnionego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B, w pokoju 3 , w terminie do 20 marca 2019 r. – poniedziałek w godz. 7.30 do 15.30, wtorek w godz. 7.30 do 17.00, oraz środa, czwartek i piątek w godz. 7.30 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3288 019 wew. 34

Do wniosku należy dołączyć:

– kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Wniosek do pobrania tutaj lub w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B I piętro w pokoju 3 oraz w Biurze Obsługi InteresantaGOPS dla dzieci

NTC - 24 styczeń, 2019 - 18:25

W dniu 15 stycznia br. w Restauracji „Nowy Świat” w Mstowie już po raz szesnasty odbyło się Spotkanie Noworoczne, zorganizowane dla licznej grupy dzieci z terenu gminy Mstów.

Głównymi organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Mstowie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in..:
– Proboszcz mstowskiej parafii ks. Dawid Kover CRL,
– Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach Przemysław Mazurkiewicz,
– Dzielnicowy Paweł Kuban,
– Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz,
– Przewodniczący Rady Gminy Mstów Krzysztof Choryłek,
– Dyrektor GOK w Mstowie, Krzysztof Drynda
– wieloletni Sekretarz Gminy Mstów, Wacław Panz
– Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

Uroczystość uświetnił występ wokalny Pani Magdaleny Drążek, która wykonała kilka pastorałek – nawiązując tym samym do trwającego okresu świąteczno-noworocznego.

Na koniec odbył się najbardziej oczekiwany przez dzieci punkt imprezy – wszystkie zostały obdarowane paczkami. W szczególności należy podziękować Wójtowi Gminy Mstów Panu Tomaszowi Gęsiarzowi (za ufundowanie paczek dla dzieci) oraz Państwu Gabrieli i Mieczysławowi Mielczarek – za udostępnienie po raz kolejny swojego lokalu i przygotowanie poczęstunku.Uwaga! Wznowiono nabór wniosków na termomodernizację prywatnych domów

NTC - 24 styczeń, 2019 - 18:23

Od 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

W ramach programu jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych między innymi na: ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Szczegółowe informację o programie są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze. oraz w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach:

– Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
– Bielsko – Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
– Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Dodatkowo funkcjonuje także infolinię programu „Czyste powietrze” 32 60 32 252 oraz można zadać pytanie e-mailem: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl. Informację przygotował: Rafał StrzelczykWędkarskie podsumowanie

NTC - 24 styczeń, 2019 - 18:20

20 stycznia 2019 r. odbyło się roczne zebranie Koła PZW Poczesna.

Na początku zaproszeni goście:Wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Iwona Choła oraz zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Piotr Brzozowski wręczyli piękne, okazałe puchary za cykl zawodów wędkarskich Grand Prix 2019. Pierwsze miejsce – w całym cyklu – zdobył Krzysztof Siewek, drugie miejsce przypadło Jerzemu Nowakowi, trzecie miejsce zajął Ernest Kuziorowicz, czwarte Paweł Świącik, a piąte – Marcin Wójcik. Następnie odczytane zostały raporty z działalności finansowej oraz sportowej koła PZW Poczesna. Prezes Koła – Tadeusz Radomiak przedstawił plany prac na rok 2019 oraz opowiedział o pracach, które udało się wykonać w roku 2018. W kolejnym punkcie zebrania zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Częstochowa – Adam Kawecki odczytał najważniejsze uchwały podjęte w roku 2018, oraz poruszył kwestie związane z wysokościami opłat na 2019 rok. Kończąc pierwszą część zebrania Wójt, Przewodnicząca Rady oraz Radny wyrazili zadowolenie z naszej działalności, zapewnili nas o dalszej współpracy i pomocy ze strony Gminy Poczesna z czego bardzo się cieszymy i serdecznie dziękujemy.

W następnej części zebrania członkowie Koła przegłosowali powiększenie Zarządu Koła o członków: Kamila Wawrzyna, Mateusza Staszewskiego, Janusza Gajdę, Ernesta Kuziorowicza. Doszło do krótkiej dyskusji na temat prac na wysokim brzegu przy zbiorniku Glinianka oraz niektórych punktów regulaminu. Po dyskusji zakończyliśmy zebranie sprawozdawcze za rok 2018.Szczepione dzieci z łatwiejszym dostępem do publicznych przedszkoli w Częstochowie. Radni zdecydowali

W Częstochowie - 24 styczeń, 2019 - 17:08
Częstochowscy radni przegłosowali w czwartek, 24 stycznia dwa projekty uchwał dotyczące premiowania dzieci zaszczepionych podczas naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i Żłobka Miejskiego.


O św. Franciszku Salezym

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 16:53

Dzisiejszy dzień poświęcony jest osobie św. Franciszka Salezego – szczególnie ważnej dla świata mediów. Patronem dziennikarzy i katolickiej prasy ogłosił go Papież Pius XI w 1923 roku.

Postać biskupa i doktora Kościoła przybliża nam kierownik Referatu ds. Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej i dziennikarz katolickiego tygodnika „Niedziela”, ks. Mariusz Frukacz:

Bardzo wybitna postać przełomu XVI/XVII w. Początkowo miał karierę prawniczą, ale potem przyjął święcenia i został biskupem Genewy. Zasłynął przede wszystkim z tego, że był wielkim misjonarzem. Święty Franciszek głosił Chrystusa w Sabaudii – okręgu dzisiejszej Szwajcarii. Nawrócił setki Kalwinów. Miał szczególną metodę dotarcia do ludzi z orędziem chrześcijańskim po pierwsze dlatego, że miał łatwość komunikowania. Po drugie zostawiał na murach w różnych miejscach publicznych, dobrze widocznych, takie małe karteczki z zapisanym przesłaniem Ewangelii. Niektórzy mówią, że to był początek tego, co dzisiaj nazywamy tweetami. Święty Franciszek Salezy znany jest również ze swojej duchowości ascetyki chrześcijańskiej. Zostawił po sobie wspaniałe dzieła, m.in. „Filotea”, w którym wskazuje na poszczególne etapy życia chrześcijańskiego, życia duchowego.

Święty Franciszek został patronem dziennikarzy pomimo tego, że nie żył on w epoce mediów.

Przypomnijmy, że Mszę św. w intencji dziennikarzy i świata mediów odprawił w minioną sobotę 19 stycznia w Kaplicy Matki Bożej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

KFŚwiat roślin i minerałów, czyli o pracach Matyldy Ślosarskiej

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 16:37

Częstochowska artystka, absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem i grafiką. W Galerii Dobrej Sztuki można przyjrzeć się jej najnowszym pracom.

Nowe obrazy nie mają tytułów i utrzymane są w minimalistycznej kolorystyce, w której dominuje gra czerni i bieli. Obrazy, mimo misternej konstrukcji, są przejrzyste i czytelne, a ich abstrakcyjny charakter prowokuje do eksploracji – od ogółu do szczegółu. Artystka przygląda się rzeczom, zwraca uwagę na detale i wnika w ich strukturę.

Swoją pasję Matylda Ślosarska rozwija już od wielu lat:

Bardzo chciałabym, żeby nadszedł taki moment, w którym pasja przerodziłaby się w coś naprawdę dużego. Staram się to robić, kiedy tylko mam wolną chwilę. Te obrazy już dobrych parę lat tworzę w zakamarkach i staram się gdzieś tam je na światło dzienne wystawiać tak, żeby odbiorca mógł tam odnaleźć coś swojego. To bardzo ciekawe, bo kiedy ja tworzę to wyobrażałam sobie coś innego i kreuje swoje światy. Skojarzenia są bardzo różne, ale rzeczywiście świat przyrody dominuje.

Wystawa prac Matyldy Ślosarskiej dostępna będzie do 27 lutego.

KFO światłach i akumulatorach

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 16:02

Kwestia świateł, szczególnie w porze zimowej, jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Z kolei również w sezonie zimowym dochodzi do największej liczby awarii akumulatorów.

Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził wśród kierowców ankietę dotyczącą świateł samochodowych. Z sondażu ITS wynika, że 98 proc. kierujących doświadcza oślepiania przez inne pojazdy, a ponadto ma wyrobiony pogląd, że nielegalne zamienniki żarówek zakładane do reflektorów są najpoważniejszym jego źródłem (70 proc. badanych). Jedna trzecia ankietowanych uważa, że ma zbyt słabe światła, a kolejne 12 proc. wychodzi z założenia, że bez względu na ich typ i tak nie są one w stanie odpowiednio oświetlić drogi.

Tylko prawidłowe ustawienie świateł i właściwe korzystanie z nich uczyni nas widocznymi dla innych, a kierowcom pozwoli widzieć wszystko to, co dzieje się na drodze i ma wpływ na bezpieczeństwo. Jak wygląda rutynowe badanie świateł wyjaśnia serwisant Dariusz Osuchowski:

Taki badanie polega na sprawdzeniu obniżenia lampy do osi jezdni. Przystawiamy przyrząd do pojazdu, sprawdzamy poziom obniżenia lampy i potem przystępujemy do regulacji jej ustawienia. Jeżeli chcemy wymienić żarówki, powinniśmy wymieniać je parą, bo zawsze barwa światła jednej od drugiej jest minimalnie różna.

Niskie temperatury mogą być przyczyną problemów z samochodem. Najczęściej podczas mrozów pada akumulator. Z pomocą przychodzą częstochowscy strażnicy miejscy, którzy od 2012 roku pomagają mieszkańcom naszego miasta urządzeniem rozruchowym przy „odpalaniu” aut.

W jaki sposób zapobiegać tego typu awariom? Zapytaliśmy o to jednego z częstochowskich mechaników:

Wszystko zależy od tego jaka jest przyczyna. Najlepiej dbać o auto, czyli zadbać o dobre paliwo, sprawny akumulator. Przy minusowych temperaturach zawsze lepiej sprawdzić go w punktach serwisowych.

Sprawdzenie ustawienia świateł oraz akumulatora powinno zatem być rutynową czynnością podczas każdej zimy. W końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo.

KFSesja Rady Miasta rozpoczęta

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 15:48

Od godziny 12.00 w Urzędzie Miasta trwa V zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowa. W porządku obrad znajduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Chodzi tutaj o przyznawanie punktacji za szczepienia dla dzieci ubiegające się o przyjęcie do danej placówki. Gorący temat szczepień dotyczy również dzieci w Miejskim Żłobku. O projektach mówi częstochowski radny z ramienia PiS, Paweł Ruksza:

Sprawa dotyczy dwóch uchwał, złożonych przez klub Koalicji Obywatelskiej przez panią Jolantę Urbańską i przez klub radnych SLD, złożonych przez pana Zbigniewa Niesmacznego. Jeden projekt dotyczy wymogu szczepień dla dzieci przyjmowanych do Miejskiego Żłobka, a drugi przydzielania punktów za szczepienia dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do przedszkola. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, który miał już miejsce, bowiem w 2015 roku takie same uchwały również podjęła Rada Miasta i niestety zostały one zakwestionowane przez organ nadzoru, z powodu sprzeczności tych uchwał z innymi przepisami prawa – z Konstytucją, a konkretnie zasadą równości.

Podczas sesji radni będą obradować również na temat podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta. Oddział międzynarodowy to klasa, która będzie przygotowywała uczniów do zdawania matury międzynarodowej. Do wprowadzenia programu matury międzynarodowej szkoła przygotowuje się od 2015 roku.

Transmisja Sesji Rady Miasta jest dostępna na stronie Urzędu Miasta.

KFMuzeum Częstochowskie ma nowe logo (zdjęcia)

W Częstochowie - 24 styczeń, 2019 - 15:44
W czwartek, 24 stycznia w Ratuszu Miejskiej zaprezentowane zostało nowe logo Muzeum Częstochowskiego. Jak podkreśliła jego autorka Matylda Ślosarska, przypomina otwartą księgę, nowy rozdział w historii placówki.


Uwaga! Koncentraty z dwutlenkiem siarki

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 15:43

Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sprzedaży koncentratów soku z cytryny i limonki marki Piacelli. W próbkach produktów stwierdzono obecność dwutlenku siarki. Jest to substancja alergenna, która musi być deklarowana w oznakowaniu produktu, gdy jej stężenie przekracza 10 mg/kg lub 10 mg/l.

Z obrotu zostają wycofane produkty marki Piacelli o nazwie:

  • 0081821 Citrilemon koncentrat soku z cytryny 200ml (EAN: 9002859018800)
  • 0083324 Citrilemon koncentrat soku z cytryny 1L (EAN: 9002859042744)
  • 0082981 Citrigreen koncentrat soku z limonki 200ml (EAN: 9002859026270)
  • 0092540 Citrigreen koncentrat soku z limonki 1L (EAN: 9002859101533)

o datach minimalnej trwałości od 14.07.2020 do 17.12.2020

Oznakowanie produktów zostanie uzupełnione o informacje o obecności substancji dodatkowej. Jeśli nie będzie to możliwe, produkty zostaną zutylizowane.

Osoby uczulone na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

źródło: Główny Inspektorat SanitarnyW styczniu strażnicy miejscy pomogli już kilkadziesiąt razy przy rozładowanych akumulatorach

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 15:28

Przegrałeś z mrozem i masz rozładowany akumulator? Zadzwoń do częstochowskiej Straży Miejskiej. Strażnicy miejscy przyjadą z urządzeniem rozruchowym i zaoferują bezpłatną pomoc.

Częstochowska Straż Miejska od 2012 r. pomaga kierowcom, którzy mają problem z uruchomieniem swoich samochodów. Strażnicy miejscy dysponują urządzeniem rozruchowym, które szczególnie przydaje się w mroźne dni. W 2018 r. strażnicy miejscy pomogli kierowcom kilkaset razy. Od 1 do 22 stycznia 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielali pomoc 53 razy.

Aby strażnicy miejscy przyjechali do kierowcy i pomogli w uruchomieniu pojazdu, musi być spełniony jeden podstawowy, ale bardzo ważny warunek – dyżurny Straży Miejskiej musi mieć wolny patrol, który w tym czasie nie będzie zadysponowany do ważniejszych zgłoszeń. Jeśli nie będzie zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych, bójek, kradzieży, smogu, aktów wandalizmu itp., strażnicy miejscy na pewno przyjadą i pomogą. Jeśli dyżurni nie będą mieć wolnego patrolu, kierowcy powinni poprosić o pomoc kogoś znajomego lub firmy, które trudnią się pomocą w podobnych sytuacjach.

Przyjazd częstochowskich strażników miejskich jest bezpłatny. Pomoc oferowana jest tylko na terenie Częstochowy. Dyżurni Straży Miejskiej nie przyjmują też tzw. „zamówień” na określoną godzinę. Straż Miejska apeluje do kierowców, aby zadbali o swoje akumulatory. Niejednokrotnie są one „wiekowe” i w bardzo złym stanie technicznym.

Tel. alarmowy do Straży Miejskiej to 986.

źródło: Straż Miejska w CzęstochowieGroźny wypadek w Kamyku

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 15:16

Kłobuccy kryminalni prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w miniony wtorek przy ul. Grunwaldzkiej w Kamyku. Ze wstępnych ustaleń policjantów z „drogówki” wynika, że 38-letnia kobieta kierująca fordem mondeo rozpoczęła manewr wyprzedzania w chwili, gdy sama była wyprzedzana przez 35-letniego kierowcę mazdy. W konsekwencji oboje kierujący stracili panowanie nad swoimi pojazdami, co doprowadziło do zderzenia.

Następnie kierujący mazdą uderzył w przydrożne drzewo, po czym w jego samochód dodatkowo uderzył ford mondeo. W obydwu samochodach znajdowali się tylko kierowcy. Oboje są mieszkańcami powiatu kłobuckiego. W chwili zdarzenia byli trzeźwi. Z obrażeniami ciała zostali zabrani do częstochowskiego szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci z kłobuckiej „drogówki” wspólnie z technikiem kryminalistyki. Mundurowi wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Okoliczności wypadku badają teraz śledczy z Kłobucka oraz biegły z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych. Sprawę nadzoruje częstochowska prokuratura.

źródło: KPP w KłobuckuTragiczny finał poszukiwań w Miedźnie

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 14:58

W miniony poniedziałek mundurowi prowadzili poszukiwania zaginionego mieszkańca Miedźna. W akcji wzięło udział ponad sto osób, w tym policjanci z komendy w Kłobuku, policyjny przewodnik z psem tropiącym, stróże prawa z SPPP w Częstochowie, strażacy z KP PSP w Kłobucku wraz z ochotnikami z OSP w Miedźnie, Ostrowach nad Okszą i Mokrej oraz znajomi i rodzina zaginionego. Po kilku godzinach działań odnaleziono zwłoki poszukiwanego mężczyzny.

W miniony poniedziałek, po godzinie 16.00 oficer dyżurny otrzymał informację dotyczącą zaginięcia 49-letniego mieszkańca Miedźna, który dzień wcześniej wyszedł z domu i nie powrócił do chwili zgłoszenia. Z uwagi na okoliczności zaginięcia, a w szczególności panujące warunki atmosferyczne i ujemną temperaturę, komendant ogłosił alarm dla policjantów z tutejszej jednostki. Działania poszukiwawcze rozpoczęto od razu po otrzymaniu informacji o zaginięciu. Kłobuccy kryminalni we współpracy z policjantami z KWP w Katowicach ustalili, że telefon zatrzymanego ostatni raz był aktywny w centrum Miedźna w dniu zaginięcia, dlatego też kilkugodzinne działania prowadzono przede wszystkim w tej miejscowości. Po godzinie 22.00 odnaleziono zwłoki poszukiwanego mężczyzny.

W miejscu odnalezienia ciała zaginionego pracowali kłobuccy kryminalni. Czynności nadzorował prokurator z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Policjanci przeprowadzili oględziny wspólnie z technikiem kryminalistyki. Aktualnie trwa postępowanie, które ma ustalić dokładny przebieg tragicznych wydarzeń.

źródło: KPP w KłobuckuAreszt za wypadek na rondzie Trzech Krzyży

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 14:50

Na 2 miesiące trafił do tymczasowego aresztu 24-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, skutkującego ciężkimi obrażeniami ciała. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z drugim pojazdem, którego pasażerka została ciężko ranna. Świadków zdarzenia prosimy o niezwłoczny kontakt z policją!

Do zdarzenia doszło w sobotę (19 stycznia br.) około 20.20 na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Warszawskiej w Częstochowie (rondo Trzech Krzyży). Z dotychczasowych ustaleń policjantów z wydziału kryminalnego wynika, że kierujący BMW 24-latek nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wjechał na skrzyżowanie „na czerwonym” i zderzył się z pojazdem tej samej marki, którego 20-letnia pasażerka doznała ciężkich obrażeń ciała. Obaj kierujący byli trzeźwi.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24-letniemu obywatelowi Ukrainy zarzutu spowodowania wypadku. Śledczy z wydziału kryminalnego częstochowskiej komendy oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe złożyli wniosek o izolacyjny środek zapobiegawczy dla zatrzymanego. Sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, zadecydował, że mężczyzna trafi na najbliższe 2 miesiące do aresztu.

Trwa ustalanie szczegółowego przebiegu wypadku. Świadków zdarzenia oraz osoby mające istotne dla sprawy informacje, w szczególności dysponujące nagraniem wideo z wypadku, prosimy o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, tel. (34) 369 1428, (34) 369 1255 lub z najbliższą jednostką Policji.

źródło: KMP w CzęstochowieNajlepsza położna w kraju z gratulacjami od władz Częstochowy

W Częstochowie - 24 styczeń, 2019 - 14:48
Częstochowianka Anna Wojtyla wygrała konkurs "Położna na medal". Sukcesu pogratulowały jej władze Częstochowy podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.


Wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy

Częstochowskie24 - 24 styczeń, 2019 - 13:32

Stawajmy się współtwórcami wspólnot odpowiedzialnymi za słowo mówione, pisane i przekazywane w mediach społecznościowych – napisał w Słowie na dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej abp Wacław Depo, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Treść przesłania abp Wacława Depo:

Tytuł tego przesłania powstał z inspiracji hasła 53. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, które brzmi: „«Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”. Już na początku swojego pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek zaapelował, aby Internet „był miejscem bogatym w wartości ludzkie, nie siecią przewodów, lecz ludzkich osób”. Rozumiemy, że system wartości ogólnoludzkich – czy jak się dzisiaj modnie mówi: „wartości humanistycznych lub europejskich” – bez odniesienia do Chrystusa zawisa w jakiejś próżni. Wymaga to głębokiej refleksji i swoistego rachunku sumienia, aby odpowiedzieć na bardzo zasadnicze pytanie: Czy głoszona w sieciach społecznościowych antropologia jest związana z wymiarem transcendentnym, w którym człowieczeństwo odnajduje się w jedności z Bogiem, aby być prawdziwą wspólnotą osób?

Warto w tym miejscu przywołać i przyjąć ostrzeżenie wypowiedziane przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika: „Kiedy subiektywizuje się moralność – nie odnosząc jej do Boga – wówczas rację zyskuje silniejszy czy bogatszy, a racja ma stać zawsze po stronie prawdy”.

Stawajmy się więc współtwórcami wspólnot odpowiedzialnymi za słowo mówione, pisane i przekazywane w mediach społecznościowych.

Z darem modlitwy –

Abp Wacław Depo
Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP

Częstochowa, 24 stycznia 2019 r.Łukasz Kot wiceprzewodniczącym Rady Miasta

W Częstochowie - 24 styczeń, 2019 - 13:08
Łukasz Kot z SLD został w czwartek, 24 stycznia wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Zastąpił na tym stanowisku Ewelinę Balt, która z uwagi na zmianę stanowiska pracy zrezygnowała z mandatu radnej.


[ZDROWIE] Lasery w medycynie estetycznej – depilacja laserowa

Częstochowskie Informacje - 24 styczeń, 2019 - 11:26

Niemalże każda z nas pragnie mieć zgrabne, młode ciało i gładką, jedwabistą w dotyku skórę.
Nie wystarczy już aromatyczny płyn kąpielowy oraz łagodny dla skóry balsam do ciała, bogaty w witaminy i mikroelementy.
Współczesne kobiety chcą mieć idealnie gładkie nogi. Z tego powodu skuteczna depilacja stała się marzeniem wielu pań, które natura obdarzyła  szczodrze – silnym owłosieniem.

O ile lśniące, gęste włosy na głowie są powodem do radości i dodają urody, o tyle nadmierne owłosienie nóg, a także przedramion może być prawdziwą zmorą. Dlatego każda innowacyjna metoda usuwania zbędnych włosów oraz osłabienie ich wzrastania jest przyjmowana z entuzjazmem i cieszy się coraz większą popularnością.

O laserach w procesie depilacji czytaj na: 
https://czest.info/Laser-w-medycynie-estetycznej-depilacja-laserowa
Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość